Vedos ir vandenio amžius

TEMOS: Lygiadienių precesija apibrėžią Žuvų amžiaus pabaigą – šiame pasaulyje absoliuti tiesa neegzistuoja – visos sistemos tėra tik apytikslės tiesos apybraižos – nebrandūs mokiniai ieško aukščiausios sistemos – sistema gali jums padėti įgyti mistinių patirčių, tačiau tik tuomet, jeigu išeisite iš sistemos ribų – amžiai persidengia – perėjimas priklauso nuo žmonijos sąmonės – jeigu visata plečiasi, laikas turi kisti

Klausimas: Vedose (vediniuose tekstuose) sakoma, kad Vandenio Amžius prasidės už dar 400 metų nuo 2000 metų. Taip kaip tuomet Žuvų Amžius jau galėjo baigtis?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Jeigu naudositės lygiadienių precesija, kaip ja naudojasi dauguma vakarų astronomų ir astrologų, tuomet Žuvų amžius baigiasi ir Žemė įžengia į sekantį 2000 metų Vandenio amžiaus ciklą. Tuo nenoriu pasakyti, kad su vedomis kažkas yra ne taip. Vienas svarbiausių dalykų, kurį, būtų gerai, kad įsisąmonintų kiekvienas dvasios ieškotojas, yra tai, kad yra daug teisingų būdų siekti paaiškinti universalią Dievo tiesą.

Gyvoji Dievo tiesa iš tiesų netelpa į žodžius ir vaizdinius, kuriuos žmonės galėtų suvokti ir priimti savo dabartiniame sąmonės lygyje. Žmonėms toliau progresuojant į aukštesnes sąmonės pakopas, pakylėtiesiems mokytojams taps įmanoma perduoti vis aukštesnį ir universalesnį Dievo misterijų supratimą. Tačiau niekada nebus įmanoma perduoti išbaigto ir tikslaus Dievo supratimo. Toks supratimas paprasčiausiai negali būti perduotas į materialią visatą.

Mes, pakylėtieji mokytojai, esame žmonijos dvasiniai mokytojai. Mums visiškai nerūpi atnešti kokią nors absoliučią religiją ar absoliučią tikėjimo sistemą. Mūsų rūpestis yra atnešti filosofinę, religinę ar mokslo teoriją, kuri padėtų žmonėms pakilti į aukštesnį supratimo lygį. Žmonėms pakilus į šį aukštesnį lygį, mes galėsime atnešti dar aukštesnį ir pažangesnį mokymą, ir tai gali tęsti labai ilgai. Galiu jus užtikrinti, kad prireiks tūkstančių metų, kol ši planeta pasieks tašką, kai galėsime perduoti aukščiausią įmanomą tiesą.

Todėl turite suprasti, kad bet kuri šioje planetoje egzistuojanti sistema tėra tik apytikslė tiesos apybraiža. Deja, nebrandūs gyvybės srautai, tai yra, gyvybės srautai, kurie vis dar tapatinasi su dualistinio proto reliatyvumu, turi labai stiprų troškimą rasti aukščiausią absoliučią sistemą. Štai kodėl tiek daug žmonių tiki, kad jų religija yra vienintelė tikra religija ir kad visos kitos religijos yra klaidingos. Taip pat būtent dėl šios priežasties tiek daug žmonių tiki, kad mokslas yra vienintelis būdas atrasti tiesą, ir kad religija bei dvasingumas iš esmės yra subjektyvūs ir nepatikimi.

Kai gyvybės srautas pradeda bręsti, jis palaipsniui ima suvokti, kad tiesos negalima patalpinti į jokias religines doktrinas ar mokslines teorijas. Gyvybės srautui įgijus gilesnes intuityvias patirtis, jis ima suprasti, kad vienintelis būdas pažinti tiesą yra ieškoti jos už materialaus pasaulio ribų.

Tai nereiškia, kad dabar gyvybės srautas turėtų atmesti visas religines ar mokslines sistemas. Matote, bet kuri sistema gyvybės srautui gali būti vertinga tuo, kad suteikia platformą arba atskaitos tašką gilesniuose misterijų tyrinėjimuose.

Svarbiausia, kad gyvybės srautas suprastų, jog aukštesnės Dievo misterijos negali būti patalpintos į sistemą. Todėl aukščiausios tiesos neįmanoma rasti pačioje sistemoje. Sistema reikėtų naudotis tik kaip atspirties tašku, kuris padėtų gyvybės srautui įgyti intuityvias įžvalgas. Tiktai šių intuityvių įžvalgų dėka gyvybės srautas galės pažinti aukštesnę Dievo tiesą.

Svarbu niekada nepamiršti, kad jokia sistema niekada nėra išbaigta ir jokia sistema niekada nėra galutinė. Kaip paaiškinau kitur šioje svetainėje, egzistuoja nuolatinė laipsniško apreiškimo būtinybė. Turite suprasti, kad mes, pakylėtieji mokytojai, nuolatos ieškome individų, pasiekusių tam tikrą brandumo lygį, kurie, vienokiu ar kitokiu mastu, galėtų tarnauti mūsų pasiuntiniais. Kaip paaiškinau kitur, yra daug būdų tarnauti pasiuntiniu pakylėtiesiems mokytojams. Pavyzdžiui, jeigu gyvybės srautas studijavo tam tikrą sistemą, nesvarbu, ar tai būtų religinė, dvasinė ar mokslinė sistema, gyvybės srautas įgyja išorinių žinių, leidžiančių jam įgyti gilesnį supratimą per intuityvią patirtį.

Mes, pakylėtieji mokytojai, esame visada pasirengę suteikti tokias intuityvias patirtis jautriems gyvybės srautams. Kai gyvybės srautas pasiekia brandą, jo nebedomina varžymasis su kitais žmonėmis, mėginant įrodyti, kieno sistema yra geriausia. Vietoj to, gyvybės srautas dabar visą savo dėmesį nukreipia siekti gilesnių intuityvių įžvalgų, kurios leistų jam atnešti aukštesnį kažkurio gyvenimo aspekto supratimą.

Kas liečia amžių kaitą, turite suprasti, kad praktiškai nėra prasmės nustatyti specifinę datą, kaip skiriamąją ribą tarp Žuvų amžiaus ir Vandenio amžiaus. Nebrandus gyvybės srautas, ieškantis absoliučios sistemos, sieks būtent tokios tikslios datos, tačiau net ir nedidelis tyrimas atskleis jums, kad egzistuoja daugybė tvirtinimų, kurie visi savaip nustato, kokia turėtų būti tiksli Vandenio amžiaus pradžios data. Iš tiesų tiksli skiriamoji riba tarp vieno amžiaus ir sekančio amžiaus neegzistuoja, nes amžiai visada persidengia.

Iš tiesų naują amžių atneša pakylėtųjų mokytojų paleidžiamos dvasinės energijos. Mes šias energijas paleidžiame ne šiaip kažkokiu specifiniu metu, ar dėl to, kad taip išsidėstė tam tikros žvaigždės. Šių energijų paleidimą mes grindžiame esama žmonijos sąmonės būsena. Kitaip tariant, žmonėms pasiekus tam tikrą sąmonės lygį, naujo amžiaus energijas mes galėsime paleisti greičiau, nei tuomet, jeigu žmonės įsikibę laikysis senojo amžiaus įpročių ir įsitikinimų.

XIX amžiaus devintajame dešimtmetyje mes, pakylėtieji mokytojai, paleidome tam tikrą dvasinės energijos kiekį, kuri inicijavo įžengimo į Vandenio Amžiaus procesą. Tuo pat metu buvo nuspręsta pirmą kartą per daugelį tūkstantmečių plačiajai visuomenei padaryti prieinamus tam tikrus dvasinius mokymus. Per paskutinį šimtmetį daugelis žmonių atvėrė savo protus ir širdis gilesniam dvasiniam gyvenimo supratimui. Šis atvirumas prisidėjo prie dar didesnio kiekio dvasinės energijos paleidimo, kuri pagreitino naujo amžiaus aušrą. Tačiau tiek daug žmonių dar tebesilaiko įsikibę Žuvų Amžiaus įsitikinimų, kad mes negalime pilnai paleisti Vandenio energijų. Todėl, negalima sakyti, kad Vandenio Amžius galutinai atėjo, ar kad Žuvų amžius galutinai baigėsi.

Tiesą sakant, nedidelis skaičius žmonių buvo Vandenio sąmonėje nuo XIX a. devintojo dešimtmečio, kai tuo tarpu daugelis žmonių tebėra tvirtai įstrigę Žuvų sąmonėje. Tiesą sakant, milijonai žmonių tebėra įstrigę Avino sąmonėje, o kai kurie yra įstrigę netgi dar primityvesnėse ankstesnių amžių sąmonėse.

Svarbiausias dalykas nėra, kada tiksliai prasidės Vandenio Amžius. Svarbiausias dalykas yra, kad visi dvasios ieškotojai priimtų naujo amžiaus sąmonę, idant galėtų tarnauti kertiniais akmenimis arba atviromis durimis Vandenio amžiaus energijų nusileidimui.

Kada galutinai ateis Vandenio amžius? Aš negaliu atsakyti į šį klausimą, nes tai priklauso nuo žmonių sąmonės ir jų reakcijos į dvasines energijas bei dvasinius mokymus, kuriuos mes, pakylėtieji mokytojai, nuolatos perdavinėjame.

Kaip kitur šioje svetainėje sakiau, tikrasis gyvenimo tikslas yra pasiekti glaudesnį ryšį su savo aukštesniuoju aš, kurį aš vadinu Kristaus AŠ. Pasinaudoję šiuo ryšiu, kad peržengtumėte šioje planetoje egzistuojančių doktrinų ir sistemų ribas, įgysite gilesnį gyvenimo suvokimą.

Vedos atstovauja seną sistemą. Nesakau, kad Vedos nebegalioja ar nebėra reikšmingos. Tiesiog sakau, kad būtų gerai, jeigu prisimintumėte faktą, kad Vedos yra senos. Jeigu pasinaudosite savo intuicija ir sieksite atsakymų iš savo aukštesniojo aš, galite suvokti laipsniško apreiškimo ir laipsniškai aukštesnės supratimo platformos, nei duotoji Vedose, būtinybę. Jeigu atvirai sieksite atsakymų iš vidaus, jūsų aukštesnysis aš duos jums šį supratimą.

Leiskite man užbaigti, pateikiant jums vieną mintį pamąstymui. Kai kurie šiuolaikiniai mokslininkai tiki, kad visata plečiasi vis didėjančiu greičiu. Bet, kas vyksta iš tiesų, yra tai, kad vibracinis visos visatos dažnis yra keliamas aukštyn. Tai yra dalis Dievo plano atnešti savo karalystę į materialią visatą.

Šiuolaikiniai mokslininkai supranta, kad laiką veikia judėjimo greitis. Todėl, jeigu visata plečiasi didėjančiu greičiu, iš to seka, kad laikas trumpėja. Pamąstykite, ką tai reiškia astrologijai, ar ji būtų rytų ar vakarų, ar, tarp kitko, ir astronomijai. Matote, žmonės labai trokšta atrasti kažką pastovaus ir nekintančio. Tačiau iš tiesų visatoje nieko nėra pastovaus, nepastovus net ir laikas.

PASTABA: Vėliau, praėjus kuriam laikui po šio atsakymo perdavimo, Sen Žermenas paskelbė oficialią Vandenio Amžiaus pradžios datą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels