a Apie obsesinį-kompulsinį prisirišimą prie ankstesnio mokymo

Apie obsesinį-kompulsinį prisirišimą prie ankstesnio mokymo

Klausimas: Jaučiu didelę frustraciją savo gyvenime. Mokytojai man sako, kad galime keisti lytį iš gyvenimo į gyvenimą. Tai sakau pagal tiesą, perduotą per pasiuntinę Johanne Agerskov knygoje „Link Šviesos“ 1920 metais. „Link Šviesos“ yra vienintelė žinia žmonijai, patvirtinta Dievo. Jeigu keisime lytį, tai sukels didžiulį skausmą ir paprastai tai nėra leidžiama. Kodėl Mokytojai mums pasakoja skirtingas tiesas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, mes paprastai nekomentuojame specifinių mokymų. Ir viena iš priežasčių yra ta, kad norime, jog žmonės naudotųsi savo pačių įžvalgumu. Kita priežastis yra ta, kad jeigu pažvelgsite į daug, daug šalių Žemėje, pamatysite, kad daugumoje šalių buvo vienas, galbūt keletas žmonių, ypač 19-ojo amžiaus pabaigoje ar 20-ojo amžiaus pradžioje, kurie teigė gavę kažkokią žinią iš aukštesnės karalijos.

Galite matyti, kad tuo metu spiritualizmas buvo ganėtinai plačiai paplitęs daugelyje šalių, vyko dvasinio sąmoningumo augimas, tačiau jis vis dar tebebuvo žemesniame lygmenyje nei šiandien. Buvo daug žmonių, kurie sugebėjo susiderinti, tačiau daugeliu atvejų jie susiderino su mentaline karalija ir iš jos atnešė mokymą. Daugeliu atvejų galite matyti, kad šis mokymas tvirtina turįs kažkokį aukštesnį autoritetą. Ir tai, žinoma, buvo daroma siekiant pritraukti žmones, kurie, ypač tuo metu, turėjo poreikį jausti mokymo autoritetą.

Na ir dabar, jeigu pažvelgtumėte į šį specifinį teiginį, kad šis mokymas yra vienintelis Dievo patvirtintas mokymas, aš pakomentuosiu šį teiginį, kadangi toks teiginys tikrai negalėjo ateiti iš Dievo ar pakylėtųjų mokytojų. Dievas, žinoma, nors techniškai nepriklauso pakylėtiesiems mokytojams, pakylėtieji mokytojai iš tiesų yra susiderinę su Dievu, kadangi mes sudarome šią hierarchinę piramidės struktūrą, kurioje Kūrėjas yra piramidės viršūnėje. Ir viskas, ką mes darome, yra dermėje su Juo.

Jau pati ši koncepcija, kad gali būti tik vienas Dievo patvirtintas mokymas, yra nerealistiška. Pakylėtieji mokytojai niekada to nesakytų. Mes suprantame, kad Žemėje egzistuoja daug skirtingų evoliucijų, daug skirtingų žmonių grupių, kilusių iš skirtingų aplinkų, ir jiems reikalingi skirtingi mokymai. Mes to nesakytume, tačiau kartais pasiuntinys gali tai iškreipti savo prote ir išsakyti kažkokį įmantrų teiginį, kad tai yra kažkas aukščiausia, tačiau mes to nesakytume. Tad tuo remdamiesi galite įvertinti mokymą.

Ir čia tiesiog noriu pasakyti, kad iš tiesų matome tam tikrą skaičių mokinių, kurie atranda pakylėtųjų mokytojų mokymą, ir jie prieš tai būna studijavę kitą dvasinį mokymą arba keletą kitų dvasinių mokymų, prieš atrasdami pakylėtųjų mokytojų mokymą. Ir tai, tam tikra prasme, galioja jums visiems. Tačiau yra mokinių, kurie tampa labai prisirišę prie ankstesnio mokymo. Jie, galėtume sakyti, pasinaudodami mūsų šiame vebinare naudojama terminologija, įžengė į ideologinį mąstymą šio konkretaus mokymo atžvilgiu.

Kai ateina į pakylėtųjų mokytojų mokymą, jie jaučia, kad tai yra jų augimo dalis, tai yra jų dangiškojo plano dalis atrasti pakylėtųjų mokytojų mokymą, tačiau savo išoriniame prote jie nori, kad pakylėtųjų mokytojų mokymas patvirtintų ankstesnį mokymą. Jie jaučia obsesinį-kompulsinį poreikį gauti šį patvirtinimą iš pakylėtųjų mokytojų. Ir todėl jie patiria didelį sumišimą ir frustraciją, kai pamato neatitikimą tarp ankstesnio mokymo ir pakylėtųjų mokytojų mokymų. Tai taip pat gali nutikti mokiniams, kurie pamato neatitikimą tarp vienos pakylėtųjų mokytojų dispensacijos ir ankstesnės arba vėlesnės pakylėtųjų mokytojų dispensacijos.

Realybė čia, kaip mes tai jau daug kartų aiškinome, yra tokia, kad jūs, kaip dvasinė būtybė, nesate nei vyras, nei moteris, jūs nebuvote sukurti vyru ar moterimi, ir jūs pilnai sugebate persijungti iš vyriško į moterišką kūną ir iš moteriško į vyrišką kūną skirtinguose įsikūnijimuose. Mes jau anksčiau šioje konferencijoje paaiškinome, kad yra žmonių, kurie taip stipriai susitapatino su viena lytimi, kad jiems gali būti sunku arba skausminga persijungti. Tačiau kartais jie prisiverčia save tai padaryti, būtent tam, kad galėtų judėti pirmyn.

Mokymas, kad tai gali būti didelė sumaištis ir didelis skausmas persijungti į skirtingą lytį skirtinguose įsikūnijimuose, tiesiog negalioja didžiajai žmonių daliai. Didžiajai žmonių daliai nėra labai sunku persijungti, nors jiems gali prireikti šiek tiek laiko persiorientuoti. Tačiau nėra taip, kad tai jiems sukurtų didžiulę traumą ar didžiulę frustraciją.

Jeigu patiriate tokią frustraciją, arba jeigu pamatote neatitikimą arba prieštaravimą tarp skirtingų mokymų, galite suvokti, kad kai tik jaučiate frustraciją, ši frustracija neateina iš jūsų, ir ji tikrai neateina iš kito mokymo. Ji ateina iš atskirosios savasties.

Ir klausimas tiesiog yra toks: ar ryšitės ieškoti tos atskirosios savasties, kol nuo jos atsiskirsite ir leisite jai mirti? Ar ryšitės pažvelgti į ankstesnį mokymą ir ar tapote prie jo prisirišę, ar jums išsivystė obsesinis-kompulsinis prisirišimas prie jo? Ar ryšitės pamąstyti, kad tai iš tiesų gali būti jūsų dangiškojo plano dalis atrasti pakylėtųjų mokytojų mokymus, kadangi šie mokymai gali išvesti jus į aukštesnį jūsų dvasinio augimo lygmenį, o tam, kad galėtumėte pasiekti tą lygmenį, turite ryžtis paleisti senąjį mokymą ir priimti naują, nes jeigu nepaleisite to senojo mokymo, jis stabdys jūsų augimą, galbūt net ir visą šį likusį įsikūnijimą.

Tad ar išdrįsite pamąstyti apie šiuos klausimus, pažvelgsite į veidrodį, įvertinsite, kur jūs esate ir kas būtų geriausia jūsų augimui? Nesakau, ką turėtumėte daryti, tiesiog sakau, ką galite daryti. Visų pirma, galite pripažinti, kad kiekvieną kartą, kai jaučiate frustraciją, tai tegali ateiti iš atskirosios savasties, kadangi Sąmoningasis AŠ nejaučia frustracijos, jūsų AŠ ESU Esatis nejaučia frustracijos.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels