Dangus

Klausimas apie gyvybės srautus, kurie yra pakylėtųjų mokytojų tąsos

Klausimas: Iš pradžių citata iš Jėzaus: „Yra ypač svarbu žinoti, kad egzistuoja tam tikras skaičius žmonių Žemėje, kurie turi labai artimą ryšį su vienu arba keliais pakylėtaisiais mokytojais. Galėtume sakyti, kad šie žmonės yra tik per vieną dvasinę kartą nutolę nuo mokytojo. Ar kad jie yra mokytojo individualizacijos. Po savo pakylėjimo galite nuspręsti pasiųsti savo pačių dalį atgal į inkarnaciją, kad padėtumėte dvasinei Žemės evoliucijai, ir individualūs pakylėtieji mokytojai iš tiesų tai padarė. Kai suvokiate savo kilmę ir pilnai įkūnijate šį naują dvasinį tapatumą, pakylėtasis mokytojas ar mokytojai, iš kurių atėjote, gali per jus veikti, kaip Viešpats Maitrėja veikė per mane. Šioje Žemės dvasinės evoliucijos pakopoje yra labai svarbu, kad šį potencialą turintys žmonės nubustų to, kas jie yra, realybei.“ Ar tarp mūsų yra tokių, kurie būtų mums žinomų pakylėtųjų mokytojų tąsos: Motinos Marijos, Čohanų, Gautamos, Viešpaties Maitrėjos, Jėzaus ir t.t.?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Taip, yra, tačiau tai nebus jums pasakyta iš išorės, jeigu jums tai galioja. Todėl, kad turite tai gauti iš vidaus, nes kitaip tai nepadarys norimo poveikio. Aš rekomenduočiau neskirti tam pernelyg daug savo dėmesio. Ypač turėtumėte saugotis šio troškimo būti ypatingais, jaustis ypatingais, nes dažnai tai gali paskatinti ego arba atskirąsias savastis iškrėsti jums pokštą, kai išgirstate panašius mokymus.

Tam tikra prasme, tokie mokymai yra iššūkis, kaip ir ankstesnėje dispensacijoje, kai žmonėms buvo pasakyta, kad jie turi aukščiausią mokymą planetoje. Ką su tuo darote? Ar leidžiate savo ego ar atskirųjų savasčių troškimui būti ypatingais suvešėti, išgirdę panašų mokymą? Štai kodėl yra geriau ištirti save ir pažiūrėti, ar neturite kažkokių žmogiškų ambicijų ar troškimų. Netgi gali būti konstruktyvu kurį laiką tiesiog neskirti tam savo dėmesio. Nesijaudinti dėl to, ar tai jums galioja, kad galėtumėte išsilaisvinti nuo bet kokių tokių troškimų, kol pasieksite pakankamą neutralumo būseną, kad galėtumėte šiam suvokimui leisti ateiti iš vidaus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels