Dangus

Eteriniai mokytojų ašramai

Klausimas: Ar galėtų mokytojai atviriau pakalbėti apie tai, kas yra eterinis ašramas?

Kim Michaels: Jaučiu, kad aš galiu jums truputį apie tai papasakoti, kadangi jie perdavė apie tai įvairius mokymus. Iš esmės mokytojai čia yra tam, kad mums įvairiais būdais padėtų. Tačiau jiems, daugumoje atvejų, nėra leidžiama nusileisti į fizinį įsikūnijimą arba fiziškai materializuotis. Egzistuoja reti atvejai, kai žmonės juos matė, tačiau šie atvejai yra labai reti. Tad paprastai jiems nėra leidžiama nusileisti žemiau identiteto lygmens, kuris taip pat kai kuriuose mokymuose dar yra vadinamas eterine oktava. Mokytojai per mane paprastai ją vadina identiteto karalija, norėdami tai susieti su keturiais mūsų turimais kūnais. Tačiau tai taip pat galima vadinti tiesiog eterine karalija.

Mokytojai yra pasakę, kad eterinė karalija turi 33 lygmenis, ir žemesniuosiuose 11 lygmenų gali egzistuoti puolusios būtybės, tad žemiau šio lygmens nėra jokių eterinių ašramų. Mokytojų ašramai egzistuoja 22 aukštesnėse eterinio lygmens karalijose. Priežasčių tam yra daug, tačiau viena iš jų yra ta, kad, kai esame įsikūnijime, mums yra sunku nukeliauti savo subtiliaisiais kūnais į dvasinę karaliją. Tačiau mes turime identiteto kūną, kuris jau yra identiteto karalijoje, tad priklausomai nuo to, į kurį identiteto karalijos lygmenį esame susikoncentravę, tai vis dar nėra toks didelis atstumas nukeliauti į vieną iš mokytojų ašramų.

Mes galime tenai nukeliauti ir galime išmokti specifines pamokas. Galime neprisiminti to sąmoningai, nors yra žmonių, kurie tai prisimena. Daugelis žmonių, akimirką prieš nubusdami, patyrė taip vadinamą sąmoningą sapnavimą, aiškesnį sapną, kuriame matė save kažkokioje mokymosi aplinkoje. Aš tai patyriau keletą kartų savo gyvenime, jausmą, kad esu mokymosi aplinkoje su kitais žmonėmis. Tai yra pavyzdys, kai sąmoningai prisimenate pabuvoję viename iš šių eterinių ašramų. Tačiau net jeigu sąmoningai to neprisimenate, vis tiek galite išsaugoti išmoktas pamokas. Kartais galite nubusti su įžvalga, kurios dar vakar neturėjote, ir tiesiog staiga kažką suvokiate. Arba dienos metu, staiga kažką suprantate, ir tai gali būti jūsų apsilankymo tenai pasekmė.

Na ir dabar, žinoma, mokytojai taip pat gali perduoti šviesą per šiuos eterinius ašramus į kitas karalijas – į mentalinę, emocinę ir fizinę karalijas. Tai yra dar viena priežastis, dėl kurios jie turi šiuos ašramus. Galite atrasti įvairių ašramų aprašymus kai kuriuose senuose mokymuose. Buvo toks judėjimas, vadinamas AŠ ESU judėjimu, ir jie turėjo kai kurių ašramų aprašymus, pavyzdžiui, turėjo Simbolių Urvo aprašymą, kurį Sen Žermenas turi virš Vajomingo valstijos JAV. Šie aprašymai yra labai vaizdingi. (Jie pateikiami knygoje „Atskleistosios Misterijos“)

Taip pat yra labai gera Summit Lighthouse išleista knyga, pavadinimu „Mokytojai ir jų ašramai“, kurioje yra aprašomi visi mokytojai, visi jų ašramai, jų fizinės vietovės, ir taip pat yra pateikiamas trumpas aprašymas, o kai kuriais atvejais ir ilgesnis aprašymas, tačiau daugumoje atvejų yra pateikiamas bent trumpas ašramo aprašymas. Jeigu norite daugiau apie tai sužinoti, ši knyga yra geriausias informacijos šaltinis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels