Dangus

Atsivėrimas Dangiškai Malonei

Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija, per Kim Michaels, 2015 gruodžio 7 d.


Aš esu Pakylėtoji Mokytoja Motina Marija ir tarnauju Dangiškosios Motinos Žemės planetai tarnystėje. Dalis mano tarnystės yra mano džiaugsmas ir mano privilegija būti vienu iš Dangiškosios Malonės šaltinių. Leiskite man jums duoti savo Dangiškosios Malonės apibrėžimą. Tai yra dvasinės energijos tėkmė, kuri turi tokias aukštas vibracijas, kad gali pakeisti fizines aplinkybes.

Jūs, žinoma, iš mokslo žinote, kad viskas yra sukurta iš energijos. Kiekvienoje situacijoje egzistuoja tam tikros vėžės, kurios buvo apibrėžtos energijų (arba karmos, kaip kai kurie tai vadina), ateinančių iš toje situacijoje dalyvaujančių žmonių. Išoriniam protui gali atrodyti, kad situacija arba žmogaus gyvenimas yra įstatyti į vėžes, ir jokios fizinės aplinkybės, fizinis įtaisas ar sąlygos negali to pakeisti. Tai gali būti tiesa, žvelgiant iš žmogiškos perspektyvos, bet matote, viskas vis dar tebėra sukurta iš energijos ir gali būti pakeista per vibraciją, kuri yra nepalyginamai aukštesnė už materialią energiją.

Daugelis žmonių amžių bėgyje man meldėsi, ypač katalikai, tačiau taip pat ir žmonės iš kitų religijų meldėsi Dangiškajai Motinai tam tikroje formoje. Jie dažnai prašydavo užtarimo, jie dažnai prašydavo, kad būtų išpildytos specifinės sąlygos. Kai kuriais atvejais, tos sąlygos buvo išpildytos, kai tuo tarpu kitais – nebuvo. Tai paskatino daugelį žmonių kvestionuoti visą šią malonės koncepciją ir klausti savęs, kodėl kai kuriems žmonėms tai suveikia, o kitiems ne.

Norėčiau jums duoti įvaizdį, kuris jums gali pagelbėti. Įsivaizduokite, kad turite grupę žmonių, stovinčių po stogu, kuris yra kaip tentas. Praėjo stiprus lietus ir ant drobinio tento prisikaupė daug vandens. Virš šių žmonių galvų susikaupė ištisas vandens telkinys. Argi nepatikėtumėte, mano mylimieji, kad jeigu vienas iš šių žmonių pradurtų skylę drobėje, vanduo iš karto imtų bėgti per skylę ir žmogus būtų apipiltas vandeniu.

Na, dvasinė karalija yra panaši į Dangiškosios energijos telkinį, kuris tik ir laukia ertmės, per kurią galėtų tekėti į materialią karaliją ir atkurti dangišką harmoniją ir grožį. Tačiau kas yra ta ertmė? Tai tegali būti žmogaus sąmonė. Norėdami atsiverti Dangiškajai Malonei, privalote naudotis savo laisva valia, kažkuriame savo esybės lygmenyje, kad save atvertumėte.

Jūs ne visada galite sąmoningai tai suvokti. Jeigu ryšitės eiti asmeninio meistriškumo ir asmeninio atradimo keliu, galite labiau įsisąmoninti, kaip atsiverti Dangiškajai Malonei. Jūs tai darote iš dalies sąmoningai pripažindami, kad materialios sąlygos nėra iškaltos akmenyje, jos nėra iškaltos materijoje. Jas yra įmanoma pakeisti dvasine energija, Dangiškąja Malone. Sąlygos jūsų gyvenime galės būti pakeistos tik tuo atveju, jeigu būsite atviri tiems pokyčiams.

Na ir dabar, galite matyti kai kuriuos žmones, kurie gavo Dangiškąją Malonę ir jie nebuvo sąmoningai atviri, tačiau jūs iš tiesų galite būti atviri to nesuvokdami. Tuo pat metu, galite būti uždari, nesuvokdami, kad esate uždari. Galite manyti, kad esate dvasingas žmogus, tačiau vis dar tebesate uždarę savo protą kažkokiam pokyčiui, kurį galėtų atlikti Dangiškoji Malonė. Todėl vienintelis tikras kelias iš tiesų atsiverti Dangiškajai Malonei yra eiti savęs atradimo keliu, kad atrastumėte, kas blokuoja tėkmę, kuri visada laukia progos tekėti į materijos oktavą, laukia jūsų prote atsiradusios ertmės.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels