Atominė akceleruojanti kėdė ir laipsniškas apreiškimas

Klausimas: Turiu klausimą apie atominę akceleruojančią kėdę. Ar galėtų Mokytojas Sen Žermenas išsamiau paaiškinti, kaip ji veikia, ir ar įmanoma nedidelėms grupelėms dirbti su šia kėde?

Atsakymas iš pakylėtojo mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels

Jums reikia įsisąmoninti idėją, kad laipsniškas apreiškimas yra laipsniškas. Todėl, kaip Motina Marija paaiškino, kalbėdama apie Dangiškosios Motinos išmintį, mes visada žmonėms duodame koncepcijas, kurias jie gali suvokti savo dabartinėje sąmonės būsenoje. Ir tuomet mes tikimės, kad, užuot priėmę jas pažodžiui ir pavertę jas uždara dėžute, žmonės pakils aukščiau ir jiems ši koncepcija pasidarys nebereikalinga.

Atominės akceleruojančios kėdės koncepcija buvo duota XX amžiaus 4-ajame dešimtmetyje, kai labai mažai žmonių planetoje pajėgė suvokti pakylėjimo procesą ir tai, kaip jis iš tiesų vyksta. Jie sugebėjo jį suvokti labiau kūniškoje, fizinėje formoje, ir daugelis jų nesugebėjo jo abstrahuoti nuo fizinio kūno. Daugelis jų buvo prisirišę prie krikščioniškų idėjų, kad laikų pabaigoje pasirodys Jėzus, ir kad visų kada nors istorijoje gyvenusių žmonių fiziniai kūnai bus fiziškai prikelti, ir tuomet jie egzistuos kažkokiame dangaus pasaulyje kartu su savo turėtais fiziniais kūnais. XX amžiaus 4-ajame dešimtmetyje buvo daug žmonių, kurie negalėjo savo prote išsilaisvinti nuo šios idėjos, kad pakylėjimas turi būti fizinis procesas.

AŠ ESU judėjime mačiau būtinybę duoti žmonėms koncepciją, kurią jie gebėtų suprasti, ir todėl pristačiau jiems pakylėjimo koncepciją daug fiziškesniu būdu. Netgi daviau koncepciją, kad yra įmanoma pakilti fiziškai, ir tam tikra prasme iš tiesų yra įmanoma pakilti fiziškai, dematerializuojant fizinį kūną, gyvybės srautui įžengus į pakylėjimo spiralę. Tačiau tai iš tiesų nereiškia, kad fizinis kūnas pakyla, ir kad jūs dabar pakylėtoje karalijoje dėvite fizinį kūną, kuris primena jūsų Žemėje turėtą fizinį kūną. Tai nėra teisingas supratimas, tačiau jis buvo paremtas tuo laiku žmonių turėtu ribotu gebėjimu abstrahuoti.

Sekančiais dešimtmečiais daugelis žmonių išplėtė savo gebėjimą abstrahuotis nuo šių konkrečių fizinių įvaizdžių. Tuo tiesiog noriu pasakyti, kad atominės akceleruojančios kėdės koncepcija buvo tam tikrame sąmonės lygmenyje esantiems žmonėms duota koncepcija. Žinoma, įsikūnijime vis dar yra žmonių, kurie tebėra tame sąmonės lygmenyje, todėl koncepcija kaip tokia nėra atgyvenusi, tačiau ji iš tiesų yra atgyvenusi tiems iš jūsų, kurie sugebate abstrahuotis nuo labiau fiziško, materialaus požiūrio į šią koncepciją.

Nėra jokios būtinybės akceleruoti fizinius atomus. Fiziniai kūno atomai, net ir kai pakylate, nėra akceleruojami į pakylėtosios karalijos lygmenį. Fizinis kūnas, fiziniai materialaus pasaulio, kaip jį šiuo metu suprantate, atomai galiausiai bus – galėtume sakyti – akceleruoti, pakilus visai sferai, tačiau tai vis tiek nebus fizinis pakylėjimas. Iš tiesų bus taip, kad atomai transcenduos šiuos atomus sudarančią matricą. Jie bus akceleruoti į aukštesnį būvį, į visiškai aukštesnę minčių matricą, o ne į aukštesnę fizinę būseną linijiniu būdu – tai bus visiškai kitokia minčių matrica.

Matote, AŠ ESU judėjime perduoti mokymai buvo perduoti tokiu metu, kai žmonės turėjo šį poreikį. Jie taip pat labai stipriai tikėjo technologija ir technologijos gebėjimu kurti šiuos nuostabius prietaisus, kurie galėtų išspręsti visas problemas ir veiktų beveik kaip magija. Ir šį tikėjimą reikėjo, taip sakant, maitinti, nes tiesiog tokiame lygmenyje buvo žmonių sąmonė. Štai kodėl daviau tam tikrus mokymus apie šiuos įvairiausius prietaisus, egzistuojančius mokytojų ašramuose, tarp jų ir apie atominę akceleruojančią kėdę.

Turite suprasti, kad – net ir pakylėtųjų mokytojų mokymuose, o taip pat ir įvairiuose kituose dvasiniuose ir religiniuose mokymuose – visada mėginame perduoti tam tikrą idėją, tačiau, kad galėtume šią idėją perduoti, turime ją įvilkti į išorinę formą, kad žmonės galėtų ją suvokti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Išmintingas mokinys sugeba suvokti skirtumą tarp idėjos ir išorinės jos formos, sugeba suvokti skirtumą tarp koncepcijos ir formos, kuria ji yra išreiškiama.

Tad, nors aš daviau šią atominės akceleruojančios kėdės koncepciją ir ją ganėtinai išsamiai aprašiau, tai padariau tam, kad sužadinčiau žmonių vaizduotę, idant jie galėtų pažvelgti už jos ribų, galėtų pažvelgti už formos ribų, ir galėtų suvokti, jog iš tiesų yra įmanoma akceleruoti savo keturis žemesniuosius kūnus į visiškai naujo lygmens matricą. Tačiau jūs ne tiek akceleruojate savo kūnus, kiek akceleruojate energiją ir sąmonę. Ši akceleracija nėra linijiška akceleracija, kuomet paėmę fizinį atomą akceleruotumėte jį į aukštesnį vibracijų lygmenį. Jūs, kaip sakiau, iš tiesų išlaisvinate energiją iš atomo matricos. Išlaisvinate savo sąmonę nuo savo minčių ir jausmų matricos.

Ir šią koncepciją Jėzus įkūnijo, pademonstravo, ant kryžiaus. Jis turėjo mirti fiziškai, kad galėtų atgimti dvasiškai. Dalykas, kuris turi mirti, yra senoji matrica. Jos neįmanoma akceleruoti linijišku būdu. Nėra taip, kad ši matrica būtų tiesiog žemesniame tobulumo lygmenyje ir ją galėtumėte pakylėti į aukštesnius tobulumo lygmenis, kuomet ji galėtų pakilti. Šiai matricai privalote leisti mirti, idant Sąmoningasis AŠ galėtų išsilaisvinti nuo tapatinimosi su šia matrica.

Kaip jau turbūt išskaitėte tarp eilučių, tie iš jūsų, kurie esate atviri mūsų naujesniems mokymams, tiesiog turėtumėte ignoruoti atominės akceleruojančios kėdės idėją. Jūs jau esate transcendavę poreikį turėti šią koncepciją. Nėra konstruktyvu mėginti sukurti fizinę kėdę, nes jeigu iš tiesų egzistuotų mechaniškas/technologinis/fizinis būdas žmonėms pakilti, tuomet puolusieji iš tiesų jau seniausiai būtų tai sukūrę ir pasinaudoję juo, kad jėga įsiveržtų į pakylėtąją karaliją. Ir čia jie galėtų pradėti kurti chaosą, kaip tą matote Žemėje, o tai tiesiog nėra įmanoma.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels