Dangus

Kaip mokytojai su mumis dirba

Klausimas: Kai gauni žinutes iš pakylėtųjų mokytojų, ar jauti mokytojus visą laiką ar tik tam tikrą laiką? Kaip kontroliuoji, kada girdi žinias iš mokytojų?

Kimas: Turi omenyje, ar girdžiu juos visą laiką, ar tik tuomet, kai priimu diktavimą?

Klausimas: Taip.


Atsakymas iš Kim Michaels:

Ne, aš negirdžiu mokytojų visą laiką. Kai priimu diktavimą, visada žinau, kai mokytojai nori kažką pasakyti, ir tuomet paskiriu tam laiką, kaip, pavyzdžiui, čia. Kasdieniniame gyvenime, aš, žinoma, negirdžiu mokytojų visą laiką. Turite suprasti, kad mokytojai, kaip sakė Arkangelas Mykolas, nė vieno nenori kontroliuoti. Jie nenori kištis į mūsų laisvą valią.

Tad mano vaidmuo, kai priimu diktavimą, iš tiesų yra perduoti mokymus, kuriuos mokytojai nori perduoti. Ir šiuo atžvilgiu, aš, žinoma, atidedu į šalį savo paties troškimus, poreikius ar mąstymą. Tiesiog mėginu būti atviromis durimis ir leidžiu jiems per mane kalbėti. Aš, žinoma, esu toks pat žmogus kaip ir jūs visi. Einu dvasiniu keliu, gyvenu praktišką gyvenimą. Mano praktiniame gyvenime yra daug aspektų, kur turiu priiminėti savarankiškus sprendimus. Nėra taip, kad mokytojai man viską pasako, ką daryti ar kaip turėčiau kažką daryti. Tiesą sakant, jie labai mažai kišasi į mano asmeninį gyvenimą.

Tai, žinoma, nereiškia, kad galiu daryti ką noriu, ar kad darau ką noriu, tačiau yra daug sprendimų, kuriuos jie nori, kad priimčiau. Aš nesiskiriu nuo jūsų, ta prasme, jog neteigiu, kad esu nušvitęs, neteigiu, jog turiu kažkokius ypatingus dvasinius pasiekimus, kurie mane išskirtų iš jūsų. Aš einu dvasiniu keliu lygiai taip pat kaip ir jūs. Susiduriu su savo iniciacijomis ir kartais darau klaidas, kaip mes visi jas darome. Tai yra dalis kelio, kuriuo eidami mokomės. Tam tikra prasme, gali skambėti kvailai, kai sakau, jog mano ryšys su mokytojais nesiskiria nuo jūsiškio, tačiau, tam tikra prasme, mano asmeninis ryšys mano asmeniniame gyvenime ne tiek labai skiriasi nuo jūsiškio.

Visada galite stengtis stiprinti savo susiderinimą su mokytojais savo gyvenime, kuomet pradėtumėte jausti, kad esate ryšyje su mokytojais ir gaunate iš jų impulsus. Tačiau iš tiesų neužmegsite ryšio su mokytojais, jeigu tikėsitės, kad jie jums sakys, ką daryti. Mačiau atvejų, kai žmonės turėjo kažkokį ryšį su mokytojais, bet jie tarsi nenorėjo priiminėti savarankiškų sprendimų ir norėjo, kad mokytojai jiems pasakytų: „Nedaryk to“ arba „daryk tai“.

Mokytojai gali tai kurį laiką daryti, tačiau kartais jie specialiai žmonėms duoda tiek daug nurodymų, kad jie negali jų visų laikytis. Jie nori, kad žmonės pasiektų tašką, kuriame pradėtų priiminėti savarankiškus sprendimus. Aš iš tiesų mačiau pavyzdžių, kai žmonės nenorėjo priiminėti jokių sprendimų, nebent mokytojai jiems būtų pasakę tai daryti, tai reiškia, kad jie negalėjo gyventi normalaus gyvenimo, nes nieko negalėjo daryti. Arba jie manė, kad mokytojai jiems sako, ką daryti, bet tai iš tiesų nebuvo pakylėtieji mokytojai, tai buvo netikri mokytojai, kurie mėgino kontroliuoti šiuos žmones.

Vienintelis būdas iš tiesų dirbti su pakylėtaisiais mokytojais yra pripažinti laisvos valios svarbą. Tai reiškia, kad yra sprendimų, kuriuos tiktai jūs galite priimti. Mokytojai šiuo atveju gali padaryti vieną dalyką: jie jums gali suteikti atskaitos tašką. Tai sakydamas turiu omenyje, kad mano santykis su mokytojais iš esmės yra grįstas tuo, kad pažįstu jų vibraciją. Tai sunku paaiškinti, tačiau, jeigu kažką sprendžiu savo asmeniniame gyvenime, galiu jausti, ar šis sprendimas yra harmonijoje su mokytojais, ar jis nėra harmonijoje su mokytojais. Galiu tai pajausti, ir manau, kad jūs visi galite išmokti tai pajausti.

Tai reiškia, kad, jeigu kažką darau, kas nėra teisinga pagal mokytojus, tuomet galiu tai pajausti – jeigu esu tam atviras. Tačiau taip pat turite suprasti, kad yra daug, daug sprendimų mūsų kasdieniniame gyvenime, ir nėra taip, tarsi mokytojai sėdėtų ir viską teistų. Kadangi jie žino, jog mes gebame priimti šiuos sprendimus, ir nėra taip, tarsi mes priimtume klaidingus arba teisingus sprendimus.

Buvau sutikęs žmonių, kurie galvojo, kad, jeigu vykdote Dievo valią, yra tik vienas dalykas, kurį galite daryti. Tarsi, jeigu eičiau link tų tenai esančių durų, turėčiau eiti griežtai nubrėžta linija, reprezentuojančią Dievo valią, ir jei tik laikysiuosi šios linijos, elgsiuosi teisingai. Jeigu nuklysiu į šoną, darysiu kažką ne taip. Bet viskas yra ne taip. Yra daug būdų pasiekti tas duris, ir gali būti, kad, norėdami pasiekti tas duris, turėsite pakalbėti su tuo žmogumi, su anuo žmogumi ir dar ir su tuo žmogumi, kol iki tenai nusigausite. Tame nėra nieko blogo. Mes visi turime savo individualų kelią, kuriuo einame.

Tad galima sakyti, kad mokytojai mums duoda tam tikras ribas, jie mums gali leisti pajausti, kada pernelyg toli išklystame iš savo kelio. Ir tuomet galite pajausti, kad kažkas čia yra ne taip, galite pajausti tai intuityviai. Tačiau šiose ribose, mokytojai palieka mums laisvę daryti ką norime, ir, daugeliu atvejų, tai nėra svarbu. Galite kažką pasirinkti, ir tai bus teisingas pasirinkimas, taip pat galite pasirinkti ir kažką kito, ir tai taip pat bus teisinga.

Štai kodėl turime būti labai atsargūs, kad nepradėtume mokytojais naudotis tuose valdžios žaidimuose, apie kuriuos kalbėjo Arkangelas Mykolas. Pažinojau žmonių, kurie norėjo, kad kitas žmogus kažką padarytų, ir jie šiam žmogui tardavo: „Arkangelas Mykolas man pasakė, kad turėtum tai daryti.“ Bet mokytojai dirba ne taip. Neturėtumėte naudotis mokytojais, kaip žmonės tai daro kai kuriose religijose sakydami, kad Dievas jus nuteis, jeigu padarysite kažką ne taip, ir jie mėgina įbauginti žmones. Mokytojai dirba ne taip, jie mums duoda daug laisvės.

Tai buvo ilgas atsakymas, tačiau mums yra svarbu suvokti, kad mokytojai mums duoda daug laisvės priiminėti savarankiškus sprendimus, nes būtent taip mes mokomės. Tarsi būtume vaikai, žaidžiantys smėlio dėžėje, o šalia mūsų ant suoliuko sėdėtų mūsų motina. Ji mus atsivedė į smėlio dėžę, nes čia yra saugu, ir tol, kol liksime smėlio dėžėje, būsime saugūs. Ir tuomet mūsų motina mus paleidžia žaisti ir nesikiša, tačiau žinome, kad ji bus šalia, kai mums jos reikės. Būtent tokie yra mokytojai.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2016 Kim Michaels