Dangus

Ar kai kurios dvasinės būtybės gimė ypatingu būdu

Klausimas: Pasak kai kurių mokymų, Mahavatar Babadži gimė iš proto galios, o Padma Sambhava gimė iš proto lotoso. Ar jų gimimo istorijos yra tikros, ar jos tiesiog yra tam tikrą prasmę turintys simboliai?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Mano mylimieji, pasaulyje yra daug, daug mokymų, kuriuose tam tikros būtybės yra išskiriamos kaip gimusios ypatingu būdu. Jūs, žinoma, turite Jėzų ir nekaltą prasidėjimą, turite Gautamą Budą, gimusį labai ypatingu būdu, ir turite įvairius teiginius apie būtybes, gimusias išskirtinai iš proto. Nė vienas iš šių mokymų nėra teisingas, mano mylimieji.

Koks yra esminis tikslas, dėl kurio dvasinė būtybė ateina į įsikūnijimą ir materializuoja tam tikrą fizinį buvimą Žemėje? Tikslas nėra pademonstruoti pranašumą; tikslas yra pademonstruoti kelią, kuriuo visi žmonės gali eiti į pakylėtąją būseną. Kuo ypatingesnė būtų būtybė, ar tai dėl savo gimimo ar dėl kitų charakteristikų, tuo labiau tai būtų priešinga šiam tikslui.

Matote, visa ši idėja, kad kai kurios būtybės yra gimusios ypatingu būdu, kurio kiti žmonės negali pakartoti, tiesiog nėra teisinga. Tai yra puolusios sąmonės vaisius ir jos troškimo visada paversti tam tikrus žmones ypatingais, idant jūs, kurie save laikote paprastais žmonėmis, negalėtumėte jais sekti. Tik pažvelkite, kaip krikščionybės religija panaudojo nekalto prasidėjimo koncepciją tam, kad išskirtų Jėzų ir tiek daug žmonių įtikintų, jog yra erezija galvoti, kad jie gali eiti keliu į Kristiškumą.

Turite suprasti, kad dvasinei būtybei nėra neįmanoma materializuoti kūną proto galiomis. Tai yra įmanoma padaryti, bet tai tiesiog neturėtų jokio tikslo, ir, tiesą sakant, Karminė Valdyba, prižiūrinti Žemės evoliuciją, to daryti neleidžia. Todėl praktiškai tai nevyksta. Tie, kurie nori ateiti į fizinį kūną Žemėje, turi tai daryti per daug pastangų reikalaujantį procesą, gimdami tuo pačiu įprastiniu būdu kaip ir visi kiti.

Papildymas iš Motinos Marijos: Išimtys, žinoma, egzistuoja kiekvienai taisyklei, ir yra pakylėtųjų mokytojų, kurie gavo dispensaciją kuriam laikui materializuoti fizinį kūną, ir jiems nereikėjo pereiti fizinio kūno gimimo ir jo suaugimo proceso. Tai nutiko Sen Žermenui kaip Europos Stebukladariui, ir Jėzui, kai jo misija Galilėjoje baigėsi. Tačiau tai yra retos išimtys.

Babadži gimė įprastiniu būdu, bet išsaugojo savo fizinį kūną daug ilgiau nei įprasta. Padma Sambhava gimė įprastiniu būdu paskutiniame savo įsikūnijime.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels