Kodėl dvasinę karaliją yra sunku aprašyti

TEMOS: Dvasinė karalija labai skiriasi nuo materialiosios – labai skirtinga, nelinijiška sąmonė – žmonės perkelinėja linijiškus įvaizdžius ant dvasinės karalijos; tai duoda iškraipytą vaizdą – dvasinė karalija nėra statiška

Klausimas: Labai tau ačiū už apšviečiančius atsakymus šioje svetainėje.

Ar galėtum mums duoti, iš pakylėtųjų mokytojų požiūrio taško, detalesnį vidinių plotmių aprašymą?

O ypač:

Kokie lygmenys egzistuoja už eterinės plotmės iki paties Absoliuto ir kokia yra kiekvieno iš jų paskirtis?

Kokios būtybės juose gyvena?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Paprastas klausimas su nepaprastai sudėtingu atsakymu. Turbūt pamenate, kad Naujajame Testamente yra pastraipa, kurioje sakoma, kad, jeigu viskas, ką pasakiau ir padariau, būtų užrašyta, pasaulis negalėtų sutalpinti knygų, kurios turėtų būti parašytos. Tai taip pat galioja dvasinės karalijos, egzistuojančios virš eterinės plotmės, aprašymui.

Leiskite man paaiškinti, kodėl yra sunku duoti išsamų atsakymą į tavo klausimą.

Jūs gyvenate formų pasaulyje. Šio pasaulio ypatybė yra tai, kad viskas turi kažkokią formą. Šis pasaulis yra priešingybė neišreikštam Dievo aspektui, kurį aš vadinu grynuoju Buvimu arba Visetu, ir kuriame nėra jokių formų, jokių padalijimų ir jokios atskirties.

Materiali visata yra sudaryta iš keleto lygmenų, kuriuos galima suskirstyti į keturis skyrius. Žemiausiasis skyrius yra materiali karalija, taip pat dar vadinama fizine oktava. Virš jos savo vibracijomis yra emocinė karalija, ezoteriniuose mokymuose dar vadinama astraline plotme. Virš jos yra mentalinis lygmuo, o virš jo – eterinis lygmuo.

Pakilę virš eterinio lygmens, pereinate į dvasinę karaliją. Problema, kuri kyla, norint aprašyti dvasinę karaliją, yra ta, kad ši karalija yra už materialios visatos ribų. Todėl ji labai skiriasi nuo materialios visatos, ir joje viešpatauja sąmonės būsena, kuri yra labai toli nuo šiuo metu Žemės planetoje egzistuojančios sąmonės būsenos.

Dabartinėje savo sąmonės būsenoje žmonės yra linkę mąstyti padalijimų ir atskirties terminais. Juos įtakoja įvairios formos, kurias jie aplink save mato Žemės planetoje. Todėl jie yra linkę perkelti šias formas, taip pat ir padalijimų bei atskirties sąvokas, ant dvasinės karalijos. Tai neišvengiamai įtakoja tai, kaip jie mato ir suvokia aukštesniąsias karalijas.

Žmonės yra labai įpratę mąstyti apie materialią visatą linijiniais terminais. Dvasinėje karalijoje mes turime sferišką sąmonę, ir neskirstome šios karalijos į atskirus skyrius. Ir nors dvasinėje karalijoje egzistuoja lygmenys, bandymas aprašyti juos linijiniais terminais, kuriuos galėtų suprasti žmonės, tik supainiotų žmones.

Knygoje Kelionė mistiniu Jėzaus keliu yra išsamiai aprašoma, kaip dvasines vizijas gali paveikti žmonių įsitikinimai. Aš paaiškinu, kad, net ir tuomet, kai žmonės patiria tikrą dvasinę viziją, jie dažnai ant jos perkelia savo dabartinius įsitikinimus ir mėgina ją paaiškinti, remdamiesi šiais įsitikinimais. Ir tai neišvengiamai duoda daugiau ar mažiau iškreiptą dvasinės karalijos vaizdą.

Taigi, esminė tiesa apie dvasinę karaliją yra ta, kad turite ją patirti, jei norite iki galo pažinti ir pamatyti, kaip ji skiriasi nuo Žemės planetos. Todėl, jeigu duotume šios karalijos aprašymą, gautume beveik priešingą rezultatą nei norėtume, štai kodėl daugelis religijų apgaubia šią karaliją simbolizmu. Nėra nieko blogo aprašyti dvasinę karaliją simbolių kalba, tik aišku iki tol, kol žmonės nepradeda šių simbolių interpretuoti pažodžiui. Deja, dėl žemesniosios sąmonės būsenos, iš tiesų labai daug žmonių interpretuoja simbolius pažodžiui, kas sukėlė daugybę konfliktų ir neteisingų interpretacijų.

Šiuo metu nenoriu pridėti dar vieno dvasinės karalijos aprašymo šalia to, ką jau daviau knygose ir šioje svetainėje. Norint pateikti teisingą ir tikslų aprašymą, į tai reikėtų įdėti labai daug mano pasiuntinio laiko, ir aš šiuo metu laikau tai ne tokiu dideliu prioritetu. Tai gali pasikeisti ateityje, tačiau aš nenoriu pateikti ilgo dvasinės karalijos aprašymo, ir verčiau jau neduosiu paviršutiniško aprašymo.

[PASTABA: Nuo to laiko detalesnis aprašymas buvo pateiktas knygoje Visrakčiai į Dvasinę Laisvę, kurią padiktavo Viešpats Maitrėja.]

Leiskite man taip pat pasakyti, kad, net jei ir būtų fiziškai įmanoma duoti tikslų dvasinės karalijos aprašymą, šis aprašymas taptų netikslus tą pačią akimirką, kai būtų perduotas į materialią visatą. Taip yra dėl to, kad dvasinė karalija nėra statiška. Dievas yra Kūrėjas ir Dievas niekada nesiliauja kūręs. Tai taip pat galioja visoms būtybėms dvasinėje karalijoje. Todėl dvasinė karalija nuolatos auga, nuolatos save transcenduoja ir nuolatos plečiasi. Kitaip tariant, į dvasinę karaliją yra be perstojo pridedami nauji lygmenys. Štai kodėl joks aprašymas negalėtų būti absoliučiai tikslus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2003 Kim Michaels