Ką reiškia būti dvasine būtybe?

Klausimas: Kai pakylėtieji mokytojai sako, kad mes esame dvasingi žmonės, ką jie tiksliai turi omenyje? Ir visi gyvybės srautai iš esmės yra iš Dvasios. Kaip pakylėtieji mokytojai randa dvasingą žmogų?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Vašingtone, JAV.

Na, visų pirma, tai sakydami mes turime omenyje žmogų, kuris nėra susitapatinęs su fiziniu kūnu ir išoriniu protu arba asmenybe. Suvokiate, kad esate daugiau nei kūnas. Nemirsite ir neišnyksite į nebūtį, mirus smegenims. Jūs taip pat esate daugiau nei ši išorinė asmenybė, su kuria buvote auginami savo specifinėje kultūroje ir šeimoje, ir todėl nesate pilnai su tuo susitapatinę. Kuo labiau pradedate pakilti virš šios išorinės sąmonės, tuo mažiau tapatinatės su kūnu ir išoriniu protu, su savo kultūra ir savo šeimos linija, ir visais tais dalykais.

Tad tai reiškia, jog pradedate pripažinti, kad esate daugiau nei dauguma žmonių apibrėžia žmogišką būtybę. Nėra taip, kad nesate žmogiška būtybė, jūs vis dar tebesate žmogiškame kūne, tačiau savęs pilnai netapatinate su žmogiška būtybe, kuri yra varžoma jūsų kultūroje egzistuojančių apibrėžimų, ką žmonės gali ir ko negali daryti. Suvokiate, jog turite potencialą kelti savo sąmonę, pakeisti savo tapatumą, tad savęs nebelaikote žmogiška būtybe.

Na ir dabar, galite paklausti: kokia buvo mano misijos prieš 2000 metų esmė? Aš mėginau paaiškinti, kad jūs visi turite Kristaus potencialą. Jūs visi turite Kristaus potencialą pripažinti, kad atėjote iš aukštesnio šaltinio. Jūs negimėte iš dulkių ir negrįšite į dulkes. Ir todėl turite potencialą pakelti savo sąmonę, apsivilkti Kristaus protą ir pakeisti savo tapatumo jausmą, kuomet pradėtumėte save laikyti dvasine būtybe, Dievo sūnumi arba dukterimi, būdami daugiau už šį griežtą, siaurą žmogiškos būtybės apibrėžimą.

Na ir dabar, žinoma, ego gali piktnaudžiauti viskuo, ir kai kurie dvasingi žmonės metams bėgant pasinaudojo tuo, išsikeldami save į dvasinės puikybės poziciją, kurioje jaučiasi pranašesniais už kitus, nes jie yra „dvasingi žmonės“. Tačiau, vėlgi, nėra nieko, ką galėtume pasakyti, ko nebūtų įmanoma klaidingai interpretuoti. Tad tai būtų trumpas apibrėžimas, ką reiškia būti dvasine būtybe. Pilnai savęs netapatinate su žmogiška būtybe.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels