Kur yra Šventoji Dvasia dieviškoje hierarchijoje?

Klausimas: Kur yra Šventoji Dvasia dieviškoje hierarchijoje? Kaip buvęs katalikas, visada buvau mokomas apie Tėvą, Sūnų ir Šventąją Dvasią. Ar tai yra teisinga? Ar violetinė liepsna yra tas pats kas Šventoji Dvasia? Tačiau atrodo, kad Sen Žermenas yra violetinės liepsnos sergėtojas, o tai man dar kartą primena apie patirtą galingą dvasinį išgyvenimą su Motina Marija, kuomet prieš jai ateinant priešais save išvydau velnišką veidą. Tuomet garsiai sušukau: „Dieve, padėk man“, ir vos tik tai ištariau, velniškas veidas išnyko ir aukštai man iš dešinės pasirodė auksinė šviesa, ir šiai šviesai artėjant prie manęs, iš jos išniro balandis. Auksinė šviesa darėsi vis ryškesnė ir balandis vis didėjo, kol tapo mano dydžio. Tuomet jis išskleidė sparnus ir apkabino mane savo sparnais. Vos tik šitai įvyko, staiga atsidūriau pas Motiną Mariją. Atsižvelgiant į šią patirtį, padėkite man suprasti, koks yra Šventosios Dvasios vaidmuo, ir ar balandis yra tikrasis jos simbolis, o gal tai buvo materializuota dėl mano katalikiško auklėjimo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, krikščionybės religijos pristatomas Šventosios Dvasios įvaizdis yra atitrūkęs nuo realybės, ta prasme, kad jūs turite šią Trejybės koncepciją, kurią sudaro trys asmenys: Tėvas, Sūnus ir Šventoji Dvasia.

Visų pirma, čia yra neįtraukiama Motina, moteriškasis Dievo aspektas, ir todėl šis įvaizdis nėra subalansuotas. Mes perdavėme įvairius mokymus apie Šventąją Dvasią, kuriuos galite rasti, tačiau egzistuoja pakylėtasis mokytojas, Maha Čohanas, kuris atstovauja Šventąją Dvasią Žemei. Taip pat galėtume sakyti, kad universalesniame aspekte Šventoji Dvasia yra aukštyn keliantis judėjimas, sukurtas visų žmonių, kurie yra visos visatos šio aukštyn kylančio judėjimo dalimi, ir kurį mes taip pat kartais, o tiksliau dažnai, vadiname Gyvenimo Upe.

Balandis tiesiog yra simbolis, kurį pasirinko panašius patyrimus į tavo patyrę žmonės. Galite turėti formą, kuri atrodo turinti sparnus, nes sklindantys šviesos spinduliai pulsuoja ir vibruoja, ir žmonių protuose tai gali pavirsti balandį primenančiu vaizdu, ir kadangi tai tuomet tapo krikščionybės religijos dalimi, yra daug žmonių, kurie tokiu būdu patyrė šviesos apsireiškimą. Tai ne visada yra Šventoji Dvasia. Tai gali būti kiti šviesos apsireiškimai, tačiau žmonės uždeda šį įvaizdį, kuriuo jie, taip sakant, buvo indoktrinuoti tam tikroje religijoje.

Jeigu norėtumėte sužinoti daugiau, tiesiog eikite į svetainę, įveskite į paiešką „Šventoji Dvasia“, ir rasite įvairius mokymus apie tai, kurie yra daug platesni nei būtų įmanoma sutalpinti reliatyviai trumpame atsakyme.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels