Kuo skiriasi terminai Motinos Šviesa ir Materijos Šviesa

Klausimas: Klausimas pakylėtiesiems mokytojams apie terminą „materijos šviesa“. Terminą „Materijos Šviesa“ įvedė Begalinės Šviesos Esatis 2004 metais. Šis terminas žymi bazinę šviesą, turinčią rudimentinę sąmonės būseną (kažkuo panašią į pasąmonę), iš kurios viskas yra sukurta materialioje visatoje. Turėdama tik rudimentinę sąmonę, ši šviesa materializuoja bet kokias ant jos įspaudžiamas formas. Eksperimentuodami su šia šviesa gauname atspindį iš kosminio veidrodžio, pasimokome iš jo, pasiekiame didesnę harmoniją ir to pasekoje, sudvasiname materiją. Ateis laikas, kai visa materija bus transformuota, kadangi nesąmoninga bazinė materijos šviesa nubus, taps suvokianti save ir sudvasinta, ir Žemė pakils. Tokia save suvokianti ir sudvasinta šviesa yra vadinama Motinos Šviesa. Pakilusioje sferoje nėra materijos šviesos, yra tik Motinos Šviesa. Nesąmoninga bazinė materijos šviesa yra tapusi sąmoninga Motinos Šviesa, kuri nebepriima jokių ant jos įspaudžiamų formų. Tai yra dvi skirtingos šviesos būsenos, kurios negali būti gretinamos. Ar tai tiesa? Jeigu Motinos Šviesa ir Materijos Šviesa yra du to paties dalyko pavadinimai, tai kodėl tuomet Begalinės Šviesos Esatis įvedė terminą materijos šviesa, ir kodėl pakylėtieji mokytojai naudoja abu terminus savo diktavimuose? Šis klausimas iškilo dėl to, kad vertėjai į rusų kalba, tarp jų ir oficialus Rusijos leidėjas verčia terminą materijos šviesa kaip motinos šviesa, tad terminas materijos šviesa neegzistuoja rusiškuose vertimuose. Ar tai yra teisinga?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Mums yra priimtina, kad verstumėte tai į rusų kalbą kaip Motinos Šviesa, kai šis terminas nėra pažįstamas. Tai yra tiesa, kad šio termino įvedimo metu buvo numatytas tam tikras skirtumas, tačiau tiesa taip pat yra ir tai, kad vėliau mes šiuos du terminus naudojome sinonimiškai, ir iš dalies dėl to, kad norime, jog žmonės suprastų, kad materijos šviesa egzistuoja Dievo Motinos aspekte. Tad mes perdavėme mokymą, kad egzistuoja Tėvo aspektas, kuris plečiasi, ir Motinos Šviesa, kuri traukiasi. Tad kartais norime, jog žmonės suprastų, kad Motinos Šviesa arba Materijos Šviesa, kuri suformuoja visas formas, yra Dievo Motinos aspekto dalis. Tad, vėlgi, pasiekėme tašką, kuriame galite be paliovos žiūrėti į žodžius ir terminologiją, arba galite ieškoti intuityvesnio patyrimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels