Dangus

Laisvė nuo teisimo

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, per Kim Michaels, 2015 rugpjūčio 03 d.


Aš esu pakylėtoji mokytoja. Tarnauju dvasinėje tarnystėje Žemės planetai – Dangiškosios Motinos tarnystėje. Tai reiškia, kad saugau motinos liepsną kiekvienam šioje planetoje įsikūnijusiam žmogui. Myliu jus, kaip tik Dangiškoji Motina gali mylėti, meile, kuri yra aukščiau už jūsų įprastai suprantamą žmogišką meilę. Papasakosiu jums apie savo dvasinę tarnystę, prieš atskleisdama jums savo vardą, nes noriu, kad žinotumėte, jog mano tarnystė yra universali; nors mano vardas dažnai yra siejamas su krikščionybės religija.

Vardas, kurį naudoju kaip pakylėtoji mokytoja yra Motina Marija. Darau tai dėl keleto priežasčių. Viena iš jų yra ta, kad noriu, jog žinotumėte, kad buvau įsikūnijime Žemėje, tad žinau, ką reiškia būti fiziniame kūne tokioje tankioje ir sunkioje planetoje kaip Žemė. Taip pat noriu pagerbti faktą, jog savo paskutiniame įsikūnijime turėjau privilegiją būti nuostabios būtybės, jūsų žinomos Jėzaus vardu, fizine motina.

Tačiau noriu, kad žinotumėte, jog šiandien aš esu pakylėtoji mokytoja, kadangi transcendavau visus žmogiškus vertybinius vertinimus, visus susiskaldymus, visas charakteristikas, kuriomis žmonės naudojasi skaldydamiesi tarpusavyje, teisdami vienas kitą, žemindami kitus žmones. Mano mylimieji, vienas dalykas, kurį norėčiau jums pasakyti, yra, kad egzistuoja fundamentalus skirtumas tarp pakylėtojo mokytojo sąmonės ir daugumos įsikūnijime esančių žmonių sąmonės.

Ši planeta yra labai sudėtinga aplinka, ypač tiems žmonėms, kurie pradeda nubusti faktui, jog jie yra daugiau nei materialios, fizinės būtybės. Tie, kurie bus atviri mano žodžiams, žino, kad jūs esate dvasinės būtybės žmogiškame kūne. Bet ar jūs taip pat suvokiate, kad esate dvasinė būtybė žmogiškame prote? Tai, ką jūs paprastai laikote savo protu ir ką daugelis žmonių Žemėje laiko savimi, yra tik dar vienas išorinis rūbas, kurį apsivilkote, kaip apsivilkote ir fizinį kūną.

Ką reiškia būti iš tiesų laisvu? Tai reiškia, būti laisvu nuo šio išorinio proto ir jo vertybinių vertinimų, jo tendencijos diskriminuoti, remiantis išorinėmis charakteristikomis, jo tendencija taikyti vertybinį vertinimą ir sakyti, kad tie žmonės, kurie priklauso šiai grupei, yra pranašesni už tuos kitos grupės žmones, galbūt netgi pranašesni už visus kitus žmones. Kad galėtumėte pakilti ir tapti pakylėtuoju mokytoju, privalote transcenduoti šią išorinę sąmonę, šią dualistinę, reliatyvią, teisiančią sąmonę.

Viena iš didžiausių meškos paslaugų, kada nors padarytų žmonijai, yra idėjos sukūrimas, kad Dievas yra piktas teisėjas danguje, ir būtent jis sukūrė vertybinius vertinimus, kuriuos žmonės su tokiu entuziazmu vienas kitam klijuoja. Viena iš paslaugų, kurią galėtumėte padaryti sau ir kitiems žmonėms, būtų pasistengti transcenduoti šią teisimo sąmonę ir suvokti, kad jūs esate universali dvasinė būtybė, esanti aukščiau už bet kokius vertybinius vertinimus, egzistuojančius Žemėje. Jūs taip pat esate universali dvasinė būtybė, turinti gebėjimą susisieti su visuose kituose žmonėse glūdinčiu universalumu.

Gerai žinau, kad yra daug žmonių, kurie atstums šią idėją, kadangi jiems dar nebuvo gana teisimo sąmonės. Jie iš tiesų nori ir toliau teisti kitus. Tačiau taip pat žinau, kad tie, kurie yra naujo amžiaus pionieriai, turi potencialą nubusti iš teisimo sąmonės ir priimti, kas jūs esate, kaip universalios dvasinės būtybės; pradėti matyti tai vienas kitame; ir tuomet pradėti matyti tai visuose. Ir tai pakeis daugelio žmonių sąmoningą suvokimą.

Būtent šiam tikslui mes, pakylėtieji mokytojai, pašventėme save. Ir dėl šio tikslo perduodame savo mokymus.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels