Ieškokite neapčiuopiamos šviesos

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2013 metų birželio 16 d. Perduota konferencijoje Novosibirske, Rusijoje.


Na ir dabar, mano mylimieji, nors tai nėra arkangelo reikalas rūpintis tuo, kaip išlaikote testą, aš esu archėja Motina Marija, tad ateisiu jums duoti Omega impulsą. Tai nereiškia, kad turiu intenciją duoti daugiau kažkokių mokymų be to, kas jau buvo duota, aš tiesiog noriu užsklęsti šią konferenciją, užsklęsti šviesos perdavimą iš pakylėtųjų mokytojų, užsklęsti šviesą jūsų širdyse ir taip pat išreikšti savo dėkingumą ir savo begalinę besąlyginę meilę.

Mes tikimės, kad per šią konferenciją, ir netgi tie, kurie skaitys arba klausys šių diktavimų, tikimės, kad patirsite bent akies krašteliu tai, ką Nikolajus pavadino neapčiuopiama šviesa. Tą neapčiuopiamą šviesą ir meilę, kuria mes esame, kurią mes jums jaučiame ir kurią leidžiame per jus tekėti kiekvienu bet kurios dienos momentu. Jums tereikia tai priimti.

Matote, mano mylimieji, yra vertinga pamąstyti apie Laisvos Valios Įstatymą. Mes esame Pakylėtieji Mokytojai, Arkangelai, Elohimai ir Čohanai. Mes pasirinkome dirbti su Žemės planeta. Egzistuoja beveik beribis kosmosas, kur galėjome eiti tarnauti, tačiau pasirinkome būti su Žeme. Mes darome, ką pasirinkome daryti, perduodami dvasinę šviesą žmonijai.

Jūs iš savo pusės turite nuspręsti ne tai, ar mes perduosime šviesą ar ją sulaikysime nuo jūsų, nes mes jau pasirinkome ją perduoti. Vienintelis jūsų pasirinkimas, vienintelė jūsų pasirinkimo galimybė yra: ar jūs tai priimsite, ar jūs tai paimsite, o gal pasirinksite tai ignoruoti ir atstumti? Tai yra pasirinkimas, tačiau kaip galite padaryti šį pasirinkimą, kol nesate sąmoningai patyrę šviesos tokiu būdu, kad jūsų sąmoningas protas šiuo metu pajėgtų tai suvokti? Tai yra ne vien transcendentinio meno ar muzikos tikslas; tai yra ir Gyvojo Žodžio perdavimo, jūsų vadinamo diktavimu, tikslas.

Tad noriu aiškiai pasakyti, kad Kim Michaels iš tiesų turi Didžiosios Baltosios Brolijos Pasiuntinio Mantiją. Jis nemėgsta į save atkreipti didelio dėmesio, nenori savęs pristatyti kaip autoriteto, tačiau tai turi būti išsakyta fizinėje plotmėje šiuo metu. Tad su didele meile ir be jokių tolimesnių fanfarų, užsklendžiu jus ir užsklendžiu šią konferenciją savo beribėje, besąlyginėje širdyje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels