Kaip priversti materiją dainuoti

Klausimas: Mylimas Sen Žermenai, egzistuoja tavo perduotas mokymas apie mūsų dangiškąjį planą, kuriame tu užsimeni, jog kai kurių žmonių dangiškasis planas yra priversti materiją dainuoti. Ar galėtum truputį daugiau apie tai paaiškinti? Kai skaičiau tą mokymą, tai buvo dalykas, kuriam pajaučiau priešiškumą, ir pajaučiau, kad man tai negalioja. Tačiau pradedu jausti, kad galbūt taip nėra, ir tai tiesiog buvo ego aspektas, kuris ant manęs projektavo, kad nemanyčiau, jog tai gali būti mano dangiškajame plane. Tad prašau paaiškinti, kokia tai gali būti tarnystė, kurią galime atlikti, jeigu tai yra mūsų dangiškojo plano dalis? Kokios tai galėtų būti gyvenimo situacijos, kurios mums suteiktų galimybę priversti materiją dainuoti?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2021 metų vebinare „Ideologijų eros pabaiga“.

Na, priversti materiją dainuoti galite įvairiais būdais. Galite priversti materiją dainuoti pakeldami savo sąmonę ir pasiekdami Kristaus sąmonę. Galite priversti materiją dainuoti, maloniai ir su meile elgdamiesi su kitais žmonėmis. Tačiau, žinoma, egzistuoja ir labiau tiesioginiai būdai priversti materiją dainuoti.

Kai kalbate šaukinius ir invokacijas, verčiate materiją dainuoti, kadangi siunčiate šias vibracijas į keturis materialios visatos lygmenis. Ir tai kelia pačios materijos vibracijas, net ir atomų, molekulių ir taip toliau, tad ji pradeda vibruoti aukštesniame lygmenyje. Materijos dainavimas yra materijos karalijos vibravimo savo natūraliame lygmenyje, simbolis. Kai siunčiate aukštų dažnių energijos bangą į materijos karaliją, priverčiate pačią materiją vibruoti aukštesniame lygmenyje, ir būtent tai ir reiškia priversti materiją dainuoti.

Na ir dabar, muzika ir dainos taip pat gali daryti šį poveikį. Kai kurie muzikantai, kurie groja harmoningą muziką, taip pat gali priversti materiją dainuoti. Kai žmonės, pavyzdžiui, dainuoja didelėje grupėje, jie gali priversti materiją dainuoti. Netgi yra įmanoma pasakyti kalbą, žmones sujaudinančią kalbą, kuri atveria jiems akis pamatyti kažką, ko jie anksčiau nematė, ir tai taip pat gali išsiųsti šią vibraciją, kuri priverčia materiją dainuoti. Kai žmonės susirenka drauge į bet kokį renginį, kuriame yra susivieniję pozityvioje sąmonės būsenoje, tai taip pat priverčia materiją dainuoti.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2021 Kim Michaels