Dangus

4.07 šaukinys Elohimai Astrėjai

Parsisiųskite pdf spausdinimui arba epub failus.


AŠ ESU KAS AŠ ESU, Jėzaus Kristaus vardu, kviečiu savo AŠ ESU Esatį tekėti per mano AŠ Būsiu Esatį, kuria AŠ ESU, ir kalbėti šiuos šaukinius pilna galia. Prašau mylimą Elohimą Astrėją išlaisvinti mane nuo visų žemesniųjų dvasių ir padėti man pamatyti savo vidines dvasias, tarp jų ir...

[Išsakykite asmeninius prašymus]


1. Astrėja, skaisti Būtybė mylima,

Tyriausias džiaugsmas tavo Esatyje,

Mėlynas kardas baltame rate,

Astralinę plotmę perskrodžia.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


2. Astrėja, audros šėlsmą nuramink,

Tyrumą kasdienybėj gink,

Mėlio baltumo aura pilna,

Kaip riterio šarvas švyti šviesa.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


3. Astrėja, pas mane ateik,

Nuo padarų laisvę suteik,

Astralines jėgas surakink visas,

Tikrąją laisvę atradau aš.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


4. Astrėja, nuoširdžiai prašau,

Nuo demonų apvalyk greičiau,

Sudegink juos ir vesk aukštyn mane,

Ištversiu valymą aš tavo ugnyje.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


5. Astrėja, surakink dvasias visas,

Kad nebebūčiau aklas aš,

Dvasią ir dvynę jos regiu,

Kristaus pergalę laimiu.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


6. Astrėja, nuskaistink mano ląsteles,

Išvalyk mirties energijas tamsias,

Mano kūnas laisvas auga jau,

Ląstelės skleidžia šviesą iš vidaus.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


7. Astrėja, protą išvalyk jausmų,

Ramybę tyrume randu.

Su tavo aukštesniu jausmu,

Tobuloj ramybėj bendrakuriu.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


8. Astrėja, karaliją mentalinę užliek šviesa,

Manasis Kristaus AŠ prie vairo visada,

Ir suvokiu, kaip čia įkūnyti galiu,

Tą matricą, naudingą dėl visų.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


9. Astrėja, su absoliučiu aiškumu,

Tapatumą naują priimu,

Eterinį planą jau matau,

Bendrakuriu sąmoningiau.


Astrėja, akceleruok mane,

Tyrumo vibruoju šviesoje,

Mėlyno baltumo ugnį įžiebk,

Gyvąja šviesa mano aurą užliek.


Užsklanda

Dangiškosios Motinos vardu, aš pilnai priimu, kad šių šaukinių galia išlaisvina Materijos šviesą atvaizduoti tobulą Kristaus viziją mano gyvenimui, visiems žmonėms ir planetai. AŠ ESU KAS AŠ ESU vardu, atlikta! Amen.

Versta iš www.transcendencetoolbox.com