Kodėl daugelis Naujojo Amžiaus žmonių atmeta Jėzų?

TEMOS: Ciklams keičiantis, iškyla naujos idėjos – eksperimentai su naujomis idėjomis – Jėzus buvo Naujojo Amžiaus pamokslautojas prieš 2000 metų – Jėzus buvo pavojingas kulto lyderis – suprantama, kodėl tiek daug žmonių atstumia Jėzų – ar atmetate Jėzų – ar netikrą jo įvaizdį, kuri sukūrė krikščionybė? – Jėzus turi daug ką pasiūlyti šiandieniniams dvasios ieškotojams – negalite pereiti į Vandenio sąmonę, neišmokę Žuvų amžiaus pamokų – Jėzus buvo pavyzdys kelio, kuriuo visi einame – aukso amžius bus pastatytas ant individualaus Kristiškumo – stabas ar pavyzdys – daugelis žmonių Naujojo Amžiaus judėjime turi Kristiškumo potencialą – geriausias būdas atnešti geresnį amžių yra įkūnyti Kristiškumą – dvasinės pramogos neatneš aukso amžiaus – Kristiškumo esmė yra įžvalgumas – būkite atviri, tačiau ne viskam – Naujojo Amžiaus judėjimo potencialas nėra realizuotas – rinkitės, kam tarnausite - kryžkelė

Klausimas iš Kimo: Daugelis tradicinių krikščionių atmeta viską, kas susiję su Naujojo Amžiaus judėjimu. Tu berods, neturi tokio teisiančio požiūrio į šį judėjimą, tiesa?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai tiesa. Mano požiūris bet kokiais klausimais nėra toks teisiantis kaip daugumos žmonių. Visada, prasidėjus naujam dvasiniam ciklui, ateina toks laikas, kuomet iškyla naujos idėjos. Senoji tvarka pradeda griūti ir pradedama kurti nauja tvarka. Yra visiškai natūralu, kad šiuo laikotarpiu imama eksperimentuoti su naujais dvasingumo ir religijos praktikavimo būdais. Šie eksperimentai būna įvairūs ir šiek tiek chaotiški. Tačiau tai yra natūrali augimo dalis.

Dauguma tradicinių krikščionių turi vienpusišką požiūrį į istoriją, ypač į ankstyvojo krikščionybės judėjimo istoriją. Kai pasirodžiau prieš 2000 metų, visuose Vidurio Rytuose vyko didelio masto dvasinis atsinaujinimas. Aš tiesiog buvau vienas iš daugelio balsų ir pamokslautojų, skelbusių naują dvasingumą. Jeigu tais laikais žmonės būtų naudoję šiuolaikinę terminologiją, tradiciniai žydų rabinai būtų įvardiję mane, Jėzų Kristų, kaip labai pavojingą Naujojo Amžiaus kulto lyderį. Sakiau žmonėms palikti savo šeimas. Sakiau žmonėms išdalinti savo turtus. Sakiau žmonėms, būti pasirengusiems prarasti savo gyvybę dėl manęs. Įsivaizduokite, ką šiandieniniai tradiciniai krikščioniai būtų sakę apie mane ir mano mokymus. Jie taip pat būtų mane laikę radikaliu ir pavojingu kulto lyderiu.

Tuo noriu pasakyti, kad prieš 2000 metų tradicinė religija nepasitiko manęs išskėstomis rankomis. Daug labiau namuose jaučiausi judėjime, kurį galėtume pavadinti anų laikų Naujojo Amžiaus judėjimu. Net ir šiandien tradiciniai krikščioniai paprastai manęs nelaukia išskėstomis rankomis, ir potencialiai labiau namuose galėčiau jaustis Naujojo Amžiaus judėjime. Deja, dauguma Naujojo Amžiaus žmonių atmeta Jėzų kaip pasenusį ir atgyvenusį. Man tai nėra labai priimtina, ir tai nėra naudinga tiems, kurie mane atstumia.

Kimas: Ar galėtum išsamiau tai paaiškinti? Aš pats taip jaučiausi, kai buvau jaunesnis, ir suprantu, kodėl tiek daug žmonių tave atstumia. Taip yra dėl jų nusivylimo tradicine krikščionybe.

Jėzus: Pilnai suprantu, kodėl tiek daug žmonių mane atstumia. Pilnai suprantu, kodėl tiek daug žmonių atsisakė bet kokios religijos dėl savo nusivylimo tradicine krikščionybe. Pilnai suprantu, kodėl tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių atmeta viską, kas susiję su krikščionybe. Tačiau šie žmonės išmeta Kristaus vaiką kartu su purvinu žmogiškų kovų dėl valdžios vandeniu.

Kad ir kaip mane vaizduotų tradicinė krikščionybė, faktas yra tas, kad aš esu dvasinis mokytojas. Turiu daug ką pasiūlyti šiandieniniams dvasios ieškotojams. Per praėjusius 2000 metų nestovėjau vietoje. Daug ko išmokau, ir todėl dabar galiu duoti daug daugiau nei galėjau prieš 2000 metų. Jeigu žmonės atsigręš į mane, greitai supras, kad galiu daug ką jiems pasiūlyti.

Daugelis Naujojo Amžiaus žmonių pripažįsta dvasinių ciklų arba amžių progresiją. Kai kurie iš jų suvokia, kad buvau Žuvų Amžiaus dvasinis hierarchas. Jie taip pat suvokia, kad nesu sekančių 2000 metų Vandenio ciklo dvasinis hierarchas. Tačiau leiskite man jus užtikrinti, jog aš su Žeme dar nebaigiau. Turiu daug ką pasiūlyti šiai planetai, ir esu pasirengęs perduoti savo meilę ir supratimą kiekvienam, kuris išdrįs paprašyti.

Daugelis žmonių Naujojo Amžiaus judėjime atrodo pražiūrėjo faktą, kad vienas dvasinis ciklas yra statomas ant ankstesnio ciklo. Žuvų Amžiaus užduotis buvo padėti tvirtus pamatus Vandenio Amžiui. Žuvų Amžiaus užduotis buvo atnešti didelį skaičių žmonių iki tokio taško, kuomet jie priimtų ir įkūnytų savo individualų Kristiškumą. Kristiškumas yra pamatas siekti Vandenio Amžiaus tikslų, tai yra, kad žmonės priimtų savo kaip bendrakūrėjų su Dievu rolę ir atneštų Dievo karalystę į fizinį įsikūnijimą.

Daugelis Naujojo Amžiaus žmonių turi nerealias svajones apie dvasingumo aukso amžių. Jie dažnai nesuvokia, kad aukso amžius negali atsirasti iš niekur. Norint, kad aukso amžius ateitų į Žemės planetą, jis turi būti statomas ant tvirtų pamatų – ant individualaus Kristiškumo uolos. Kol kas, šie pamatai nebuvo pastatyti. Kol kas, nepakankamai žmonių priėmė individualaus Kristiškumo kelią. Kol kas, nepakankamai žmonių įkūnijo savo individualų Kristiškumą. Todėl mes šiuo metu dar nesame pasiekę kritinės masės, kuri leistų Vandenio aukso amžiui nusileisti į materialų pasaulį.

Kimas: Bet žmonėms nebuvo lengva net sužinoti apie kelią, dėl to, kad tradicinė krikščionybė užkėlė tave ant pjedestalo ir pavertė stabu, kuriuo niekas nedrįsta sekti.

Jėzus: Nesupraskite neteisingai to, ką čia pasakysiu. Puikiai suprantu, kad tradicinė krikščionybė pavertė mane stabu, šitaip sunaikindama mano pavyzdį, kuriuo turėjau būti. Suprantu, kokia tai yra tragedija. Vis dėlto, nėra prasmės apgailestauti dėl to, kas galėjo būti. Vienintelis svarbus dalykas yra tai, kad iš čia judėtume pirmyn.

Tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių nuoširdžiai trokšta atnešti naują dvasingumo amžių. Jeigu šie žmonės iš tiesų nori padėti atnešti šį aukso amžių, jiems reikia suprasti, kad naujasis amžius neateis tol, kol jie patys nebus išmokę pamokų, kurias turėjo išmokti Žuvų Amžiuje. Tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių yra atviri naujiems dvasiniams mokymams. Bet kodėl gi neieškoti naujų mokymų apie mano tikrąją žinią, kad galėtumėte iki galo išmokti Žuvų Amžiaus pamokas ir susikurtumėte tvirtą pamatą įžengti į Vandenio sąmonę?

Aukso amžius neateis tol, kol kritinė masė žmonių nebus įkūniję individualaus Kristiškumo. Kaip sakau knygoje Mistinis Jėzaus Mokymas, šiuo metu Žemės planetoje yra 10 000 žmonių, pasiekusių aukštą asmeninio Kristiškumo lygį vidiniuose lygmenyse. Deja, didžioji dauguma šių žmonių sąmoningai nesuvokia savo vidinių pasiekimų, ir todėl nedrįsta jų pripažinti ir išreikšti. Taip pat yra milijonai žmonių, kurie pasiekė aukštą Kristiškumo laipsnį. Šie žmonės labai greitai galėtų padaryti milžinišką progresą, jeigu sąmoningai pripažintų savo potencialą ir pasiryžtų stoti į savo Kristiškumo vystymo kelią.

Šiuos žmones galima atrasti visose gyvenimo srityse. Daugelį iš jų galima atrasti tradicinėje krikščionybėje. Daugelį iš jų galima atrasti kitose religijose. Daugelis iš jų nepriklauso jokiai konkrečiai religijai arba išpažįsta mokslinį materializmą. Ir didelę jų dalį galima atrasti Naujojo Amžiaus judėjime.

Man reikia, kad šie žmonės galėtų greitai sąmoningai suvokti, kas jie yra ir kodėl jie čia yra. Nuolatos mėginu pasiekti visus šiuos žmones. Vis dėlto tikiu, kad labiausiai atviri žmonės turėtų būti Naujojo Amžiaus judėjime, nes jie save laiko labai pažangiais ir dvasingais žmonėmis.

Klausimas: Tad kaip Naujojo Amžiaus žmonės galėtų padėti tau atnešti aukso amžių?

Naujojo Amžiaus judėjime yra nuostabių širdžių, ir jiems tiesiog reikia pasiekti suvokimą, kad trumpesnis kelias neegzistuoja. Žemės planeta yra kosminė mokykla. Dvasinį amžių, kaip, pavyzdžiui, Žuvų Amžių, galima palyginti su viena klase. Negalėsite pereiti į sekančią klasę, kol nebūsite išlaikę paskutinio egzamino ankstesnėje klasėje.

Tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių tiki, kad Vandenio Amžius jau prasidėjo ir kad jo žadami dalykai yra užtikrintas reikalas. Tai klaidingas tikėjimas. Naujo amžiaus atėjimas reiškia naujos sąmonės būsenos atėjimą. Ši sąmonės būsena gali nusileisti į materialų pasaulį, tiktai būdama įkūnyta per žmones. Vandenio sąmonė negalės pilnai nusileisti, kol kritinė masė žmonių neįkūnys šios sąmonės, o tai galės įvykti tik tuomet, kai šie žmonės įvaldys Žuvų amžiaus sąmonę. Kol kas mes dar nepasiekėme šio taško, ir viena iš priežasčių yra ta, kad tokia daugybė Naujojo Amžiaus žmonių ignoravo asmeninio Kristiškumo kelią.

Matau tiek daug gero norinčių žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, žmonių, kurie iš tiesų nuoširdžiai trokšta padėti atnešti naują amžių. Tačiau turiu būti atviras ir turiu pasakyti jums, kad daugelis iš jų turi labai naivias svajones apie tai, kaip tai galėtų įvykti. Tiek daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime turi aukso amžiaus viziją, tačiau neturi aiškios vizijos apie žingsnius, kurie atvestų nuo čia iki ten. Jie nemato sistematiško kelio nuo dabartinio savo sąmonės lygmens iki naujojo amžiaus sąmonės lygmens.

Tiek daug žmonių pateko į spąstus, tikėdami, jog, kadangi jie daro visus tuos išorinius dalykus, kuriuos mano esant labai dvasingais, jie padeda atnešti naują amžių. Tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių visą savo laiką ir energiją skiria dvasinėms pramogoms ir dvasiniams malonumams, kurie neturi visiškai nieko bendro su tikruoju dvasiniu augimu ir pasiekimais.

Kimas: Šią žinią daugeliui žmonių gali būti sunku priimti. Kaip jiems atskirti, kas padeda atnešti geresnį amžių, o kas nepadeda?

Jėzus: Turiu jums pasakyti, kad labai didelė dalis žmonių Naujojo Amžiaus judėjime eina keliu, kuris žmogui atrodo teisingas, tačiau baigiasi jis mirtimi. Man reikia, kad šie žmonės pabustų ir suprastų, kad, jeigu jie iš tiesų nori atnešti naują amžių – ir aš į juos dedu vienas iš didžiausių vilčių šiam tikslui pasiekti – jiems reikia suprasti, ko reikia, norint atnešti šį amžių.

Vandenio Amžius privalo būti pastatytas ant Žuvų Amžiaus pamato. Šis pamatas yra individualus Kristiškumas. Niekas negali to pakeisti. Jokios svajonės, fantazijos, įmantrios meditacijų technikos, vizualizacijos, būrimas kristalais, vidža lentelės, čenelingai ir dar daugybė tūkstančių įvairiausių fenomenų, kuriuose šiuo metu yra paskendęs Naujojo Amžiaus judėjimas, – visa tai neatneš naujo amžiaus. Naują amžių atneš Kristiškumas, o Kristiškumo esmė yra įžvalgumas. Kai pasiekiate asmeninį Kristiškumą, galite atskirti, kas iš Dievo, o kas ne iš Dievo. Šis sugebėjimas skirti yra naujo amžiaus pamatas.

Nuolat kartoju, kad žmonės turi polinkį pulti nuo vieno kraštutinumo į kitą. Pats pirmas pripažinsiu, kad dauguma žmonių tradicinėse krikščionių religijose yra pernelyg uždaro proto. Daugelis Naujojo Amžiaus judėjime esančių žmonių suvokė, jog nėra produktyvu uždaryti savo protą, tačiau jie nuėjo į priešingą kraštutinumą. Užuot nieko neįsileidę į savo protą, jie savo protą atvėrė bet kokiai informacijai. Matau tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių, kurie pasirengę išbandyti absoliučiai visus naujus dalykus, pasitaikančius jų kelyje, kol jiems tai teikia pramogą arba apiberia juos fantastiniais pažadais apie stebuklingą poveikį jų dvasiniam augimui arba planetos išgelbėjimui.

Noriu jums atvirai pasakyti, kad abu šie kraštutinumai yra vienodai neproduktyvūs. Proto uždarymas viskam, kas nauja, neatneš geresnio amžiaus. Tačiau proto atvėrimas viskam, kas pasitaiko jūsų kelyje, taip pat neatneš naujo amžiaus. Yra daugybė žmonių Naujojo Amžiaus judėjime, kuriuos nuolat prievartauja tamsos jėgos, siekiančios pavogti jų dvasinę energiją ir pasinaudoti ja aukso amžiui sugriauti.

Daugelis krikščionių taip bijo tamsos jėgų, kad nedrįsta atverti savo protų niekam, kas išeina už tradicinės krikščionybės ribų. Deja, daugelis Naujojo Amžiaus žmonių turi tiek mažai baimės, jog atveria savo protus jėgoms, kurios vagia iš jų energiją ir išveda juos iš tikrojo dvasinio augimo kelio. Tiek daug Naujojo Amžiaus žmonių skuba ten, kur angelai nedrįsta įžengti.

Nė vienas iš šių kraštutinumų niekuo nepadeda pakylėtiesiems mokytojams atnešti naują amžių. Daugelis Naujojo Amžiaus žmonių atmeta tvirtinimus, kad pažodinė Biblijos interpretacija yra vienintelis kelias į išganymą. Žinau, kad daugelis Naujojo Amžiaus žmonių Bibliją pažodiškai interpretuojančius krikščionius laiko naiviais. Tačiau turiu jums pasakyti, kad daugelis Naujojo Amžiaus žmonių yra lygiai tokie pat naivūs. Jie tiki, kad užsiiminėdami visomis šitomis pramoginėmis veiklomis, jie iš tiesų padeda atnešti naują amžių. Iš tikrųjų, jie tiesiog švaisto Dievo energiją ir atiduoda šią energiją jėgoms, kurios siekia sukliudyti naujo amžiaus atėjimui.

Naujojo Amžiaus judėjimas turi milžinišką potencialą atnešti dvasinį atnaujinimą į šią planetą. Tai iš tiesų galėtų būti pagrindinė jėga, atnešianti aukso amžių į fizinį įsikūnijimą. Tačiau privalau jums sąžiningai ir atvirai pasakyti, kad šis potencialas yra toli gražu nerealizuotas. Taip yra dėl to, kad pernelyg daug žmonių Naujojo Amžiaus judėjime nėra išsiugdę asmeninio įžvalgumo.

Jie mano, kad galima viskas. Jie mano, kad viskas, kas atrodo dvasinga, yra produktyvu. Jie išmeta bet kokį atsargumą ir atsisako laikytis bet kokių taisyklių. Daugelis iš jų netgi turi tam tikrą aroganciją, verčiančią juos manyti, kad jie žino geriausiai ir jiems nereikalingas įžvalgumas arba tikrųjų dvasinių mokytojų vadovavimas. Jie atmeta mūsų vadovavimą ir seka apsišaukėlėmis dvasiomis, apiberiančiomis juos fantastiniais pažadais ir pasakojančiomis, kokie jie nuostabūs, ir kokį didelį darbą jie daro dėl planetos. Tai yra maištas prieš autoritetą, tai yra, prieš Kristaus sąmonės autoritetą, kuri yra priešinga žemesniosios sąmonės apsišaukėliui autoritetui.

Turiu jums pasakyti, kad daugelis tradicinių krikščionių yra labiausiai uždaro proto žmonės šioje planetoje. Taip pat turiu jums pasakyti, kad daugelis Naujojo Amžiaus žmonių yra naiviausi žmonės šioje planetoje. Knygoje Mistinis Jėzaus Mokymas sakau, kad žmonės turi gebėjimą patikėti pačiais neįtikimiausiais dalykais, stebinančiais patį Dievą. Šis teiginys ypač tinka daugeliui Naujojo Amžiaus judėjime esančių žmonių. Kai kurie žmonės tiki neįtikimiausiais dalykais, nemėgindami naudotis savo asmeniniu įžvalgumu ar bent jau sveiku protu.

Jeigu šie žmonės iš tiesų nori padėti pakylėtiesiems mokytojams atnešti Vandenio aukso amžių, jiems reikia sąmoningai stengtis ugdyti ir treniruoti asmeninį įžvalgumą. Šis įžvalgumas gali ateiti tik per sąmoningą ryšį su jūsų Kristaus AŠ. Įžvalgumo negalite pasiekti per emocinį kūną ar per žmogišką intelektą. Tai paprasčiausiai neįmanoma. Emocijos visuomet jus trauks daryti tai, kas tą akimirką atrodo malonu. Intelektas ginčysis pats su savimi kažkokia tema, taip ir nepadarydamas jokių tvirtų išvadų. Tiktai Kristaus protas gali atskirti avis nuo ožių, ir pasakyti jums, kurios idėjos, įsitikinimai ir veiklos yra iš Šviesos, o kurios ateina iš žemesniųjų jėgų, dirbančių prieš Dievo tikslus.

Senasis klausimas, „Rinkitės šią dieną, kam tarnausite,“ yra nepaprastai svarbus Naujojo Amžiaus judėjime esantiems žmonėms. Ar žmonės Naujojo Amžiaus judėjime tarnaus Šviesos Brolijai, siekiančiai atnešti aukso amžių, ar jie tarnaus tamsos brolijai? Tamsos jėgų nariai dažnai būna užsimaskavę avių kailiais, ir aktyviai siekia sunaikinti aukso amžių.

Vėlgi, tai yra griežta žinia, kuri, žinau, bus nepopuliari žmonių tarpe. Tačiau aš čia atėjau ne tam, kad popinčiau tuos, kurie ieško minkštadūšio Mokytojo. Aš esu Jėzus Kristus. Neturiu laiko vynioti žodžių į vatą. Jeigu norime, kad ateitų Vandenio aukso amžius, mums reikia, kad kritinė masė žmonių kuo greičiau apsivilktų savo asmeninį Kristiškumą. Jeigu tai įvyks, galėsime atnešti aukso amžių. Jeigu to neįvyks per ateinantį dešimtmetį, aukso amžius gali neateiti ištisus šimtmečius.

Mes pasiekėme kritinę kryžkelę Žemės planetos dvasiniame augime. Aukso amžius neateis vien todėl, kad žmonės lakstys nuo vienos veiklos prie kitos, gainiodamiesi tai, kas jiems malonu ir teikia jiems svarbumo pojūtį. Aukso amžius ateis tik tuomet, jeigu jie stos į tikrąjį kelią, vedantį į asmeninį Kristiškumą.

Ar jums atrodo, kad kartojuosi? Šią žinią skelbiu jau 2000 metų ir kol kas nesulaukiau būtino atsako, kuris galėtų pernešti šią planetą į naują amžių. Turiu kartotis, ir kartosiuosi tol, kol žmonės pabus ir supras, kad yra tikras kelias, vedantis į dangų, ir yra daug netikrų kelių, vedančių kitur.

Kur norite eiti? Kur norite, kad eitų ši planeta? Meldžiuosi, kad žmonės padarytų šį pasirinkimą, remdamiesi įžvalgumu, tikruoju savojo Kristaus AŠ įžvalgumu, kurį jis jums yra pasirengęs suteikti kiekvieną akimirką, jei tik atversite savo protą ir paprašysite.

Kimas: Kaip žmonės galėtų išsiugdyti šį įžvalgumą?

Būtent tam yra skirta knyga Visrakčiai į Asmeninį Kristiškumą. Nematau jokių priežasčių kartoti čia tai, kas jau buvo pasakyta. Ši knyga yra įrankis įžvalgumui ir asmeniniam Kristiškumui vystyti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels