Dangus

Kaip nustoti atmetinėti Dangiškosios Motinos gausą

TEMOS: Materialios gausos įkūnijimas – Įsivaizduokite, kad esate materialiai turtingi – Baimė būti materialiai turtingais – Materialios laisvės baimė – Pasirinkimai laiko-erdvės kontinuume – Kaip patirti dėkingumą – Žiūrėkite į gyvenimą kaip į galimybę išreikšti šviesą – Dalinkitės universaliu dvasiniu ryšiu

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija per Kim Michaels, 2013 metų birželio 23 d. Perduota konferencijoje Almaty, Kazachstane.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Ateinu šia proga kaip Mokytojo MOR liepsna dvynė. Kaip paaiškinome, pakylėtoje karalijoje mes esame daug takesnės būtybės nei galite tai įsivaizduoti išoriniame prote. Tad mes turime gebėjimą susilieti vienas su kitu ir su visais kitais pakylėtaisiais mokytojais. Kai ateinu kaip Mokytojo MOR liepsna dvynė, Mokytojas MOR tampa daugiau Marija, o aš tuomet tampu, daugiau MOR. Tad noriu pakalbėti su jumis, pratęsdama ankstesnius mokymus, tačiau norėčiau tai susieti su kai kuriais klausimais, kuriuos jūs uždavėte šioje konferencijoje.

Materialios gausos įkūnijimas

Vienas iš jų buvo apie gausingą gyvenimą ir kaip įkūnyti jums reikalingą gausą. Leiskite man jums pasakyti, kad Dangiškoji Motina yra netgi labai laiminga, galėdama jums suteikti gausingą gyvenimą tiek materialiai, tiek psichologiškai, o Dangiškasis Tėvas taip pat nepaprastai džiaugiasi galėdamas jums suteikti gausingą gyvenimą dvasiškai. Tad duosiu jums Dangiškosios Motinos perspektyvą, ir noriu jūsų dėmesį atkreipti į mintį, jog kadangi Dangiškosios Motinos atstovės ir pati Materijos šviesa su džiaugsmu įkūnys gausingas materialias aplinkybes, klausimas, kurį reikia užduoti, yra toks: „Kodėl jūs to neturite, kodėl tokia didelė žmonijos dalis gyvena žemiau skurdo ribos, kodėl jie neturi materialios gausos?“

Kaip Mokytojas MOR ką tik sakė, viskas yra pavaldu laisvai valiai. Egzistuoja individuali laisva valia ir taip pat egzistuoja kažkas, kas tampa kolektyvine valia, kuri iš tiesų nėra viena vieninga valia, bet yra sudaryta chaotiškai susiliejant visų žmonių visuomenėje ar net visos žmonijos individualioms valioms. Mes anksčiau jus mokėme, kad žmonės turi įvairias dramas, kurios buvo sukurtos ego. Todėl galiu su absoliučiu užtikrintumu sakyti, kad jeigu neturite gausingo gyvenimo, taip yra dėl to, kad egzistuoja kažkokia drama, kuri jus verčia atstumti tai, ką jums siūlo Dangiškoji Motina.

Na ir dabar, kai kuriais atvejais jūsų konkreti asmeninė situacija gali būti susieta su kolektyvine jūsų vietovės situacija. Nemėginu jums duoti idėjos, kad visada galite sakyti, jog jeigu neturite gausos, kažkas su jumis yra ne taip. Jūs galite gyventi tam tikroje vietovėje, tam tikroje šalyje, tarp tam tikros grupės žmonių dėl aukštesnio tikslo, dėl dvasinio tikslo; ir yra situacijų, kuriose gali būti labai sunku pasiekti gausą toje šalyje.

Tai, ką čia sakau, negalioja universaliai, bet tiesiog pripažinkime faktą, kad dauguma žmonių, kurie šiuo metu yra atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams, gyvena šalyse, kurios yra pasiekusios aukštesnį gausos lygį. Todėl jose taip pat egzistuoja didesnės galimybės įgyti materialų turtą. Na ir dabar, viena vertus, noriu aiškiai pasakyti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, žiūrime į savo mokinius ir turime tik vieną įvertinimą: „Kaip mes jiems galėtume padėti išpildyti savo individualų dangiškąjį planą?“

Jūsų dangiškasis planas nebūtinai iš jūsų reikalauja tapti turtingais materialiai, ir todėl mes nenustatome standarto sakydami, kad kažkas su jumis kaip su mokiniu ar su žmogumi yra ne taip, jeigu neturite didelių turtų. Tačiau jeigu jaučiate, kad norėtumėte turėti didesnę materialą gausą nei turite dabar, tuomet siūlau jums apsvarstyti, kokias su tuo susijusias žmogiškas dramas galėjote prisiimti šiame, o galbūt ir ankstesniuose įsikūnijimuose.

Įsivaizduokite, kad esate materialiai turtingi

Tad turėdami šį tikslą, iš pradžių pažvelkite į savo šeimą ir visuomenę, kurioje gyvenate. Žmonės vaidina daugelyje skirtingų dramų. Pavyzdžiui, yra daug žmonių visame pasaulyje, kurie vaidina dramoje, kad jie priklauso kažkokiai nesėkmingų žmonių klasei, dirbančiajai klasei, ir todėl gali dirbti tik tokius darbus, kurie yra prieinami. Yra daug žmonių, kurie užaugo šeimose, kuriose niekas nė nebandė siekti aukštojo išsilavinimo, nes tiesiog jiems net mintis neatėjo į galvą to daryti. Tradiciškai jūs matote daugelyje visuomenių, kad jose yra tikima, jog privalote turėti tam tikrą intelekto lygį, tam tikrus gebėjimus, kad galėtumėte įgyti aukštąjį išsilavinimą, tačiau iš tikrųjų jums pirmiausia reikalingas požiūris, kad esate pasiryžę to siekti, kad sugebate ir esate to verti. Būtent to stinga daugeliui žmonių.

Yra daug šeimų, kuriose žmonės save laiko tik paprastais darbininkais, ir jie beveik iš aukšto žiūri į tuos, kurie turi aukštąjį išsilavinimą. Todėl daugelis tėvų, patys to netgi nesuvokdami, skiepija savo vaikams nenorą siekti aukštojo išsilavinimo. Taip pat yra daug šeimų, kurios gali įsivaizduoti save tik dirbančias kitų sukurtuose darbuose. Joms niekada net mintis į galvą neateitų pradėti verslą, kuriame jie galėtų siūlyti darbą kitiems. Taip yra ne dėl to, kad jie neturėtų gebėjimo ar galimybės tai daryti, jie tiesiog neturi tinkamo nusistatymo. Jie net negali įsivaizduoti ir patikėti, kad galėtų tai daryti.

Dangiškoji Motina, Materijos šviesa, gali įkūnyti bet kokias įmanomas aplinkybes. Ko jums reikia, kad galėtumėte įkūnyti tam tikrą aplinkybę? Iš pradžių turite sugebėti ją įsivaizduoti, ir dabar atidžiai paklausykite to, ką sakau. Žinoma, jūs visi galite žiūrėti programą per televizorių, per kurią yra rodomi turtingi žmonės, gyvenantys milžiniškuose namuose, turintys penkis ar šešis automobilius, ir pinigus leidžiantys tarsi vandenį. Bet ar jūs galite įsivaizduoti save tokioje padėtyje, įsivaizduoti save turinčius tokius materialius turtus?

Matote, dažnai būna taip, kad žmonių vaizduotei yra lengva įsivaizduoti buvimą turtingu, tačiau egzistuoja atotrūkis vaizduotėje tarp įvaizdžio, ką reiškia būti turtingu, ir savęs pamatymo toje padėtyje. Kas sukuria šį atotrūkį? Na, būtent šios dramos, kurias jūs prisiėmėte. Pavyzdžiui, kaip sakiau, daugelis žmonių pasaulyje į save žiūri tik kaip į vargšus ir iš tiesų žiūri iš aukšto į turtingus arba turtingumą laiko kažkuo, ko reikia vengti. Jie negali savęs įsivaizduoti toje padėtyje, ir ką tuomet Materijos šviesa ir Dangiškoji Motina duoda šiems žmonėms? Tiksliai tai, ko jie pasąmoningai sako norintys.

Baimė būti materialiai turtingais

Dangiškoji Motina tarnauja. Mes tarnaujame, duodami jums patirtis, tikslias materialias sąlygas, kurios atitinka tai, ką jūs nešiojatės savo pasąmonėje. Jeigu nešiojatės dramą, kuri sako, jog norite būti nuskriaustųjų pozicijoje, norite būti ribojami materialių aplinkybių, tuomet mes privalome jums tai duoti. Na ir dabar, mes galime, pagal kosminį dėsnį, akceleruoti šią tendenciją ir iš tiesų jums duoti vis sunkesnes materialias sąlygas, kol jūs atversite savo protą potencialui, jog turi būti kažkas geriau, ir imsite keisti savo proto turintį, pažvelgdami į tai, kokias vaidinate dramas.

Koks yra jūsų pretekstas atstumti gausingą gyvenimą? Daugelis dvasingų žmonių ankstesniuose gyvenimuose gyveno vienuolynų sąlygomis, kuriuose jūs pasitraukėte iš pasaulio, atsisakėte materialios nuosavybės. Tai buvo siekiamybė Rytų ir Vakarų religijose tūkstančius metų. Daugelis jūsų jau prieš daugelį gyvenimų nusprendėte norintys siekti dvasingo gyvenimo būdo, kaip jūs tai tuo metu supratote. Padarydami tai, ką padarėte prieš tuos daugybę gyvenimų, priimdami tam tikrus įsitikinimus, tam tikrus įsitikinimus apie materialų turtą; šie įsitikinimai vis dar gali tebebūti jūsų pasąmonėje ir jie iš tiesų gali blokuoti materialios gausos įkūnijimą. Viena jūsų dalis to nori, tačiau kita dalis stumia tai nuo savęs.

Jūs, žinoma, daugelis jūsų, galėjote stebėti, kas nutinka daugeliui žmonių, kurie turi didelius materialius turtus, ir kaip jie dažnai nesugeba išlaikyti šio išbandymo. Jie įvairiai pasikeičia, dažnai netgi pradėdami elgtis aukštesnių dvasinių principų neatitinkančiu būdu. Todėl jūs galite turėti nesąmoningą baimę, kas jums gali nutikti, jeigu įgysite didelius turtus. Ar sugebėsite tai pakelti? O gal tai jus išves iš dvasinio kelio?

Tai yra teisėtas susirūpinimas, tačiau jeigu iš tiesų norite augti, tuomet pamąstykite, kodėl gi jūs neturėtumėte gebėti pakelti materialaus turto turėjimo. Kodėl gi jums turėtų tai būti problema, jeigu esate pasiryžę pažvelgti į veidrodį ir nesiliauti dirbti su savo psichologija, kaip iki šiol tai darėte? Žinoma, jūs gi tikrai sugebėtumėte su šiuo turtu elgtis atsakingu būdu, toliau tęsdami procesą, kurį pažįstate kaip dvasinį kelią: naudodamiesi mūsų mokymais, stebėdami save, būdami sąžiningi ir tiesūs. Akivaizdu, kad daugeliui jūsų nebūtų sunku tai pakelti.

Materialios laisvės baimė

Na o dabar, noriu nusileisti į gilesnį lygmenį. Noriu, kad pripažintumėte ir paklaustumėte savęs, kodėl žmonės susikūrė dramas, ir tai yra labai tampriai susiję su tuo, apie ką kalbėjo Sen Žermenas, tai yra, apie aukso amžių blokuojantį mąstymą. Sen Žermenas, žinoma, yra Laisvės Meistras, ir aš esu, ir galiu taip pat būti ir jo liepsna dvyne. Tad Sen Žermenas anksčiau perdavė mokymą, kad daugelis žmonių iš tiesų bijo laisvės.

Iš tiesų yra iššūkis stovėti tenai, įgijus tam tikrą meistriškumą Septyniuose Spinduliuose, ir dabar jūs esate Septintajame Spindulyje, laikote paskutinį egzaminą. Ką turite padaryti, kad išlaikytumėte šį egzaminą ir judėtumėte toliau iš 96 sąmonės lygmens? Turite padaryti tai, apie ką kalbėjo Mokytojas MOR: privalote ryžtis naudotis savo laisva valia, daryti pasirinkimus, pasirinkti, ką darysite su savo kūrybiniais gebėjimais. Galiu jus užtikrinti, kad yra daug dvasingų žmonių, kurie, per daugelį ankstesnių gyvenimų, susikūrė šį jausmą, kad neturėtų būti turtingi.

Už viso to slypinti realybė yra tokia kad jūs iš tiesų bijote turėti laisvę, kurią jums suteikia materialus turtas. Bijote to, ką su tuo veiksite. Kaip panaudosite pinigus? Ar juos kaupsite, kaupdami vis didesnį ir didesnį turtą, kaip tai daro kai kurie turtingi žmonės? Ar pirksite vis daugiau ir daugiau materialių dalykų?

Ar suvokiate, mano mylimieji, kad yra įmanoma taip bijoti laisvės, kad jūs pasąmoningai save apribojate? Nes jeigu neturite pinigų, jums tuomet taip pat nereikia rinktis, kaip juos išleisti. Ir tai tuomet susisieja su tuo, ką sakė Mokytojas MOR; kad jūs priėmėte puolusių būtybių mąstymą, kuriame visada egzistuoja teisingumo ir klaidingumo standartas.

Bet matote, kai pasiekiate tam tikrą lygį kelyje – ir iš tiesų kai esate tame 96 lygmenyje, kuriame privalote arba leistis žemyn arba kilti aukštyn link Kristiškumo, – jūs tuomet susiduriate su šia iniciacija. Privalote ryžtis išreikšti save ir tarti: „Tai yra mano pasirinkimas, tai yra mano individualus pasirinkimas. Esmė čia nėra, kas teisinga ar klaidinga, kadangi aš žinau pakankamai, jog neišreikščiau savęs savanaudišku būdu. Todėl esu pasiryžęs padaryti pasirinkimą ir suvokti, kad tai, kaip aš save išreiškiu, yra vienas iš milijonų galimų būdų, tačiau tai yra teisingas būdas man šią dabartinę akimirką, atsižvelgiant į tai, kas aš esu laiko-erdvės kontinuume.“

Pasirinkimai laiko-erdvės kontinuume

Matote, unikali laiko ir erdvės savybė yra ta, kad jūs galite būti tik šioje dabartinėje akimirkoje, galite būti tik šioje dabartinėje vietoje. Jūs esate tam tikroje situacijoje, čia egzistuoja tam tikros sąlygos, ir todėl jūs turite unikalią galimybę išreikšti savo kūrybiškumą šioje situacijoje. Rytoj, arba po dešimties metų, būsite pajudėję toliau ir būsite kitokiose aplinkybėse laike ir erdvėje. Būsite kitokiose aplinkybėse sąmonėje, ir todėl padarysite kitokį pasirinkimą, kuris nebus varžomas jūsų praeityje padarytų pasirinkimų.

Tai yra vienas iš iššūkių, su kuriuo daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių susiduria. Jūs jau kurį laiką keliavote keliu, pakilote į tam tikrą Kristiškumo lygmenį ir todėl negalite žvelgti atgal ir sakyti: „Privalau toliau laikytis šios išorinės taisyklės“ arba „privalau toliau šiandien rinktis remdamasis tais pasirinkimais, kuriuos padariau vakar“. Būtent tai puolęs mąstymas, tame tarpe ir jūsų pačių ego, šnibždės jums į ausį: „Tu buvai toks ir toks žmogus praeityje, tad privalai ir toliau tokiu būti.“

Ką sakė Mokytojas MOR? „Laisva valia yra laisva!“ Ji yra laisva tiek, kiek jūs jai leidžiate būti laisvai per savo vaizduotę ir savo pasiryžimą transcenduoti praeitį, palikti ją už savęs, pažvelgdami į tas šmėklas iš praeities ir tardami: „Pasitrauk nuo manęs, Šėtone, nes tu nebesi to, kas aš esu šiandien, dalis, ir todėl nesirinksiu šiandien pagal tai, ką rinkausi praeityje, nes praeities nebėra!“

Kaip patirti dėkingumą

Ir štai tuomet jūs galite pradėti pakilti aukščiau ir žiūrėti į kiekvieną situaciją, su kuria susiduriate gyvenime, kitokiu būdu. Jeigu dar kartą pažvelgsite į dramas, kurias žmonės vaidina, pamatysite, kad didžioji dalis žmonių šioje planetoje turi labai subtilų mąstymo šabloną, kuriame jie save laiko išorinių aplinkybių aukomis.

Žinau, kad galite sukurti gradaciją ir sakyti, jog kai kurie žmonės iš tiesų susiduria su labai sunkiomis išorinėmis aplinkybėmis, tačiau sakau jums, net ir daugelis žmonių turtingesnėse šalyse, kurie iš tiesų turi labai geras materialias sąlygas, vis tiek turi šį subtilų jausmą, kad yra varžomi išorinių sąlygų. Jie tegali į jas reaguoti, ir jie gali reaguoti tik tam tikrais būdais, dažnai darydami tą patį dalyką, kuriuos juos užprogramavo daryti jų tėvai ir tai, kaip jie buvo auklėjami, šitaip ir toliau darydami tuos pačius pasirinkimus, kuriuos darė praeityje. Žinoma, kai žiūrite į gyvenimą šiuo būdu, gyvenimas jums atrodo kaip nesibaigianti iššūkių virtinė, kurie jus užgriūna, kurie siekia jus prislėgti ir suvaržyti.

Kai šitaip žiūrite į gyvenimą, gyvenimas visiškai nėra smagus, tiesa? Ir tai siejasi su kita tema, kurią iškėlėte šioje konferencijoje: kaip patirti dėkingumą ir kaip būti dėkingumo tėkmėje. Na, kai į gyvenimą žiūrite kaip į kažką, kas jums buvo primesta, kuomet visada yra tos išorinės aplinkybės arba kiti žmonės, kurie jums kažką primeta – reikalaudami kažko iš jūsų, prievartaudami jus arba mėgindami priversti jus eiti čia ir ten, daryti tą ir aną, ar net ir reaguoti – prarandate bet kokį džiaugsmą gyvenime. Kaip galite jausti dėkingumą gyvenime, kai nėra džiaugsmo? Kaip galite jausti džiaugsmą, jeigu nėra kūrybinės laisvės?

Ar suvokiate, kad kai atliekate mano aprašytą pokytį, kai ryžtatės rinktis ir sakyti: „Tai buvo geriausia, ką galėjau padaryti toje situacijoje, štai kaip aš norėjau išreikšti save toje situacijoje“, ir tuomet sugebate būti ramybėje su tuo, galite pradėti žiūrėti į gyvenimą ne į kaip nesibaigiančią jums primestų situacijų virtinę, o kaip nesibaigiančią galimybių virtinę, galimybių išreikšti save, išreikšti savo kūrybiškumą, dalintis savo Esatimi.

Kaip sakė Mokytojas MOR, jeigu sugebate tapti neprisirišę prie išorinių rezultatų, kuriuos matote bet kurioje situacijoje – kad ir kokia ribota ji atrodytų – turite galimybę pasidalinti savo Esatimi – ir tai padarys skirtumą. Tai padarys skirtumą kai kuriems žmonėms, tai padarys skirtumą, nes atneš šviesą į kolektyvinę sąmonę. Tai padarys skirtumą jums, nes jūs prisidėsite prie momentumo, kuriame iš tiesų išdrįstate įsivaizduoti aukščiausią įmanomą rezultatą, jūs išdrįstate įsivaizduoti, net ir savo išoriniu protu, įvaizdžius, kuriuos jūsų AŠ ESU Esatis jums saugo. Drįstate įsivaizduoti, kad nebėra jokio atotrūkio tarp jūsų AŠ ESU Esaties vizijos ir jūsų dangiškojo plano išpildymo ir to dangiškojo plano įkūnijimo. Jūs save matote ir save priimate kaip turintį tas sąlygas, kurias jūsų AŠ ESU Esatis jums mato.

Jūs esate „kaip viršuje, taip ir apačioje“. Apjungėte savo viziją su tuo, kas yra viršuje, išdrįsote įveikti dramas, kurios jus skiria ir gali jus paversti negebančiais, nenorinčiais priimti to, ką jūsų AŠ ESU Esatis jums vizualizuoja, kas gali būti materializuota Materijos šviesos ir Motinos karalijos. Tad jūs galite pasiekti tašką, kuriame nebelaikote Motinos šviesos arba Dangiškosios Motinos savo priešu, tuo, kuris jums kažką primeta, atvaizduodamas visas tas nemalonias materialias sąlygas. Vietoj to, jūs Dangiškąją Motiną laikote savo didžiausiu draugu ir palaikytoju, nes ji tenori puoselėti jus, jums augant link savo Kristiškumo. Dangiškoji Motina į jus žiūri kaip į Kristaus vaiką, ir kai jūs save pradedate laikyti Kristaus vaiku, iš tiesų pradedate dirbti su Dangiškąja Motina, užuot dirbę prieš materialias sąlygas, manydami, kad turite jėga prasiskinti kelią į tam tikras sąlygas.

Vietoj to, jūs tiesiog susiderinate su savo AŠ ESU Esatimi, priimate savo AŠ ESU Esaties viziją, matote realybės viziją ir leidžiate Dangiškajai Motinai įkūnyti tai per laiko ciklus, būdami kantrūs, žinodami, kad prašymas reikalauja atsakymo, tačiau egzistuoja tam tikri ciklai materialioje visatoje, kurie, daugeliu atvejų, privalo būti išpildyti. Nors, žinoma, taip pat egzistuoja akimirksniu įkūnytos materializacijos potencialas, kurį matėte Jėzaus gyvenime, tačiau tam reikalingas aukštesnis asmeninio meistriškumo lygmuo, aukštesnis vienovės su Esatimi lygmuo, kai nebelieka atotrūkio tarp jūsų ir Esaties, kadangi galite sakyti kartu su Jėzumi: „Aš ir mano Esatis esame Viena.“

Žiūrėkite į gyvenimą kaip į galimybę išreikšti šviesą

Tai yra raktas į dėkingumą: jūs žiūrite į gyvenimą kaip į galimybę, net kaip į galimybę mokytis. Suvokiate, kad Dangiškoji Motina jums duoda tam tikras materialias sąlygas tik norėdama jums suteikti galimybę mokytis, suteikti jums galimybę sąmoningai nuspręsti, kad norite daugiau. Kai pasiekiate tam tikrą lygmenį, nebėra jokio prieštaravimo tarp norėjimo daugiau ir tuo pat metu jaučiamo dėkingumo už tai, ką turite. Tai, ką turite, laikote galimybe išreikšti savo kūrybiškumą ir dalintis savo Esatimi, tačiau vis dar tebežiūrite į ateitį kaip galinčią atnešti jums daugiau galimybių išreikšti savo Esatį. Jūs iš tiesų nesiekiate turėti, savintis, kontroliuoti ir kažką išsaugoti. Jūs ieškote didesnių galimybių išreikšti savo kūrybiškumą ir pasidalinti savo Esatimi, ir todėl daryti vis daugiau ir daugiau, didinant šviesos kiekį materialiame pasaulyje. Šviesos didinimas yra jūsų tikrasis meilės darbas.

Kad ir su kokiomis susidurtumėte sąlygomis, egzistuoja potencialas išreikšti savo Esaties šviesą. Kai tai padarote, padauginate talentus. Kaip demonstruoja Jėzaus palyginimas apie talentus, jums tuomet bus duota daugiau, nes galiu jus užtikrinti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, mes, Dangiškosios Motinos atstovės, norime pamatyti gausingą gyvenimą įkūnytą visiems žmonėms Žemėje. Žinome, kad tai gali būti padaryta tiktai paleidžiant daugiau dvasinės šviesos, tačiau mes taip pat žinome, kad dvasinę šviesą galime paleisti tik per tuos žmones įsikūnijime, kurie ryžtasi tapti atviromis durimis. Todėl mes stovime čia aukštai, turėdami daugiau šviesos nei galime išlaikyti, ir tiesiog ieškome, kur ši šviesa galėtų gimti, kur ji galėtų būti paleista į materialų pasaulį. Mes tiesiog ieškome tų, kurie suteiktų mums indą šiai šviesai paleisti.

Jūs, kurie esate dvasios mokiniai, kurie žinote pakylėtuosius mokytojus, jūs turite potencialą pasistengti būti atviromis durimis šios šviesos tekėjimui. Būtent to jums trokštame, būtent tokią jums turime viziją. Būtent dėl to jums duodame mokymus ir įrankius, ir mes iš tiesų perdavėme jau tiek daug mokymų ir įrankių, kad dauguma jūsų, kurie radote mūsų mokymus, galite įkūnyti gausingą gyvenimą. Mes, žinoma, ir toliau perdavinėsime mokymus, tikėdamiesi pasiekti vis platesnį žmonių ratą, kuriems gali reikėti šiek tiek kitokių mokymų, šiek tiek paprastesnių, arba šiek tiek gilesnių, o gal tiesiog skirtingu būdu išreikštų tų pačių amžinųjų tiesų ir principų, kurie buvo išreikšti praeityje kitokiais būdais.

Iš tiesų, kaip sakė Mokytojas MOR: kaip jūs galite pasinaudoti mokymu? Ne išmokdami jį mintinai išoriniu protu, bet pažvelgdami už mokymo, naudodamiesi juo kaip kopėčiomis užkopti į pakylėtosios būtybės širdį, kuri perduoda tą mokymą. Tai yra raktas, absoliutus raktas, į materijos realizaciją. AŠ ESU materijos realizacijos mokytoja, ir todėl dirbsiu su kiekvienu, kuris kreipsis į mano širdį ir norės išmokti dvasinių įvaizdžių, koncepcijų, dvasinės realybės materializavimo proceso.

Dalinkitės universaliu dvasiniu ryšiu

Na o dabar, noriu išreikšti savo dėkingumą, visų pakylėtųjų mokytojų dėkingumą, už šias konferencijas dvynes, kurias surengėte Novosibirske ir čia, Almaty. Galiu jums pasakyti, kad mums yra didelis džiaugsmas matyti tai, ką jūs čia įkūnijote, per savo susibūrimą drauge, per savo invokacijas ir šaukinius, per savo buvimą atviromis durimis perduoti šviesai iš mūsų pusės. Jūs sukūrėte šviesos arką tarp Almaty ir Novosibirsko. Jeigu galėtumėte tai matyti eterinėje karalijoje, matytumėte tai beveik kaip vaivorykštę, kuri nusidriekia iš vieno miesto į kitą. Tačiau kai žiūrite į tai per atstumą, ji spinduliuoja auksinę šviesą, o kai įsižiūrite į ją iš arčiau, matote Septynių Spindulių atspalvius auksiniame fone, auksinę šviesą, persišviečiančią per visų spindulių spalvas.

Tai yra nuostabiausias vaizdas, nuostabiausias vaizdas, mano mylimieji. Mes esame labai dėkingi už šią šviesos arką, nes tai iš tiesų yra potencialas sukurti stipresnį ryšį tarp dviejų šalių, ypač rytinės Rusijos dalies ir Kazachstano šalies, o taip pat kitų šalių šioje vietovėje, kurios turėtų, pagal Sen Žermeno planą aukso amžiui, pradėti formuoti regioną. Tokį regioną, kuriame vyktų bendradarbiavimas tarp žmonių pagal jų geografinę vietovę, o taip pat pagal gamtinius išteklius, o taip pat pagal mąstymą, kuriuo jie dalijasi.

Noriu paraginti tuos iš jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, pamąstyti apie tai, ką mes kalbėjome, sakydami, jog turite pažvelgti už išorinių skirstymų. Noriu paraginti jus pripažinti, kad iš tiesų yra žmonių, tiek tų, kurie buvo buvusių sovietinių respublikų dalimi, bet taip pat ir kitų žmonių, kurie žiūri su tam tikru įtarumu į Rusijos žmones. Noriu jus paraginti pripažinti, kad egzistuoja tendencija tarp daugelio Rusijos žmonių žiūrėti su įtarumu į ne rusus, ir iš aukšto žiūrėti į tam tikras šalis.

Rusija turi tam tikrą tendenciją iš aukšto žiūrėti į Kazachstano žmones, nes rusai nesupranta taikos savybių, kurias įkūnija šie žmonės. Tačiau aš noriu paraginti jus, kurie esate dvasingi žmonės, pažvelgti už to ir suformuoti ryšį savo širdyse, kuriame pripažintumėte, kad jūs visų pirma esate dvasingi žmonės, o dvasingų žmonių yra kiekvienoje šalyje, kiekvienoje tautybėje ir kiekvienoje etninėje grupėje. Kiekvienoje grupėje, kurią galite matyti, yra dvasingų žmonių, kurie dalijasi universaliu ryšiu.

Mano mylimieji, argi nesuvokiate, ką sakė Sen Žermenas, kad aukso amžiuje žmonės nebus skaldomi visų šių išorinių dalykų? Užgims universali vienovės sąmonė. Ne tokia, kuri naikina įvairovę, o tokia, kuri mato vienovę už įvairovės, ir todėl mato įvairovę kaip grožį, kaip unikalias tos pačios vienovės išraiškas, ir todėl ji niekada nelaiko to grėsme. Mano mylimieji, kaip kitaip ši universali sąmonė galės gimti fizinėje plotmėje, jeigu ne per dvasingus žmones? Tad jeigu negalite pažvelgti už išorinių susiskaldymų ir charakteristikų ir suformuoti širdies ryšio, kaip tuomet nedvasingi žmonės galės įkūnyti tokią sąmonę? Kaip jie galės tai įkūnyti, jeigu nematys pavyzdžio, kuriuo galėtų sekti? Ir kas gi bus tuo pavyzdžiu, jeigu ne jūs?

Jūs iš tiesų galite vizualizuoti, kad ateityje sukursite šias auksines šviesos arkas, auksines septynių spindulių arkas tarp visų šalių ir visų žmonių grupių. Jūs galite, užmegzdami tampresnį ryšį su dvasingais žmonėmis iš kitų šalių, vizualizuoti tai tarp savęs ir tų šalių. Čia yra atstovų iš kitų šalių, iš šalių Vakaruose, iš Vengrijos, iš Amerikos; iš kitų šalių, ir jūs galite vizualizuoti šias aukso arkas iš čia į Pietų Korėją, iš čia į kitas šalis, kuriose žmonės prisijungė per internetą, aukso arką į Ukrainą, į Baltarusiją, į kitas vietas ir miestus Vakarinėje Rusijos dalyje: Sankt Peterburgą, Maskvą, kitus miestus, iš kurių atvyko žmonės. Jūs galite, jūs visi, kurie atvykote į šią konferenciją arba į konferenciją Novosibirske, materializuoti aukso arką tarp šių dviejų miestų ir savo gimtojo miesto ir savo gimtosios šalies. Vizualizuokite, kaip šviesa teka iš šių fokusų, sukurtų šių dviejų konferencijų, tiesiai į jūsų širdis ir pasklinda po jūsų miestą ir šalį.

Tie, kurie ateityje skaitysite arba klausysite šių diktavimų, vizualizuokite šią aukso arką į ten, kur esate. Vizualizuokite šviesą, vizualizuokite, kaip šviesa sudegina išorinius padalijimus, ir ryžkitės leisti jai sudeginti savo išankstinius nusistatymus, kuriuos galite turėti prieš kitus žmones ar kitas šalis, ar kitas grupes. Ryžkitės pamatyti universalumą už įvairovės, nes tai yra Dangiškosios Motinos atstovių, tokių kaip aš ir Kuan Jin, vaidmuo. Mes matome už įvairovės, mes matome Kristaus vaiką ir Kristaus potencialą kiekviename žmoguje, ir mes tesiekiame puoselėti tą Kristaus vaiką kiekviename iš jūsų.

Tad išreiškiu jums savo didelį dėkingumą už šias dvi konferencijas. Jūs iš tiesų pasiekėte lūžį, kuris turės svarbių padarinių, ne tik Kazachstano ir Rusijos šalims, bet ir visam pasauliui. Rytai iš tiesų gali susitikti Vakarus, tačiau jie tai gali padaryti tik Dangiškosios Motinos širdyje. Tad būkite užsklęsti mano ramybėje ir mano begaliniame dėkingume.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2013 Kim Michaels