Mokymų apie puolusias būtybes užbaigimas

TEMOS: Puolusių būtybių teismo pagreitinimas – Aukščiausias puolusių būtybių planas – Nekaltumo apibrėžimas – Ką reiškia būti puolusia būtybe – Fizinė jėga prieš psichinę jėgą – Šėtono jėga

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2012 rugpjūčio 27 d. per Kim Michaels.Motina Marija AŠ ESU, ir ateinu suteikti, taip sakant, Omega poliariškumą stipresniam Astrėjos Alfa poliariškumui. Žinoma, net ir mes, kurios esame moteriškosios mokytojos, galime sudaryti Alfa ir Omega poliariškumą. Tačiau mes nesame moterys tuo pačiu būdu, kaip jūs tai suprantate Žemėje. Mes, tiesą sakant, visiškai nesame moteriškos, tačiau dažniausiai save taip pristatome, nors iš tiesų turime gebėjimą būti lygiai taip pat einančios į išorę, stiprios ir vyriškos kaip bet kuris iš jūsų taip vadinamų vyriškų mokytojų.

Puolusių būtybių teismo pagreitinimas

Norėčiau su jumis šiandien pakalbėti šventojo nekaltumo nužudymo tema, o tiksliau apie paties nekaltumo nužudymą, nekaltumo kaip sąmonės būsenos. Kai Jėzus sakė: „Jūsų tėvas velnias ir jūs vykdote savo tėvo troškimus. Jis nuo pat pradžios buvo žmogžudys, nes jame nėra tiesos“, ką jis norėjo pasakyti šiais žodžiais? Ką jis turėjo omenyje, šiais žodžiais mesdamas iššūkį tiems, kuriems jis tuo metu kalbėjo?

Jis turėjo omenyje būtent tai, apie ką kalbėjo Astrėja, kad kai pakylate aukščiau, išeinate į viešumą ir įvairiais būdais pasisakote prieš tuos, kurie puola nekaltumą, jūs atnešate arba pagreitinate jų teismą. Jūs jų neteisiate, jūs nesate teismas, nes tiktai Dievas gali būti teismas. Tai ne jūsų vizija, jūsų išorinė vizija, jūsų išorinis suvokimas, jūsų išorinė nuomonė apie tai, ką jie daro, padarys kažkokį skirtumą. Skirtumą padarys tai, kad jūs stojate ginti kažko už savo išorinio proto ribų, net ir už savo išorinės savasties ir suvokimo ribų. Jie nepaliauja jūsų pulti, ir būtent tai Dievo atstovams suteikia įgaliojimus sutrumpinti šių gyvybės srautų gyvenimo trukmę ir jų galimybes.

Juk suvokiate, argi ne taip, kad kai žvelgiate į pasaulį ir matote jame tuos, kurie vėl ir vėl puola kitus smurtiniu būdu, kad kai kalbame apie karminę galimybę, mes nesakome, jog puolusioms būtybėms buvo suteikta galimybė pulti kitus. Joms buvo suteikta galimybė apsigręžti. Tačiau jeigu jos toliau demonstruoja savo pasiryžimą puldinėti kitus, užuot pažvelgusius į save ir į savo veiksmus, na tai tuomet jų galimybė apsigręžti yra iššvaistoma ir todėl jos gali būti pašalintos iš Žemės. Arba joms gali būti leidžiama nugyventi joms likusį natūralų gyvenimo laiką, arba joms gali būti grąžinta pilna karminė grąža už jų ankstesnius veiksmus, kuri dažnai jas suparalyžiuoja, arba suparalyžiuoja jų gebėjimą puldinėti kitus.

Aukščiausias puolusių būtybių planas

Tačiau kas yra nekaltumo nužudymas? Na, tai, žinoma, yra aukščiausias puolusių būtybių planas ir jų troškimas įrodyti Dievą suklydus, įrodyti, kad Dievas suklydo suteikdamas jums laisvą valią. Ir tuo būdu, kaip minėjo Astrėja, jos siekia nubausti Dievą, įkalindamos Dievo esybės tąsas šiuose žemesniuose pasireiškimuose. Jos, žinoma, neįkalina Dievo, jos nenubaudžia Dievo, nes Dievas žino, kad materialioje visatoje niekas nėra tikra.

Nors Dievas patiria viską, ką patiriate jūs, Dievas nepatiria to per suvokimo filtrą, kurį jūs turite, ir todėl Dievo tai taip neveikia, kaip veikia jus. Tad nors puolusios būtybės mano galinčios nubausti Dievą, jos, žinoma, negali nubausti Dievo, kadangi Dievas nėra jų suvokimo filtro viduje – jos yra. Ir tai netgi nėra Sąmoningasis AŠ, kuris patiria tai, ką patiria puolusios būtybės, tai patiria jų susikurta išorinė savastis.

Galiu jums pasakyti, kad nors aš jau nuo 2005 metų perdavinėju mokymus apie Sąmoningojo AŠ koncepciją, tai, žinoma, tėra tik koncepcija. Dar iki galo neperdaviau visko, kas gali būti perduota, tačiau tai vis tiek tėra tik koncepcija. Nepažinsite Sąmoningojo AŠ realybės, kol tiesiogiai jo nepatirsite.

Bet kurios koncepcijos, kurią jums duodame, tikslas nėra jums perduoti kažkokią absoliučią tiesą. Tikslas yra paskatinti jus ieškoti už savo dabartinės proto dėžutės ribų, už savo dabartinio suvokimo, ir tuomet jūs tiesiogiai patirsite realybę, kuri niekada negalėtų būti išreikšta žodžiais. Kaip galėtumėte aprašyti obuolio skonį, mano mylimieji, žmogui, kuris niekada neragavo obuolio ar bet kurio kito vaisiaus, ir todėl neturi jokio atskaitos taško, nieko, su kuo galėtų palyginti? Negalite to padaryti žodžiais. Galite paduoti žmogui obuolį ir tarti: „Atsikąsk!“ Ir tuomet žmogus patirs skonį. Būtent dėl to Maitrėjai buvo neįmanoma pakankamai perspėti žmones neragauti žaltiškos sąmonės, nes kaip galėtumėte žodžiais arba koncepcijomis apibūdinti, ką reiškia būti žaltiškoje sąmonėje?

Nekaltumo apibrėžimas

Jūs tai galite žinoti tiktai tai patirdami, o tai, mano mylimieji, yra raktas į nuopolio supratimą. Kaip augate būdami savimonę turinčia būtybe? Neaugate per teoriją. Mes, pakylėtieji mokytojai, esame suvaržyti, nes mokymus jums galime perdavinėti tik per žodžius, nebent ryžtumėtės peržengti žodžius ir išgyventi vidinį patyrimą, kuris yra aukščiau už žodžius.

Patys žodžiai niekada nesugebės jums suteikti patyrimo, ir jie taip pat negalės jums suteikti pilno dvasinės realybės paveikslo. Žodžiai tegali jums duoti proto įvaizdį, ir tuomet jie galbūt gali jums suteikti impulsą transcenduoti savo proto įvaizdį. Tam tikri žodžiai gali mesti iššūkį jūsų dabartiniam proto įvaizdžiui ir todėl gali suteikti jums impulsą tai kvestionuoti, pamėginti iš jo išeiti. Ir tuomet išgyvensite patyrimą ir tas patyrimas leis jums paaugti.

Tad matote, laisvos valios realybė yra tokia, kad Sąmoningasis AŠ turi gebėjimą suprojektuoti save į bet kokias sąlygas arba į savastį, į bet kokį suvokimo filtrą, koks tik yra įmanomas. Tai galioja bet kokiam suvokimo filtrui, net ir tiems, kurie yra grįsti atskirties sąmone, dualizmu, net ir žaltiška sąmone. Tad realybė čia yra tokia: Jūs iš tiesų galite būti savastyje, kuri turi suvokimo filtrą, kuris iš dalies yra paveiktas žaltiškos sąmonės. Galite būti žmogumi Žemėje, turinčiu tam tikrus įsitikinimus apie Dievą ar apie dvasinę karaliją, ar apie gyvenimą, kurie yra paveikti žaltiškos sąmonės. Netgi galite būti ateistu, tačiau tuo pat metu vis tiek galite būti šventu nekaltuoju. Tai gali atrodyti priešinga tam, kas buvo perduota praeityje, tačiau tai nėra priešinga; tai yra laipsniškas apreiškimas. Laipsniškas apreiškimas yra perduodamas aukštesnei sąmonės būsenai nei kas buvo perduota praeityje.

Jeigu nepaleisite suvokimo filtro, kurį susikūrėte remdamiesi ankstesniu mokymu, tuomet naują mokymą laikysite prieštaravimu. Jeigu būsite susirūpinę ieškoti pateisinimų, kodėl nenorite paleisti savo ankstesnio suvokimo filtro, tuomet galbūt netgi galite siekti diskredituoti ar pažeminti mokymą. Tai yra jūsų pasirinkimas, tačiau jeigu siekiate diskredituoti arba pažeminti mokymą, nesate nekaltumo būsenoje.

Nes kas yra nekaltumas? Tai tiesiog yra štai kas: Jūs esate savimonę turinti būtybė, jums buvo duota laisva valia, jūs pasinaudojote ta laisva valia savo dabartiniam savasties jausmui susikurti. Jūsų dabartinis savasties jausmas sukuria suvokimo filtrą, ir jūs gyvenate gyvenimą, savo dabartinį asmeninį gyvenimą, per tą suvokimo filtrą. Tol, kol tapatinsitės su savo susikurta savastimi, į viską žiūrėsite – įskaitant ir į save, į Dievą, į materialų pasaulį – per tą suvokimo filtrą. Tai yra visiškai teisėta. Net jeigu jūsų suvokimo filtras yra ribotas arba iškreiptas, nėra svarbu, kurį suvokimo filtrą jūs turite, jūs vis tiek galite būti nekaltumo būsenoje.

Esminis gyvenimo tikslas yra savimonės augimas, ir jūs augate susikurdami suvokimo filtrą, projektuodami savo šviesą, savo sąmonę ant Materijos šviesos per tą filtrą, ir patirdami, kaip Materijos šviesa įkūnija jūsų suvokimo filtrą. Kai matote grįžimą, galite įvertinti, ir dažniausiai jūsų įvertinimas vyks per suvokimo filtrą. Tačiau retkarčiais Materijos šviesa sugrąžins jums kažką, kas jus nustebins arba atrodys priešinga tam, kuo tikite paviršutiniame sąmonės lygmenyje. Kai susiduriate su šiais prieštaravimais arba pasikartojimais, arba situacija, kurioje norite pakeisti, bet regimai negalite pakeisti savo aplinkybių, štai tuomet turite galimybę pasakyti Einšteino žodžiais: „Bet jeigu nesiliauju projektuoti tą patį dalyką tikėdamasis kitokio grįžimo, argi nesu pamišęs?“

„Koks yra vienintelis būdas pakeisti tai, kas grįžta? Turiu pakeisti tai, ką išsiunčiu, o koks yra vienintelis būdas pakeisti tai, ką išsiunčiu? Turiu kvestionuoti savo suvokimo filtrą ir iš jo išeiti.“ Matote, jūs augate iš pradžių pasinerdami į tam tikrą savasties jausmą, tam tikrą suvokimo filtrą, o tuomet nubusdami iš to pasinėrimo, suvokdami, kad esate daugiau. O tuomet palaipsniui, kiekvieną kartą, kai išgyvenate šį tam tikros savasties transcendavimo patyrimą, suvokiate, kad esate daugiau nei savastis, kurią buvote susikūrę. Toliau tęsdami šį procesą, galite pasiekti tašką, kuriame suvokiate, kad esate daugiau nei bet kokia savastis, kuri kada nors galėtų būti sukurta materijos karalijoje. Ir štai tuomet galite atiduoti šmėklą, kuri jus laikė ant kryžiaus, sukurto jūsų suvokimo filtro keturiuose jūsų proto lygmenyse. Ir kai atiduosite tą paskutinę šmėklą, tą paskutinį įsitikinimą, kad galite būti uždaryti į materijos karalijoje egzistuojantį suvokimo filtrą, tuomet pakilsite. Tai yra pakylėjimas.

Ką reiškia būti puolusia būtybe

Yra visiškai įmanoma gyvybės srautui ateiti į įsikūnijimą – netgi nusileisti žemiau mūsų taip pavadinto 48 sąmonės lygmens, netgi nusileisti į savanaudišką proto būseną, į tam tikrą savanaudiškumo laipsnį – ir vis tiek išlikti nekaltu. Nes jūs tiesiog patiriate gyvenimą per suvokimo filtrą ir veikiate pagal savo suvokimą.

Ar suvokiate, ką sakau, mano mylimieji? Galite pažvelgti į daugelį įvykių pasaulyje, tiek šiandien, tiek istorijoje. Galite pažvelgti į žmogų, kuris vyko į kryžiaus žygį ir žudė kitus žmones, būdamas absoliučiai įsitikinęs, jog daro Kristaus darbą ir bus apdovanotas danguje už tai, ką daro. Jis nebus apdovanotas danguje, jis susikurs karmą, tačiau jis vis tiek gali būti nekaltumo būsenoje, kadangi nuoširdžiai tikėjo, kad jo suvokimo filtras yra tikras ir savo veiksmus rėmė šiuo suvokimo filtru.

Buvo žmonių, kurie tai darė. Beveik kiekviename kare ir konflikte yra žmonių, kurie, reikia pripažinti, buvo apgaule suvilioti prisiimti netyrą suvokimo filtrą, žaltiška sąmone grįstą suvokimo filtrą, kad tikslas gali pateisinti priemones. Tačiau jie vis tiek tebebuvo nekaltumo būsenoje, ta prasme, kad tiesiog veikė pagal savo suvokimo filtrą. Ir jie neturėjo jokių kitų intencijų kaip tik vykdyti savo misiją, kaip jie suvokė šią misiją per savo suvokimo filtrą.

Žinoma, tai niekada nėra pateisinama Dievo akyse nužudyti kitą žmogų, nes tai yra jų fizinio gyvenimo nutraukimas, ir vis dėlto, tai vis tiek tėra tik fizinis veiksmas. Na ir dabar, mano mylimieji, dar kartą pažvelkite į Jėzaus žodžius: „Jūsų tėvas velnias.“ Ne visi, kurie nužudo kitą žmogų, yra velnio sūnūs, ta prasme, kad jie nepavertė save šios sąmonės, kurią Jėzus vadino Šėtonu, velniu arba pasaulio princu, palikuoniais. Jie buvo suklaidinti šios sąmonės, jie prisiėmė tam tikrą sąmonės būseną, tačiau iki galo nesusiderino su puolusiomis būtybėmis.

Tad ką gi reiškia būti puolusia būtybe, būti velnio sūnumi? Na, tai reiškia, kad turite aiškią intenciją ne tik tiesiog gyventi gyvenimą per savo suvokimo filtrą, bet turite intenciją priversti kitus žmones gyventi savo gyvenimą per jūsų suvokimo filtrą, o ne per savo.

Tokia yra žaltiškos sąmonės esmė, intencija manipuliacijomis priversti kitus gyventi savo gyvenimą pagal jūsų suvokimo filtrą, o ne jų pačių. Ką turite padaryti, kad priverstumėte žmones gyventi savo gyvenimą pagal jūsų suvokimą, kuris ateina pas juos iš išorės, užuot gyvenus pagal savo suvokimą, kuris yra tai, ką jie mato iš savo pačių protų vidaus? Na, turite gebėti kontroliuoti jų protus, turite gebėti įeiti į jų protus, ir kodėl gi jie turėtų jums suteikti priėjimą prie savo protų, mano mylimieji?

Jie tai darytų tik dėl to, kad jūs sunaikinote jų nekaltumą, jų vidinį pajautimą, kad jie turi teisę gyventi savo gyvenimą pagal savo pačių suvokimą. Būtent tai sunaikino žaltys, kai manipuliuodamas įtikino Ievą suvalgyti tą vaisių. Būtent tai puolusios būtybės mėgino sunaikinti tiek materialioje karalijoje, tiek ankstesnėse sferose iki joms pakylant, pradedant nuo ketvirtosios sferos.

Jie mėgino sunaikinti šventąjį nekaltumą tų, kurie tiesiog gyvena savo gyvenimą pagal savo suvokimą, bet nesiekia primesti savo suvokimo kitiems. Puolusieji siekia įsibrauti į žmonių protus ir manipuliuoti jų protais, pasėdami abejonės sėklą, kuomet jūs pradedate abejoti instrukcijomis, kurios jums buvo perduotos mokytojo, tai yra, kad tikrai mirsite, jeigu suvalgysite uždraustąjį vaisių. Arba abejojate savo pačių gebėjimu arba teise gyventi savo gyvenimą pagal savo suvokimą, palaipsniui tobulindami savo suvokimą pagal savo pasiryžimą, gebėjimą ir pasirengimą tai daryti. Niekas neturi teisės priversti jūsų pakeisti savo suvokimą, jeigu nesate pasiruošę, tačiau taip pat ir jūs neturite teisės siekti tai daryti kitiems. Ar suvokiate subtilų skirtumą?

Jūs turite teisę gyventi savo gyvenimą pagal savo suvokimą. Jūs turite teisę išreikšti savo suvokimą ir pasakyti kitam žmogui: „Štai kaip aš matau šį gyvenimo aspektą.“ Tačiau neturite teisės reikalauti, kad kitas žmogus turėtų gyventi savo gyvenimą pagal jūsų suvokimą.

Jeigu pasidalijimas jūsų suvokimu padeda išplėsti arba pakeisti kito asmens suvokimą, tuomet tas žmogus dabar pradės gyventi savo gyvenimą pagal tą patį suvokimą, kurį turėjote jūs, ir tai yra teisėta. Tačiau jeigu siekiate priversti kitą žmogų, sakydami, kad kitas žmogus klysta turėdamas tą suvokimą, kurį jis arba ji turi, ir kad kitas žmogus turėtų paklusti jūsų suvokimui, nors ir neturi jūsų suvokimo, tai yra žaltiškos sąmonės ir puolusio mąstymo esmė: mėginimas jėga paveikti kito žmogaus protą.

Fizinė jėga prieš psichinę jėgą

Ar suvokiate, kad yra teisėta pagal Laisvos Valios Įstatymą naudoti fizinę jėgą, nes jūs esate fizinėje oktavoje. Atkreipkite dėmesį į tai, ką pasakiau: Tai yra teisėta pagal Laisvos Valios Įstatymą. Tai nereiškia, jog tai yra pateisinama, tai nereiškia, kad nesusikursite karmos tai darydami ir iš jūsų nebus pareikalauta atsakyti už savo veiksmus.

Atkreipkite dėmesį į Jėzaus žodžius: „Nebijokite to, kuris gali nužudyti kūną, verčiau bijokite to, kuris gali pražudyti sielą pragare.“ Na, vienintelis asmuo, galintis galutinai sunaikinti jūsų sielą, esate jūs, nes jūs sukūrėte sielą. Puolusios būtybės mėgina manipuliacijomis įstumti jus į tokią proto būseną, kurioje nebenorite prisiimti atsakomybės už savo sielą, nenorite būti atsakingais už savo sielą. Nenorite priiminėti sprendimų, tad pasiduodate ir leidžiate savajam ego ir puolusioms būtybėms toliau jumis manipuliuoti, kurie vis giliau jus tempia į žemyn traukiantį sūkurį, kol jūsų siela taip išsibarsto, kad ji, taip sakant, yra sunaikinama pragaro ugnyse, intensyvaus pykčio, kurį puolusios būtybės jaučia Dievui, ugnyse.

Šis mėginimas sunaikinti kito žmogaus sielą, suvokimą, savasties jausmą, yra akivaizdus laisvos valios pažeidimas. Tai nėra pateisinama Laisvos Valios Įstatymu, ir kiekvienas, kuris tai daro ar mėgina tai daryti, pjaus karmą ir dar stipriau įstrigs puolusioje sąmonėje. Jeigu tai toliau bus daroma agresyviu būdu, tai neišvengiamai sutrumpins jų galimybę būti įsikūnijime Žemėje, ir netgi gali sutrumpinti jų galimybę egzistuoti kaip savimonę turinčiai būtybei bet kokioje karalijoje ir susidurti su mūsų taip vadinama antrąja mirtimi.

Tai iš tiesų yra šventų nekaltųjų nužudymas ir pačio nekaltumo nužudymas. Prieš įvykstant nuopoliui toje nepakilusioje ketvirtoje sferoje didžioji dalis gyvybės srautų toje sferoje nebuvo tobuli, jie nebuvo pasiruošę pakilti, jie nebuvo tobuloje sąmonės būsenoje, jie nebuvo šventieji – jie išreiškė savo turimas savastis. Tačiau prieš nuopolį, iki to momento, kai sukilo pirmosios puolusios būtybės, niekas agresyviai nesiekė sunaikinti kitų nekaltumo. Net ir būtybės, kurios nupuolė, tuo metu to nedarė.

Jos siekė kontroliuoti žmones tame lygmenyje, kuris atitiktų jūsų dabartinį materialų lygmenį, tačiau jos nesiekė kontroliuoti žmonių jų protuose, jų vidinėje esybėje. Tai prasidėjo tik joms nusprendus sukilti prieš Dievą ir Dievo planą visiems augti per laisvą valią.

Šėtono jėga

Tuomet įvyko pokytis, ir jos tapo jėga, peraugusia į tai, ką Jėzus vadino velniu, Šėtonu ir šio pasaulio princu. Kodėl tai yra šio pasaulio princas? Todėl, kaip sakė Astrėja, kad nepakankamai savimonę turinčių būtybių ryžosi sugrįžti į nekaltumą. Jos nesiėmė ginti savo teisės gyventi savo gyvenimą pagal savo dabartinį suvokimą ir tuomet pastoviai siekti transcenduoti tą suvokimą. Tačiau darant tai iš vidaus, savo pačių priimamais sprendimais – o ne būnant priverstiems ar manipuliacijomis suskaldytiems savyje tų, kurie turi agresyvią intenciją juos sunaikinti, kad nubaustų Dievą ar įrodytų, jog Dievas suklydo.

Aš dabar perdaviau jums, pradedant nuo pat 2003 ir 2004 metų, visus mokymus, kuriuos norėjau perduoti apie nuopolį ir puolusias būtybes. Tie, kurie nesugebėjo išgirsti šių mokymų ar jų suprasti, jiems aš šiuo metu negaliu padėti, ir galiu tik pasakyti, kad mokymas yra baigtas. Mes suteikėme pakankamai galimybių toje konkrečioje sąmonės būsenoje esančioms būtybėms, į kurias kreipėmės šio ciklo metu, tad dabar judėsime pirmyn ir judinsime pirmyn šiuos du pasiuntinius, perduodami mokymus aukštesniam sąmonės lygiui.

Mes turime, žemiška prasme, beveik neribotą mokymų kiekį, kurie gali būti perduoti, ir iš tiesų, kaip sakė Sen Žermenas: „Dar daug pasaulių turime užkariauti.“ Tad paklausykite. Pakylėtųjų mokytojų mokymo žeminimas, kuris buvo perduotas išlaisvinti žmones nuo puolusios sąmonės, gali būti daromas tik iš puolusios sąmonės.

Tai baigta, nes tai ištarė Dangiškosios Motinos lūpos. Tad būkite nekaltume vidiniame vienovės pajautime su AŠ ESU, kas AŠ ESU.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels