Dangus

Būtybės emociniame, mentaliniame ir identiteto lygmenyse

Klausimas: Kaip emociniame, mentaliniame ir identiteto karalijose esančios būtybės patiria gyvenimą? Ir ar jos gali mus matyti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels, perduotas Estijos konferencijoje 2017 m.

Tai priklauso nuo to, apie kokias būtybes kalbame, kadangi kitose trijose karalijose egzistuoja daug įvairių būtybių. Kaip sakėme, puolusios būtybės egzistuoja žemesniuose identiteto karalijos lygmenyse, visuose mentalinės karalijos lygmenyse, o taip pat daugumoje emocinės karalijos lygmenų.

Daugelis kitose karalijose esančių puolusių būtybių iš tiesų mato žmones ir jos, žinoma, siekia jus veikti ir jumis manipuliuoti. Kaip jos žiūri į gyvenimą? Na, tai priklauso nuo to, kur jos yra. Yra daug puolusių būtybių ir netgi tamsos būtybių, tokių kaip demonai ir padarai astralinėje karalijoje ir emocinėje karalijoje, kurios turi labai tamsų, labai negatyvų požiūrį į gyvenimą.

Jos neturi labai pažangaus supratimo. Ir jos toli gražu neturi tokio supratimo, kurį gaunate iš pakylėtųjų mokytojų mokymų. Jos yra labai stipriai susikoncentravusios į save. Jų matymas yra labai siauras ir jos dažnai būna labai dirglioje būsenoje, jausdamos labai didelį pyktį, nuolatinį dirglumą, visą laiką judėdamos, visą laiką reikšdamos savo jausmus. Jos yra žemesniuose mūsų taip vadinamos astralinės karalijos lygmenyse, ir daugelis žmonių šią karaliją matė kaip pragarą. Toje karalijoje yra būtybių, kurios nemato žmonių, nes yra tokioje negatyvioje proto būsenoje, į save sukoncentruotoje proto būsenoje, kad tesugeba matyti artimiausią savo aplinką.

Na, o štai mentalinėje karalijoje yra daug puolusių būtybių, kurių gyvenimo patyrimas nėra toks negatyvus, tačiau jos vis dar tebeturi labai siaurą mąstymą, pavyzdžiui, būdamos susikoncentravusios į vieną kažkokį dalyką, temą, ideologiją ar religiją. Pavyzdžiui, yra daug būtybių mentalinėje oktavoje, kurios yra labai stipriai susikoncentravusios į mokslinį materializmą ir materialistinio požiūrio į gyvenimą sklaidą. Komunistinės eros laikais daugelis mentalinėje oktavoje esančių puolusių būtybių buvo susikoncentravusios į komunizmą, mėgindamos įtikinti žmones komunizmu, pateisinti komunizmą, paaiškinti komunizmą ir taip toliau.

Mentalinėje karalijoje galite atrasti daug puolusių būtybių, kurios labai stipriai koncentruojasi į visų šių labai sudėtingų, labai įmantrių materialistinės mąstysenos pateisinimų paieškas. Net ir fizinėje karalijoje yra žmonių, kurie yra susiderinę su šiomis būtybėmis ir rašo knygas, kuriose dėsto tuos labai sudėtingus paaiškinimus, kodėl, pavyzdžiui, atsirado religija, kodėl religija buvo evoliucijos klaida, kodėl ji sugebėjo tiek ilgai išlikti, ir kodėl ji galiausiai išnyks, ir nagrinėja daugelį kitų panašių temų ir klausimų, susijusių su mokslu.

O tuomet identiteto karalijoje yra puolusių būtybių, kurios aršiai priešintųsi būti vadinamos tamsiomis arba blogį įkūnijančiomis būtybėmis, nes jos tiki turinčios pranašesnį visatos supratimą ir kaip visata veikia ar turėtų veikti. Tam tikra prasme, savo pačių protuose, jos turi ganėtinai pozityvų požiūrį į gyvenimą, ir mano, jog elgiasi teisingai, ir kad galiausiai joms pavyks įrodyti, jog laisva valia buvo klaida ir Dievas privalės jas pripažinti ir pavesti joms visiems vadovauti, ir taip toliau. Tai, žinoma, yra iliuzija, tačiau jos yra taip stipriai susitapatinusios su šia iliuzija, kad jų išgyvenama patirtis yra ganėtinai pozityvi.

Na, ir dabar, kaip sakėme (nors niekada iš tiesų apie tai plačiau nekalbėjome), taip pat yra daug AŠ ESU Esačių, pasiuntusių savo tąsas į emocinę, mentalinę ir identiteto karalijas. Daugelis būtybių, kurias žmonės tradiciškai laikė angelais, yra tokios būtybės. Jos, žinoma, net labai gerai mato žmones, kadangi šias trijose aukštesnėse karalijose esančias būtybes AŠ ESU Esatys sukūrė ir pasiuntė tarnauti fiziniame įsikūnijime esantiems žmonėms.

Kai kuriais atvejais, AŠ ESU Esatis pasiunčia savo tąsą į tris aukštesnes karalijas, kad padėtų savo tąsai, kuri yra fiziniame įsikūnijime. Kitais atvejais, jos pasiunčia platesnę tarnystę turinčias būtybes. Šios būtybės, vėlgi, turi pozityvų požiūrį į gyvenimą, jos jaučia tarnaujančios gyvenimui. Jos tam tikru laipsniu yra susijusios su savo AŠ ESU Esatimi, tačiau ne visada turi tokį pažangų gyvenimo supratimą, kokį jums perdavėme pakylėtųjų mokytojų mokymuose, kadangi jos labiau koncentruojasi į specifinę užduotį, kurią buvo pasiųstos atlikti.

Mano mylimieji, tai yra sudėtinga tema. Apie tai būtų galima duoti daug daugiau mokymų. Galbūt kada nors ateityje apie tai ir bus perduota daugiau mokymų, kai nuspręsime, kad jums atėjo laikas apie tai žinoti. Tačiau jums iš tiesų nereikia tam skirti tiek daug dėmesio, nes galite pasijusti pasimetę, turėdami savo prote suvirškinti tiek daug dalykų. Na, ir dabar suvokiate, apie ką aš kalbėjau, kad susiduriate su tam tikra informacijos perkrova iš materialaus pasaulio, ir mes nuolatos susiduriame su iššūkiu neperkrauti jūsų mentalinio lygmens, duodant jums vis daugiau ir daugiau mokymų, aprėpiant vis didesnę temų įvairovę ir leidžiantis į vis sudėtingesnių klausimų aptarimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels