Dangus

Visrakčiai į Dvasinę Laisvę

Ši knyga yra tiesiogiai perduotas apreiškimas iš Viešpaties Maitrėjos, kuris buvo vyriausias mokytojas misterijų mokykloje, plačiausiai žinomoje Rojaus Sodo vardu. Maitrėja labai išsamiai paaiškina, kas sukėlė žmonijos nuopolį, kuris iš tiesų buvo nuopolis į žemesnę sąmonės būseną. Šioje proto būsenoje viskas atrodo apibrėžta dviejų priešingybių, tokių kaip gėris ir blogis, santykyje. Tačiau realybėje, abi šios priešingybės yra apibrėžtos proto, kuris yra atsiskyręs nuo Dievo vienovės. Knygą Visrakčiai į Dvasinę Laisvę galite įsigyti elektroninėje parduotuvėje.2007-03-28 Epilogas: amžinasis Kristaus iššūkis Maitrėja
2007-03-27 Raktas 33: Skelbkite nedualistinę evangeliją visiems sutvėrimams Maitrėja
2007-03-26 Raktas 32: Nedualistiniai santykiai Maitrėja
2007-03-25 Raktas 31: Kaip religija turi pasikeisti Maitrėja
2007-03-24 Raktas 30: Naujo atvirumo religiniuose debatuose sukūrimas Maitrėja
2007-03-23 Raktas 29: Kaip išsilaisvinti nuo netikrų mokytojų Maitrėja
2007-03-22 Raktas 28: Kaip padėti išlaisvinti žmones iš dualistinio mąstymo Maitrėja
2007-03-21 Raktas 27: Kas gali išlaisvinti pasaulį nuo dualistinės religijos? Maitrėja
2007-03-20 Raktas 26: Kaip įvykdyti savo misiją Žemėje Maitrėja
2007-03-19 Raktas 25: Kaip įveikti dualistinį mąstymą Maitrėja
2007-03-18 Raktas 24: Atraskite savo misiją Žemėje Maitrėja
2007-03-17 Raktas 23: Kaip akli vadai žiūri į religiją Maitrėja
2007-03-16 Raktas 22: Kaip įvyksta būtybių nuopolis Maitrėja
2007-03-15 Raktas 21: Kaip nedualistinis mokymas pavirsta dualistine religija Maitrėja
2007-03-14 Raktas 20: Bedieviška tiesa apie religiją Maitrėja
2007-03-13 Raktas 19: Atsiskirkite nuo dualistinių tapatumų Maitrėja
2007-03-12 Raktas 18: Kodėl geri žmonės blogai elgiasi Maitrėja
2007-03-11 Raktas 17: Iš kur atėjote ir kodėl esate čia Žemėje? Maitrėja
2007-03-10 Raktas 16: Kaip vyksta dvasinė evoliucija Maitrėja
2007-03-09 Raktas 15: Trumpa Žemės planetos istorijos apžvalga Maitrėja
2007-03-08 Raktas 14: Kuo skiriasi bendrakūrėjai ir angelai Maitrėja
2007-03-07 Raktas 13: Kodėl Žaltys buvo Rojaus Sode? Maitrėja
2007-03-06 Raktas 12: Seksite tikru mokytoju ar netikru mokytoju Maitrėja
2007-03-05 Raktas 11: Ką reiškia dvasiškai atgimti Maitrėja
2007-03-04 Raktas 10: Kas iš tiesų nutiko Rojaus Sode? Maitrėja
2007-03-03 Raktas 9: Kristus ir antikristas Maitrėja
2007-03-02 Raktas 8: Kaip žmonės prarado ryšį su savo dvasiniais mokytojais Maitrėja
2007-03-01 Raktas 7: Kosminio augimo procesas Maitrėja
2007-02-28 Raktas 6: Dievo įstatymų tikslas Maitrėja
2007-02-27 Raktas 5: Būti DAUGIAU, ar būti mažiau – štai koks tikrasis klausimas Maitrėja
2007-02-26 Raktas 4: Šios visatos tikslas Maitrėja
2007-02-25 Raktas 3: Kodėl nėra nepaneigiamų įrodymų apie Dievo egzistavimą Maitrėja
2007-02-24 Raktas 2: Kaip praregėti iš stabmeldiškų Dievo įvaizdžių Maitrėja
2007-02-23 Raktas 1: Kaip rasti atsakymus į gyvenimo klausimus Maitrėja
2007-02-22 Ką ši knyga dėl jūsų padarys ir ko nepadarys Maitrėja