Dangus

Balsų girdėjimas

Klausimas: Pastoviai girdžiu balsus. Jie neatrodo akivaizdžiai piktavališki, tačiau iš tiesų jaučiu juos kaip svetimkūnius įsiveržėlius. Dažniausiai jie komentuoja mano gyvenimą ir mano protą. Norėčiau žinoti, kas jie tokie yra ir ar jų buvimas yra naudingas, ir ar turėčiau jų atsikratyti ir kaip?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Jau žinai, kad jų buvimas nėra naudingas, nes kitaip nebūtum uždavęs šio klausimo. Akivaizdu, kad jeigu jaučiate kažką kaip svetimkūnius įsiveržėlius, tai nėra naudinga jūsų protui. Tai nėra naudinga jūsų naudojimuisi savo laisva valia, kad ir kokia nelaisva ji galėtų būti.

Šie balsai kai kuriais atvejais gali ateiti iš atskirųjų savasčių, tačiau daugumoje atvejų jie ateina iš už jūsų keturių žemesniųjų kūnų ribų. Tai gali būti išsikūnijusios sielos, kitaip tariant, žmonės, kurie mirė ir jų sielos negalėjo pereiti į šviesą ar netgi pereiti į emocinę karaliją, ir jos mėgina pasilikti fizinėje plotmėje, ieškodamos, per ką galėtų save išreikšti. Tai taip pat gali būti padarai, demonai emocinėje karalijoje arba mentalinėje karalijoje ar netgi žemesnėje eterinėje karalijoje. Tai taip pat gali būti puolusios būtybės, nors jos greičiausiai būtų agresyvesnės ir piktavališkesnės; jas lengviau matytumėte kaip linkinčias jums blogo.

Tad yra žmonių, kurie įvairiu laipsniu girdi balsus, kai kurie iš šių balsų yra agresyvesni ir destruktyvesni, o kiti yra subtilesni. Todėl yra sunkiau atskirti, ar jie jums naudingi ar ne, tačiau kiekvieną kartą, kai pajaučiate kažką, kas nori įsiveržti, tai akivaizdžiai nėra naudinga jūsų augimui.

Na ir dabar, visada galime diskutuoti ir kalbėti apie tai, ką tai reiškia, kad girdite balsus? Ar girdite juos fiziškai ar bent jau jums atrodo, kad tai yra fiziškas balsas, kurį girdite, net jeigu šis fiziškas balsas yra jūsų galvoje? O gal tai vyksta subtiliau, minčių lygmenyje, jausmų lygmenyje, kuomet tai nėra kažkas, ką jūs patiriate kaip fizinį balsą? Tad kuo labiau fiziška tai yra, tuo labiau tai yra invaziška, tačiau tai vis tiek yra invaziška. Jūs turite teisę savo keturis žemesniuosius kūnus laikyti išskirtinai savo viešpatija, kuri nebūtų veikiama jokių išorinių jėgų. Todėl turite priimti sprendimą, kad to nenorite.

Pernelyg dažnai, mano mylimieji, žmonės nepriima šio sprendimo, ir kartais taip yra dėl to, kad jie turi kažkokią psichologinę problemą, kuri verčia juos prisikviesti tam tikras dvasias į savo energetinį lauką, nes galvoja gausiantys iš to kažkokios naudos. Netgi kartais tiesiog dėl to, kad nori nesijausti vieniši, ar netgi dėl to, kad nori pasijausti svarbūs arba gauti kažkokius nurodymus, kuriuos galėtumėte išgirsti, nes nenorite priiminėti sprendimų. Tai gali būti daug įvairių dalykų, tačiau žmonės gali juos prisikviesti, ir tuomet gali būti sunku įvertinti, ar jie yra naudingi ar ne.

Realybė yra tokia, kad jie niekada nėra naudingi, tačiau kad jų atsikratytumėte, jums, žinoma, visų pirma reikia ištirti, kodėl jūs juos prisikvietėte? Ir tai visada yra atskiroji savastis, kuri verčia jus juos prisikviesti. Tad turite apnuoginti tą atskirąją savastį ir naudotis įrankiais, kuriuos mes perdavėme šiam tikslui.

Na ir dabar, kai kyla klausimas, ką turėtumėte su tuo daryti labiau trumpalaikėje perspektyvoje, jums reikia kviesti dvasinę apsaugą – kalbėti šaukinius Arkangelui Mykolui, kalbėti rožinį Arkangelui Mykolui, išsakyti prašymus Astrėjai, kad ji jus išlaisvintų, netgi kalbėti šaukinius Violetinei Liepsnai, kad ji jus išlaisvintų nuo energijų, kurios gali traukti šiuos balsus. Jūs taip pat galite naudotis visomis tomis daugybe invokacijų ir rožinių, kuriuos perdavėme per daugelį metų, kurie tinka jūsų konkrečiai situacijai. Jeigu, pavyzdžiui, šie balsai suteikia jums tam tikrą pajautimą, kad jaučiatės mylimi, tuomet galite turėti problemą su tuo, kad savęs nemylite, ir tuomet galite pasinaudoti invokacija, kuri yra skirta pamilti save, taip pat invokacija savivertei ugdytis ir taip toliau, priklausomai nuo to, kokia yra jūsų individuali psichologija, kuri verčia jus būti pažeidžiamais šiems balsams.

Galėtume sakyti, kad jeigu girdite balsus, taip yra dėl to, kad yra kažkas jūsų keturiuose žemesniuosiuose kūnuose, specifiškai trijuose aukštesniuosiuose kūnuose, kas daro jus pažeidžiamus. Yra pilna padarų, demonų ir būtybių, kurie pastoviai projektuoja ant žmonių. Galėtume sakyti, kad visi žmonės susiduria su tam tikru projekcijų kiekiu.

Tai kodėl tuomet dauguma žmonių negirdi balsų? Na, taip yra dėl to, kad jie neturi to specifinio pažeidžiamumo, kuris leidžia šiems padarams įsigauti į jų energetinį lauką. Tad turite priimti tą sprendimą, kad to neleisite, turite išsakyti apsaugos prašymus, o tuomet labiau ilgalaikėje perspektyvoje turite atskleisti, kas jus padarė pažeidžiamais prisikviesti šiuos balsus, ir tuomet turite įveikti tas atskirąsias savastis.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels