Kiek žmonių bus išganyta?

TEMOS: Nebus išganytas nė vienas žmogus – reinkarnacijos veiksnys – Jėzus tarnauja visų žmonių išganytoju – žmonių, kurie bus išganyti, skaičius ir žmonių, kuriems yra skirta pakilti šiame cikle, skaičius

Klausimas: Norėčiau paklausti, remiantis tavo paties supratimu ir žiniomis, koks būtų tavo numatomas procentas žmonių, kurie bus išganyti? Neklausiu konkrečių skaičių, tik tavo įvertinimo, mes nenorime pridėti kažko iš Biblijos. Tik apytikrio skaičiaus. Tarkime, kad 100 procentų yra bendras visų gyvenusių žmonių skaičius; ar galėtum pateikti artimiausią įvertinimą? Tikiuosi duosi atsakymą, remdamasis savo paties supratimu ir įvertinimu.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Pirmiausia turiu pasakyti, kad pagal išganymo koncepciją, kaip ją pateikia dauguma krikščioniškų bažnyčių, išganytas nebus nė vienas žmogus.

Nebūtų tikslu pateikti šį įvertinimą, remiantis bendru žmonių skaičiumi, kurie kada nors gyveno šioje planetoje. Priežastis yra ta, kad reinkarnacija yra realybė, kaip išsamiai paaiškinu kitur. Todėl skaičius žmonių, gyvenusių fiziniame kūne, yra daug didesnis už skaičių gyvybės srautų, kurie įsikūnija Žemės planetoje.

Man visiškai nerūpi gelbėti fizinius kūnus. Beje, tai jums turėtų parodyti, kad krikščionys, kurie tiki kiekvieno kada nors gyvenusio fizinio kūno prisikėlimu, yra atitrūkę nuo Dievo realybės. Mano rūpestis yra gyvybės srautų išganymas. Todėl galiu jums pateikti įvertinimą, kiek gyvybės srautų, o ne kiek žmonių, bus išganyta.

Dievas mane paskyrė visos žmonijos Išganytoju, ir ar šie žmonės būtų krikščioniai ar ne krikščioniai, man yra visiškai nesvarbu. Man yra paskirta užduotis pamėginti išganyti kiekvieną gyvybės srautą, kada nors įsikūnijusį Žemės planetoje. Dalis mano užduoties yra laikyti aukščiausią ir švenčiausią viziją kiekvienam gyvybės srautui. Turiu laikyti tyrą viziją kiekvienam gyvybės srautui, kaip mano mylima motina laikė tyrą viziją man. Todėl aš laikau viziją, kad kiekvienas gyvybės srautas pasieks Kristiškumą, kuris yra raktas į Išganymą.

Tačiau aš taip pat turiu būti praktiškas realistas, ir dalykas yra tas, kad gyvybės srautas turi tik tam tikrą laiką pasiekti savo išganymą. Jeigu jis sukyla prieš Dievo tikslą, gyvybės srautas galiausiai bus ištrintas antrosios mirties rituale, kaip paaiškinu kitur. Mačiau nemažą skaičių gyvybės srautų, kurie patyrė antrąją mirtį, ir tai vyksta nuolatos.

Na o dabar pereikime prie įvertinimo. Turite suprasti, kad nėra įmanoma duoti tikslaus skaičiaus, nes gyvybės srauto išganymas priklauso nuo gyvybės srauto padarytų pasirinkimų. Kaip paaiškinu šioje svetainėje, viskas šioje planetoje paklūsta laisvai žmonių valiai. Tad, norėdamas pasiekti savo išganymą, gyvybės srautas turi nuspręsti, jog yra pasiruošęs padaryti viską, kad užsitarnautų savo išganymą, o tai reiškia, jog jis turi pasiekti Kristaus sąmonę. Atsižvelgiant į tai, kokie nenuspėjami yra žmonės, praktiškai nėra įmanoma nuspėti, kiek jų pabus ir padarys šį pasirinkimą. Tačiau norėčiau jums pateikti du apytikrius skaičius.

Pirmasis įvertinimas yra skaičius, kiek gyvybės srautų galiausiai pasieks savo pakylėjimą, turiu omenyje, kiek bus tų, kurie pakils šiame konkrečiame dvasiniame cikle. Šis įvertinimas yra paremtas aukščiausia mano vizija, tai yra, kad milijonai žmonių pabus ir pripažins vidinę mano mokymų, kuriuos daviau prieš 2000 metų, realybę. Realybė yra tokia, kad kiekvienas žmogus turi potencialą pasiekti Kristaus sąmonę. Todėl aš buvau pavyzdys, kuriuo reikėtų sekti, o ne stabas, kurį reikėtų garbinti. Todėl per labai ilgą šios sferos kilimo laikotarpį, mano vertinimu daugiau kaip 80 procentų šiuo metu Žemės planetoje įsikūnijančių gyvybės srautų bus išganyti. Geriausiame scenarijuje šis skaičius gali pasiekti 90 procentų.

Dabar pereikime prie antrojo skaičiaus. Šis skaičius yra paremtas faktu, kad kiekviename dvasiniame cikle pakilti yra skirta tik tam tikram skaičiui gyvybės srautų. Todėl yra tam tikras skaičius gyvybės srautų, kuriems buvo skirta pakilti Žuvų Amžiuje. Tie, kurie to nepadarė, vis dar gali tai padaryti šiame gyvenime, tačiau jie neturi amžinybės, kad tai užsitarnautų.

Jeigu neįvyks didelio masto pabudimas per sekančius du dešimtmečius, jeigu žmonės nesuvoks mano vidinių mokymų tiesos ir neims siekti savo Kristiškumo, tuomet numatau, kad mažiau nei 20 procentų gyvybės srautų, galėjusių pakilti Žuvų Amžiuje, pakils šiame gyvenime arba iš karto po šio gyvenimo. Tai nereiškia, kad tie, kurie nepakils, visi patirs antrąją mirtį. Tačiau tai iš tiesų reiškia, kad jie turės toliau tęsti savo įsikūnijimus Žemėje labai ilgą laiką, arba jie pereis į kitas planetas, o gal net į kitus materialios visatos lygmenis, kol galiausiai galės pakilti.

Nereikia nė sakyti, kad, kai gyvybės srautas pakyla, jis sukuria magnetinę trauką Žemėje esantiems žmonėms, ir tai yra pagrindinis veiksnys, apsprendžiantis, kada bus įkūnytas aukso amžius, ir kiek auksinis jis bus. Yra milijonai gyvybės srautų, kurie savo dangiškajame plane įrašė planą pasiekti Kristiškumą ir/arba užsitarnauti pakylėjimą, idant galėtų padėti Sen Žermenui atnešti Aukso Amžių. Ir šiems gyvybės srautams yra labai svarbu kuo greičiau nubusti mano vidinio mokymo realybei ir dėti ryžtingas pastangas, siekiant kuo greičiau įkūnyti savo Kristiškumą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels