Ar egzistuoja kažkas už Dievo sąmonės?

Klausimas: Ar egzistuoja kažkas už Dievo sąmonės?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Ne, kadangi Dievo sąmonė yra visur esanti. Tad kaip galėtų būti kažkas prieš ją ir už jos? Ši koncepcija yra lokalizuota ir turi prasmę laiko ir erdvės visatoje. Tačiau kai pasiekiate Dievo Sąmonę, ji netenka jokios prasmės. Na ir dabar, galėtume sakyti, kad, žvelgiant iš tam tikros kitos perspektyvos, egzistuoja Kūrėjas, kuris sukūrė jūsų kūriniją. Ar egzistuoja aukštesnis sąmonės lygmuo už Kūrėjo? Taip, egzistuoja, ir mes apie tai kalbėjome prieš kelerius metus, kai sakėme, kad egzistuoja būsena, kurią pavadinome Visetu, ir šis Visetas taip stipriai skiriasi nuo to, ką jūs turite savo formų pasaulyje, kad iš tiesų net negalėtume to kažkaip įprasminti žodžiais. Galėtume sakyti, kad net ir ten vyksta augimas, augimas vyksta net ir Kūrėjo Sąmonės lygmenyje, kadangi Kūrėjas auga kurdamas. Svarbu nemąstyti apie tai šiomis erdvinėmis koncepcijomis, kurias jūs turite čia.

Galėtume sakyti, kad viskas, ką mes jums iki šiol perdavėme apie Kūrėją ir Kūrėjo Sąmonę (o perdavėme jums reliatyviai nedaug) – ir priežastis, dėl kurios mes jums tiek nedaug davėme, yra ta, kad kai pasiekiate Kūrėjo Sąmonę, iš tiesų susiduriate su žodžių ribotumu. Nėra tokių žodžių, kuriais būtų galima naudotis tokioje planetoje kaip Žemė, kurie iš tiesų galėtų aprašyti Kūrėjo Sąmonę. Ir beveik bet kokie žodžiai, kuriuos mes duodame žmonėms, ir tai galima matyti iš daugelio praeities religijų, gali būti ir bus klaidingai interpretuojami ir netinkamai naudojami. Geriausias būdas suvokti Kūrėjo Sąmonę yra patirti Kūrėjo Sąmonę. Ir būtent link to jus veda dvasinis kelias.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels