Sen Žermeno ir Jėzaus rolės

TEMOS: Sen Žermenas yra Vandenio Amžiaus hierarchas – Jėzus ir Žuvų amžius – Šventasis Juozapas – violetinės liepsnos perdavimo dispensacija

Klausimas: Ar laikai Sen Žermeną Naujojo Amžiaus hierarchu, ir jeigu taip, kokia yra tavo misija šiame Plane, nes jeigu VISI pakylėtieji mokytojai yra VIENA, tu taip pat turi dalyvauti šiame Visuotiniame Plane sutvarkyti Žemę ir jos gyventojus.

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Sen Žermenas yra Vandenio Amžiaus dvasinis hierarchas, o aš buvau Žuvų amžiaus hierarchas. Tai nereiškia, kad Sen Žermenas mane pakeitė ar išstūmė. Tai reiškia, kad aš perėjau į aukštesnį tarnystės lygį. Aš dabar užimu Pasaulio Mokytojo tarnystę Žemės planetai ir Išganytojo tarnystę žmonijai.

Danguje niekas nesivaržo ir nelenktyniauja. Sen Žermenas buvo įsikūnijęs mano tėvu Juozapu ir aš myliu jį ir gerbiu kaip savo tikrą brolį dvasioje. Išties, yra labai vertinga ir svarbu, kad žmonės, kurie yra atviri Vandenio amžiaus energijoms, susipažintų su mano mylimo Sen Žermeno Esatimi, jo mokymais ir vibracijomis. Savo mokymus jis pradėjo perdavinėti nuo XX-ojo amžiaus 4-ojo dešimtmečio ir perdavė jų labai daug, ir visiems dvasios ieškotojams vertėtų išstudijuoti šiuos mokymus.

Kas liečia mano misiją, apie tai pakomentavau kitur.

PASTABA: Štai ką Jėzus apie Sen Žermeną sako knygoje Mistinis Jėzaus mokymas:

Anksčiau sakiau, kad mano tėvas, mylimas Šv. Juozapas šiandien yra pakylėtoji būtybė, pakylėtasis mokytojas. Jo vardas yra Sen Žermenas ir jis buvo paskirtas Vandenio Amžiaus dvasiniu hierarchu. Galiu tave užtikrinti, jog nepaprastai gerbiu ir žaviuosi savo Šviesos Broliu, Sen Žermenu. Labai džiaugiuosi, kad jis buvo paskirtas ateinančių 2000 metų dvasiniu vadovu.

Kai Sen Žermenas buvo paskirtas mano įpėdiniu, jis aiškiai suvokė, kokioje sunkioje padėtyje dėl grįžtančios karmos atsidūrė žmonija. Todėl Sen Žermenas nusprendė, kad reikalinga nauja dvasinė technika, daug efektyvesnė už bet kokią kada nors anksčiau šiai planetai duotą techniką. Tai padaryti nebuvo paprasta, nes žmonės ne kartą įrodė sugebantys netinkamai panaudoti jiems duotas dvasines technikas. Kaip žmonės netinkamai panaudojo atominę energiją, lygiai taip pat netinkamai jie panaudojo ir dvasinę energiją.

Todėl Sen Žermenas turėjo prašyti kosminės dispensacijos, ir po ilgų svarstymų virš mūsų esantys dvasiniai hierarchai šį prašymą patenkino. Sen Žermenas gavo leidimą paviešinti dvasinę techniką, kuri tūkstantmečius buvo žinoma tik nedidelei grupelei pažengusių gyvybės srautų. Praeityje ši technika buvo vadinama įvairiai. Sen Žermenas pasirinko perduoti šią dvasinę techniką pavadinęs ją „Violetine Liepsna“. Šis vardas atspindi tai, jog šios technikos tikslas – iškviesti dvasinę šviesą, kuri vibruoja tik truputį aukštesniu dažniu nei materiali visata (violetinė šviesa turi aukščiausią regimos šviesos dažnį).

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels