Dangus

Nauja meilės santykių Žemėje era

TEMOS: Meilės ir laiko koncepcijos – Kontroliavimo žaidimai negali būti išsaugoti per laiką – Rubininio Meilės spindulio paleidimas – Kontroliavimo žaidimai santykiuose – Laikas yra atskirojo aš iliuzija – Dirbtinis konfliktas tarp vyrų ir moterų – Neįmanoma svajonė apie tobulą meilės partnerį – Dievo meilė yra besąlyginė – Kai prisiimate kontroliavimo žaidimą kaip tarnystę – Pasaulinė problema

Pakylėtieji Mokytojai Meilės Dievas ir Meilės Deivė, 2015 liepos 17 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele, Amerikoje.


Aš esu pakylėtasis mokytojas, tarnaujantis Meilės Dievo tarnystėje. Aš esu pakylėtoji mokytoja, tarnaujanti Meilės Deivės tarnystėje.

Ar mes esame viena būtybė? Ar mes esame dvi būtybės? Tai priklauso nuo perspektyvos. Žvelgiant iš jūsiškės perspektyvos, mes galime atrodyti kaip dvi atskiros būtybės, viena laikanti vyrišką, o kita moterišką poliariškumą. Žvelgiant iš mūsų perspektyvos, mes esame susilieję. Mūsų individualumai yra saviti, tačiau ar iš tiesų egzistuoja skirtumas? Argi negalime sulieti savo esybių iki tokio lygmens, kuomet viena būtybė pradeda sakinį, kurį jūs girdite, o kita jį užbaigia? Viena būtybė pasako žodį, o kita būtybė pasako sekantį. Viena būtybė pradeda garsą, o kita užbaigia garsą. Mes netgi galime kalbėti tuo pačiu metu. Žinoma, laikas mums neegzistuoja, ir tai yra raktas į meilės supratimą.

Meilės ir laiko koncepcijos

Meilė ir laikas – pamąstykite apie šias koncepcijas. Ar daug žmonių Žemėje kada nors mąstė apie meilę ir laiką? Ar tarp jų egzistuoja ryšys? Ar vienas jų valdo kitą? Ar jie yra suderinami? Yra sakoma: meilė ateina visam laikui. Meilė yra nepavaldi laikui. Tai kaip tuomet žmonės gali įsimylėti, jeigu anksčiau nebuvo įsimylėję? Jie gali nustoti mylėti pabuvę kartu, kartais kartu praleidę daugelį metų. Kaip meilė gali pasibaigti, jeigu meilė yra visam laikui arba meilė yra nepavaldi laikui?

Taip gali nutikti dėl to, kad tai, ką žmonės vadina meile, nėra Dieviška meilė. Tai, ką žmonės vadina meile, dažnai yra savininkiškumas, troškimas turėti. Kas yra troškimas turėti? Tai yra troškimas ištęsti kažką per laiką, nes jūs gyvenate pasaulyje, kuriame laikas turi didžiausią reikšmę. Žinote, kad jūsų gyvenimo trukmė yra ribota laike. Ateis laikas, kai jūsų gyvybinės jėgos išseks ir kūnas nebegalės būti palaikomas. Jūsų siela privalės palikti kūną ir kūnas suirs. Ak, kiek daug žmonių ieškojo nemirtingumo fiziniame kūne!

Kodėl taip yra, kad žmonės siekia išsaugoti kažką per laiką? Galite pamanyti: „Bet kas gi per keistas klausimas? Kaip mes galėtume nenorėti išsaugoti kažko per laiką? Jeigu sutinkame kitą žmogų, kuriam jaučiame didesnę meilę, kaip galėtume nenorėti jos išsaugoti per laiką?“ Taip yra dėl to, kad jūsų protui buvo įdiegta galvoti, kad vienintelis būdas išsaugoti kažką per laiką yra išsaugoti tai jo dabartinėje formoje. Jūs galvojate, kad meilė, kurią patiriate, yra priklausoma nuo išorinės formos, pavyzdžiui, nuo kito fizinio žmogaus. Manote, kad meilė prisiima tam tikrą formą, ir kad ir ką jaučiate savo ypatingam išrinktajam, tai yra paremta konkrečia forma ir jausmu, kurį jaučiate tam žmogui.

Turite koncepciją, kad tas žmogus yra vienintelis, visų vienintelis, ir manote, kad niekada negalėtumėte jausti nieko panašaus kam nors kitam. Norite išsaugoti tą jausmą per laiką, ir manote, kad tai reiškia formos išsaugojimą, kito asmens išsaugojimą tam tikroje matricoje, tam tikroje būsenoje. Kai kurie žmonės nori pririšti tą žmogų prie savęs ilgam laikui, ir tai juos įstumia į būseną, kurioje jie siekia kontroliuoti formą, kontroliuoti kitą žmogų.

Kontroliavimo žaidimai negali būti išsaugoti per laiką

Laikas nėra nesuderinamas su meile, tačiau kontroliavimas yra nesuderinamas su meile. Tikra meilė yra neįmanoma, kai vienas arba abu partneriai žaidžia kontroliavimo žaidimą. Neįmanoma išsaugoti tokios meilės per laiką. Štai kodėl tiek daug žmonių sueina kartu, patiria buvimą meilėje, o tuomet, kai medaus mėnuo baigiasi, meilė pradeda sklaidytis arba yra pakeičiama kontroliavimo žaidimu.

Ar žinote, mano mylimieji, kaip dažnai žmonės susitinka ir įsimyli dėl to, kad atpažįsta vienas kitą iš ankstesnių gyvenimų? Kodėl jie vienas kitą atpažįsta? Todėl, daugeliu atvejų, kad ištisus gyvenimus buvo įstrigę kontroliavimo žaidime vienas su kitu. Jie staiga susitinka ir mato tą kitą žmogų, ir jie pajaučia šį potraukį, šią meilę, ir visgi pasąmonės lygmenyje jie iš tiesų jaučia: „O, štai yra žmogus, kurį galiu kontroliuoti, kaip dariau tai praeityje.“

Taip dažnai būna, kad abu žmonės siekia kontroliuoti vienas kitą, užuot ryžęsi tekėti su tikra meile. Kai jie susitinka, kai vienas kitą atpažįsta, kai įsimyli, jų įprastinė sąmonės būsena yra trumpam laikui atidedama į šalį. Jie jaučia tokią didelę euforiją, jausdami šį įsimylėjimo jausmą, kad kiekvienas gali atidėti į šalį savo įprastinę sąmonės būseną, savo įprastinį kontroliavimo žaidimą.

O tuomet, kadangi jie nenori pažvelgti į kontroliavimo žaidimus ir juos transcenduoti, jie negali išsaugoti įsimylėjimo jausmo ilgesnį laiką. Ateina momentas, kai pradeda reikštis abiejų žmonių kontroliavimo žaidimai. Kartais matote, kad kai medaus mėnuo baigiasi, abu žmonės gali akimirksniu persijungti į kontroliavimo žaidimą ir pajausti, kad įsimylėjimo jausmas dingo. Kitais atvejais, tai užtrunka ilgiau, kadangi jų kontroliavimo žaidimai gali būti subtilesni.

Taip pat gali būti, kad du žmonės gali nugyventi visą gyvenimą, išoriškai žvelgiant regimai visiškoje harmonijoje, tačiau taip yra dėl to, kad jie abu yra patenkinti kontroliavimo žaidimu, kurį žaidžia. Jie kiekvienas jaučia turintys kontrolę savo partneriui, ir yra pasiruošę atiduoti dalį savo kontrolės, kad jų partnerio kontroliavimo poreikis galėtų būti patenkintas. Todėl jie gali gyventi harmonijoje keturiasdešimt ar penkiasdešimt metų, tačiau ar jie auga? Ar jie transcenduoja savo kontroliavimo žaidimus?

Ar žmonėms naudinga nugyventi kartu visą gyvenimą, būnant įstrigus kontroliavimo žaidime? Na, tai priklauso nuo to, ką turite omenyje sakydami naudinga. Jeigu pažvelgtumėte į jų kosminį dvasinį augimą, jiems tai nėra naudinga, kadangi tai tik sustiprina kontroliavimo žaidimą. Jie tuomet ateina į kitą savo gyvenimą ir vėl vienas kitą atranda, ir jie vėl sustiprina kontroliavimo žaidimą. Ankstesniuose amžiuose galėjote matyti, kad šie žmonės būdavo kartu gyvenimas po gyvenimo, ir jie visada būdavo įstrigę tuose pačiuose kontroliavimo žaidimuose. Kartais šimtus metų jie beveik nepalypėdavo nė vienu laipteliu 144 sąmonės lygmenų pakopose. Jie tik toliau stiprindavo vienas kito pasilikimą tame pačiame lygmenyje ir poreikį kontroliuoti.

Rubininio Meilės spindulio paleidimas

Tuomet, pakylėtieji mokytojai, prižiūrintys Žemės evoliucijas, surengė pasitarimą, jie matė šią konkrečią problemą ir tarė: „Kaip mes galėtume padėti žmonėms išsilaisvinti iš šių kontroliavimo žaidimų?“ Atsakymas buvo paprastas. Jie atėjo pas mus, Meilės Dievą ir Deivę. Mes nesame Meilės Dievas ir Deivė specifiškai ir išskirtinai Žemės planetai, mes aprėpiame daug didesnę sistemą, peržengiančią fizinės visatos, kurioje jūs gyvenate, ribas. Tad buvo nuspręsta, kad paleisime daugiau tam tikros meilės savybės.

Meilė turi daug savybių, ir viena iš jų yra labai intensyvi meilė, kurios spalva būtų artima jūsų taip vadinamai rubininei spalvai. Jos poveikis yra sutrikdyti viską, kas yra statiška. Ji gali sudeginti tai, kas atsisako keistis. Ji trikdo, ji degina, ji stiprina. Kai buvo paleista šį Rubininio Spindulio ugninė meilė, žmonių kontroliavimo žaidimams buvo mestas iššūkis iki tokio lygmens, kad jie nebegalėjo išsaugoti savo kontroliavimo žaidimų tokiu pačiu būdu, kaip galėjo iki tol. Jie dabar turėjo arba siekti išreikšti savo kontroliavimo žaidimą vis ekstremalesne forma, arba turėjo jį transcenduoti.

Žinoma, daugelis įsisuko į šį sūkurį, kuriame išreiškė savo kontroliavimo žaidimus vis intensyvesnėmis formomis, ir būtent dėl to galite grįžti šimtą metų atgal ir matyti, kad skyrybų procentas anais laikais buvo daug mažesnis nei yra šiandien. Taip yra dėl to, kad žmonės nebegali likti įstrigę kontroliavimo žaidime visą gyvenimą. Ateina momentas, kai jie nebegali išsaugoti savo gebėjimo gyventi kartu tuose pačiuose namuose. Konfliktas tampa pernelyg intensyvus ir jis negali sujungti priešingų poliariškumų, jis negali jų subalansuoti. Žmonės negali išsaugoti statiškos savo santykių matricos, kuri ankstesnėse inkarnacijose būtų jiems leidusi kartu nugyventi visą gyvenimą. O dabar jie negali to padaryti.

Galite paklausti, ar tai nėra laisvos valios pažeidimas, ir tai nėra pažeidimas, kadangi kritinė masė žmonių nenorėjo pasistengti palikti savo kontroliavimo žaidimų, ir būtent dėl to šis įsikišimas tapo įmanomas. Daugelis jūsų žinote, kad turėjote daugiau nei vienus santykius šiame gyvenime. Daugelis jūsų patyrėte, kad šie santykiai buvo labai intensyvūs ir jūs negalėjote santykių išsaugoti labai ilgą laiką. Taip yra dėl to, kad jūs esate tie drąsieji, kurie tarė: „Mes norime pakilti po šio gyvenimo.“ Jūs ryžotės pereiti keletą santykių, kad jūsų kontroliavimo žaidimai būtų tiek išjudinti, jog galėtumėte aiškiau juos pamatyti ir galėtumėte pradėti juos transcenduoti.

Mano mylimieji, pažvelkite, kas vyksta ne tik su skyrybų skaičiumi, bet ir su konfliktų intensyvumu tarp tų, kurie išsiskiria. Pažvelkite, kaip dažnai vyksta intensyvus konfliktas, kuris paskatina abu žmones vienas kito nekęsti, galbūt visą šį likusį gyvenimą. Jūs, kurie esate dvasingi žmonės ir kurie sakėte: „Aš noriu užsitarnauti savo pakylėjimą po šio gyvenimo“, jūs, žinoma, suvokiate, kad tai nėra būdas laimėti savo pakylėjimą, įsitraukiant į nesibaigiančią kovą su savo buvusiu sutuoktiniu.

Kai turite intensyvius santykius, kurie baigiasi, tai galima paaiškinti tuo, kad šie santykiai buvo paremti kontroliavimo žaidimu. Didžiojoje dalyje atvejų, abu partneriai turi kontroliavimo žaidimus, kuriuos žaidžia. Jūsų partneris gali nebūti vienas iš tų, kurie pasakė: „Aš pakilsiu po šio gyvenimo“, tačiau šitai, mano mylimieji, nėra jūsų rūpestis. Jūs nesate atsakingi už savo buvusio partnerio pakylėjimą. Jūs esate atsakingi už savo pačių pakylėjimą – jeigu tai yra jūsų tikslas pakilti po šio gyvenimo. Štai kodėl jums sakau: pripažinkite, kad bet kokie intensyvūs santykiai, kurie baigiasi konfliktu, apnuogina kontroliavimo žaidimą jumyse!

Nėra svarbu, kokį kontroliavimo žaidimą turėjo ar turi, ar vis dar žaidžia jūsų buvęs partneris. Svarbu yra tai, kad jeigu norite laimėti savo pakylėjimą, jums reikia transcenduoti savo kontroliavimo žaidimą. Tai yra vienintelis dalykas, kuris išlaisvins jus nuo tų santykių. Ne tik su tuo konkrečiu partneriu, bet potencialiai ir su daugeliu kitų žmonių, kurie yra tame pačiame sąmonės lygyje ir turi tokį patį kontroliavimo žaidimą. Daugeliu atvejų matysite šeimos narius – galbūt netgi draugus, bendradarbius arba viršininkus – kurie turi tą patį kontroliavimo žaidimą. Prisitraukiate žmones su tuo kontroliavimo žaidimu.

Tuo nenoriu pasakyti, kad jų kontroliavimo žaidimas yra toks pat kaip jūsų, tačiau paprastai egzistuoja agresyvus ir pasyvus kontroliavimo žaidimas. Daugelis jūsų, kurie esate dvasingi žmonės, esate linkę būti pasyviame kontroliavimo žaidime, ir jūs galėjote prisitraukti partnerius, kurie gali nebūti dvasingi ir jie yra aktyviame kontroliavimo žaidime, kuris yra priešingame poliuje nei jūsų. Vėlgi, tai iš tiesų nėra jūsų rūpestis ir jūs nesate atsakingi už tai, ką daro jūsų buvęs partneris. Jūs esate atsakingi už save, už savo kontroliavimo žaidimo transcendavimą, ir to kontroliavimo žaidimo, kuris yra susijęs su šiuo troškimu išsaugoti tam tikrą būseną per laiką.

Egzistuoja daug individualių kontroliavimo žaidimų. Negaliu jų visų išvardinti tokiame diktavime kaip šis, tačiau mes ir toliau perdavinėsime mokymus apie tai, kaip jau perdavėme nuostabius mokymus Pauliaus Venecijiečio knygoje. Jūs taip pat galite pažvelgti į pasaulietinę psichologiją apie santykius ir galite rasti gerų mokymų apie šiuos kontroliavimo žaidimus. Šiame diktavime noriu jums duoti suvokimą, kad už visų kontroliavimo žaidimų, ir specifinės formos, kurią jie įgyja, slypi troškimas per laiką išsaugoti tam tikrą būseną Žemėje.

Laikas yra atskirojo aš iliuzija

Kodėl aš vis kartoju „per laiką“? Todėl, kad laikas, laiko išliekamumas, yra atskirojo aš sukurta iliuzija. Tai, ką mes pavadinome Sąmoninguoju AŠ, kaip beformiu jūsų žemesnės esybės aspektu, gyvena amžinajame dabar. Amžinasis dabar yra tai, ką mes pavadinome Gyvenimo Upe, kurioje jūs nuolatos tekate iš akimirkos į akimirką. Kai plaukiate su Gyvenimo Upe, nėra jokio reikalo išsaugoti tam tikrą formą per laiką, nes pripažįstate, kad bet kuri forma yra ant materijos šviesos suprojektuotas įvaizdis. Šis įvaizdis nėra palaikomas per laiką, jis yra projektuojamas iš vienos akimirkos į kitą.

Kai esate Gyvenimo Upės tėkmėje, žinote, kad nėra būtina išsaugoti meilės santykius tam tikru pavidalu per laiką. Žinote, kad tikruose meilės santykiuose jūs abu save transcenduojate. Jūs ryžtatės leisti specifinei formai, kurią jūsų santykiai turi šiuo metu, mirti, idant jūsų santykiai, jūsų meilė, galėtų atgimti kitame momente, ir galbūt atgimtų aukštesne forma nei prieš tai. Galbūt ji netgi atgimtų tokia forma, kurios negalėjote įsivaizduoti ar vizualizuoti savo išoriniu protu. Pasitikite, kad atsidavę į meilės tėkmę, jūs nieko neprarasite, jūs neliksite be nieko, jūs liksite su aukštesne meilės matrica. Tai yra aukščiausias potencialas.

Dirbtinis konfliktas tarp vyrų ir moterų

Kaip kontrastas šiam potencialui yra visas šis plačiai paplitęs požiūris į santykius, sukurtas ne Holivudo, tačiau šiame amžiuje iš tiesų stiprinamas Holivudo. Tai kas gi tuomet sukūrė šį plačiai paplitusį požiūrį į santykius? Puolusios būtybės. Jos žinojo, jog norint, kad gyvenimas pasiektų savo aukščiausią potencialą, vyrai ir moterys turi apsijungti tikrame dvasiniame poliariškume, kuriame santykiai nestagnuoja, o yra nuolatinio augimo ir savitranscendencijos šaltinis. Jos norėjo sutrikdyti šią natūralią būseną, sukurdamos konfliktą tarp vyrų ir moterų. Jos tai mėgino padaryti įvairiais būdais.

Noriu pasakyti tiems iš jūsų, kurie esate pasiruošę tai išgirsti, kad kai kurie iš jūsų, kurie esate įsikūnijime, turite savo Dangiškajame plane įsirašę tikslą apnuoginti šias manipuliacijas, šį tyčinį santykių tarp vyrų ir moterų sabotažą, ir atnešti aukštesnį santykių Aukso Amžiuje suvokimą. Tai neateis per šį ar kokius kitus pasiuntinius, tai ateis per daugelį šaltinių, per įvairias sritis: per psichologiją, santykių konsultavimą arba gydymą. Aš tiesiog paleidžiu rubininės ugnies impulsą atnešti šį aukštesnį suvokimą, ne tik apie vyrų ir moterų santykių sabotažą, bet ir apie potencialą užgimti aukštesnei santykių formai Vandenio Amžiuje.

Iš tiesų, buvo padaryta tiek daug. Pažvelkite į Bibliją, kaip Pradžios Knygoje yra užkoduotos puolusių būtybių matricos, kuriomis jos siekia sukurti konfliktą, neišsprendžiamą konfliktą tarp vyrų ir moterų, apkaltindamos moteris dėl vyrų nuopolio. Kas gi dar jeigu ne puolęs protas galėtų sumąstyti tokią konstrukciją? O tuomet pažvelkite, kaip Biblija įvairiais kitais būdais institucionalizavo moterų priespaudą. Pažvelkite, kaip kitos religijos padarė tą patį, net ir Rytų religijos.

Pažvelkite, kaip tai tęsėsi iki pat šiandien, kuomet jūs matote plačiai paplitusią svajonę, kad jei tik sutiksite tinkamą žmogų, gyvensite ilgai ir laimingai. Kas iš tiesų yra teigiama šiais žodžiais „gyvensite ilgai ir laimingai“? Tai yra, kad galėsite išsaugoti savo meilės santykių formą per laiką, netranscenduodami savęs. Šitai – kaip žinote iš kitų mokytojų perduotų mokymų apie antrąjį termodinamikos dėsnį ir Šventosios Dvasios tekėjimą – negali būti padaryta. Tai neįmanoma. Nieko neįmanoma išsaugoti per laiką. Jūs tik galite transcenduoti ankstesnę būseną ir šitaip pasiekti aukštesnę būseną, ir galite nepaliauti tai daryti. Būtent tai gali būti išsaugota per laiką, nuolatinė savitranscendencija. Tai yra meilė.

Neįmanoma svajonė apie tobulą meilės partnerį

Nemanykite, kad Dieviška meilė yra statiška. Nėra tokio dalyko kaip tobula meilė, kuri nesikeičia. Mes, Meilės Dievas ir Meilės Deivė, pažinojome vienas kitą taip ilgai, kad jums praktiškai būtų neįmanoma to suvokti linijišku protu. Ar mes esame tos pačios būtybės nuo tada, kai pirmą kartą susitikome? Ne, mes save transcendavome tiek daug kartų, kad jums būtų beveik neįmanoma to suvokti. Dėl šios mums suteiktos galimybės perduoti šį diktavimą į fizinę oktavą Žemėje, mes save transcendavome tūkstantį kartų per tą laiko tarpą, kai jūs klausėtės šių žodžių.

Nors mes esame pakylėtosios būtybės, esančios sąmonės būsenoje, kuri toli pranoksta Žemėje plačiausiai paplitusią sąmonę, visgi jūs ir Žemės planeta taip pat esate Dievo kūrinijos dalis, Dievo Esybės dalis. Nors jūs turite formą, kuri gali atrodyti netobula ir nedvasinga, sąveikaudami su šia forma mes įgyjame galimybę transcenduoti save. Štai ką jums noriu perduoti, kad jūs – net ir sąveikaudami su netobulomis formomis Žemėje, net ir bendraudami su kitais žmonėmis, kurie nėra tobuli, ar pakilę, ar dvasingi – įgyjate galimybę transcenduoti save.

Ištirkite tobulo partnerio svajonę. Ryžkitės pripažinti, kad esate dvasingi žmonės. Kiek daug dvasingų žmonių buvo situacijoje, kurioje jie atrado dvasinį kelią per vieną ar kitą mokymą, jie stengėsi jį pritaikyti, tačiau jų partneris meilės santykiuose nerodė noro daryti to paties? Žinoma, jeigu tai sukuria didelius konfliktus, gali būti būtina judėti toliau, tačiau daugeliu atvejų dvasingi žmonės išeina per anksti, nespėję išmokti savo pamokų ir neapnuoginę savo pačių kontroliavimo žaidimų ir jų netranscendavę. Jie patiki Holivudo svajonės susirasti tobulą partnerį dvasine versija. Jie mano: „Jei tik atrasčiau partnerį, kuris būtų dvasingas, tuomet turėčiau tobulus santykius.“ Tačiau kas yra tobuli santykiai?

Jūs esate Žemėje. Apsižvalgykite aplinkui. Ar matote tobulą planetą? Tai kodėl tuomet patikite šia fantazija, jog egzistuoja toks dalykas kaip tobuli santykiai netobuloje planetoje? Žinoma, jūs galite turėti vidinius prisiminimus, kad yra įmanoma turėti aukštesnės prigimties santykius nei tai, ką patiriate Žemėje. Taip yra dėl to, kad žinote, jog yra kažkas, kas yra vadinama pakylėtąja karalija, kurioje būtybės nebendrauja tarpusavyje taip, kaip žmonės tai daro Žemėje. Tai yra tikras vidinis žinojimas, tačiau kai jį sumaišote su puolusių būtybių sukurtomis iliuzijomis, patikite idėja, kad tai turėtų būti įmanoma pasiekti ir Žemėje. Todėl galvojate: „Jeigu negaliu to pasiekti su savo dabartiniu partneriu ir mano dabartinis partneris nėra dvasingas, privalo egzistuoti kitas partneris, kuris būtų dvasingas, ir tuomet mes galėsime turėti tobulus santykius.“ Tačiau kad ir kokie dvasingi būtų du žmonės, nėra tokio dalyko kaip tobuli santykiai Žemėje, kadangi Žemė yra mokykla. Tai yra mokymosi, augimo, savitranscendencijos procesas.

Pakylėtoji karalija taip pat yra mokykla, ir tai taip pat yra augimo ir savitranscendencijos procesas. Joje tai vyksta nepalyginamai aukštesniame lygmenyje nei Žemėje, tačiau mechanizmas yra toks pat: savitranscendencija. Kodėl turėtumėte tikėtis – būdami dvasingais žmonėmis, žinodami visa tai, ką žinote apie dvasinį kelią – kad galėsite atrasti dvasinį partnerį, ir tuomet galėsite turėti šią holivudinę santykių fantaziją? To niekada nebus. Tai yra neįmanoma svajonė.

Užsitarnausite savo pakylėjimą daug greičiau, jeigu tai paleisite ir pripažinsite, jog kad ir koks būtų jūsų šiuo metu turimas partneris, jis yra jūsų tobula – ir aš tai sakau su humoru – galimybė transcenduoti save ir kontroliavimo žaidimą, kuriame šiuo metu esate įstrigę. Kodėl gi dar būtumėte prisitraukę tą partnerį? Nemanykite, kad palikdami šį partnerį, idant galėtumėte susirasti dvasingesnį žmogų, paspartinsite savo dvasinį augimą. Gali nutikti priešingai. Pažvelkite į savo kontroliavimo žaidimą ir paprašykite mūsų. Paprašykite Motinos Marijos, kuri iš visos širdies trokšta dirbti su kiekvienu iš jūsų, padėti jums pamatyti savo kontroliavimo žaidimus, nes ji yra nepaprastai įgudusi tai daryti. Paprašykite jos atskleisti jums jūsų kontroliavimo žaidimą, ir jūs gausite pagalbą, jeigu būsite atviri.

Supraskite, kad pamatyti savo kontroliavimo žaidimą gali būti labai sunku, ypač jeigu esate dvasingas žmogus, manantis, kad jūs jau neturėtumėte turėti tam tikrų kontroliavimo žaidimų, kad jau turėtumėte būti virš jų pakilę. Mano mylimieji, ryžkitės būti sąžiningi ir pripažinkite, kad jūs šiuo metu esate įsikūnijime. Kodėl jūs esate įsikūnijime? Todėl, kad yra dalykų jumyse, kurių jūs nepamatėte. Jeigu būtumėte juos pamatę ir juos išrišę, nesugebėtumėte išlaikyti savęs fiziniame kūne. Pakiltumėte! Tad yra kažkas, į ką turite pažvelgti.

Dievo meilė yra besąlyginė

Nesijauskite blogai pamatę kažką savyje. Išstudijuokite mokymus, kuriuos mes perdavėme, kuriuose skirtingi mokytojai įvairiais būdais per šį pasiuntinį vėl ir vėl kartojo, kad Dievo meilė yra besąlyginė. Nėra nieko, ką jūs kada nors būtumėte galėję padaryti Žemėje, kas būtų padarę jus nevertais gauti Dievo meilę. Todėl pripažinkite, kad vienintelis būdas būti laisvu yra pamatyti savyje tai, ko negalite dabar matyti. Ryžkitės tai pamatyti ir tuomet ryžkitės atverti savo širdį meilei, kurią mes, pakylėtieji mokytojai, esame pasiruošę į ją išlieti, kad galėtumėte patirti, net ir trumpą laiką pranokstančią akimirką, tą besąlyginę meilę.

Kaip šis pasiuntinys apie tai kalbėjo ir rašė, didžiausia transformuojanti patirtis šiame gyvenime jam buvo besąlyginės meilės patyrimas. Ir taip yra su kiekvienu, kuris tai patyrė ir pripažino, kas tai yra. Negalėsite patirti besąlyginės meilės, kol nesiryšite pažvelgti į savo sąlygas. Jeigu siekiate paslėpti savo sąlygas nuo savo dvasinio mokytojo žvilgsnio, jūs taip pat uždarote savo širdį patirti to pakylėtojo mokytojo meilę. Tai yra labai paprastas psichologinis mechanizmas. Negalite gauti meilės, jeigu nenorite pamatyti, kas, jūsų manymu, padaro jus nevertais meilės.

Ar suvokiate tai, mano mylimieji? Tai yra toks subtilus mechanizmas, įdiegtas puolusių būtybių, kad manote, jog norėdami gauti meilę, turite būti vertais, ir galbūt galėsite nuslėpti savo nevertumą nuo Dievo ir sugebėsite jį apgauti, kad jis jums duotų meilę. Jums nereikia apgauti Dievo, kad jis duotų jums meilę, kadangi Dievas jums ją siūlo kiekvieną kiekvienos dienos sekundę. Jūs negalite jos priimti, jeigu nesate pasiryžę pažvelgti į sąlygas, į tas sąlygas, kurios, kaip puolusieji privertė jus patikėti, padarys jus nevertais meilės. Kaip kokia nors sąlyga galėtų sutrukdyti jums būti vertais meilės, kuri yra aukščiau bet kokių sąlygų?

Na ir dabar, man kalbant, mums kalbant šiuos žodžius, mes paleidome ne tik Rubininio Meilės Spindulio ugnies intensyvumą, bet taip pat paleidome tam tikras energetines matricas, kurios yra aukščiau fizinių žodžių, kuriuos girdite, tačiau jos gali būti perduodamos žodžių garsu. Kai atsiveriate žodžiams, net kai girdite įrašą, šios matricos gali tekėti į jūsų keturis žemesniuosius kūnus, tekėti per jūsų čakras ir būti projektuojamos į kolektyvinę sąmonę. Tai yra didelė tarnystė visai gyvybei Žemėje. Tie iš jūsų, kurie ryžotės čia būti, jūs pasiryžote atlikti šį tarnavimą. Tai gali jumyse iššaukti tam tikrą reakciją ir iškelti į paviršių kai kuriuos jūsų kontroliavimo žaidimus, tačiau nesijaudinkite dėl to.

Kontroliavimo žaidimo prisiėmimas kaip tarnystė

Kodėl jūs turite šiuos kontroliavimo žaidimus, mano mylimieji? Žinoma, jūsų ego reikalingi kontroliavimo žaidimai, tačiau jūs gi esate daugiau nei jūsų ego, argi ne taip? Kodėl jūs prisiėmėte kontroliavimo žaidimus? Tie iš jūsų, kurie pasakėte: „Aš noriu užsitarnauti savo pakylėjimą šiame gyvenime“, jūs visi prisiėmėte tam tikrus kontroliavimo žaidimus, kad juos perdirbtumėte ir todėl padėtumėte pakelti kolektyvinę sąmonę ir pažadintumėte kitus žmones būtinybei ir galimybei pakilti virš kontroliavimo žaidimų.

Ar kada nors mąstėte apie tai, jog galėjote prisiimti kontroliavimo žaidimą kaip tarnystę? Jeigu apie tai pamąstytumėte, kodėl turėtų būti gėda pripažinti kontroliavimo žaidimą, pripažinti, kad tai nesate tikrasis jūs, tai nėra tai, kas jūs esate. Tai yra kažkas, ką jūs laikinai prisiėmėte, kad praskintumėte kelią per kolektyvinę sąmonę, pademonstruodami, jog net ir žmogus, kuris žaidė šį kontroliavimo žaidimą ankstesniuose santykiuose, gali jį transcenduoti ir judėti toliau. Ir šitaip jūs galite pademonstruoti kitiems, kaip palikti disfunkcinius santykių šablonus ir pereiti į naują, Vandenio amžiaus vyrų ir moterų santykių formą.

Negrindžiate savo santykių kontroliavimo žaidimu, kuris jus ardo, kuris sukuria žemyn traukiantį sūkurį, kuris sukuria energetinę juodąją skylę, išsiurbiančią visą jūsų gyvybinę energiją. Vietoj to jūs sukuriate aukštyn keliančią spiralę, kurioje vienas kitą išlaisvinate, kadangi neprojektuojate ant savo partnerio, kad jūsų partneris turėtų būti toks ir toks, ar kad jūsų partneris turėtų jaustis tam tikru būdu. Pripažįstate, kad jūs patys esate atsakingi už tai, kad jaustumėtės taip, kaip norite jaustis. Ir tai yra jūsų pačių galioje tapti savo keturių žemesniųjų kūnų šeimininku ir iškviesti šviesą, išrišant įsitikinimus, kurie sukuria šią žemyn traukiančią juodąją skylę jūsų emociniame kūne, kuri nevaldomai sukasi.

Kai tai išrišate, savo emocinį kūną pavedate savo mentalinio kūno kontrolei, kuris yra kontroliuojamas identiteto kūno, o šis yra kontroliuojamas AŠ ESU Esaties. Ir tai, tam tikra prasme, yra pats aukščiausias kontroliavimo žaidimas, tačiau, žinoma, tai nėra kontroliavimo žaidimas, kurį žaidžia ego ir puolusios būtybės. Jūs nesiekiate nieko kontroliuoti, išsaugodami tai per laiką. Jūs plaukiate su Gyvenimo Upe. Jūs leidžiate tam, kas sena, mirti, ir leidžiate sau prisikelti, atgimdami į naują ir aukštesnę matricą kiekvieną dieną, kiekvieną akimirką!

Tai yra aukštesnis Vandenio Amžiaus potencialas. Žinau, kad daugelis jūsų jaučiate, kai žiūrite į savo dabartinius santykius arba buvusius santykius: „Bet egzistuoja toks didelis atotrūkis tarp to, apie ką kalba mokytojai, ir to, ką aš patyriau.“ Šito, mano mylimieji, mes, Meilės Dievas ir Meilės Deivė, negalime suprasti, nes mes niekada nebuvome įsikūniję Žemėje. Mes nesame patyrę, ką reiškia būti tokioje tankioje planetoje kaip ši. Iš savo perspektyvos mes sakome: „Na, kaip jie gali nematyti, kad meilė yra savitranscendencija ir todėl yra įmanoma transcenduoti bet kokią būseną ir materializuoti viziją, kurią mes duodame?“

Mes, žinoma, esame viena su Motina Marija, kuri buvo įsikūnijusi šioje planetoje ir todėl žino tankumą ir sunkumus, su kuriais susiduriate. Per ją, mes galime patirti, ką jūs patiriate, ir todėl žinome, kad tai, ką jums duodame, yra aukšta vizija. Žinome, kad tai gali pasirodyti beveik kaip antausis, kai palyginate savo dabartinius ir buvusius santykius su tuo, apie ką mes kalbame. Žinoma, mano mylimieji, mes taip visko nepaliksime.

Mes duosime jums įrankius ir mokymus, kaip tai jau dideliu laipsniu padarėme su Pauliaus Venecijiečio knyga, tačiau duosime jums daugiau, kaip panaikinti tą atotrūkį ir įkūnyti tikrus Vandenio amžiaus meilės santykius. Mes tikrai nesame tokie dvasiniai mokytojai, kurie jums duotų tokią aukštą viziją, kad būtų atotrūkis tarp šios vizijos ir ten, kur jūs esate šiuo metu, ir jūs nematytumėte jokio būdo panaikinti atotrūkį. Tie iš jūsų, kurie kalbėjote invokacijas Pauliaus Venecijiečio knygoje, žinote, jog jūsų sąmonėje jau įvyko pokytis, ir šie įrankiai iš tiesų gali padėti jums panaikinti atotrūkį, apie kurį kalbu. Tačiau mes čia nesustosime. Duosime jums daugiau, kadangi galime pasakyti daug daugiau šia tema ir apie tai, kaip anti-meilės jėgos padarė viską ką gali, kad sunaikintų vyrų ir moterų santykius ir paverstų juos tokiu konfliktu, kad žmonėms yra praktiškai neįmanoma su tuo gyventi ir įkūnyti subalansuotus santykius.

Pasaulinė problema

Tai, žinoma, yra pasaulinė problema, tačiau ji nėra tokia ryški Europoje, ir būtent dėl to mes apie tai nekalbėjome Europai skirtoje konferencijoje. Tačiau ji yra labai labai ryški Amerikoje, ypač Jungtinėse Valstijose, bet taip pat Meksikoje (ir mažesniu laipsniu Kanadoje), kur jūs turite šį labai labai fiksuotą požiūrį į tai, kokie turėtų būti vyrai ir moterys ir kaip jie turėtų bendrauti.

Šitai, Jungtinėse Valstijose, prasideda nuo vaikystės. Visi yra programuojami per filmus, per visus TV šou, ir netgi per bendrąją kultūrą, net ir vidurinėse mokyklose, kuriose vyksta žaidimai su šokių vakaro karaliene ir šokių vakaro karaliumi, su tuo ir anuo. Tai yra diegiama per svajonę atrasti šiuos tobulus santykius, kuriuose viskas tiesiog veiktų ir pora gyventų ilgai ir laimingai. Na, visų pirma, nėra jokio ilgai ir laimingai Žemėje. Jūs visada gyvenate tik dabar. Jeigu nesate laimingi dabar, mažai yra šansų, kad būsite laimingi kada nors vėliau, nes vėliau, šiaip ar taip, niekada neateina.

Suvokite, kad tai yra iliuzija, ir tuomet išsakykite prašymus, kad tai būtų išvalyta iš Jungtinių Valstijų, iš kolektyvinės sąmonės. Išsakykite prašymus, kad būtų išvalyta moterų priespauda, bet taip pat vyrų uždarymas į tam tikrą vaidmenį, į šį „mačo vyrą“. Mano mylimieji, galiu jus užtikrinti, kad didžiausias mačo vyras yra Arkangelas Mykolas, tačiau jis toli gražu nėra panašus į tą vyro įvaizdį, kurį vaizduoja Holivudas. Jis nėra super-mačo vyras, kurį matote filmuose. Arkangelas Mykolas yra labai jautri būtybė, nors gali pasirodyti labai galingas diktavimuose. Jis, žinoma, yra jautrus visai gyvybei. Kaip gi kitaip jis galėtų išpildyti savo arkangelo vaidmenį, tarnaujančio visai gyvybei?

Matote tiek daug iliuzijų, kurios buvo sukurtos puolusių būtybių, kad to beveik neįmanoma suvokti protu ir neįmanoma aprašyti, tačiau mes kai kurias iš jų iš tiesų ateityje aprašysime. Rasime būdą tai perduoti per šį ar kitus pasiuntinius, ar per žmones, kurie dirba santykių ir psichologijos srityse. Galite būti tikri, kad mes, Meilės Dievas ir Meilės Deivė, liksime čia su Žeme, kol perėjimas į Vandenio Amžių ir į Vandenio Amžiaus santykius bus pasiekęs kritinį lygį, kuriame nuspręsime, kad buvo sukurta aukštyn kylanti, save palaikanti spiralė. Tad, nepaisant to, ką sakėme, prisiekiame išsaugoti savo Buvimą Žemėje per laiką, kad suteiktume jums laiko pasinerti į amžinąjį Gyvenimo Upės tekėjimą.

Tad dabar, šis konkretus tekėjimas atėjo į pabaigą. Aš, mes, pasitrauksime, taip sakant, nuo kalbėjimo, tačiau nepasitrauksime nuo buvimo su jumis, nes iš tiesų liksime su jumis per likusią šią konferenciją ir už jos, jums susiderinant ir kviečiant mūsų Buvimą. Tad ryžkitės kviesti ir atverti savo širdis Meilės Dievui ir Meilės Deivei. Tad būkite užsklęsti mūsų meilėje.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels