Didelis lūžis Rusijai

TEMOS: Šviesos iškvietimo pakopos – Saugokitės kerštaujančių veiksmų už savo pastangas – Jūs sukūrėte lūžį Rusijai

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas per Kim Michaels, 2013 metų birželio 16 d. Perduota konferencijoje Novosibirske, Rusijoje.


Mykolas aš esu, Arkangelas aš esu, Mykolas Arkangelas aš esu.

Arkangele Mykolai, mėlio liepsna,

Nakties jau nebėr, Esatis tavo čia.

Mąstykite apie šį regimai paprastą teiginį – mano šaukinio įžanginius žodžius. Mąstykite apie tai, nes noriu jums duoti koncepciją, kad egzistuoja pakopos arkangelo šviesos iškvietimo kelyje.

Šviesos iškvietimo pakopos

Jūs, žinoma, šį kelią pradedate su ta sąmone, kurią turite atradę kelią, ir jūs į mane žiūrite kaip į esantį tenai aukštai virš jūsų. Tam tikra prasme, aš esu virš jūsų vibracijose, nes kaip jūs galėtumėte – su žemesne sąmone ir per išorinio proto filtrą – suvokti arkangelo vibraciją? Jūs negalite, niekas negali, mes ir nesitikime, kad kas nors sugebės tai padaryti, ir todėl viskas yra tvarkoje, kad jūs kalbate mūsų šaukinius vizualizuodami, jog aš esu „ten aukštai“, ir jūs naudojatės šaukiniu pasiekti tenai aukštai ir iškviesti šviesą, kuri nusileistų iš aukštai.

Tačiau tai tėra pakopa. Ar pastebėjote, kad Motina Marija vakar paslapčia įvedė gilią koncepciją, kad kai kurie iš jūsų pasiekėte tašką, kuriame jums atrodo, kad net invokacijos kalbėjimas balsu atitraukia jus nuo vidinės bendrystės jūsų širdyje? Pripažinkite, jeigu esate šiame etape. Atsitraukite truputį, nekalbėkite tiek daug šaukinių ir invokacijų, bet taip pat iki galo jų neužmirškite. Skirkite laiko nusileisti vidun, medituokite į savo širdį, tačiau neleiskite, mano mylimieji, ego puikybei jūsų įtikinti, kad jūs jau esate pakilę virš šaukinių ir invokacijų kalbėjimo. Ką jums vakar sakė Sen Žermenas: ateina toks momentas, kai galite įžengti į Budos sąmonę, kurioje į nieką pasaulyje nereaguojate. Ir tuomet galite veikti iš tos tylos, ir taip pat gali vykti su šaukiniais ir invokacijomis.

Galite manyti, kad šaukinio ir invokacijos kalbėjimas yra į išorę nukreiptas veiksmas ir jis atitraukia jūsų dėmesį nuo tylos širdyje. Tačiau galite išmokti išreikšti tylą per į išorę nukreiptą veiksmą, ir tuomet jūsų šaukiniai ir invokacijos bus netgi dar galingesni. Iš tiesų, invokacijos yra būdas iškviesti šviesą iš aukščiau, tačiau jas taip pat galima paversti būdu išreikšti šviesą iš vidaus. Jūs nežiūrite į mane kaip į esantį „ten aukštai“, negalvojate, kad kviečiate šviesą, kuri teka žemyn. Vietoj to, jūs mane matote viduje, visur aplink jus. Suvokiate, kad aš, Arkangelas Mykolas, stoviu virš jūsų, apglėbęs jus savo sparnais, o jūs su manimi užmezgate ryšį savo širdyje. Ir tuomet leidžiate šaukiniui tekėti iš savo širdies ramybės, ir tai yra daug galingesnis veiksmas nei tuomet, kai mane įsivaizduojate esantį „ten aukštai“.

Tarp jūsų yra tokių, kurie yra pasirengę žengti šį žingsnį. Yra ir kitų, kurie dar nėra iki galo pasirengę, tačiau jie gali tapti pasirengę mąstydami apie skirtumą ir galbūt padarydami pertrauką, nekalbėdami tiek daug šaukinių ir invokacijų, bet vietoj to nusileisdami vidun ir sutelkdami dėmesį į vidų. Ir tai iš tiesų yra mano žinios dalis.

Saugokitės kerštaujančių veiksmų už savo pastangas

Taip pat noriu, kad suvoktumėte, jog kai surengiate tokią konferenciją kaip ši, sukuriate lūžį, savo asmeniniame gyvenime, savo asmeniniame energetiniame lauke, bet kartu ir kolektyviniame lauke. Jūs, tikrąja to žodžio prasme, pramušate skylę sukietėjusiame kiaute, kuris yra tarsi lava emocinėje, mentalinėje ir identiteto karalijose. Jūs pradaužiate skylę, idant šviesa galėtų laisviau šviesti į materijos karaliją ir kitas karalijas. Tačiau kai tai padarote, negalite tikėtis, kad jėgos, kurios dirba prieš šviesą tose kitose karalijose, tuo džiaugsis, nes jų tai visiškai nedžiugina.

Jeigu galėtumėte matyti tai, ką matau aš iš Arkangelo perspektyvos, pamatytumėte, kaip pragaro demonai šiuo metu staugia, staugia tarsi plėšrūs vilkai ar netgi dar blogiau nei galite įsivaizduoti fizinėje plotmėje. Jie netveria pykčiu, jie taip pyksta, kad drįstu sakyti, jog tamsos jėgos, kurios yra pavergusios Motiną Rusiją, dar niekada nebuvo taip įpykusios kaip šią akimirką. Tai jums sakau ne tam, kad sukelčiau jumyse kokią nors baimę. Prisiminkite, ką mes sakėme, kad jos neturi jums jokios galios išskyrus tą, kurią jūs patys joms suteikiate. Sakau tai norėdamas, kad suvoktumėte, jog yra būtina kalbėti apsaugos prašymus ir užmegzti ryšį su mano širdimi, paprašant manęs apgobti jus savo Esatimi.

Arkangele Mykolai, mėlio liepsna,

Nakties jau nebėr, Esatis tavo čia.

Kai sugebėsite savo auroje matyti tik mane, tai bus jūsų aukščiausia apsauga. Prašau jūsų tai daryti, kai išvyksite iš šios konferencijos, prašau jūsų įsisąmoninti, kad kai grįšite į savo įprastinį gyvenimą, aplink jus esančiais žmonėmis tamsos jėgos gali pasinaudoti kaip įrankiais, siekdamos ištraukti jus iš harmonijos ir priversti jus iššvaistyti savo šviesą.

Saugokitės pykčio, saugokitės baimės, saugokitės abejonių; netgi saugokitės irzlumo. Siekite išsaugoti savo harmoniją, išsaugoti savo ramybę. Norėčiau jums priminti, kad yra daug situacijų, mano mylimieji, kuriose kas nors gali jus kažkuo apkaltinti, tačiau Dievo įstatymuose nėra parašyta, kad privalote į tai reaguoti. Yra visiškai teisėta laikyti savo burną užvertą.

Kai jaučiate, kad energijos yra drumsčiamos jūsų saulės rezginyje ar kitose čakrose, stebėkite savo energijas ir tuomet vizualizuokite, kad vienas iš mano angelų stovi šalia jūsų, pasirengęs užverti jums burną, jei tik jūs šitai priimsite. O tuomet priimkite tai ir išlikite tylūs. Absoliučiai nieko nesakykite kitam žmogui.

O tuomet paeikite į šalį, susirinkite save ir galbūt vėliau kreipkitės į kitą žmogų be jokio jaudulio ir visiškai tiesiu būdu, tarsi nieko niekada nebūtų nutikę ir tarsi viskas būtų tvarkoje. Tarsi viskas būtų taip, kaip turėtų būti. Nesiginkite, nekaltinkite, neįsitraukite į įprastinius bendravimo šablonus, kuriuos galite turėti su jus supančiais žmonėmis. Tiesiog nieko nesakykite, kol nurimsite ir pasieksite ramybę, o tuomet kalbėkite taip, tarsi viskas būtų visiškai normalu.

Jūs sukūrėte lūžį Rusijai

Mano mylimieji, mes, pakylėtieji mokytojai; mes, angelai ir arkangelai, esame nepaprastai laimingi ir dėkingi už šį renginį ir tai, kaip jūs visi ryžotės save transcenduoti. Negi manote, kad buvo iš anksto įrašyta žvaigždėse, jog bus perduotas tam tikras diktavimų skaičius? Nebuvo, mano mylimieji.

Viskas priklauso nuo jūsų pasiryžimo būti atviromis durimis Dievo šviesai, kad ji būtų paskleista po šią planetą, nuo jūsų pasiryžimo išsaugoti harmoniją ir savo susitelkimą. Galėjo būti perduota vos pusė tų diktavimų, kurie buvo perduoti, tačiau jūs buvote atviromis durimis didesniam jų kiekio perdavimui. Nėra taip, kad šis skaičius iš tiesų būtų svarbus; mes čia nežaidžiame skaičių žaidimo, tačiau norime, kad žinotumėte, jog kiekviena surengta konferencija turi aukščiausią ir žemiausią potencialą, ir jūs iš tiesų pasiekėte aukštai užbrėžtą liniją su šia konferencija.

Tad šitai turėtumėte žinoti, ir tuomet privalote pažvelgti savo pačių puikybės demonams į akis ir pažiūrėti, ką jie su jumis daro. Tai, žinoma, nėra mano rūpestis, nes mano rūpestis yra duoti testą, toks yra Arkangelo rūpestis. Tai, kaip jūs išlaikote šį testą, yra Čohanų rūpestis. Aš, Arkangelas, tiesiog perdaviau šviesą, perdaviau testą, ir dabar išskrieju ir palieku jums spręsti, ką jūs su tuo darysite.

Tad su šia nata jus palieku, skrieju aukštyn, judu į begalines karalijas šviesos! Šviesos! Šviesos! Šviesos!

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels