Ar pakylėtieji mokytojai yra iš tam tikrų šalių?

Klausimas: Ar Korėjos arba Azijos istorijoje yra buvę pakylėtųjų mokytojų?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Seule, Korėjoje 2016 metais:

Buvo užduotas klausimas, ar mes, kurie dabar esame pakylėtieji mokytojai, buvome įsikūniję daugelyje skirtingų šalių. Žinote, kad perdavėme jums informaciją apie įvairius įsikūnijimus, ir daugeliu atvejų, perdavėme žinias apie šiuos įsikūnijimus per pasiuntinius, kurie gyveno Vakarų pasaulyje, ir todėl jiems pagrinde buvo skirta kalbėti Vakarų auditorijai, patraukti žmones Vakaruose ir padėti jiems suprasti, kad mes buvome įsikūnijime lygiai taip pat kaip ir jūs. Mūsų tikslas buvo leisti jums suvokti, kad mes taip pat buvome įsikūnijime ir todėl patyrėme viską, ką patiriate jūs.

Žinoma, neįmanoma neutralizuoti žmogiškojo ego poveikio. Tai paskatino daugelį žmonių paimti mūsų praeities įsikūnijimus ir pasinaudoti jais mūsų pavertimui stabais, kuomet jie patikėdavo, jog dėl to, kad turėjome visus tuos ypatingus įsikūnijimus praeityje, mes esame daug aukščiau už jus ir buvome daug aukščiau už jus, kai buvome įsikūnijime.

Norėčiau, kad suprastumėte, jog, nors mes jums ir perdavėme informaciją apie keletą savo įsikūnijimų, dauguma mūsų, kurie šiandien esame pakilę, Žemėje buvome įsikūniję labai ilgą laiką, kartais įsikūnijime Žemėje prabūdami net iki dviejų milijonų metų. Akivaizdu, mano mylimieji, kad, kai tiek daug kartų įsikūnijate Žemėje, ne visada būnate svarbiais istoriniais žmonėmis. Turite suprasti, kad, nors mes šiandien esame pakilę, turėjome daug, daug įsikūnijimų, kuriuose buvome niekam nežinomi arba paprasti žmonės, ar kad ir kaip norėtumėte tai pavadinti.

Labai svarbu, kad nesinaudotumėte mūsų kalbomis apie savo ankstesnius įsikūnijimus mūsų pavertimui stabais, patikėdami, kad, jeigu šiuo metu nesate svarbi istorinė asmenybė, negalėsite po šio gyvenimo pakilti, nes iš tiesų galite pakilti po šio gyvenimo. Suprantate, kad daugelis svarbių istorinių žmonių, apie kuriuos žinote iš istorijos, iš tiesų buvo į įsikūnijimą atėjusios puolusios būtybės, nes būtent jos turi ambicijas užimti svarbius postus visuomenėje. Turėtumėte būti labai atsargūs, kad nepradėtumėte painiotis ir negalvotumėte, jog būti svarbiu asmeniu visuomenėje yra tas pats, kas turėti dvasinius pasiekimus.

Daugelis jūsų, kurie esate šiame kambaryje, turite tokius pačius pasiekimus, kuriuos turėjo daugelis pakylėtųjų mokytojų savo paskutiniame įsikūnijime Žemėje. Todėl jūs taip pat turite potencialą pakilti po šio gyvenimo, ir yra visiškai nesvarbu, ar būsite pripažinti žmonių ir ar turėsite kokį nors reikšmingą vaidmenį visuomenėje. Ne tai lemia jūsų gebėjimą pakilti; jį lemia jūsų sąmonės būsena.

Na ir dabar, kaip sakiau, mes visi turėjome daug, daug gyvenimų, ir daugelyje šių gyvenimų nebuvome ypatingais žmonėmis, nevaidinome ypatingo vaidmens visuomenėje. Daugelis mūsų buvome įsikūniję daugelyje skirtingų šalių ir tarp daugybės skirtingų žmonių grupių. Aš pats buvau įsikūnijęs praktiškai visose šiandien egzistuojančiose šalyse. Nors kai, pavyzdžiui, buvau įsikūnijęs šiandieninėje Korėjos teritorijoje, Korėja nebuvo žinoma kaip Korėjos šalis, tai buvo ankstesniais laikais. Ir vis dėlto, noriu kad suprastumėte, jog beveik visose Žemėje egzistuojančiose šalyse buvo žmonių, kurie jose buvo tam tikru laiku įsikūniję, ir šie žmonės šiandien yra pakylėtieji mokytojai. Ir būtent tai yra svarbu prisiminti, ir, žinoma, iš tiesų yra žmonių, kurie buvo įsikūniję Korėjoje, ir kurie dabar jau yra pakilę, tačiau tas pats galioja ir daugumai kitų šalių.

Tiesa tokia, kad egzistuoja tam tikri etapai, per kuriuos pereina siela, įsikūnydama į Žemę panašioje planetoje. Dauguma sielų pereina periodą, per kurį pasineria į gyvenimą Žemėje, o tuomet, po kurio laiko, per kurį buvote labai stipriai susitapatinę su gyvenimu Žemėje, pradedate labiau sąmoningėti ir tuomet pradedate kelionę aukštyn vedančiu keliu, kuriuo einate link savo pakylėjimo. Eidami per šį etapą, per kurį dirbate dėl savo pakylėjimo, dažnai pasirenkate įsikūnyti daugelyje skirtingų vietų, daugelyje skirtingų visuomenių ir daugelyje skirtingų kultūrų, nes tai jums padeda įveikti tapatinimąsi su Žeme.

Įsikūnydami toje pačioje kultūroje ir galbūt toje pačioje karminėje žmonių grupėje ilgą laiką, pradedate labiau įstrigti mąstyme, kad tai yra vienintelis būdas būti žmogumi Žemėje. Pradedate stipriau tapatintis su ta kultūra, su ta tautybe. Kai žinote dirbantys dėl savo pakylėjimo, specialiai renkatės įsikūnyti daugelyje skirtingų situacijų, siekdami išsilaisvinti iš savo tapatinimosi su žemiškais dalykais.

Tai taip pat reiškia, kad, daugeliu atvejų, keletą gyvenimų įsikūnysite vyru, ir tuomet keletą gyvenimų įsikūnysite moterimi. Žinau, kad ši tema daugelį žmonių privers pasijusti nepatogiai, tačiau faktas yra toks, kad tie iš mūsų, kurie šiandien esame vyriškojo poliariškumo pakylėtieji mokytojai, daugeliu atvejų turėjome daug gyvenimų, kuriuose Žemėje buvome moterimis. O tie iš mūsų, kurie yra moteriškojo poliariškumo pakylėtieji mokytojai, turėjo daug gyvenimų, kuriuose įsikūnijime Žemėje buvo vyrais.

Pakylate tiktai įveikdami savo tapatinimąsi su bet kokiais vaidmenimis čia Žemėje. Jūs gi suprantate, kad Žemė nėra labai aukšta planeta; Žemės planeta yra labai stipriai paveikta dualistinės sąmonės. Tad, žinoma, negalėsite pakilti, jeigu nebūsite išsilaisvinę iš dualistinės sąmonės, o tai reiškia, iš visų tų daugybės vaidmenų, iš daugybės tapatumų, kuriuos žmonės susikūrė čia Žemėje ir kurie yra grįsti dualizmu, kurie yra paveikti puolusios sąmonės. Kad galėtumėte įveikti savo tapatinimąsi su šiais vaidmenimis, jums yra labai naudinga įsikūnyti daugelyje skirtingų situacijų.

Štai kodėl šioje konferencijoje sakėme, kad nežiūrime į jus kaip į korėjiečius; mes į jus žiūrime kaip į dvasines būtybes. Nežiūrime į amerikiečius kaip į amerikiečius, mes į juos žiūrime kaip į dvasines būtybes, ir tas pats, žinoma, galioja visiems. Mes nežiūrime į išorinį paltą, kurį šiuo metu dėvite, savo nacionalinio ar netgi šeimos tapatumo pavidalu. Mes į jūs žiūrime kaip į dvasines būtybes, kurios turėjo ilgą istoriją, bet taip pat turi dievišką individualumą, ir būtent su tuo mes siekiame dirbti, padėti jums įveikti savo tapatinimąsi su savo artimiausia aplinka.

Jau anksčiau sakėme, kad svarbu nepamiršti, jog yra neišvengiama, kai esate įsikūnijime, kai ateinate į įsikūnijimą į Žemę, jog pamirštate Dangiškąjį planą, kurį susikūrėte prieš ateidami į įsikūnijimą. Pamirštate, kas esate, kaip tęstinumą turinti būtybė. Gimstate ir pradedate tapatintis su savo šeima, su savo kultūra, su savo tautybe, tačiau tam, kad iš tiesų galėtumėte eiti dvasiniu keliu, jums iš tiesų reikia pereiti periodą, kuomet pažvelgtumėte į tai ir suvoktumėte, kad nesate šis išorinis tapatumas. Jūs esate ne tai, tai tėra transporto priemonė, kurią pasirinkote tam konkrečiam įsikūnijimui, ir jums reikia ištirti, kokius elementus turi ši transporto priemonė, kurie iš tiesų gali jums padėti augti.

Visada egzistuoja tam tikri pozityvūs dalykai, kurių galite išmokti iš tos kultūros ir tautybės, tačiau taip pat egzistuoja tam tikri dalykai, kuriuos jums reikia įveikti, reikia transcenduoti, reikia nuo jų atsitraukti ir suvokti: „O, bet aš gi nesu ši ribota būtybė, kuria mano kultūra teigia, kad esu.“ Kiekviena kultūra turi tam tikrus apribojimus, kuriuos uždeda tos kultūros nariams. Dauguma šiandien Žemėje egzistuojančių kultūrų verčia žmones save laikyti žmogiškomis būtybėmis, turinčiomis labai ribotus gebėjimus. Turite suprasti, kad tai yra tik paltas, kurį dėvite, ir jums reikia jį nusivilkti ir atkurti ryšį su tuo, kas esate, kaip labai labai ilgą istoriją turinti būtybė.

Visi jūs į įsikūnijimą Žemėje atėjote gerokai seniau nei atsirado šiuolaikinės šalys. Todėl negalite, jeigu esate savo paskutiniame įsikūnijime, tapatintis su tam tikra šalimi ar kultūra, net ir su savo kūno lytimi, negalite savęs laikyti išskirtinai vyriška ar moteriška būtybe. Jūs esate dvasinė būtybė, ir esate aukščiau už visas šias išorines charakteristikas.

Tad taip, iš tiesų buvo pakylėtųjų mokytojų Korėjos istorijoje, tačiau jie nėra žinomi tuo vardu, kurį turėjo būdami įsikūnijime Korėjoje. Jie yra žinomi kitu, universalesniu vardu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels