Kur yra Budiškumo lygmuo?

TEMOS: Budiškumo lygmuo yra AŠ ESU Esaties lygmuo – Nirvana yra Visetas – Alfa ir Omega dviejuose lygmenyse – Helijas ir Vesta bei Dievas ir Deivė Meru

Klausimas: Kaip AŠ ESU Esaties ir Kristaus AŠ lygmenys yra susiję su tuo, kas kai kuriuose ezoteriniuose mokymuose yra vadinama „Budiškumo lygmeniu?“ Kas iš tiesų yra nirvanos lygmuo (ir nirvana)? Ar nirvana yra tai, kas dar kitaip yra vadinama neišreikštu Absoliutu? Ar tai yra tas lygmuo, kuriame egzistuoja Helijas ir Vesta Saulės širdyje?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Jėzaus per Kim Michaels:

Egzistuoja skirtingos Budiškumo lygmens interpretacijos ezoteriniuose mokymuose. Tad leiskite man jums duoti savo interpretaciją. Budiškumo lygmuo yra AŠ ESU Esaties lygmuo. Todėl jis yra aukščiau už eterinį lygmenį, kuris yra aukščiausias materialios visatos lygmuo. Kristaus AŠ visada yra ten, kur esate jūs. Nirvana yra budistų naudojamas žodis neišreikštam Absoliutui įvardinti, arba kaip tai pavadinau aš – grynuoju Buvimu arba Visetu. Tai yra Dievas neišreikštoje formoje.

Kaip paaiškinome kitur, formų pasaulis buvo sukurtas kaip sferų virtinė. Tad egzistuoja pakylėtųjų būtybių hierarchija, kuri yra susijusi su jūsų gyvenama nepakilusia sfera. Aukščiausiame šios hierarchijos lygmenyje egzistuoja dvi būtybės, vadinamos Alfa ir Omega. Šis lygmuo kai kuriuose ezoteriniuose mokymuose yra vadinamas Didžiąja Centrine Saule, tačiau tai yra jūsų nepakilusios sferos centrinė saulė. Centrinę saulę taip pat turi kiekviena galaktika.

Taip pat centrinė „saulė“ egzistuoja aukščiausiame dvasinės karalijos lygmenyje – pirmojoje pakilusioje sferoje. Ir čia jūs taip pat randate dvi būtybes, vadinamas Alfa ir Omega. Jos reprezentuoja aukščiausią Dievybės lygmenį – jūsų Kūrėjo sukurto formų pasaulio šaltinį.

Kiekviena materialioje visatoje egzistuojanti saulės sistemos saulė taip pat turi du dvasinius hierarchus, kurie tarnauja toje saulės sistemoje įsikūnijantiems gyvybės srautams. Šie hierarchai gyvena aukščiausiame tos saulės sistemos eterinės oktavos lygmenyje. Helijas ir Vesta buvo saulės sistemos, kurioje jūs gyvenate, saulės dvasiniai hierarchai. Tačiau 2012 metų liepos 4 d. šį postą perėmė Dievas ir Deivė Meru, kurie anksčiau buvo Saulės Šventyklos ašramo virš Titikakos ežero hierarchai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2012 Kim Michaels