Pakylėtosios būtybės inkarnacija

Klausimas: Ar tiesa, kad Motina Marija turėjo dar kartą užsitarnauti savo pakylėjimą?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Rusijoje, Novosibirske 2017 metais.

Linijiškas protas visada nori daryti tai, ką linijiškas protas yra sukurtas daryti, jis nori į viską susikurti linijišką požiūrį. Tai turi ribotą vertę, kas liečia sudėtingesnių temų, tokių kaip inkarnacija ir pakylėjimas, supratimą. Nenoriu į tai labai giliai leistis, nes galbūt kitą kartą tai padarysiu, kai būsiu perdavusi mokymus, kurie leis žmonėms lengviau tai suvokti. Mano įsikūnijimas Motina Marija nebuvo pirmasis mano įsikūnijimas Žemėje. Nebuvo taip, kad būčiau nusileidusi į tą įsikūnijimą vien tam, kad būčiau Jėzaus motina. Iš tiesų turėjau ankstesnių įsikūnijimų.

Na ir dabar, mano mylimieji, kad ir kokius dvasinius pasiekimus galėjote turėti prieš ateidami į Žemę, kai ateinate į Žemę, tampate pavaldūs šios planetos dėsniams ir masinei sąmonei. Tampate pavaldūs Laisvos Valios Įstatymui, ta prasme, jog kad ir kokie būtų buvę jūsų ankstesni pasiekimai, neateinate į įsikūnijimą turėdami pilną savo pasiekimų suvokimą ar turėdami tą sąmonės lygį. Kodėl taip yra, mano mylimieji? Todėl, kad su pakylėtąja sąmone negalite nusileisti į įsikūnijimą į Žemę. Turite pažeminti savo sąmonę.

Ilariono knygoje (Mistinės Vizijos iniciacijos) jis aprašo, kaip kiekvienas iš 144 sąmonės lygmenų turi tam tikrą iliuziją. Eidami keliu link pakylėjimo kiekviename laiptelyje įveikiate vis po vieną iliuziją. Na ir dabar, suprantate, kad gyvybės srautai, kurie iš pradžių buvo sukurti įsikūnyti Žemėje, buvo sukurti 48 lygmenyje, tad jie nusileido į įsikūnijimą tame lygmenyje. Na ir dabar, jeigu turite būtybę iš pakylėtosios karalijos, kuri nusileidžia įsikūnyti, tuomet ši būtybė turi pažeminti savo sąmonę, vilkdamasi iliuziją po iliuzijos, kol galiausiai pažemina savo sąmonę iki tokio lygmens, kuriame nusprendžia pirmą kartą ateiti į įsikūnijimą.

Tai reiškia, kad į įsikūnijimą neateinate turėdami pilną archėjos ar pakylėtojo mokytojo sąmonę, ar iš visiškai kitokios planetos atėjusio asmens sąmonę. Į įsikūnijimą ateinate su ribota sąmone ir tuomet jūsų iššūkis yra – kaip galėtumėte pakelti savo sąmonę iš to lygmens, o gal leisitės žemyn savo sąmonėje? Suprantate, mano mylimieji, jog tai yra labai retas atvejis, kad pakylėtieji mokytojai ar angelai, kaip jūs juos įsivaizduojate, nusileistų į įsikūnijimą, nes visada egzistuoja rizika, kad galite nupulti į dualizmą ir galite pažeminti savo sąmonę. Tai yra tiesa, kad, jeigu dar kartą pasirenkate nusileisti į įsikūnijimą, tampate pavaldūs šios planetos sąmonei, ir todėl galite potencialiai nupulti, kuomet jums teks iš naujo užsitarnauti savo pakylėjimą.

Tačiau tai yra labai sudėtinga tema. Apie tai galima pasakyti daug daugiau dalykų. Nenoriu į tai šiuo metu leistis dėl įvairių priežasčių, tačiau pirmiausia dėl to, jog nejaučiu, kad būtume perdavę tam tikrus mokymus, kurie duotų jums pamatą tai suprasti. Tad tiesiog sakau, kad daviau jums tai, ką jums kol kas norėjau duoti, tačiau nemanykite, kad tai yra galutinis žodis šia tema.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2017 Kim Michaels