Dangus

Pakylėtieji mokytojai bendrauja vieni su kitais visiškai kitokiu būdu nei žmonės Žemėje

Klausimas: Tai būtų klausimas apie dvasines karalijas. Ar egzistuoja santuokiniai ryšiai danguje, dvasinėse karalijose? Ar Pakylėtieji Mokytojai tuokiasi? Ar jie kuria šeimas, o gal jie turi vidinį ryšį tik su savo liepsna dvyne ir neturi teisės pasirinkti kito partnerio gyvenime? Ar egzistuoja romantinė meilės pusė, o gal ji yra įmanoma tik nepakilusioje sferoje? Kokio stiprumo yra santuokiniai ryšiai tarp Pakylėtųjų Mokytojų, o gal jie neturi pastovaus ryšio dėl savo formų ir tarnystės pobūdžio specifikos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Šis klausimas yra užduodamas iš tos sąmonės, kurią turite būdami įsikūnijime tankioje materijos planetoje. Galima tai suprasti, čia nėra jokio kaltinimo. Tačiau aprašyti ryšius, kuriuos mes, Pakylėtieji Mokytojai, turime, paprasčiausiai nėra konstruktyvu, kadangi nesugebėtumėte to suvokti savo dabartiniame sąmonės lygmenyje. Pavyzdžiui, galime sakyti, kad santuokos pakylėtoje karalijoje neegzistuoja. Į kokią valdžią ar bažnyčią turėtume kreiptis, norėdami gauti santykių palaiminimą? Mes neturime fizinių kūnų. Neturime fizinės lyties. Neturime romantinių santykių, kuriuos jūs čia turite. Mes vieni su kitais bendraujame visiškai kitokiu būdu.

Ir tai yra, kaip vakar sakė šis pasiuntinys: norėdami paaiškinti sąlygą, turite išrasti naują žodyną, tačiau tiems, kurie vis dar tebėra įsikūnijime, šis žodynas neturėtų jokios prasmės, o tiems iš mūsų, kurie esame pakylėtoje karalijoje, šis žodynas yra nereikalingas, nes mes patiriame šias sąlygas. Galiu pasakyti, kad nieko nėra pastovaus pakylėtoje karalijoje, viskas nuolatos vystosi. Tad geriausias atsakymas, kurį galiu jums duoti, yra „ateikite čia aukštyn ir patys pamatysite“. Tiesą sakant, mes jau anksčiau davėme mokymą, kad neturime fizinio sekso ekvivalento, tačiau praktikuojame tokį susiliejimą, kuris yra malonesnis ir teikia didesnį džiaugsmą, nors mes nenaudojame šių terminų įvardinti tam, ką patiriame.

Taip pat pasakysiu, kad pakylėtoje karalijoje nesame susaistyti santykiais vien su savo liepsna dvyne, mes bendraujame laisvesniu būdu. Tačiau noriu pasakyti vieną dalyką, patyrimas, kurį patiriame pakylėtoje karalijoje – nenoriu jums sukurti įspūdžio, kad tai būtinai yra geriau nei tai, ką jūs patiriate Žemėje. Tai, ką jūs patiriate Žemėje, yra specifinės rūšies patyrimas, kurio negalite patirti pakylėtoje karalijoje, nes ji nėra tokia tanki.

Tad štai ką noriu pasakyti: tol, kol esate Žemėje, susitelkite į mėgavimąsi tomis patirtimis, kurias galite patirti turėdami fizinį kūną tankioje materijos planetoje. Taip labai nesirūpinkite tuo, kaip ten viskas atrodo pakylėtoje karalijoje, nes jūs tai patirsite, kai čia atsidursite. Tad koncentruokitės ten, kur esate, būkite patenkinti tuo, kur esate, būkite ramybėje ten, kur esate, ir kuo geriau išnaudokite savo turimą laiką, kol esate Žemėje, užuot jaudinęsi ar rūpinęsi tuo, kaip ten viskas yra pakylėtoje karalijoje.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels