Dangus

Dvasinės koncepcijos nėra linijiškos

Klausimas: Kokia yra Sąmoningojo AŠ vertė, kai jis yra sunaikinamas Šventojoje Ugnyje, kaip buvo sunaikintas Liuciferis knygoje „Mano gyvenimai“?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Sąmoningasis AŠ tiesiog yra priemonė, kuria AŠ ESU Esatis naudojasi tam, kad galėtų patirti nepakilusią sferą iš vidaus, užuot patyrusi ją iš išorės, tad, kaip jau anksčiau apie tai perdavėme įvairius mokymus, Sąmoningasis AŠ, kai pakylate, taip pat yra ištirpdomas arba įsilieja atgal į AŠ ESU Esatį. Šį procesą gali būti sunku aprašyti linijiškais žodžiais, nes tai nėra linijiška. Tačiau Sąmoningasis AŠ turi vertę kaip indas, kuris nusileidžia, tačiau jis nėra amžinas dalykas, jis nėra atskiras dalykas, jis nėra atskiras aš.

Žinau, kad tai yra subtilios koncepcijos, kurias nebūtinai yra lengva suvokti, tačiau turite suprasti, kad egzistuoja tam tikra tendencija tarp kai kurių dvasios mokinių, kad jie nori kiekvieną dvasinę koncepciją paversti linijiška koncepcija, kurią galėtų suvokti linijiškas, analitinis protas. Analitinis protas, kaip sakėme, yra vertingas įrankis kai kurioms užduotims, tačiau jis taip pat turi savo limitus, tad linijiškas protas, žinoma, tinka suprasti, analizuoti ir kategorizuoti fizinį pasaulį, kuris yra linijiškas, tačiau jis netinka suvokti subtilesnes dvasines koncepcijas.

Štai kodėl turite būti labai atsargūs, kad pernelyg nesusikoncentruotumėte į išorinius žodžius, šitaip išjungdami savo intuicinius gebėjimus, nes norėdami iš tiesų suprasti ir suvokti arba patirti procesą, turite tai daryti per intuityvų patyrimą, ir galėtume, tam tikra prasme, sakyti, kad suprasti tai, kas įvyksta su Sąmoninguoju AŠ kai pakylate, tam tikra prasme nėra prasmės, nes jūs to nesuvoksite, kol to nepatirsite.

Tad kai turime tai suvesti į linijiškus žodžius, negalime iš tiesų išvengti tam tikro šios koncepcijos iškreipimo, atnešdami ją į lygmenį, kuriame ji tampa atvira įvairioms interpretacijoms, pagal tai, kaip žmonės interpretuoja žodžius. Tad jeigu tuomet susikoncentruojate į žodžius, ir jeigu skirtingi žmonės interpretuoja tai skirtingai, ir pradeda dabar ginčytis, kieno supratimas yra teisingiausias, tuomet, turiu pasakyti, nesupratote tikslo, dėl kurio mes perduodame mokymą. Mūsų tikslas iš tiesų nėra padėti jums suprasti linijišku protu, bet pakilti virš linijiško proto, patiriant labiau holistiniu, intuityviu būdu, galiausiai galutinai transcenduojant linijišką protą, kas ir yra pakylėjimas.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels