Pakylėtojo mokytojo šviesos kūnas neturi lyties, kaip ji yra suprantama Žemėje

Klausimas: Ar kūno lytis paskutiniame įsikūnijime prieš pakylėjimą nulemia „vyrišką arba moterišką“ poliariškumą, kurį turės naujai pakilusi būtybė? Pavyzdžiui, žinome, kad Motina Marija, Kuan Jin, Nada, Guru Ma savo paskutiniame įsikūnijime buvo moteriškame kūne, o Buda, Jėzus, Sen Žermenas, Mokytojas MOR ir kiti buvo vyriškuose kūnuose. Ar tai reiškia, kad jeigu tai yra mūsų paskutinis įsikūnijimas, mūsų kūno lytis kažkokiu būdu nulems kurį polių, vyrišką ar moterišką, mes turėsime po įsikūnijimo?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Bendrai paėmus, taip, ši koreliacija egzistuoja. Tačiau tai nėra visai taip, kaip gali atrodyti iš nepakylėtosios perspektyvos. Jeigu kalbėtume su jumis visiškai sąžiningai, turėtume sakyti, kad iš tiesų mes neturime lyties pakylėtoje karalijoje, kaip jūs lytį suvokiate Žemėje. Tad kai Pakylėtasis Mokytojas nusprendžia likti su Žeme ir dirbti su Žemės evoliucijomis, jis prisistato kaip akivaizdžiai vyrišką arba moterišką lytį turintis asmuo, kad suteiktų žmonėms Žemėje kažką, kas jiems būtų pažįstama.

Tačiau pakylėtoje karalijoje mes esame, taip sakant, daug labiau androgeniški, nes akivaizdžiai suvokiame tiek moteriškus, tiek vyriškus aspektus. Tad nesame taip stipriai saistomi šių vaidmenų ir, žinoma, nesame saistomi fizinio kūno lyties, nes iš tiesų negalime sakyti, kad turėdami šviesos kūną mes turime lytį, kaip jūs tai suprantate Žemėje. Tačiau kol kas buvome nusprendę, kad nors jums ir perdavėme mokymą, jog galite pakeisti lytį daugelį kartų reinkarnuodamiesi, nusprendėme nepainioti žmonių, pristatydami jiems tiek vyriškas, tiek moteriškas savo inkarnacijas, kurias mes visi, žinoma, turėjome, ir kurias jūs visi turėjote.

Bet mes tiesiog nusprendėme, kad nenorėdami pernelyg žmonių apkrauti, koncentruosimės tik į tai, kad jeigu vyriškas Pakylėtasis Mokytojas perduoda savo įsikūnijimus, jis perduoda vyriškus įsikūnijimus. Jeigu moteriška Pakylėtoji Mokytoja perduoda savo įsikūnijimus, ji perduoda moteriškus įsikūnijimus.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels