Kas yra Budos prigimtis?

Klausimas: Kas yra Budos prigimtis?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Gautamos Budos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Olandijoje.

Na, Budos prigimtis, kuri gali būti aprašyta žodžiais, tėra koncepcija. Turite nuostabią Tao-Te-Čing mokymo įžangą, kurioje yra pasakyta, kad Tao, kuris gali būti paaiškintas žodžiais, nėra tikrasis Tao. Ir taip pat yra su Budos prigimtimi. Kaip jūs anksčiau diskutavote ir kaip mes anksčiau kalbėjome, nušvitimas yra koncepcija. Žmonės yra neišmanyme, jie kenčia. Ir turime jiems parodyti, kad egzistuoja būdas ištrūkti iš kančių. Tad turime jiems duoti kažkokį tikslą ir sakyti: „Štai ką galėsite pasiekti, kai įveiksite neišmanymą“.

Tačiau kaip sakėme, nušvitimas tėra koncepcija. Ir jeigu naudojatės dualistiniu protu įmantriai idėjai suformuluoti, kas yra nušvitimas, stumiate nušvitimą nuo savęs, kadangi nušvitimas ateina, kai nustojate žiūrėti į gyvenimą per dualistinį protą.

Kas yra Budos prigimtis? Na, tai yra koncepcija, kurią išreiškiau žodžiais. Ir mano tikslas iš tiesų buvo padaryti keletą dalykų: visų pirma, pasakyti, kad visi žmonės turi potencialą išsivaduoti iš neišmanymo. Tais senais laikais, kai perdaviau savo mokymą, puolusios būtybės dar nebuvo išvysčiusios pirmapradės nuodėmės idėjos. Tad neegzistavo koncepcija, jog buvote sukurti ydingomis būtybėmis, kurioms yra reikalingas išorinis Išganytojas.

Sakydamas, jog visi savyje turi Budos prigimtį, turėjau omenyje, jog kad ir kokiame būtumėte sąmonės lygyje Žemėje, turite potencialą atkurti ryšį su Budos prigimtimi ir išsivaduoti iš neišmanymo. Tačiau ne tik tai, tikslas taip pat buvo parodyti žmonėms, kad visi žmonės savyje turi Budos prigimtį.

Ir tik tuomet, kai užmezgate ryšį su savo Budos prigimtimi individualiai, galite iš tiesų užmegzti ryšį su kažkuo kitu. Ir vienintelis būdas išvystyti Budos Sanghą yra atsirasti individams, kurie būtų užmezgę ryšį su Budos prigimtimi savyje. Ir kai matote tai savyje, matote tai kituose. Ir kai daug individų yra užmezgę ryšį su Budos prigimtimi, jie gali užmegzti tarpusavio ryšį aukštesniame lygmenyje ir pasiekti aukštesnį vienovės laipsnį. Ir būtent taip sukuriate tikrąją Budos Sanghą, kuri iš tiesų nėra vien fizinė bendruomenė, kurioje žmonės gyvena kartu, studijuoja tuos pačius mokymus ir kalba tas pačias maldas.

Tai, visų pirma, yra sąmonės ryšys. O tuomet, žinoma, netgi dar platesne prasme, viskas yra Budos prigimties, tai reiškia, kad visa materiali visata atsirado iš Budos prigimties, ir tai, vėlgi, padeda jums įveikti atskirties jausmą, kuomet jaučiatės atskirti nuo materialios visatos.

Ir kai šitaip jaučiatės, labai lengvai galite įkliūti į šiuos spąstus, kuriuose jums atrodo, ir aš pats tai patyriau jaunystėje praktikuodamas asketizmą, kad fizinė oktava, materiali visata yra jūsų dvasinio augimo priešas, jūsų kūnas yra jūsų augimo priešas, ir būtent dėl to privalote jį kankinti šiomis ekstremaliomis praktikomis. Ir daugelis dvasingų žmonių nuėjo į šią aklavietę, mėgindami priešintis gyvenimui fizinėje oktavoje, tuo pat metu gyvendami fizinėje oktavoje. Ir jie mano, kad priešindamiesi fizinei oktavai jie pateks į dvasinę karaliją – pasieks Nirvaną, nušvitimą.

Tačiau negalite pasiekti nušvitimo priešindamiesi, nes tai tik įkalina jus dualizme, įkalina jus neišmanyme, įkalina jus porose, kaip išsireiškiau Dhamapadoje. Kai pripažįstate, kad fizinė visata taip pat yra Budos prigimties, liaujatės jai priešintis, galite priimti gyvenimą, galite priimti buvimą fiziniame kūne. Tiktai priimdami galimybę, kurią turite fiziniame kūne Žemėje, tapsite laisvi palikti Žemę, nes kol pilnai to nepriimsite, iš tiesų negalėsite judėti toliau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels