AŠ ESU Esatis ir Kristaus AŠ

TEMOS: Kristaus AŠ visuomet yra su jumis – AŠ ESU Esatis niekada nenusileidžia žemiau aukščiausio eterinės karalijos lygmens

Klausimas: Kur ir koks yra Šventojo Kristaus lygmuo ir AŠ ESU Esaties lygmuo?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Šventasis Kristus, arba visuotinė Kristaus sąmonė, yra vienatinis Tėvo/Motinos Dievo Sūnus. Tai yra įsikūnijęs Žodis, tai reiškia, jog tai yra bazinis elementas arba substancija, iš kurios buvo sukurtas visas formų pasaulis. Todėl visuotinė Kristaus sąmonė, tikrąja to žodžio prasme, egzistuoja visur, be jokių išimčių. Net ir pragaro gelmėse atrasite visuotinę Kristaus sąmonę.

Kiekvienas gyvybės srautas materialiame pasaulyje taip pat turi ir individualizuotą Kristaus sąmonę arba Kristaus AŠ. Šis Kristaus AŠ tarnauja tarpininku tarp Sąmoningojo AŠ ir dvasinio aš, kurį mes vadiname AŠ ESU Esatimi. Kristaus AŠ visada yra su gyvybės srautu, tai reiškia, jog kad ir kur gyvybės srautas bebūtų, kad ir į kokį žemą sąmonės lygį gyvybės srautas būtų nusileidęs, Sąmoningasis AŠ visuomet turi galimybę užmegzti ryšį su Kristaus AŠ. Kristaus AŠ, tikrąja to žodžio prasme, yra atviros durys, kurių užtrenkti negali joks žmogus. Jis taip pat yra šviesa, apšviečianti kiekvieną į šį pasaulį ateinantį gyvybės srautą.

Tad iš tiesų jums neįmanoma pabėgti nuo savojo Kristaus AŠ. Jis yra dangaus skalikas, persekiojantis jūsų gyvybės srautą visur, kur beeitumėte, nuolatos mėginantis įkvėpti Sąmoningąjį AŠ apsigręžti ir pradėti keliauti keliu, kuris parvestų jus namo.

Dvasinis aš arba AŠ ESU Esatis, yra jūsų tapatumo ir individualumo šerdis. Būtent dvasiniame aš yra saugomas jums Dievo duotasis individualumas. AŠ ESU Esatis niekada nenusileidžia žemiau aukščiausio eterinės plotmės lygmens. Kitaip tariant, ji nuolatos buvoja dvasinėje karalijoje, ir todėl jos negali pažeisti jokios šio pasaulio energijos. Kad ir ką būtumėte padarę, šiame ar bet kuriame iš ankstesnių gyvenimų, jums neįmanoma apjuodinti ar užteršti savosios AŠ ESU Esaties ir jums Dievo duotojo individualumo tyrumo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels