Kodėl jūs prisiėmėte apribojimus Žemėje

TEMOS: Kodėl jums nutiko tam tikri dalykai – Jūs čia esate, kad pakeistumėte sąmonę – Kodėl prisiėmėte tam tikrus dalykus – Didžiausias kontroliavimo žaidimas su savimi – Kodėl dalykai mums atrodo tikri – Jūs čia esate iš meilės

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, 2015 liepos 18 d. per Kim Michaels. Šis diktavimas buvo perduotas konferencijoje Los Andžele, Amerikoje.


AŠ ESU Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija. Ateinu suteikti Omega perspektyvą tam, kas jums buvo duota Arkangelo Mykolo, su kuriuo aš labai artimai dirbu daugelyje situacijų.

Mes esame artimi ta prasme, kad galime labai lengvai apsikeisti vaidmenimis, ir iš tiesų kartais būna taip, kai būnu poliariškume su Arkangelu Mykolu ir laikau vyrišką polių, o jis laiko moterišką. Tai jus gali nustebinti, tačiau būtent taip yra pakylėtoje karalijoje, kurioje mes esame daug lankstesni ir nesame supančioti tokiais vaidmenimis, kuriuos jūs matote Žemėje. Viskas iš tikrųjų priklauso nuo to, ko tą akimirką reikia.

Kodėl jums nutiko tam tikri dalykai

Tai taip pat yra raktas ir į jūsų pačių kelią, kuomet suvokiate, kad taip dažnai savo gyvenime padarėte dalykus, dėl kurių vėliau gailėjotės. Patyrėte patirtis, kurios jus sužeidė, ir žvelgiate į praeitį norėdami, kad to niekada nebūtų įvykę. Sakau jums, mano mylimieji, nėra nieko, ką jūs kada nors būtumėte padarę, jokio sprendimo, kurį būtumėte kada nors priėmę, jokios patirties, kurią kada nors būtumėte patyrę, kurie jums nebūtų buvę kažkokiu būdu reikalingi, reikalingi tą akimirką jūsų keliui. Na ir dabar, jūs galite žvelgti į savo gyvenimą, kurį iki šiol nugyvenote, ir sakyti: „Kodėl tai su manimi nutiko? Kodėl tai turėjo su manimi nutikti?“ Tačiau priežastis iš tiesų buvo: tuo laiko momentu, kai nutiko tas įvykis, jūs buvote tam tikroje sąmonės būsenoje.

Tai yra labai sudėtinga matrica. Mes jums davėme mokymus apie keturis žemesniuosius kūnus, ir jūs, žinoma, suvokiate, kad dauguma žmonių Žemėje nesuvokia, kad turi tris aukštesniuosius kūnus. Jie mano, kad viskas jiems nutinka sąmoningame prote. Galbūt jie žino, kad egzistuoja pasąmonė, tačiau iš tiesų nesupranta, kas tenai vyksta ir kaip tai juos veikia sąmoningame lygmenyje. Jūs, žinoma, pradedate tai suprasti ir pradedate suprasti, kaip sprendimai, kaip įvykiai jūsų gyvenime yra bendrakuriami ir materializuojami, jiems nusileidžiant per keturis materialios visatos lygmenis. Sakau jums, kad visa jūsų sąmonė yra daug sudėtingesnė nei vien tik keturi žemesnieji kūnai, nes egzistuoja sudėtingos matricos kiekviename iš tų lygmenų. Bet kuriuo laiko momentu jūs susiduriate su labai sudėtinga situacija savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, ir jeigu norite judėti į priekį savo dvasiniame kelyje, jums reikia patirti tam tikrą patyrimą, kuris jums suteiktų kitokią perspektyvą.

Žinau iš savo pačios įsikūnijimų Žemėje, kaip yra lengva įžengti į proto būseną, kurioje jaučiate, kad buvote įskaudinti, buvote sužeisti, buvote sužaloti, jums nutiko kažkas blogo – arba jūs priėmėte tokį blogą sprendimą, kad tiesiog negalėtumėte jo įveikti. Negalėtumėte nuo jo išsilaisvinti. Negalėtumėte judėti toliau. Tai yra vienos iš pačių subtiliausių puolusių būtybių pinklių: priversti jus manyti, jog dėl kažko, kas įvyko Žemėje, dabar nebegalite artintis prie Dievo. Esate amžiams pasmerkti likti atskirtais nuo Dievo.

Ką sakė Arkangelas Mykolas? Jis žvelgia už išorinės formos į jūsų Esatį. Jūsų Esatis yra begalinio Dievo tąsa. Begalinis negali būti sužeistas ar netgi paveiktas baigtinio. Jūs, žinoma, nesate Esatis įsikūnijime. Jūs esate, kaip mes tai pavadinome, Sąmoningasis AŠ, kuris yra beformė būtybė, tačiau jūs tapote susitapatinę su forma. Manote, kad tai, kas nutiko jums formų pasaulyje, gali paveikti jūsų santykį su Dievu. Tai yra esminis melas, kuriuo puolusios būtybės nori jus įtikinti labiau nei bet kuriuo kitu melu. Nėra nieko baigtiniame pasaulyje, kas galėtų paveikti jūsų santykį su begaliniu Dievu, nes jūs buvote sukurti už baigtinio pasaulio ribų. Tai, kas yra sukurta iš begalybės, negali būti amžinai įkalinta baigtiniame pasaulyje.

Jūs čia esate, kad pakeistumėte sąmonę

Jūs tapsite laisvi tik tuomet, kai atkursite ryšį su realybe, kad esate beribė būtybė, kad negalite būti sužeisti ar įkalinti jokioje formoje Žemėje. Tai kaip tuomet iš to išsilaisvinsite? Mano mylimieji, jūs išsilaisvinsite tik tuomet, kai sugebėsite pažvelgti į tam tikrą formą, pažvelgti į tam tikrą įvykį savo gyvenime, ir tuomet patirsite, kad poveikis, kurį jums darė tas įvykis, poveikis jūsų savivaizdžiui, tiesiog atpuola ir forma nebėra svarbi. Ji praranda prasmę. Ji jūsų neapibrėžia. Ji jūsų neriboja.

Matote, mano mylimieji, daugelis jūsų atėjote į Žemę, kad padėtumėte pakelti kolektyvinę sąmonę į aukštesnį lygį. Matėte prieš čia ateidami, kad Žemėje įsikūnijantys žmonės buvo taip stipriai įstrigę šiose įmantrių iliuzijų matricose, sukurtose puolusių būtybių, ir troškote padėti. Troškote čia nusileisti ir padėti. Mano mylimieji, kaip jūs padedate?

Argi nesuvokiate, kad mes, pakylėtieji mokytojai, mokymus perdavinėjame jau labai ilgą laiką? Tiesiogiai per keletą pasiuntinių, tačiau net ir prieš tai netiesiogiai įkvėpdavome daug žmonių naujais mokymais ir idėjomis. Argi nesuvokiate, kad nors mes perdavėme raktus žmonių išlaisvinimui, net vien jau šiuose per šį pasiuntinį perduotuose mokymuose, nėra realistiška, kad didžioji dauguma žmonių kada nors norės skaityti ir priimti šiuos mokymus? Realybė yra tokia, kad nors galime duoti išorinį mokymą, kuris padeda kai kuriems žmonėms, nė vienas mokymas niekada negalės išlaisvinti didžiosios daugumos žmonių šioje planetoje. Jie gali būti išlaisvinti tik pamatydami pavyzdį žmogaus, kuris buvo toks pat ribotas kaip ir jie, tačiau sugebėjo nusimesti jungą, nušoko nuo kryžiaus ir stovi aukštesnėje sąmonės būsenoje, kuri yra aukščiau už buvusius suvaržymus.

Kodėl jūs priėmėte tam tikrus sprendimus savo gyvenime? Kodėl jūs save įstūmėte – gimėte, kai kuriais atvejais, arba patekote vėlesniame savo gyvenimo etape – į situacijas, kurios jus žeidžia, kurios jus riboja, kurios jus verčia įsisukti į laikiną žemyn traukiantį sūkurį? Kodėl jūs tai padarėte? Ar dėl to, kad esate kvaili? [Juokas] O gal dėl to, kad norėjote tai prisiimti, idant pademonstruotumėte, jog yra įmanoma virš to pakilti? Sakau jums, kad tai yra antrasis scenarijus, kuris galioja kiekvienam iš jūsų, kurie esate pasiruošę išgirsti arba skaityti šį mokymą. Jeigu tai jums nebūtų tiesa, nebūtumėte užmezgę ryšio su šiuo mokymu.

Kodėl prisiėmėte tam tikrus dalykus

Todėl pripažinkite, kas jūs esate, pripažinkite, kodėl jūs esate čia, koks yra jūsų potencialas. O tuomet pažvelkite į šiuos pasireiškimus, kurie įvyko jūsų gyvenime, naujoje šviesoje, ir pamatykite, kad jie tik tai ir tėra – kažkas, ką jūs prisiėmėte, kad pademonstruotumėte, kaip virš to pakilti. O taip pat jūs tai prisiėmėte, kad žinotumėte, ką žmonės patiria, kai yra įkalinti šiose matricose. Galite pažvelgti į save ir į savo gyvenimą, ir į tai, ką patyrėte. Galite sakyti: „Aš buvau piktas žmogus“, „Aš blogai elgiausi su savo sutuoktiniu“, „Aš vartojau narkotikus“, „Aš girtuokliavau“, „Aš buvau toks“. Ryžkitės pripažinti, kad sąmonė, sukurta puolusių būtybių – ir priimta daugumos žmonių Žemėje – yra tai, kad kai jūs kažką padarėte Žemėje, tai reiškia, kad jūs tuo tapote. Jeigu gėrėte, tapote alkoholiku. Būtent tai jums nori primesti pasaulis. Būtent tai visi tie daugybė žmonių, kurie jus pažįsta, nori ant jūsų projektuoti. Dėl to, ką darėte praeityje, jie dabar gali apibrėžti, kas jūs esate.

Mano mylimieji, tai yra kontroliavimo žaidimas. Galime tai pavadinti pirminiu kontroliavimo žaidimu, kadangi niekas Žemėje neapibrėžia, kas jūs esate, nes jūs esate beribio Dievo tąsa. Jūs esate beformė būtybė, tačiau tai nereiškia, kad esate mažiau. Tai reiškia, kad esate daugiau negu forma. Negalite būti apibrėžti formos, nebent leistumėte sau susitapatinti su matrica, kuri jums buvo primesta puolusios sąmonės, kartais per jums artimiausius žmones: šeimą, draugus, ar kad ir kas tai būtų. Nesijaudinkite dėl to. Nejauskite, kad privalote priimti kitų teisimą, nes čia esate ne tam, kad priimtumėte jų teisimą ir jų nuomones.

Jūs čia esate tam, kad pademonstruotumėte, jog kad ir ką kiti žmonės būtų jums primetę, jūs galite atsisakyti, kad tai jus apibrėžtų. Jūs galite tai transcenduoti. Jūs galite virš to pakilti ir tarti: „Tai nėra tai, kas AŠ ESU. Aš esu DAUGIAU negu tai.“ Kai tai padarote, išpildote savo aukščiausią potencialą, savo atėjimo į įsikūnijimą priežastį. Kai transcenduojate ribotumą, negi iš tiesų yra svarbu, kad buvote prisiėmę šį ribotumą? Kodėl turėtumėte jausti dėl to kaltę? Kodėl turėtumėte dėl to apgailestauti? Kodėl turėtumėte pykti ant savęs? Tiktai ego nori priversti jus priimti šią idėją, kad padarėte kažką blogo ar kad buvote ydingi dėl to, jog tai prisiėmėte.

Didžiausias kontroliavimo žaidimas su savimi

Tai yra vinis, paskutinė vinis, kuri jus laiko ant kryžiaus. Jūs visi turite kažką savo gyvenimuose, kuo žmonės naudojasi jums teisti arba jus smerkti. Tai yra jūsų mąstymas, kad šitai jus apibrėžia. Ką sakė Meilės Dievas ir Deivė? Didžiausias kontroliavimo žaidimas yra, kad siekiate išsaugoti formą per laiką. Ką jūs sau darote, kai sakote, jog dėl to, kas man nutiko praeityje, aš dabar esu šitoks žmogus visą šį likusį gyvenimą ir negaliu virš to pakilti? Jūs siekiate išsaugoti formą per laiką ir todėl siekiate kontroliuoti save.

Kam, mano mylimieji, jūs siektumėte kontroliuoti save? Todėl, kad bijote savo pačių galios. Bijote savo pačių šviesos. Daugeliu atvejų tai yra visiškai suprantama. Jeigu perskaitysite arba išklausysite mano diktavimo šia tema ir kitų diktavimų šia tema iš Olandijos konferencijos, pamatysite, kad daugelis jūsų turite šią gimimo traumą, kai jūs pirmą kartą atėjote į įsikūnijimą ir jūsų šviesa buvo taip brutaliai atstumta, kad jūs tiesiog nusprendėte, jog daugiau niekada nebenorite jaustis tokie atstumti ir sužeisti. Bijote, kad jeigu ir vėl išreikšite savo šviesą šiame gyvenime, dar kartą būsite atstumti.

Praėjo labai labai daug laiko nuo to pirminio atstūmimo. Jūs patyrėte tiek daug dalykų šioje Žemėje, kad turite potencialą beveik akimirksniu iš to išsivaduoti, suvokdami, jog kad ir ką žmonės ant jūsų projektuotų, tai nesate jūs. Tai nėra susiję su jumis. Jie projektuoja savo pačių substanciją.

Kai šitai pripažįstate, matote, kad turite teisę būti tuo, kuo esate. Dievas jums suteikė šią teisę. Dievas jums davė teisę būti įsikūnijime Žemėje, būti tuo, kuo esate, ir įkūnyti savo Kristiškumą. Daugelis jūsų patikėjote, kad Kristiškumo įkūnijimas reiškia, jog pasiekiate kažkokią pranašesnę, antžmogišką sąmonės būseną, kurią tikite įkūnijus Jėzų. Sakau jums, aš buvau su Jėzumi nuo pat jo kūdikystės per visą jo misiją ir mačiau, kad jis nebuvo kažkokia antžmogiška būtybė, kaip tai vaizduoja krikščionybės judėjimas. Jis taip pat turėjo tam tikrus žmogiškus bruožus. Jis taip pat turėjo savų baimių ir dvejonių.

Kristiškumas, žinoma, turi savo lygmenis ir laipsnius. Pirmasis Kristiškumo lygmuo – ir, tam tikra prasme, sunkiausia kliūtis, kurią turite įveikti kelyje į Kristiškumą – yra būtent tai: kad pažvelgtumėte į ribotumą, kurį patyrėte, į sprendimą, kurį priėmėte, pažvelgtumėte į matricą, kurią kiti žmonės ant jūsų uždėjo, ir tuomet tartumėte: „Neleisiu, kad tai mane stabdytų. Neleisiu, kad tai mane stabdytų nuo ėjimo savo asmeniniu keliu, kad tai stabdytų mano Dangiškąjį planą, kad tai trukdytų man išreikšti šviesą, kuri AŠ ESU. Aš neleisiu, kad tai mane sustabdytų, kad ir ką žmonės ant manęs projektuotų, nes tai, ką jie projektuoja, yra jų pačių bagažas, ir neturiu jokios pareigos prisiimti ant savęs kitų žmonių bagažo. Tačiau iš tiesų turiu pareigą pažvelgti į savo bagažą ir tarti: ‘Kodėl jaučiu, kad tai turėtų mane riboti?’ O tuomet, kai tai pamatau, galiu tai paleisti. Galiu tai transcenduoti.“

Kaip jūs tai transcenduojate? Pripažindami, kaip mes jau anksčiau įvairiais būdais sakėme, kad tai nėra tikra ir tai neturi jokios galios. Jums nereikia išspręsti jokios problemos, jokių dalykų. Jums nereikia nieko pakeisti savo išorėje ar savo viduje. Jums tiesiog reikia į tai pažvelgti ir tuomet tai paleisti, palikti tai, pakilti virš to.

Kodėl dalykai mums atrodo tikri

Kodėl tai jums atrodo tikra? Todėl, kad jūs galvojate, jog tai yra tikra. Galvojate, kad tai jus gali apibrėžti. Galvojate, kad tai jus gali valdyti, tačiau taip nėra. Tai yra iliuzija. Tai tėra forma. Tai egzistuoja laikiname pasaulyje. Tai egzistuoja nepakilusioje sferoje. Tai egzistuoja labai žemoje planetoje nepakilusioje sferoje. Tai neturi jokios realybės. Tai gali būti palaikoma per laiką, tačiau tik labai trumpą laiko tarpą, lyginant su amžinybe.

Kam leisti, kad tai jus apibrėžtų? Galbūt leidote, kad tai jus apibrėžtų daugelį metų, tačiau iš ko yra sudaryti šie metai? Iš mėnesių, dienų, valandų, minučių, sekundžių. Nėra taip, kad matrica egzistavo kažkokiu tęstiniu egzistavimu tokį laiko tarpą. Jūs ją vis iš naujo atkūrėte ir projektavote ant savęs kiekvieną akimirką, o tai reiškia, kad galite nustoti tai projektuoti ant savęs. Galite nustoti tai priimti bet kurią akimirką, įskaitant čia ir dabar.

Greičiausiai nėra geresnio nustoti priimti apribojimus dabar, nei pakylėtojo mokytojo Esatyje, kuris laiko tyrą viziją dėl jūsų, dėl jūsų Kristiškumo, dėl jūsų Dangiškojo plano išpildymo ir jūsų unikalios dovanos šioje planetoje išreiškimo. Sakiau tai daug kartų: mylėjau Jėzų ne labiau nei myliu kiekvieną iš jūsų. Myliu jus ugninga motinos meile, bet taip pat myliu jus nepaprastai švelnia motinos meile, puoselėjančia meile. Esu pasiruošusi, mano mylimieji, padėti jums visais įmanomais būdais, ir kas yra įmanoma? Kas yra įmanoma jums individualiai? Viskas, ką galite priimti, kaip įmanoma, yra įmanoma, nes tiktai jūsų nepriėmimas paverčia tai neįmanomu. Laisva valia yra didysis nulėmėjas Žemėje.

Paklausykite manęs, mano mylimieji. Sakau jums esminę tiesą, kurią kada nors išgirsite. Ji gali būti išreikšta skirtingais žodžiais, tačiau tai yra ta pati tiesa. Aš noriu, kad būtumėte laisvi, ir esu čia nuolatos. Būsiu su jumis visada, kaip buvau su jumis nuo pat savo pakylėjimo. Jums tereikia paprašyti ir atverti savo širdį mano pagalbai. Žinau, kad kai kurie iš jūsų galvosite: „Bet aš negaliu girdėti Motinos Marijos. Nežinau, kas yra tikra ir netikra.“ Visa tai yra iliuzijos. Jeigu sugebėsite priimti, kad aš esu su jumis, tuomet aš galėsiu ir iš tiesų jums padėsiu įveikti bet kokius apribojimus, su kuriais susiduriate.

Yra pasakyta: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus atiduoti.“ Tačiau didesnė meilė iš tiesų egzistuoja. Mes nė vieno neprašome atiduoti savo fizinės gyvybės, nes fizinė gyvybė yra brangi, ir jūs esate įsikūnijime, kad išpildytumėte savo Dangiškąjį planą ir šviestumėte savo šviesą. Mes, pakylėtieji mokytojai, turime didesnę meilę, ir mes atidavėme savo tęstinį judėjimą, begalinėse pakylėtosios karalijos sferose, kad būtume su Žeme. Jūs atidavėte savo gyvenimus, savo tęstinį augimą planetose, kuriose gyvenimas buvo daug lengvesnis nei Žemėje, kad ateitumėte į Žemę, prisiimtumėte apribojimus ir pademonstruotumėte, kaip virš jų pakilti.

Jūs čia esate iš meilės

Jūs čia atėjote iš meilės. Neleiskite puolusiesiems jūsų įtikinti, kad nesate verti meilės ir negalite mylėti savęs. Jūs esate mylimi, nes kitaip nebūtumėte šioje planetoje. Netikėkite, kad atėjote čia dėl to, kad nupuolėte ar padarėte klaidų, ar susikūrėte karmą. Tie iš jūsų, kurie galite girdėti šį diktavimą, atėjote čia savo pasirinkimu, ir šis pasirinkimas kilo iš jūsų meilės, iš jūsų meilės Žemės planetai, Žemės žmonėms, pakylėtųjų mokytojų tikslui, viso formų pasaulio aukštyn kylančiam judėjimui. Atkurkite ryšį su šia meile.

Leiskite sau suvokti ir kontempliuoti, kad jūs čia atėjote iš meilės. Atkurkite ryšį su tuo, ką jūs iš tiesų mylite. Galbūt būtent tas apribojimas, kurį jūs prisiėmėte, gali jums parodyti, ką jūs iš tiesų mylite, nes jūsų meilė yra išlaisvinti žmones nuo tokio apribojimo. Jūsų meilė yra pademonstruoti tą šviesą, ir meilė iš tiesų gali įveikti bet kokius apribojimus. Atkurkite ryšį; pajauskite meilę. Leiskite sau pripažinti, kad jūs esate būtybė, gimusi iš meilės, ir tai yra meilė, kuri pranoksta bet kokius dalykus Žemėje. Todėl kad ir kas būtų įvykę šioje anti-meilės planetoje ar planetoje su tiek daug anti-meilės, tai jūsų nepakeitė. Jūs vis dar tebesate meilės būtybė.

Mano mylimieji, girdėjote mus naudojant posakį „užburtas ratas“. Nėra didesnio užburto rato Žemėje, nei nesugebėjimas mylėti savęs arba priimti, kad esate verti meilės, ar netgi negalėjimas priimti, kad esate meilės būtybė. Nes tuomet jūs negalite atkurti ryšio su tuo, kas jūs esate ir kodėl jūs čia atėjote. Vis dar galvojate, kad esate čia dėl kitų priežasčių, kad esate ydingi, kad padarėte klaidų, arba kad esate čia tam, kad padarytumėte kažkokį darbą arba sukurtumėte kažkokį pokytį išorėje. Bet jūs čia esate ne dėl to. Jūs čia iš tiesų esate, kad pademonstruotumėte, jog galite paimti anti-meilę ir tuomet tiesiog ją paleisti, ir vėl būti atviromis durimis meilei. Tai yra jūsų aukščiausia misija, kaip tai buvo mano aukščiausia misija, ir aukščiausia Jėzaus, El Morijos/Mokytojo MOR, Sen Žermeno, Serapio Bėjaus, Kuthumi ir mūsų visų, kurie buvome įsikūniję Žemėje, misija. Tai buvo mūsų aukščiausia misija, prisiimti kažkokią anti-meilės formą ir tuomet virš jos pakilti, priimant, kad mes esame meilės būtybės.

Tad su tuo, užsklendžiu jus savo meilėje, ir laikysiu jus užsklęstus tol, kol priimsite, kad esate užsklęsti. Padėsiu jums išgyti, jei tik priimsite, kad esate išgydyti.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels