Venera

Venera


Ledi Mokytoja Venera yra Sanat Kumaros liepsna dvynė. Per jo ilgą tremtį Žemės planetoje, ji liko jų gimtojoje planetoje saugoti planetos liepsną. Praėjus keleriems metams nuo Sanat Kumaros sugrįžimo 1956 metais, pati Ledi Venera atėjo į Žemę pagelbėti jos evoliucijoms. 1975 metais gegužės 25-ąją perduotame diktavime ji pranešė, kad kaip Sanat Kumara saugojo liepsną Žemei, taip ji dabar atėjo „kuriam laikui pabūvoti Žemėje“ ir „naujai pašvęsti Motinos ugnį“. Ji pasakė:

„Paleidžiu ugninį sąmonės momentumą, idant jis sustabdytų visus sūkurius, kurie nori atitraukti žmoniją nuo jos dieviškumo pilnatvės… Matysite, kaip žmonija sureaguos į Motinos liepsną, taip kaip sureagavo į Sanat Kumaros šviesą.“


Pagal Mark L. Prophet ir Elizabeth Clare Prophet knygą „The Masters and their Retreats“ (Mokytojai ir jų Ašramai), kurią sudarė Annice Booth.


2011-10-30 Tegul Estijos žmonės dalinasi savo Esatimi