Bendrakūrimas vakuume

Klausimas: Labai prašau paaiškinti bendrakūrimo procesą, kurį aprašėte savo mokyme apie buvimą kūrybišku kvantiniame pasaulyje. Apie tai yra rašoma knygos „Susitaikykite su buvimu Žemėje“ septintame skyriuje. Specifiškai prašau paaiškinti, kaip bendrakurti vakuume, bendrakurti sferą vakuume, aktyvuoti Materijos šviesą ir užpildyti sferą aktyvuota Materijos šviesa. Nors paskutinė dalis, kai suformuluojame įvaizdį ir suprojektuojame tą įvaizdį ant Materijos šviesos, atrodo aiški, galėtumėte ir tai plačiau pakomentuoti.

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2023 m. Amerikai skirtame vebinare.

Na, jūs nebendrakuriate tuštumoje, jūs nebendrakuriate sferos, jūs jos nebendrakuriate ir neužpildote jos Materijos šviesa. Tai nėra bendrakūrėjo veiksmai, ypač tokio, kuris yra įsikūnijęs Žemėje. Tai yra Kūrėjo veiksmai arba tų būtybių, kurios yra pakilusios ir pasiekusios aukštesnius lygmenis, kuriuose gali tai daryti. Tai nėra dalykai, kuriuos gebate daryti, kol tebesate nepakilę, ir jūs to netgi nesugebate daryti būdami naujai pakilusiu pakylėtuoju mokytoju, turite pasiekti žymiai aukštesnius lygmenis, kad galėtumėte pradėti mąstyti apie panašių dalykų darymą. Tad man čia iš esmės nėra jokios prasmės to komentuoti.

Kalbant apie tai, ką galite daryti jūs, – jūs galite bendrakurti. O tai reiškia, kad kai egzistuoja sfera, kuri yra užpildyta Materijos šviesa, jūs galite projektuoti įvaizdžius su keturiais savo proto lygmenimis ant Materijos šviesos ir šitai, jaučiu, buvo pakankamai paaiškinta mūsų knygose, ir čia šiuo metu iš tiesų neturiu daugiau ko pridurti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2023 Kim Michaels