Žemesnių jėgų įveikimas įgalins jus daryti laisvesnius pasirinkimus

Pakylėtasis Mokytojas Arkangelas Mykolas per Kim Michaels, 2021 metų rugsėjo 3 d. Šis diktavimas buvo perduotas 2021 Amerikos vebinare „Artėjant prie Aukso Amžiaus santykių“.


AŠ ESU Pakylėtasis Mokytojas, Arkangelas Mykolas. Aš esu Pirmojo Spindulio, Dievo Valios ir Dievo Galios Arkangelas.

Šioje planetoje egzistuoja labai sena klaidinga samprata apie Dievo valią, kad Dievo valia yra išorinio Dievo valia, kurio valia yra tai, ką jūs turėtumėte ar neturėtumėte daryti. Kitaip tariant, išorinis Dievas buvo vaizduojamas tironu, o jo valia – tramdomaisiais marškiniais.

Šis pasiuntinys daug metų grūmėsi su šia Dievo valios koncepcija ir su šia koncepcija, kad Dievo valia yra kažkokia išorinė valia. Jis turėjo tam tikrą intuityvų pojūtį, kad negalėtų ar neturėtų atiduoti savo paties valios šiam išoriniam Dievui. Tačiau jis negalėjo išspręsti šios mįslės, kadangi dar nebuvo pasiekęs taško, kuriame būtų sugebėjęs praregėti iš netikro Dievo įvaizdžio, kurį skleidė tiek daug religijų Žemėje.

Jis suvokė, kad dvasiniame kelyje turite turėti tam tikrą pasiryžimą paklusti mokytojui, paklusti iniciacijoms ir mokytojo disciplinai – nes jeigu nuolatos maištausite prieš mokytoją, kokia tuomet yra prasmė turėti mokytoją? Ilgą laiką su tuo grūmęsis, jis pasiekė tašką, kai vieną dieną galiausiai tarė: „Gerai, Dieve, parodyk man, kokia man yra tavo valia, ir aš ją įvykdysiu.“ Tuomet jis nutilo ir nustebęs pajuto iš pačių savo esybės gelmių ateinantį impulsą, sakantį: „O jeigu Dievo valia tau yra priiminėti savarankiškus sprendimus?“ Tai jį šokiravo, kadangi tai nebuvo tai, ko jis tikėjosi, ir tai jį paskatino permąstyti ne tik savo Dievo įvaizdį, bet ir savo laisvos valios supratimą.

Realybė yra tokia, kad Dievo valia yra, jog visos nepakilusios būtybės turėtų laisvą valią. Jos turi laisvą valią išvaidinti bet kokį scenarijų, kokį tik joms reikia išvaidinti, tiek laiko, kiek joms reikės tai išvaidinti, kol jos galės pakeisti savo sąmonę ir daugiau nebeturės troškimo vaidinti tą scenarijų. Kaip Dievo valia ir laisva valia yra susiję su santykiais Žemėje? Na, Dievo valia yra, kad kiekviena individuali jo tąsa turėtų laisvą valią. Tai reiškia, kad Dievas, aukštesne to žodžio reikšme, nesikiša į žmonių santykius Žemėje.

Tai yra nepakilusi sfera. Dievas nestebi jūsų santykių. Dievas neturi valios tam, kaip turėtų vystytis jūsų santykiai. Dievas čia nedalyvauja. Mes, pakylėtieji mokytojai, galime dalyvauti jūsų santykiuose, jeigu panorėsite mus pakviesti, tačiau tai priklausys nuo jūsų laisvos valios. Jeigu jūsų nedomins mūsų dalyvavimas jūsų gyvenime ir jūsų santykiuose, ir jūsų augime, mes jus paliksime ramybėje. Tai yra labai paprasta dinamika, kurios didžioji dauguma žmonių Žemėje dar net nėra pradėję suvokti, ir tai kliudo jūsų santykiams daugeliu subtilių būdų. Egzistuoja labai, labai sena kultūra, tradicija, idėja, labai senas padaras šioje planetoje, kuris sukūrė šį netikrą Dievo įvaizdį, kaip intymiai dalyvaujantį visuose jūsų gyvenimo aspektuose. Ir todėl taip pat egzistuoja šis įvaizdis, kad Dievas apibrėžė tam tikrus vaidmenis vyrams ir tam tikrus vaidmenis moterims.

Galite matyti patriarchalinėse religijose, abraomiškose religijose, judaizme, krikščionybėje ir islame, ir tai ateina iš Pradžios Knygos, šią sukūrimo istoriją, kaip Dievas iš pradžių sukūrė vyrą, o tuomet sukūrė moterį kaip vyro tarnaitę. Yra daug, daug pavyzdžių Senajame Testamente, kur yra apibrėžiami griežti vaidmenys vyrams ir moterims, ir vyrai visada yra pristatomi kaip pranašesni, o moterys – kaip turinčios paklusti šeimos galvai. Daugelio religingų žmonių sunkumai santykiuose prasideda nuo jų religinės orientacijos, jų religinių įsitikinimų. Daug, pernelyg daug vyrų tiki, kad moterys turėtų užimti žemesnį vaidmenį jų santykiuose. Tai netgi galioja daugeliui labiau išsivysčiusių šiuolaikinių šalių, kuriose religija nebeturi tokios didelės įtakos populiacijai.

Kai tai turite, kas nutinka santykiuose? Na, niekam to net nenumanant, šis įsitikinimas, kad egzistuoja kažkoks fundamentalus skirtumas tarp vyrų ir moterų, tarp vyrų ir moterų vaidmenų, ir kad moterys turėtų būti žemesnėje pozicijoje už vyrus, atveria vartus į žmonių sąmonę ir į jų santykius tam tikroms jėgoms, apie kurias dauguma žmonių neturi jokio suvokimo.

Motina Marija labai nuostabiai paaiškino, kiek daug yra dalykų, kurių žmonės nesuvokia energetinėje plotmėje. Ji paaiškino, kaip šios šiuolaikinės šalys nori, kad žmonės įsisąmonintų savo veiksmų fizines pasekmes, tačiau jos dar nepasiekė taško, kai taip pat norėtų, kad jie suvoktų energetines pasekmes emociniame, mentaliniame ir identiteto lygmenyse. Motina Marija paaiškino, kad viskas, ką žmonės daro, yra daroma su energija, ir kad žemesnių vibracijų energija kaupsis tol, kol pradės veikti sąmoningą žmogaus protą. Tai, žinoma, yra labai svarbu žmonėms suvokti.

Tačiau kai pradedate pripažinti, kad viskas yra energija, pripažįstate, jog egzistuoja skirtingi vibracijų lygmenys, kadangi energiją charakterizuoja jos vibracija. Staiga turite pradėti mąstyti apie tai, kad pasaulis gali turėti lygmenis už materialios plotmės ribų, kurių neįmanoma aptikti fizinėmis juslėmis ir dauguma mokslinių instrumentų, sukurtų iš materijos. Būtent tai atrado kai kurie patys pažangiausi mokslo aspektai. Daugelis mokslininkų, filosofų, mąstytojų pradėjo apie tai mąstyti, kad privalo egzistuoti ir kitos karalijos, kiti realybės lygmenys, tačiau jie dar, bent jau dideliu mastu, nepradėjo iš tiesų suvokti, kaip tai veikia visus žmones.

Tad norint pilnai tai suvokti, jums reikia įsisąmoninti, kad fizinė Žemė iš tiesų yra energetinis laukas. Fizinė Žemė yra sukurta iš energijos, iš tam tikro spektro vibracijų, tačiau šios vibracijos yra už fizinio, materialaus spektro ribų – ir visgi šios vibracijos nėra atskirtos nuo fizinės Žemės. Fizinė Žemė yra energetinis laukas, egzistuojantis didesniame energetiniame lauke, ir negalite atskirti fizinės Žemės nuo didesnio energetinio lauko. Šis didesnis energetinis laukas turi tris ryškius lygmenis: emocinį, mentalinį ir identiteto lygmenis, o už jų, žinoma, egzistuoja dvasinis lygmuo.

Tad egzistuoja šis keturių lygmenų pasaulis, ir viskas Žemėje egzistuoja tuose keturiuose lygmenyse. Egzistuoja senas posakis, kad „nė vienas žmogus nėra sala“, tačiau tiksliau būtų sakyti, kad „nė vienas energetinis laukas nėra sala.“ Nėra tokio dalyko kaip atskiras energetinis laukas. Žinoma, egzistuoja individualūs energetiniai laukai, tačiau jie neegzistuoja kažkokiame vakuume, jie egzistuoja platesniame fizinės, emocinės, mentalinės ir identiteto karalijų lauke, kurios sudaro Žemės planetą. Nėra nė vienos fizinės planetos kurį egzistuotų pati savaime. Fizinė planeta yra trijų aukštesnių energetinių laukų išraiška. Ji yra, galėtume sakyti, jų pasireiškimas, jeigu norėtumėte naudoti tą terminologiją. Tad grįžkime prie šių šiuolaikinių šalių, kurios nori, kad jų piliečiai būtų apsišvietę ir žinotų apie pasekmes. Na, negalėsite būti apsišvietę ir negalėsite pilnai suprasti pasekmių, jeigu nesuprasite, kad egzistuoja trys kiti energetinio lauko, kuriame gyvenate, lygmenys – ir jeigu nesuprasite, kaip jūs esate tų lygmenų veikiami kaip individuali žmogiška būtybė.

Sakiau, kad turite individualų energetinį lauką, turite fizinį kūną, kuris iš tiesų yra energetinis laukas, turite emocinį kūną, turite mentalinį kūną ir identiteto kūną. Tačiau jūsų individualus energetinis laukas neegzistuoja pats vienas, jis egzistuoja didesnio energetinio lauko sudėtyje. Ir tai yra tai, ką tiesiog galime vadinti kolektyvine sąmone. Kitaip tariant, jūsų emocinis kūnas yra energetinis laukas, tačiau dažniausiai, kai žmonės mąsto apie energetinį lauką, jie galvoja apie kažką, kas nėra sąmoningas. Tačiau jūsų emocinis laukas nėra nesąmoningas, jis yra užpildytas sąmone, ir būtent dėl to galite jausti emocijas. Jūsų mentalinis kūnas nėra nesąmoningas, jis yra užpildytas sąmone, ir būtent dėl to galite mąstyti, bet taip pat galite suvokti savo mintis ir ką jūs mąstote. Jūsų identiteto kūnas, vėlgi, yra užpildytas sąmone, būtent dėl to galite turėti pojūtį, kas jūs esate. Tai reiškia, kad jūsų energetinis laukas, pavyzdžiui, jūsų emocinis kūnas egzistuoja kolektyvinio emocinio kūno viduje, o šis kolektyvinis emocinis kūnas taip pat nėra nesąmoningas. Jis, žinoma, yra sukurtas iš sąmonės, kuri yra sudaryta iš visų šių individualių energetinių laukų ir visų šių individualių emocinių kūnų.

Na ir dabar, čia galime pasiekti aukštesnį supratimo lygmenį, ir tai yra, kad energija nėra tapati sąmonei. Kai mąstote apie sąmonę kaip apie tai, ką turi žmonės, esate suvokiantys save, sąmoningai suvokiate save, savo egzistavimą. Energija neturi savimonės. Turite energiją savo emociniame kūne, turite tam tikrus jausmus, ir ši energija nėra suvokianti save, ji neturi suvokimo, kad egzistuoja. Tačiau viskas formų pasaulyje yra Kūrėjo sąmonės išraiška, todėl viskas yra sąmonės išraiška ir turi savyje sąmonę. Tai reiškia, kaip jau anksčiau paaiškinome, kad kai sukoncentruojate energiją į tam tikrą matricą, į tam tikrą šabloną, po kurio laiko ši energija gali įgyti rudimentinę sąmonės formą. Ji neturi savimonės, kaip ją turi žmonės, tačiau tai yra tokia sąmonė, kurią, pavyzdžiui, galite matyti daugelyje gyvūnų.

Gyvūnas neturi suvokimo, kad egzistuoja, jis nesuvokia, kad yra lapė, tačiau jis turi tam tikrą sąmonę, kuri leidžia jam medžioti maistą, susirasti patelę ar patiną ir auginti jauniklius. Žmonės sako, mokslininkai sako, kad gyvūnai tai daro instinktyviai, tačiau iš tiesų taip yra dėl to, kad gyvūnas yra tam tikros matricos išraiška, kuri sukaupė energiją ir todėl atsirado ši rudimentinė sąmonės forma, gebėjimas reaguoti į savo aplinką. Tai ne taip jau stipriai skiriasi nuo to, kas buvo pasiekta su kompiuteriais, kurie turi gebėjimą reaguoti, kurie gali imituoti tai, ką jūs vadinate sąmone.

Kai tai suvokiate, galite suvokti, jog žmonės gali sukurti savo energetiniame lauke ir kolektyviniame energetiniame lauke, tam tikrus energijos šablonus, tam tikras matricas, kurios suvokia, kad joms reikalingas maistas, jog galėtų išgyventi. Šis joms reikalingas maistas, žinoma, yra energija, ir jos ją gali gauti tik iš jas sukūrusių būtybių – žmonių. Galėtume tai pavadinti energetinėmis būtybėmis, galime jas vadinti demonais, padarais – kad ir kaip norėtumėte jas vadinti. Galite sukurti visiškai neutralų mokslinį terminą, kaip mokslininkai tai padarys ne tokioje tolimoje ateityje, kuomet jie galiausiai pripažins, kad tokios būtybės egzistuoja, kadangi jie galės jas parodyti kompiuterių ekranuose, pasitelkę įvairią matavimo įrangą.

Kai suvokiate, kad tokios energetinės būtybės egzistuoja, ir kad jos privalo gauti energiją iš žmonių, kad galėtų išgyventi, štai tuomet galite save vadinti reliatyviai apsišvietusiu žmogumi, nes dabar žinote, kokios yra jūsų pasirinkimų pasekmės. O tai reiškia, kad dabar galite įvertinti, ar tai yra pasirinkimas, kurį aš noriu daryti? Egzistuoja labai sena sąmonė Žemėje, susijusi su valia ir valios jėga, kurią skleidžia puolusios būtybės. Ir tai yra, kad jeigu iš tiesų turite laisvą valią, turėtumėte galėti daryti ką tiktai norite, nesusidurdami su jokiomis pasekmėmis, kurios galėtų suvaržyti jūsų valią ateityje.

Mes jau anksčiau paaiškinome, kad jeigu neegzistuotų pasekmės, kaip iš viso žinotumėte, kad kažką pasirinkote? Privalo egzistuoti pasekmės, kad galėtumėte pasirinkti, idant tuomet galėtumėte įvertinti: „Ar aš noriu daugiau šito, ar noriu daugiau nei to? Ar noriu transcenduoti šią sąmonę, kuri sukūrė šią pasekmę?“

Štai kaip jūs augate, štai kaip jūs mokotės, štai kaip laisva valia išreiškia save. Padarote pasirinkimą, pamatote pasekmę, kai žinote, kokia yra pasekmė, galite tuomet kitą kartą padaryti geresnį pasirinkimą. Pasekmė iš tiesų neapriboja jūsų pasirinkimo, ji jus įgalina ir leidžia jums padaryti sąmoningesnį pasirinkimą, nes dabar jūs turite suvokimą apie pasekmę. Jeigu neturėtumėte suvokimo apie pasekmę, negalėtumėte padaryti sąmoningesnio pasirinkimo. Ir štai tuomet jūsų laisva valia tampa apribota.

Ji tampa apribota, nes – ir kaip pavyzdį, tiesiog sakykime, kad yra žmogus, kuris per laiką susikuria įprotį reaguoti į tam tikras situacijas pykčiu. Šis žmogus, laikui bėgant, kartais tai susikuria ne per vieną gyvenimą, bet dažnai tai būna sukuriama per daugelį gyvenimų. Šis žmogus susikuria padarą, energetinę būtybę savo emociniame kūne, energetinę būtybę, kuri yra sukurta iš pykčio energijų, kurios turi specifinę vibraciją ir tam tikrą žmogaus turimų įsitikinimų matricą, kada yra būtina reaguoti pykčiu ir kodėl yra pateisinama reaguoti pykčiu ir išlieti šį pyktį ant kitų žmonių. Egzistuoja įsitikinimų matrica, ir egzistuoja tam tikros vibracijos energijų sankaupa, kuri sukuria šią energetinę būtybę žmogaus emociniame kūne.

Po kurio laiko, ši energetinė būtybė įgyja pakankamai jėgų ir sąmonės, ir ima suvokti, kad jai reikia išgyventi. Tam, kad galėtų išgyventi, ji privalo gauti daugiau pykčio energijos iš ją sukūrusio žmogaus, ir todėl ji pradeda, ne sąmoningai, ne specialiai, bet ji pradeda magnetiškai traukti žmogaus sąmoningą protą. Ir dabar jūs galite matyti, kaip anksčiau būdavo tam tikros situacijos, į kurias šis žmogus nereaguodavo pykčiu. Bet dabar, kai ši energetinė būtybė sustiprėjo, jos įtaka išsiplėtė, atsiranda vis daugiau ir daugiau situacijų, kuriose žmogus reaguoja pykčiu. Taip pat galite matyti, kad pyktis darosi intensyvesnis, žmogus darosi vis piktesnis, jis su vis didesniu intensyvumu išlieja šį pyktį ant kitų žmonių. Taip tiesiog yra dėl to, kad žmogus nebesirenka reaguoti pykčiu. Žmogus suspendavo savo laisvą valią daugelyje situacijų ir tiesiog leidžia šiai energetinei būtybei perimti jo arba jos reakcijas, tad iš tiesų būtent ši energetinė būtybė reaguoja pykčiu.

Mes taip pat, žinoma, galėtume sakyti, kad čia dalyvauja atskiroji savastis, tačiau atskiroji savastis šiek tiek skiriasi nuo energetinės būtybės. Tad dabar čia, užuot žmogui laisvai pasirinkus, kaip jis norėtų reaguoti į situaciją, žmogus suspendavo savo laisvą valią ir laisvai nesirenka. Jis tiesiog reaguoja, vėlgi, galėtume sakyti, instinktyviai, kas būtų mokslo būdas paaiškinti tai, ko jie nesugeba paaiškinti. Mokslas nesupranta, kas yra instinktas, tačiau jie tam suteikė pavadinimą, ir dabar mano žinantys, kas tai yra ir kaip tai veikia. Tačiau realybėje, žmogus dabar nereaguoja sąmoningai, ir būtent tai suvaržo jūsų laisvą valią. Padaras, kurį susikūrėte, energetinė būtybė, kurią susikūrėte, suvaržo jūsų laisvą valią.

Na ir dabar, kai šitai suvokiate ir pripažįstate – ir, vėlgi, tai gali būti pripažinta psichologų, nes daugelis jų jau pastebėjo, kad kartais jie gali turėti klientą, kuris kurį laiką sėdi savo kėdėje normaliai kalbėdamas, bet staiga įvyksta pokytis ir dabar – kaip daugelis psichologų taip pat matė – kažkas tarsi užvaldo to žmogaus protą, juos kažkas apsėda ir jų reakcija yra beveik kaip visiškai kito žmogaus.

Mokslininkams, psichologams, sunkiai sekėsi su tuo susitaikyti; jie naudojo tokias idėjas kaip daugybinės asmenybės sutrikimas, šizofrenija, asmenybės skilimas, mėgindami tai paaiškinti. Tačiau tikrasis paaiškinimas čia iš tiesų yra toks, kad žmogus turi tam tikras energetines būtybes savo trijuose aukštesniuosiuose kūnuose, kurios kartais perima to žmogaus reakcijas – ar netgi valdo jo reakcijas visą laiką.

Na ir dabar, ši asmeninė energetinė būtybė yra, žinoma, tik dalis paveikslo. Nes, kaip sakiau, jūsų individualus energetinis laukas egzistuoja kolektyviniame lauke. Laikui bėgant visa žmonija sukūrė tam tikras kolektyvines energetines būtybes tame kolektyviniame energetiniame lauke. Pavyzdžiui, nereikia daug suvokimo matyti, kad istorijos eigoje daug, daug žmonių paleido didžiulius pykčio energijos kiekius. Jie turėjo sumąstę įvairiausias priežastis ir pateisinimus pykčiui, savo pykimui, bet taip pat ir šio pykčio išliejimui ant kitų. Vyrai, pavyzdžiui, sumąstė daug priežasčių, kodėl jie pyksta ant moterų, kai moterys atsisako vaidinti joms primestą vaidmenį, kurį tariamai apibrėžė pats Dievas, tarsi tai apskritai būtų realistiška (kaip sakiau, tai nėra realistiška). Tad suvokiate, jog tai yra paprasta logika, kad egzistuoja šios energetinės būtybės kolektyviniame energetiniame lauke.

Na ir dabar, yra akivaizdu, kad šios energetinės būtybės yra daug didesnės už egzistuojančias žmonių individualiuose laukuose, kadangi jas kūrė daug, daug žmonių per labai ilgą laiką, tad jos užaugo ganėtinai didelės ir ganėtinai galingos. Tai reiškia, kad šios energetinės būtybės gali veikti individus, lygiai kaip energetinė būtybė, esanti žmogaus energetiniame lauke, gali veikti tą žmogų. Asmeninei energetinei būtybei tai daryti yra žymiai lengviau, kadangi ji yra žmogaus energetinio lauko viduje, tad tai yra vidinis impulsas.

Na, o kolektyvinės būtybės, bent jau iš pradžių, turi nukreipti energijos impulsą iš išorės. Ir čia yra visiškai įmanoma, kad žmonės gali turėti tam tikrą savo energetinio lauko apsaugą, kad nebūtų pažeidžiami šių išorinės energijos projekcijų. Tai reiškia, kad kolektyviniai padarai turi ribotą galią žmonėms, žmonių sąmoningiems protams. Tačiau jie gali įgyti tam tikrą priėjimą prie žmonių sąmonės per individualias energetines būtybes, kurias žmonės turi savo energetiniame lauke.

Vėlgi, jūs turite milžinišką kolektyvinį pykčio padarą. Į bet kurį iš jūsų, kurie šitai girdite arba skaitote, šis milžiniškas kolektyvinis padaras bet kuriuo momentu galėtų nukreipti energijos impulsą, ir jeigu prasiskverbtų į jūsų energetinį lauką, jis visiškai jus prislėgtų. Tačiau jis negali patekti į jūsų energetinį lauką savo nevaržomoje formoje, turi atsirasti ertmė, per kurią jis galėtų patekti. Ir ši ertmė atsiranda tuomet, jeigu jūs turite savo asmeninį pykčio padarą savo emociniame kūne. Šis pykčio padaras jūsų emociniame kūne turi tam tikrą intensyvumą, tai reiškia, jog galėtume sakyti, kad jis sukūrė tam tikro dydžio skylę jūsų energetiniame lauke – tiesiog duodu jums linijišką iliustraciją, nors realybė nėra visiškai tokia linijiška, tačiau to pakaks.

Tad jūs turite visą savo energetinį lauką, kurį galite įsivaizduoti kiaušinio arba ovalo formos, kuris supa jūsų fizinį kūną, ir kažkur žemesnėje to energetinio lauko dalyje, mūsų taip vadinamame elektroniniame dirže, egzistuoja skylė, egzistuoja ertmė. Ši skylė jus, taip sakant, jungia su kolektyviniu pykčio padaru, ir kolektyvinis pykčio padaras tuomet gali nukreipti energiją per tą skylę. Akivaizdu, kad energijos kiekis priklauso nuo skylės dydžio, ir būtent dėl to, jeigu turite tik nedidelę skylutę, kaip yra daugumos žmonių atveju, tik labai retai būsite visiškai užvaldyti pykčio.

Daugelis dvasingų žmonių – jūs galite pažvelgti į savo gyvenimą ir matyti, kad galbūt galėjote nusiminti, galbūt galėjote supykti, tačiau jūs iš tiesų niekada visiškai nepasidavėte pykčiui, niekada nebuvote iki galo į jį įsiurbti, kaip matote kai kuriuos žmones, kurie yra visiškai užvaldomi pykčio. Taip yra dėl to, kad egzistuoja ribota skylė pykčio padarui projektuoti į jūsų energetinį lauką, tad jis negali jūsų visiškai užvaldyti. Vis dar egzistuoja tam tikra jūsų proto dalis, kuri gali žiūrėti į situaciją iš išorės, ir galbūt gali jus sustabdyti ir neleisti jums padaryti kažko fiziško, ką padaro daugelis žmonių, kurie nėra taip apsaugoti ir turi didesnę skylę savo energetiniame lauke.

Kai pasiekiate šį suvokimą, suvokiate, jog negalite būti žmogumi, gyvenančiu tokioje planetoje kaip Žemė, ir sąmoningai rinktis, suvokdami savo pasirinkimų pasekmes, jeigu nesuprantate šios dinamikos. Kaip galite gyventi laisvą gyvenimą, priiminėdami laisvus, sąmoningus sprendimus, jeigu nesuvokiate, kad tam tikri pasirinkimai jus pririš prie kolektyvinio padaro, kuris gali jus užvaldyti ir labai stipriai veikti ne tik jūsų veiksmus, bet ir tai, ką jaučiate apie gyvenimą, kaip mąstote ir netgi kaip į save žiūrite?

Kai pažvelgiate į žmonių patyrimus Žemėje, matote, kad žmonės istorijoje padarydavo daug, daug dalykų, dėl kurių vėliau gailėdavosi. Daug smurto aktų, daug nusikaltimų yra padaroma užvaldžius aistroms, užvaldžius akimirksnio įtūžiui, kai žmonės, taip sakant, pilnai savęs nekontroliavo. Kalėjimai yra pilni tokių žmonių. Terapeutų kabinetai yra pilni tokių žmonių. Yra daug daugiau tokių žmonių, kurie tiesiog vaikšto su šia našta savyje, jausdamiesi blogai dėl kažko, ką jie padarė galbūt prieš daugelį metų, tą akimirką, kai buvo praradę kontrolę. Vėlgi, daug, daug terapeutų, daug, daug žmonių viešosiose tarnybose turėjo susidūrimų su tokiais žmonėmis, mėgino jiems padėti, tačiau jų pastangos nebuvo labai sėkmingos, kadangi jie negali suprasti, kaip žmogus staiga gali pasikeisti ir prarasti savo proto kontrolę.

Na, aš dabar jums daviau tikrąjį paaiškinimą. Žmonės turi skylę savo energetiniame lauke, kolektyvinis padaras nukreipia labai intensyvios energijos impulsą į juos, ir jie tiesiog praranda kontrolę savo mąstymo procesui, net ir savo tapatumo jausmui, kad egzistuoja tam tikri dalykai, kurių aš nedarau, būdamas tokiu žmogumi, kokiu esu. Nesu smurtaujantis žmogus, nereaguoju smurtu. Jie negali aiškiai mąstyti ir savo mintimis sustabdyti savo emocijas. Emocijos juos užvaldo ir jie negali naudotis savo aukštesniu protu, kad suvaldytų emocijas ir neleistų emocijoms išsilieti fiziniais veiksmais, tad akimirkai jie praranda kontrolę ir įvykdo kažkokį smurtinį veiksmą.

Kartais, tą pačią akimirką, kai tas veiksmas buvo įvykdytas ir nebegali būti sugrąžintas, jie nubunda iš šios hipnotinės būsenos ir iš karto ima gailėtis to, ką padarė. Kodėl jie nesugebėjo savęs sustabdyti? Tai yra klausimas, kurį kėlė daugelis mokslininkų ir terapeutų, ir aš dabar daviau jums atsakymą. Tai nėra populiarus atsakymas, dabartinio mokslinio materializmo rėmuose, tačiau tai yra tikras atsakymas.

Ką tai reiškia mūsų santykių temai? Na, tai reiškia, kad būtent šis mechanizmas daro nepaprastai galingą ir gilią įtaką daugumai santykių. Yra daug, daug santykių Žemėje, kurie yra užrakinti šablone, kadangi vienas arba abu partneriai turi individualią energetinę būtybę savo energetiniame lauke, kuri yra surišta su kolektyvine energetine būtybe. Kartais jie abu gali būti surišti su ta pačia kolektyvine būtybe. Ir galite dažnai matyti vieną tendenciją – vyrą, kuris naudoja fizinį ir žodinį smurtą prieš savo moterį. Jis gali ją mušti, jis gali prieš ją smurtauti emociškai, sakyti jai, kad ji yra kvaila, ji yra niekam tikusi, ji turi žinoti savo vietą, ir visi tie dalykai.

Kodėl taip yra? Na, todėl, kad šis vyras užaugo vienoje iš šių patriarchalinių vietų, kurioje nuo ankstyvos vaikystės buvo indoktrinuojamas, tačiau labiausiai tikėtina, kad indoktrinuojamas jis buvo ne vieną gyvenimą su šiuo požiūriu, kad moterys yra menkesnės už vyrus ir turėtų paklusti vyrams. Jis susikūrė, labiausiai tikėtina, kad per keletą gyvenimų, šią energetinę būtybę savo energetiniame lauke visuose trijuose aukštesniuose lygmenyse. Jis mato, kad yra vyras, o kadangi yra vyras, jis yra pranašesnis už bet kokią moterį, vien dėl to, kad yra vyras.

Jis, labiausiai tikėtina, augo vienoje iš šių abraomiškųjų religijų ir todėl netiki reinkarnacija, tad nesuvokia, kad pats buvo moterimi kai kuriuose ankstesniuose gyvenimuose. Jis mano, kad yra tik vyras, visada buvo vyras, ir todėl yra pranašesnis už moteris. Tai veikia jo mąstymą mentaliniame kūne ir tai, kaip jis įsivaizduoja, kokie turėtų būti santykiai su žmona. Ji turėtų daryti tam tikrus dalykus, ji neturėtų daryti kitų dalykų, ji turėtų jam paklusti, arba ji neturėtų skųstis. O jeigu ji jam nepaklūsta, jis turi teisę ant jos supykti ir turi teisę išreikšti tą pyktį, ją žeminti ir mėginti, visaip ją keikdamas, priversti jam paklusti. Bet jeigu jam nepavyksta to pasiekti, naudojant šį emocinį spaudimą, nukreipiant į ją pyktį ir ją kaltinant, jis turi teisę ją mušti, nes ji turi žinoti savo vietą, kaip Dievas yra nurodęs Biblijoje, kuri yra Dievo žodis ir todėl yra neginčijama taisyklių knyga, nurodanti, kaip vyrai turėtų elgtis su moterimis ir kaip moterys turėtų leisti, kad su jomis būtų elgiamasi.

Tad jo individualiame energetiniame lauke yra ši energetinė būtybė, kuri, žinoma, yra surišta su kolektyvine energetine būtybe, kuri, kaip galite matyti pažvelgę į istoriją, yra labai stipri, kadangi ji buvo sukurta šių religijų per tūkstančius metų. Tiesą sakant, jos ištakos siekia daug senesnius laikus nei šios žinomos religijos. Na ir dabar, matote moterį, kuri taip pat užaugo tokioje kultūroje kaip ši, greičiausiai ne vieną gyvenimą, tačiau ji nepripažįsta ir neprisimena, kad buvo vyru kai kuriuose ankstesniuose gyvenimuose. Ji mano, kad yra moteris ir jos vaidmuo buvo tuo apibrėžtas, tad ji mano, kad turi tam paklusti. Ji žino, kad tai, ką jos vyras daro, nėra teisinga, jis tiesiog gyvena patogų gyvenimą, galbūt versdamas ją dirbti visus darbus, bet jeigu ji ims tam prieštarauti, ji žino, kokios bus pasekmės.

Tačiau dažnai šios moterys negali iki galo tam paklusti, kadangi jos taip pat ankstesniuose gyvenimuose susikūrė šias energetines būtybes savo aurose, paremtas maištavimu prieš vyrų autoritetą, ir tai taip pat yra surišta su kolektyviniu padaru. Tad kartais ji maištauja, o tuomet jis labai įpyksta ir pradeda ją mušti, ir tuomet ji jam paklūsta. Kartais ji paklūsta vien tam, kad galėtų fiziškai išgyventi, ir tuomet ji jaučiasi blogai dėl to, ir dabar ji pereina šį periodą, kuriame save kaltina. Tai ją verčia kurį laiką elgtis paklusniai, kol ji vėl sukaupia drąsą paprieštarauti, ir visas ciklas kartojasi iš naujo.

Taip pat egzistuoja ir labiau šiuolaikiniai variantai, kuriuos matote kai kuriose labiau išsivysčiusiose šalyse, kuriose yra moterų, susikūrusių šį maištavimo prieš vyrų autoritetą momentumą, kuomet jos atsisako iki galo paklusti savo vyrams. Tačiau daugelis jų priėmė šį labai sarkastišką, ironišką toną savo vyrams kaltinti, ir tai yra jų būdas kontroliuoti vyrą kaip kompensaciją už tai, kad jis jas kontroliuoja. Tad matote daug šių žmonių, net ir šiuolaikinėse šalyse, kurie yra įstrigę šiuose valdžios žaidimuose, ypač žaidime, kas turi daugiausiai valdžios šeimoje, ir kartais jie ją pasidalina, ir vyras tuomet vadovauja vienoms sritims, o moteris vadovauja kitoms, o kartais jie dėl visko tarpusavyje kovoja.

Tad matote, kai žiūrite į šią situaciją, kai grįžtate prie šios idėjos, kad jeigu iš tiesų turite laisvą valią, turėtumėte galėti daryti ką tiktai norite ir nebūti suvaržyti savo pasirinkimų pasekmių. Tiesą sakant, jūs iš tiesų negalite to padaryti. Jūs tai galite padaryti, kai žinote, kokios bus jūsų pasirinkimų pasekmės. Ir štai tuomet galite atlikti įvertinimą: ar noriu mokėti kainą, o gal nenoriu atlikti šio konkretaus veiksmo, kai žinau, kokia bus pasekmė? O tuomet, jeigu nepasirinksite daryti to veiksmo, nebūsite suvaržyti pasekmių, ir todėl išsaugosite savo laisvą valią tiek laisva, kiek ji gali būti, tokioje planetoje kaip Žemė, su tokiu materijos tankumu, su kolektyvinės sąmonės tankumu.

Materijos tankumas buvo sukurtas kolektyviškai žmonijos, o tai reiškia, kad egzistuoja tam tikros labai ilgalaikės pasekmės, kurias nėra lengva įveikti per vieną gyvenimą. Tai, tam tikra prasme, yra laisvos valios suvaržymas, tačiau tai yra kitų laisvos valios pasirinkimų pasekmė, ir iš tiesų negalite logiškai sakyti, kad kai darote pasirinkimus, kurie apribos jūsų ateities pasirinkimus, jog tai yra Dievo kaltė, jog tai Dievas jus varžo, jog tai yra Dievo bausmė. Tai yra jūsų pačių padaryto pasirinkimo pasekmė; jeigu nenorite šios pasekmės, padarykite kitokį pasirinkimą.

Viskas iš tiesų yra taip paprasta, mano mylimieji, tai iš tiesų yra taip paprasta. Tai yra pasirinkimo laisvė. Tačiau pasirinkimo laisvė egzistuoja tik tuomet, kai suvokiate pasekmes. O situacija, kurią jūs šiuo metu turite Žemėje, yra tokia, kad puolusios būtybės sutrukdė žmonėms suvokti pasekmes, ir tuo pat metu jos sukūrė šiuos padarus, kurie projektuoja ant žmonių, kad jeigu jie turi laisvą valią, jie neturėtų susidurti su pasekmėmis. Tai padarė ne Dievas. Tai nėra situacija, į kurią Dievas būtų jus įstūmęs. Tai yra situacija, į kurią jus įstūmė puolusios būtybės, tačiau jos į šią situaciją jūs gali įstumti tik tuomet, jeigu padarote pasirinkimus, kurie padaro jus pažeidžiamus jų projekcijoms. Matote, mano mylimieji, vienas iš pokyčių, kuris priartėjo ir gali įvykti daugelyje žmonių labiau išsivysčiusiose šalyse, yra šis pokytis, kuomet galite pažvelgti į gyvenimą Žemėje ir galite paklausti: „Kokį gyvenimą noriu gyventi?“ „Ar noriu gyventi bejėgiškumo gyvenimą, o gal noriu gyventi įgalintą gyvenimą?“

Na ir dabar, vėlgi, pažvelkite į šias šiuolaikines šalis, kurios yra demokratijos, kurios pripažįsta savo piliečių teises, kad visi žmonės buvo sukurti lygūs ir jiems buvo suteiktos neatimamos teisės. Kas iš tiesų vyko šiose šalyse? Vyko tai, kad žmonės tapo sąmoningesni, labiau apsišvietę, ir todėl jie sugeba matyti daugiau pasirinkimo galimybių, jie gali daryti laisvesnius pasirinkimus. Tai reiškia, kad žmonės tapo įgalinti. Žmonės turi daugiau pasirinkimo galimybių, daugiau laisvės kurti savo gyvenimą tokį, kokio jie nori, nei tai galėjo daryti jų tėvai ar seneliai. Jie turi daugiau ekonominės laisvės, daugiau laisvės įgyti išsilavinimą, daugiau laisvės nuspręsti, kur norėtų gyventi, ar norėtų persikelti į kitą šalį, kokios jie norėtų karjeros ir taip toliau.

Žmonės yra įgiję didesnę galią šiandien nei turėjo prieš šimtmetį ar dar seniau. Ir tai yra dermėje su šių šiuolaikinių šalių vystymusi, kad žmonės įgytų vis didesnę galią. Bet jeigu nežinote savo pasirinkimų pasekmių savo pačių psichologijai, kaip galite būti pilnai įgalinti? Ir čia prieiname momentą, kai turite du pasirinkimus. Galite sakyti: „Jeigu Dievo valia ir tai, kaip Dievas sukūrė pasaulį, riboja mano pasirinkimus, ką aš galiu dėl to padaryti? Na, nėra nieko, ką galėčiau padaryti, nes jeigu Dievas yra visagalis ir toks galingas, kokiu jis yra vaizduojamas, tuomet nėra nieko, ką aš, kaip individuali žmogiška būtybė tokioje mažoje planetoje kaip Žemė, galėčiau kažką dėl to padaryti. Negaliu pakeisti Dievo valios. Tai reiškia, kad esu pasmerktas gyventi bejėgišką gyvenimą.“

Na ir dabar, žinoma, galiu atmesti visas religijas. Ir galiu sakyti, kad religija mėgino varžyti žmones, pasakodama jiems, ką šie turėtų ar neturėtų daryti, primesdama visus šiuos suvaržymus, kurių krikščioniai ar musulmonai tariamai privalo laikytis. Ir daugelis šiuolaikinių žmonių sakys: „Na, aš išsilaisvinau nuo religijos pančių.“ Na, tas tiesa, išsilaisvinote. Tačiau neišsilaisvinote nuo energetinių būtybių pančių, kurių nematote ir kurių jūsų materialistinė filosofija net nepripažįsta, nors jos yra tokios pat tikros kaip bakterijos, kol jos dar nebuvo pripažintos mokslo.

Jūs, žinoma, suvokiate, kad Žemė tebebuvo apvali, net kai visi tikėjo, kad ji yra plokščia, ir bakterijos egzistavo dar iki žmonėms jas atrandant. Tad šios energetinės būtybės iš tiesų egzistuoja, nors oficialusis mokslas jų ir nepripažįsta. Aš čia jums duodu žinias, kurios jus gali įgalinti daryti laisvesnius pasirinkimus. Nes ką gi męs nuolatos kartojome? Visata yra veidrodis, visata yra realybės simuliatorius, ir ji tegali atspindėti jums tai, ką jūs projektuojate per savo sąmonę, per savo keturis žemesniuosius kūnus. Mes jums sakėme, kad jūs projektuojate ne tik savo sąmoningu protu, bet ir emociniu, mentaliniu ir identiteto proto lygmenimis. Ir tai, ką jūs projektuojate pasąmonės lygmenimis, jums atspindės kosminis veidrodis, realybės simuliatorius, jis tai atspindės fizinėmis aplinkybėmis, kurias aplink save matote.

Tai galioja jūsų individualiam gyvenimui, tačiau, žinoma, turi būti pripažinta, kad gyvenate planetoje su daug kitų žmonių, tad egzistuoja kolektyvinė realybė, kuri buvo sukurta per labai ilgą laiką, ir jūs negalite jos nustelbti savo individualia laisva valia. Ką jūs galite padaryti, tai galite išsilaisvinti nuo bet kokių reakcinių šablonų į tą kolektyvinę realybę, laikiną realybę, kuri buvo sukurta. Suprantate, kad jeigu norite gyventi įgalintą gyvenimą, turite pasiekti šį tašką, kuriame pripažintumėte, jog visus jūsų gyvenimo patirties aspektus veikia jūsų keturių žemesniųjų kūnų turinys. Ir vienintelis būdas pakeisti savo gyvenimo patyrimą yra nustoti žvalgytis į išorę, nustoti ieškoti krislo savo brolio akyje, kaip Jėzus sakė prieš 2000 metų, ir vietoj to pažvelgti į tai, kas yra jūsų pačių akyje, jūsų pačių sąmonėje.

Ir jis turėjo omenyje ne tik „akį“, bet ir visą esybę, kuria jūs esate. Rąstas jūsų akyje yra jūsų savastis. Būtent tam yra skirtas pirmasis Dievo valios spindulys. Jo paskirtis yra padėti jums susigrąžinti savo valios laisvę, kad darytumėte laisvus ir sąmoningus pasirinkimus, užuot leidę kažkam savo pasąmonėje daryti pasirinkimus, kaip reaguosite į įvairias situacijas. Ir tai, žinoma, taip pat galioja ir santykiams. Ką matote, kai žiūrite į santykius Žemėje? Tiek daug žmonių, kaip Motina Marija sakė, kaltina savo partnerį. Tiek daug žmonių galvoja, kad negaliu pasikeisti, kol mano partneris nepasikeitė. Tai yra absoliutus melas. Tai yra melas, kurį žmonėms iš pradžių primetė puolusios būtybės, bet dabar šis melas taip pat yra skleidžiamas ir per jų kultūrą.

Net ir monoteistinės religijos verčia jus jausti, kad esate bejėgė būtybė. Esate bejėgiai pakeisti Dievo patvarkymą. Tačiau Dievas nepatvarkė specifinių detalių. Jis sukūrė, o tiksliau, Elohimai sukūrė realybės simuliatorių ir nustatė jo veikimą. Tačiau specifinės detalės, kokia yra jūsų išorinė situacija, buvo sukurtos ir yra jūsų pasirinkimų rezultatas, įvesties, kurią įvedate į realybės simuliatorių, rezultatas. Ir kas yra netgi dar svarbiau, tai, kaip jūs patiriate savo aplinkybes, yra visiškai nulemta jūsų sąmonės, jūsų keturių žemesniųjų kūnų turinio.

Kodėl tai yra svarbu? Na, tai yra dar vienas melas. Vėlgi, ar esate įgalinti ar bejėgiai? Na, kuo didžioji dauguma žmonių pasaulyje tiki? Na, visų pirma jie tiki, kad susiduria su fizinėmis aplinkybėmis, kurių jie nesukūrė ir kurių negali pakeisti. Tai yra ne jų galioje šitai pakeisti. Ir tai nebūtinai yra klaidinga, kaip sakiau, egzistuoja kolektyviškai sukurta situacija Žemėje, tam tikrų parametrų rinkinys. Tačiau puolusios būtybes suklaidino žmones, priversdamos juos patikėti, kad jūsų proto būsena yra jūsų išorinių aplinkybių pasekmė, ir vienintelis būdas pakeisti savo proto būseną ir būti ramybėje, ar būti laimingu, yra pakeisti savo išorines aplinkybes.

Matote, kaip tai atima iš jūsų galią ir įstumia jus į užburtą ratą, į neįmanomą situaciją. Jums yra sakoma, kad išorinės aplinkybės yra Dievo Valios ar objektyvių gamtos dėsnių pasekmė, tačiau tuo pat metu jums yra sakoma, kad negalite pakeisti savo proto būsenos, nepakeisdami savo išorinių aplinkybių. Na! Ar begali egzistuoti didesnis bejėgiškumas? Vienintelis būdas, vienintelis logiškas, racionalus, intuityvus būdas iš to išsilaisvinti, yra suvokti, kad tai yra melas ir jums reikia kitokio supratimo, ir tai yra tas supratimas, kurį mes jums davėme.

Ką mes vėl ir vėl kartojome? Svarbiausios yra ne jūsų išorinės aplinkybės. Svarbiausias yra jūsų vidinis patyrimas. Nes koks yra realybės simuliatoriaus tikslas? Jo tikslas yra suteikti jums tam tikrus patyrimus, kurie galiausiai pakeistų jūsų sąmonę, kadangi gyvenimo tikslas yra jūsų sąmonės augimas. Mes tai kartojome vėl ir vėl, ir vėl. Žinau, kad daugelis jūsų tai žinote, tačiau aš tai čia pakartoju, nes projektuoju tai į kolektyvinę sąmonę.

Gyvenimo tikslas yra jūsų sąmonės augimas. Augate sąmonėje, patirdami tam tikrus patyrimus, kol pakeliate savo sąmonę, savo suvokimą į aukštesnį lygmenį. Turite laisvą valią nuspręsti, kiek tam tikros rūšies patirčių jums reikia, kiek ilgai norite patirti tam tikros rūšies patyrimą, pavyzdžiui, jausmą, kad esate bejėgiai. Tačiau galiausiai pasieksite tašką, kuriame užsinorėsite daugiau, nes į sąmonės augimą yra įdiegtas šis daugiau troškimas, ir jumyse įvyks pokytis.

Net ir puolusios būtybės galiausiai pasieks tam tikrą tašką. Matote, pirmasis valios aktas yra susigrąžinti savo valios galią, savo galią keisti savo situaciją. Tai reiškia, pakeisti savo gyvenimo patyrimą, o tai reiškia, pakeisti tai, kas yra jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose. Ir pirmasis žingsnis link to yra pripažinti, kad turite tam tikras energetines būtybes savo keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, savo trijuose aukštesniuosiuose kūnuose, kurios jus pririša prie kolektyvinių energetinių būtybių – ir jums reikia nukirsti tuo saitus. Pirmas dalykas, pirmoji taisyklė, teikiant pirmąją pagalbą, yra sustabdyti kraujavimą. Turite kviesti apsaugą iš manęs, kad susikurtumėte skydą aplink savo energetinį lauką. Turite prašyti Astrėjos, kad ji jus išlaisvintų nuo saitų su šiomis kolektyvinėmis būtybėmis. O tuomet, kai tai padarysite, gausite tam tikrą atokvėpį. Jūs, taip sakant, galėsite atsikvėpti, galėsite išnirti virš vandens, kad nesijaustumėte skęstantys šioje slegiančioje energijoje.

Tačiau tai, žinoma, yra tik pirmas žingsnis. Ir jeigu tiesiog kviesite apsaugą ir Astrėją, ir violetinę liepsną, kaip daugelis pakylėtųjų mokytojų mokinių darė ankstesnėse dispensacijose, ateis momentas, kai nebegalėsime jūsų apsaugoti. Nes jums, žinoma, reikia spręsti priežastį, dėl kurios tapote pažeidžiami šių išorinių jėgų, o taip pat vidinių jėgų. Turite ryžtis ieškoti rąsto savo akyje ir pamatyti, kas tenai yra. Ir mes, žinoma, davėme jums įrankius tai daryti. Tačiau ką čia noriu jums duoti yra tai, kad jeigu norite būti iš tiesų apsaugoti arba jeigu norite būti išlaisvinti nuo šių kolektyvinių jėgų, jums reikia sugeneruoti tam tikrą valios intensyvumą.

Mes pastoviai matome mokinius, ir jau ne kartą esame apie tai kalbėję įvairiuose kontekstuose, mes matome, kad yra mokinių, kurie ateina į mūsų mokymus, ir jie turi tam tikrą galios disbalansą, kuriame jie, galėtume sakyti, yra pernelyg galingi nesubalansuotu būdu. Jie mano, kad kuo garsiau kalbate šaukinį, tuo galingesni esate, nesvarbu, ar įdedate į tai savo širdį ar ne. Jie mano, kad kuo galingiau jie gali kalbėti, kuo ryžtingesni jie atrodo, tuo galingesni jie yra. Dažnai jie nenori ieškoti rąsto savo akyje, nes mano, kad tiesiog turi materializuoti šią valios galią ir nesiliauti irtis per visas problemas, ir kurį laiką tai veikia. Tačiau ateina momentas, kai tai nustoja veikti ir dabar šie žmonės dažnai nežino, ką daryti.

O tuomet yra žmonių priešingame poliuje, kurie turi galios disbalansą kitoje pusėje, galios stygių, ir jie jaučia stiprų nenorą išreikšti galią ir ryžtą kitų žmonių atžvilgiu. Yra žmonių, kurie yra nuolatos pasiruošę sakyti kitiems žmonėms, ką šie turėtų daryti ir kaip jie turėtų tai daryti, jie yra pasiruošę pastoviai nukreipti į juos intensyvią energiją, nutvilkyti juos mėlynu spinduliu, kaip buvo sakoma ankstesnėje dispensacijoje. O tuomet yra žmonių, kurie, priešingai, niekada nenori užimti stiprios pozicijos, ir jie tikrai nenori to išreikšti, tačiau net ir savyje jie nenori priimti tvirto sprendimo. Tad turite atrasti pusiausvyrą tarp šių dviejų dalykų, kuomet jūs nenusprendžiate išoriniu protu, bet pasiekiate tašką, kuriame kažkas jus motyvuoja pasakyti: „Šios tamsos jėgos daugiau manęs nebeveiks.“

Šis pasiuntinys prieš daugelį metų, kai suprato šią dinamiką studijuodamas mūsų ankstesnius mokymus, pasiekė tašką, kuriame intuityviai pamatė, kiek daug yra jėgų, kurios siekia jį veikti. Jis suvokė, kad jos ištisus gyvenimus mėgino jį veikti, ir staiga iš pačių jo esybės gelmių išsiveržė šis pasiryžimas: „Šį kartą manęs jos nepričiups. Šį gyvenimą manęs jos neprigaus, šį gyvenimą manęs jos nekontroliuos.“ Tai buvo motyvacija, kurios jam reikėjo – turėti tą valios galią, kuomet jis ryžosi pažvelgti, kaip buvo veikiamas, ir jis pasiekė tą ryžtą, kad „tai turi liautis“, ir jis tuomet ryžosi to siekti su savo tuo laiku turėtais įrankiais, kurie buvo daug mažiau pažangūs už tuos įrankius, kuriuos jūs turite šiandien, su visais šiais vėliausiais mokymais, kuriuos jums perdavėme.

Ir visgi jis turėjo įrankius, kurie jam leido padaryti reikšmingą pažangą. Ir, žinoma, jis daugelį metų labai stropiai kalbėjo apsaugos šaukinius, šaukinius Astrėjai, Violetinės liepsnos šaukinius ir kitus šaukinius. Tai jam buvo būtina fazė, kad galėtų užsisklęsti nuo žemyn tempiančios kolektyvinės sąmonės ir šių tamsos jėgų traukos. Net ir nuo puolusių būtybių, kurios mėgino išvesti jį iš kelio, nes žinojo jo potencialą tapti pasiuntiniu ir pakilti po šio gyvenimo.

Tad turite suprasti, būdami dvasios mokiniais, tais, kurie esate sąmoningesni ir esate įsirašę savo dangiškajame plane pakilti po šio gyvenimo, kad, taip, egzistuoja šie kolektyviniai padarai kolektyvinėje sąmonėje, kurie siekia jus veikti, tačiau tai netgi nėra didžiausias jūsų rūpestis. Didžiausias jūsų rūpestis yra, kad egzistuoja puolusios būtybės, kurios yra į jus nusitaikiusios.

Matote, yra puolusių būtybių, kurios turi tam tikrus bendrus įrankius, kuriuos naudoja prieš visus žmones. Jos siekia paveikti visus žmones, užmesdamos labai platų tinklą, kaip yra sakoma. Tačiau puolusios būtybės turi labai, labai stiprią intenciją taikytis į tuos, kurie joms kelia didesnę grėsmę, ypač į avatarus, bet taip pat ir į tuos žmones tarp pirminių gyventojų, kurie pasiekė tam tikrą lygmenį, į tuos, kurie turi potencialą įkūnyti Kristiškumą šiame gyvenimą ir pakilti po šio gyvenimo. Būtent į juos jos taikosi, ir dauguma jūsų, kurie to klausotės arba tai skaitote, esate šių tamsos jėgų taikinyje.

Turite tai suvokti ir turite pasiekti šį pasiryžimą ieškoti, kaip šios jėgos jus veikia. Jūs, žinoma, turite iš pradžių išsikuopti savo namus. Pirmiausia turite išsišluoti priemenę, kaip yra sakoma. Turite išvalyti savo energetinį lauką, išvalyti savo psichologiją, naudodamiesi visais tais įrankiais, kuriuos jums perdavėme.

Tačiau jums taip pat reikia suvokti, kad vienas iš pagrindinių būdų, kuriuo puolusios būtybės siekia sužlugdyti jūsų dangiškąjį planą ir jūsų pakylėjimą, yra per jūsų santykius.

Daugelis jūsų savo aplinkoje turite žmonių, dažnai būdami su jais artimuose santykiuose, kurie yra puolusios būtybės arba yra puolusioje sąmonėje, ar bent jau kurių protai laikas nuo laiko yra užvaldomi puolusių būtybių arba kolektyvinių padarų. Tai reiškia, kad šiais žmonėmis gali būti pasinaudota kaip ginklu, nukreiptu į jus, siekiant sužlugdyti jūsų progresą ir jūsų dangiškąjį planą.

Galiu jus užtikrinti, kad daug, daug žmonių amžių bėgyje, ne tik pakylėtųjų mokytojų mokiniai, bet ir daugelis kitų žmonių, kurie turėjo potencialą padaryti kažką nepaprasto, jų dangiškasis planas buvo sužlugdytas per puolusių būtybių puolimą, kurios juos užpuolė per jų asmeninius santykius. Puolusios būtybės atrado kažką jų asmeninių santykių sferoje, kuo galėjo pasinaudoti kaip ginklu, kad sužlugdytų šių žmonių misiją. Tai yra viena iš dažniausiai pasitaikančių priežasčių, kodėl žmonės neišpildo savo misijos, savo dangiškojo plano.

Turite suprasti, kad tai yra labai reali situacija, su kuria jūs susiduriate būdami dvasingu žmogumi. Žinoma, jūs galite naudotis įrankiais, žinoma, galite naudotis apsaugos šaukiniu savo santykiams, tačiau jūs taip pat galite kalbėti šaukinį, prašydami, kad būtumėte išlaisvinti, ar kad kiti žmonės būtų išlaisvinti nuo astralinės plotmės. Tačiau, vėlgi, jūsų šaukiniai neveiks prieš jų laisvą valią. Jie iš tiesų neveiks ir prieš jūsų pačių laisvą valią, tačiau jie veiks kurį laiką, suteikdami jums atokvėpį. Jūs galite, tam tikru laipsniu, daryti tai ir dėl kitų žmonių, tačiau, vėlgi, jeigu jie neina dvasiniu keliu, tuomet jūsų šaukiniai jiems turės ribotą poveikį, kadangi jie neveikia prieš laisvą valią.

Ateina toks momentas, kai jums, vėlgi, reikia pasiekti tą valios ryžtą ir tarti: „Matau, kad turiu šabloną su šiuo asmeniu, šis asmuo gali priversti mane tam tikru būdu reaguoti, kai prarandu savo harmoniją, bet to daugiau nebus, neleisiu, kad tai vyktų.“ Na ir dabar, jeigu tai vis tiek įvyksta, jums nereikia savęs kaltinti, turite sustiprinti šį pasiryžimą: „Tai neįvyks, aš iš to išsilaisvinsiu, sudaužysiu šį šabloną.“ Kai pasiekiate šį pasiryžimo tašką, kuris ateina ne iš išorinio proto, bet ateina iš vidaus, tai gali padaryti didžiulį poveikį santykiams.

Kai kurie iš jūsų aplink save turite žmonių, kurie pastoviai praranda harmoniją, nes yra užvaldomi, jais kaip ginklu naudojasi tamsos jėgos. Tačiau kai ryžtingai nusprendžiate, jog daugiau to nebeleisite, nereaguosite į šiuos žmones, kai kuriais atvejais tamsos jėgos tiesiog pames tą žmogų ir nustos juo naudotis, nes jis nebebus efektyvus, ir tai gali išlaisvinti kitą žmogų gyventi pozityvesnį gyvenimą ir eiti pirmyn savo gyvenime.

Ir to jau savaime gali būti gana. Tačiau kitais kartais gali būti taip, kad žmogus iš tiesų nėra pasyvus dalyvis, jis turi aktyvesnę intenciją jus veikti, jus valdyti, jus kontroliuoti, priversti jus įsitraukti į visus šiuos reakcinius šablonus. Ir jums reikia išmokti tai atpažinti. Todėl jūs galite, vėlgi, kurį laiką, kai suvokiate, jog tam tikras žmogus specialiai mėgina jus įtraukti į visus šiuos šablonus, galite pasinaudoti tuo kaip įrankiu pažvelgti į savo reakcinius šablonus, išrišti tai savo psichologijoje, kad galėtumėte nuo to išsilaisvinti.

Kai nuo to išsilaisvinsite, kai jums nereikės reaguoti į tą žmogų, tuomet galėsite pradėti žiūrėti į: „Na, dabar aš iš tiesų galiu būti šalia šio žmogaus nereaguodamas. Bet ar aš noriu būti šalia šio žmogaus?“ Ypač jeigu žmogus toliau demonstruoja tokį patį elgesį, kuomet jūs iš tiesų niekada negalite turėti tikro pokalbio su tuo žmogumi, galite pasiekti šį tašką, kuriame pasirenkate sakyti: „Aš daugiau nebenoriu būti šalia šio žmogaus ir tikrai nebenoriu įsitraukti į šiuos šablonus su šiuo žmogumi, nebenoriu, kad kartotume šiuos šablonus.“ Net jeigu neprarandate savo harmonijos, jūsų laikas, jūsų dėmesys vis dar tebėra užimti tuo kitu žmogumi, ir jūs turite teisę pasiekti šį tašką, kuriame tariate: „Viskas, gana.“

Jūs tuomet galite pasakyti kitam žmogui, jeigu taip jaučiate, arba galite pasitraukti, tai nuspręsti turite jūs patys. Tačiau gali ateiti toks momentas, kai jums reikia priimti tą sprendimą. Jums taip pat reikia suprasti, kad kai kurie iš jūsų esate avatarai, ir jūs atėjote į Žemę padėti planetai, padėti kitiems žmonėms. Daugelis jūsų ankstesniuose gyvenimuose pasirinkote įsikūnyti su žmonėmis, kurie turėjo labai sudėtingą psichologiją. Daugelis jūsų pasirinkote įsikūnyti su puolusiomis būtybėmis, kurias galėtume pavadinti „intensyviomis arba turinčiomis žemą sąmonės būseną“, nes norėjote suteikti šiems žmonėms galimybę būti šalia jūsų, pamatyti, kad jūs nežiūrite į gyvenimą ir nereaguojate į gyvenimą taip kaip jos. Daugelis jūsų tai darėte ankstesniuose gyvenimuose, daugelis jūsų tai padarėte ir šiame gyvenime. Daugelis jūsų, kurie norite, kad tai būtų jūsų paskutinis gyvenimas, tai padarėte, ne tiek kad padėtumėte šioms puolusioms būtybėms, nes suvokėte ankstesniuose gyvenimuose, kad negalite joms padėti. Bet jūs tai padarėte, kad padėtumėte patys sau, kad tarsi priverstumėte save pažvelgti į šių šablonų, kuriuos turite, liekanas, kurie joms suteikia priėjimą prie jūsų sąmonės.

Turite tai pripažinti ir turite pasiryžti išsilaisvinti nuo šių žmonių, išsilaisvinti nuo šių šablonų, išsilaisvinti nuo puolusių būtybių ir tamsos jėgų, kad daugiau nebeturėtumėte jokių saitų. Nes negalite turėti emocinio ryšio su puolusia būtybe, troškimo pakeisti puolusią būtybę ir pakilti iš Žemės. Privalėsite grįžti ir suteikti tai puolusiai būtybei dar vieną galimybę, kol jums bus gana tai daryti. Kol jums bus gana patirties, siekiant padėti žmonėms, kuriems neįmanoma padėti.

Tad aš esu tasai, kuris dalinasi su jumis šiomis ganėtinai rūsčiomis ir išblaivinančiomis mintimis, nes tai yra pirmojo spindulio dalis, tai yra valios ir galios dalis. Ateina momentas, kai privalote pasirinkti, padaryti pilnai sąmoningą pasirinkimą, pasakydami „ne“ tam ir „taip“ kažkam aukštesniam. Tarp jūsų yra tokių, privalau jums, vėlgi, pasakyti, nes tai yra mano, kaip pirmojo spindulio Arkangelo darbas, kad tarp jūsų yra tokių, kurie turi priėmę pasyvų požiūrį į dvasinį kelią ir dvasinį augimą.

Tai yra mūsų taip vadinamo automatiško kelio variacija. Manote, kad „na, aš pasirinkau studijuoti šį mokymą, pasirinkau įsitraukti ir įžengti į šį mokymą, pasirinkau priimti šiuos įrankius ir stropiai jais naudotis. Tai yra viskas, ką man reikia daryti. Man nereikia priiminėti šių sunkių sprendimų, kuriuos man yra taip nemalonu priimti. Galiu plaukti pasroviui, kalbėdamas šaukinius ir invokacijas, studijuodamas mokymus, vykdamas į konferencijas, ir vieną dieną tik „pokšt“ ir būsiu pasirengęs savo pakylėjimui.“

Na, mano mylimieji, nėra jokio „pokšt“, kuris paverčia jus pasirengusiais savo pakylėjimui. Vienintelis dalykas, kuris padaro jus pasirengusius savo pakylėjimui, yra sprendimai. Sprendimai paleisti kažką Žemėje ir priimti kažką aukštesnio. Paleisti tai, kas traukia jus atgal į Žemę, ir priimti tai, kas jus traukia į pakylėtąją karaliją. Ateina momentas, kai privalote priimti šiuos sprendimus, nes kitaip liksite stovėti tam tikrame lygmenyje ir nesugebėsite suprasti, kodėl jūs virš jo nekylate, kodėl nedarote progreso.

Matome žmones šioje dispensacijoje, kurie pasiekė šį tašką, kai kurie šiame taške buvo daugelį metų. Netgi dar daugiau tokių žmonių matome ankstesnėse dispensacijose ir daugelyje kitų dvasinių mokymų. Jie jaučia, kad stengėsi, kad padarė viską, ką jiems buvo sakoma daryti, jie studijavo, jie praktikavo, jie atsigulė ant grindų 10 000 kartų, kaip nurodo daryti tibetiečiai, jie darė visus tuos kitus dalykus, ir jie mano, kad to turėtų pakakti.

Bet, mano mylimieji, jūs „nepraslysite“ į dangų. Į dangų įžengiate valios aktu. O kad galėtumėte įžengti į dangų valios aktu, privalote pasiryžti viską Žemėje palikti, viską, kas jus riša su Žeme. Nes, kaip anksčiau sakėme, kai stovite tenai priešais tuos vartus, privalote dar vieną paskutinį kartą pažvelgti į Žemę, ir negali būti nieko, kas jus rištų, kas jus trauktų tenai atgal. Nes tai turi būti visiškai laisvas sprendimas visam laikui palikti Žemę. Ir negalėsite priimti to sprendimo, kol bus kažkoks prisirišimas, ryšys, kažkas, kas jus traukia atgal. Tai turi būti valios aktas.

Nesakau jums, kokia turėtų būti jūsų valia. Tiesiog sakau, koks yra vienintelis būdas įžengti į pakylėtąją karaliją. Tai yra paskutinis sprendimas, kurį priimate Žemėje. Sprendimas išeiti. Ir ką tai reiškia? Tai reiškia, kad prieš priimdami sprendimą išeiti, privalote būti padarę visus kitus sprendimus, kokius tik galite padaryti Žemėje. Ir kokie yra visi tie kiti sprendimai, kuriuos galite padaryti Žemėje? Tai yra: „Aš daugiau to nebenoriu. Noriu kažko daugiau. Nebenoriu šio dalyko, nebenoriu šios patirties. Man jau gana šios patirties, anos patirties, sekančios patirties.“ Viską, ką galvojate galintys turėti Žemėje, turite pasiryžti paleisti. Bet kokia patirtis, kurią galite patirti Žemėje, turite ryžtis tarti: „Aš noriu kažko daugiau, man jau gana šito.“ Bet kokia patirtis, kurią manote, jog turėtumėte patirti Žemėje, privalote ryžtis tarti: „Aš noriu kažko daugiau.“

Negali likti nieko, kas būtų neišpildyta. Negali būti nieko Žemėje, ko nebūtumėte pasirinkę paleisti. Nes kaip kitaip galėsite išeiti laisvos valios pasirinkimu? Ir, mano mylimieji, niekas negali jūsų priversti įžengti į pakylėtąją karaliją. Netgi visos puolusios būtybės šioje nepakilusioje sferoje, jeigu jos nuspręstų sujungti savo jėgas, jos negalėtų įstumti žmogaus į pakylėtąją karaliją. Tai yra visiškai laisvas pasirinkimas. Tam tikra prasme, tai yra laisviausias pasirinkimas, kokį tik kada nors padarysite nepakilusioje sferoje, – pakilti. Nes iki to momento būsite padarę visus kitus pasirinkimus, kokius tik galėtumėte padaryti.

Ką aš sakiau? Gyvenimo tikslas yra jūsų augimas sąmonėje. Kas yra augimas sąmonėje? Na, bet kuriuo momentu turite pojūtį, kas jūs esate, turite savasties jausmą. Mes sakėme, kad savo gyvenimą pradedate su viename taške sukoncentruotu tapatumo jausmu, kurį palaipsniui plečiate. Kaip plečiate savo tapatumo jausmą? Pasirenkate kelią, paleidžiate savo dabartinį tapatumo jausmą ir pasirenkate: „ar noriu kažko aukštesnio“?

Yra daug, didžiulis skaičius galimų tapatumų, kuriuos galite turėti Žemėje. Ir turite būti juos visus paleidę ir norėti kažko daugiau, kad galėtumėte pakilti. Nes būtent tai yra pakylėjimas, nėra nieko daugiau, nebelieka jokio tapatumo jausmo, kurio norėtumėte Žemėje. Jūs dabar norite aukštesnio tapatumo pakylėtoje karalijoje, ir tai yra pats laisviausias pasirinkimas, kurį kada nors padarysite, nes niekas jūsų netraukia į žemesnį tapatumo jausmą.

Daviau jums, ką norėjau jums duoti ir ką norėjau paleisti į kolektyvinę sąmonę. Turite mano dėkingumą, kad ryžotės ištverti šį ganėtinai intensyvų perdavimą, kuris greičiausiai nėra labai padrąsinantis daugeliui žmonių. Tačiau jis tampa iš tiesų padrąsinantis, kai pradedate susiderinti, kaip tai gali jus įgalinti. Kaip įjungdami savo ryžtą įveikti šias žemesniąsias jėgas, galite įgyti galią daryti vis laisvesnius pasirinkimus. Ir tai tuomet nustoja kelti liūdesį, bet iš tiesų išlaisvina, kaip kai kurie iš jūsų jau galite tai paliudyti, kaip šis pasiuntinys gali iš tiesų tai paliudyti, ir kaip visi mes, kurie pakilome, galime tai paliudyti.

Tad dabar, užsklendžiu jus didžiausiame džiaugsme, kuris AŠ ESU, nes žinau Dievo valią. Žinau Dievo galią, ir pasirinkau, kokia bus Dievo valia man, nes nesu atskirtas nuo Dievo. Dievo valia yra mano valia, o mano valia yra Dievo valia.

Versta iš www.ascendedmasterlight.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels