Glausta gyvybės istorijos šioje planetoje apžvalga

TEMOS: daug žmonių yra atėję iš kitų planetų ir žvaigždžių sistemų – tikrieji jūsų namai yra dvasinė karalija – gyvybė Žemėje prasidėjo labai seniai – gyvybės srautų bangos nusileido į įsikūnijimą – ketvirtoji pagrindinė rasė ir žmogaus nuopolis – po nuopolio daug skirtingų gyvybės srautų įsikūnijo Žemėje – įsikūnijo tiek žemi, tiek ir aukšti gyvybės srautai – nesikapstykite praeityje – Enlil ir Enki – nėra būtinybės atsekti praeitį

Klausimas: Mielas Jėzau, sekančias citatas paėmiau iš knygos „Mistinis Jėzaus mokymas:“

Mes dabar matome, kad visas formų pasaulis atsirado iš dviejų būtybių arba dviejų Dievo sąmonės išraiškų sąveikos...“

Todėl formų pasaulį sukūrė dvi dvasinės būtybės. Šios būtybės Biblijoje įvardijamos kaip Alfa ir Omega.“

Alfa ir Omega asmeniškai sukūrė didelį dvasinių būtybių skaičių...“

...materialią visatą sukūrė ne pati aukščiausia Dievo individualizacija. Ją sukūrė tam tikri Dievo atstovai. Biblijoje sakoma, kad Žemę sukūrė Elohimai...“

Kitaip tariant, dvasinės būtybės (jos buvo septynios) sukūrė Žemės planetą...“

Didelis skaičius dvasinių būtybių, tai, ką jūs šiandien pavadintumėte žmonėmis, nusprendė nusileisti į Žemės planetą ir įsikūnyti į žmogiškus kūnus...“


Manau, jog yra gyvybiškai svarbu sužinoti, iš kur mes atėjome, kad galėtumėme tenai sugrįžti, kad galėtumėme pasiekti Visuotinę Kristaus Sąmonę. Yra sakančių, kad dalį žmonijos sukūrė Enki ir Enlil, dvi būtybės iš Nibiru, ir kad daugeliui kitų rasių šioje planetoje pradžią davė būtybės iš Veneros, Marso, Plejadžių, Sirijaus ir t.t. Kaip ši informacija dera su Elohimais? Taip pat sakoma, kad Žemės planeta yra tik viena iš dešimčių tūkstančių kitų planetų, tačiau ji yra vienintelė, kurioje būtybėms buvo duota „laisva valia.“ Jaučiu, jog yra labai svarbu visa tai išsiaiškinti, kad galėtume įgyti geresnes įžvalgas į savo asmeninę, planetinę ir Visuotinę misiją, ir būčiau dėkinga, jeigu galėtum pasidalinti savo daug metų kaupta Išmintimi šia tema, su visomis ypatingomis būtybėmis, skaitančiomis šias žinias.

Iš Ispanijos, su Meile, Marite

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Tai tiesa, kad jums svarbu žinoti, iš kur atėjote, kad galėtumėte tenai sugrįžti. Tačiau jums nereikia grįžti į dvasinę karaliją, kad pasiektumėte Kristaus sąmonę. Tiesą sakant, Kristaus sąmonės pasiekimas yra raktas į dvasinę karaliją.

Tačiau vienas dalykas, kurį jums reikia žinoti, yra tai, ką aš paaiškinau savo mokyme, tai yra, kad jūs iš tiesų atėjote iš dvasinės karalijos, ir būtent ten jums ir reikia eiti. Tai tiesa, kad Žemėje yra daug gyvybės srautų, kurie inkarnavosi kitose planetose ir kitose žvaigždžių sistemose prieš dabartinį gyvenimą. Vis dėlto, tai nereiškia, kad šių gyvybės srautų namai yra ten, ir kad jiems reikia sugrįžti į tas vietas, kad galėtų pasiekti Kristaus sąmonę ar savo pakylėjimą. Tikrieji jūsų namai yra dvasinė karalija, ir būtent ten jums reikia eiti, kad laimėtumėte savo kaip dvasinės būtybės nemirtingumą.

Duosiu jums glaustą gyvybės istorijos šioje planetoje apžvalgą. Kaip paaiškinu kitur, Senojo Testamento negalima laikyti neklystamu Dievo žodžiu, ir niekur kitur tai nesimato taip aiškiai, kai kalba eina apie žmonijos kilmę ir Žemės amžių. Mokslininkai yra daug arčiau tiesos, sakydami, kad planetos amžius yra virš 4 milijardų metų. Tačiau mokslininkai yra labai toli nuo tiesos, vertindami protingos gyvybės amžių, tai, ką dauguma žmonių pavadintų žmogiška gyvybe, šioje planetoje. Priešingai nei teigia dabartinė mokslininkų išmintis, protinga gyvybė šioje planetoje egzistuoja jau 2,5 milijardo metų.

Faktas tas, kad buvo ne viena gyvybės srautų banga, nusileidusi į šią planetą ir prisiėmusi kūnus, vibravusius planetos dažnių spektre. Kai nusileido pirmoji iš šių bangų, visa planeta vibravo aukštesniuose dažniuose nei šiandien. Todėl į šią planetą buvo leidžiama ateiti tiktai tyriems gyvybės srautams, ir šių gyvybės srautų dėvimi kūnai buvo daug mažesnio tankumo, nei žmonių kūnai, kuriuos jūs dėvite šiandien. Šie gyvybės srautai gyveno šioje planetoje iki savo pakylėjimo, ir kai jie jį pasiekė, jų kūnai tiesiog buvo pakylėti savo vibracijose. Būtent dėl to jūs nerandate jokių šių ankstyvųjų protingų gyvybės formų fosilijų.

Mes, pakylėtieji mokytojai, mokome, kad buvo septynios šios pagrindinės rasės. Pirmosios trys pagrindinės rasės visos pakilo į dvasinę karaliją. Žmogaus Nuopolis įvyko tiktai ketvirtosios pagrindinės rasės inkarnacijoje. Tačiau dar net ir prieš šias septynias pagrindines rases egzistavo kitos rasės. Šios septynios rasės tiesiog reprezentuoja vėliausiai šiai planetai priskirtų gyvybės srautų evoliucijas.

Po ketvirtosios pagrindinės rasės nuopolio, žmonijos vibracijos pamažu vis labiau leidosi ir visos planetos vibracijos pažemėjo. Nuo to laiko daugelis gyvybės srautų atėjo į Žemę iš kitų materialios visatos vietų. Tai nereiškia, kad gyvybės srautai atkeliavo čia kosminiais laivais. Tai reiškia, kad jie čia inkarnavosi ir prisiėmė žmogiškus kūnus.

Daugelis šių gyvybės srautų čia atvyko dėl to, kad nebegalėjo pasilikti savo gimtojoje planetoje. Kai kurios iš šių planetų, tikrąja to žodžio prasme, susinaikino, ir daugelis gyvybės srautų buvo priversti inkarnuotis kitur. Kadangi Žemė nusileido savo vibracijose, kai kurie iš šių gyvybės srautų galėjo inkarnuotis šioje planetoje. Kitais atvejais, jų planeta buvo pakylėta vibracijose, ir tai reiškė, kad kai kurie iš žemesniųjų gyvybės srautų nebegalėjo pasilikti toje planetoje. Todėl Žemės planeta tapo tarpine stotele šiems tamsiems gyvybės srautams. Tačiau taip pat yra ir daug aukštų gyvybės srautų, savanoriškai pasirinkusių įsikūnyti šioje planetoje, tam kad pakylėtų žmonijos sąmonę, ir pakylėtų planetos vibracijas į jos pirminį tyrumą.

Esmė ta, kad protingos gyvybės istorija šioje planetoje iš tiesų yra labai sena ir neapsakomai sudėtinga. Jeigu norėčiau perduoti jums tikslų šios istorijos aprašymą, Kimas, tikrąja to žodžio prasme, turėtų praleisti visą savo likusį gyvenimą, užrašinėdamas šią istoriją. Tačiau kokia gi būtų nauda iš šios istorijos, kai turiu jums duoti tiek daug mokymų, kurie padėtų transcenduoti praeitį, užuot joje kapsčiusis?

Jums gali būti labai įdomu sužinoti, kaip žmonės gyveno viduramžiais, tačiau kokia iš to būtų praktinė nauda jūsų kasdieniniam gyvenimui šiame amžiuje? Ir nors gali būti įdomu sužinoti kažką apie viduramžius, ar jums tikrai reikia žinoti kiekvieną smulkiausią detalę iš anų laikų? Lygiai taip pat, kiek iš tiesų jums būtina žinoti apie gyvybės Žemėje istoriją, kad suprastumėte, jog jums reikia pakilti virš dualizmo sąmonės ir apsivilkti Kristaus protą?

Kaip dvasinis mokytojas turite nuolat balansuoti ant ribos. Norite, kad žmonės pabustų ir išplėstų savo supratimą apie gyvenimą, tačiau nenorite jų užversti faktais, neturinčiais jokios praktinės naudos jų dvasiniam augimui. O kadangi žmonės yra labai skirtingi, nėra vieno būdo tvarkytis su šia problema.

Pavyzdžiui, dauguma žmonių negautų jokios dvasinės naudos, sužinoję apie Enlil ir Enki istoriją ar apie kitus šios planetos praeities apsektus. Tačiau kitiems ši istorija gali būti naudinga. Jeigu jaučiate, kad jums tai būtų naudinga, tuomet studijuokite šią istoriją, tačiau nepamirškite klausytis savojo Kristaus AŠ. Kaip ir Biblijos atveju, negalite paimti šių senovinių pasakojimų tiesiog taip, kaip jie užrašyti, ir interpretuoti jų pažodžiui. Turite kastis giliau toje mitologinėje kalboje ir vaizdiniuose, ir turite suprasti tikrąją dvasinę šios istorijos reikšmę. O šią reikšmę galima interpretuoti daugelyje skirtingų lygmenų.

Ar matote pagrindinę mintį, kurią noriu pasakyti? Jūsų gyvybės srautas gimė dvasinėje karalijoje. Tai įvyko labai seniai, ir nuo to laiko jūsų gyvybės srautas turėjo labai sudėtingą istoriją, per kurią inkarnavosi daugelyje skirtingų planetų. Jūs nemėginate sugrįžti į kiekvieną vietą, kurioje inkarnavotės praeityje. Jūs mėginate grįžti į dvasinę karaliją.

Tad svarbiausias dalykas yra ne tai, iš kur jūs atėjote šioje materialioje visatoje, o tai, kad jūs atėjote iš dvasinės karalijos. Svarbiausia yra ne tai, kur jūs buvote ir ką darėte, o tai, kur norite eiti ir kuo norite tapti. Ar norite grįžti namo į dvasinę karaliją ir tapti nemirtinga dvasios būtybe, kurią galėčiau pasitikti su vyresniojo brolio didžiausia meile, laukiančio, kada prisijungsite prie manęs mūsų Tėvo karalystėje?

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2004 Kim Michaels