Nubudimas yra labai subtili koncepcija

Klausimas: Ką reiškia nubusti šviesai?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Albuguerqe (JAV).

Egzistuoja labai daug būdų išreikšti nubudimo procesą žodžiais. Ką reiškia nubusti šviesai? Galėtume sakyti, kad tai reiškia, jog suvokiate, kad egzistuoja aukštesnis pasaulis, aukštesnė karalija, kuri yra sukurta iš aukštesnės energijos formos, kurią galite vadinti šviesa – dvasine šviesa, dangiška šviesa, dieviška šviesa, kosmine šviesa, kad ir kaip norėtumėte tai vadinti – ir suvokiate, kad egzistuoja pasaulis už materialaus pasaulio ribų, ir jis veikia materialų pasaulį ir jūsų gyvenimą.

Tačiau „nubudimas“ yra labai subtili koncepcija. Amžių bėgyje daug, daug žmonių primetė savo proto įvaizdžius, ką tai turėtų reikšti. Pavyzdžiui, žinote, kad Buda nesakė: „Aš buvau pabudintas.“ Jis sakė: „Aš esu nubudęs“. Ir čia egzistuoja subtilus skirtumas. Jeigu sakote, kad esate nubudę, kas, pavyzdžiui, yra priešingybė miego būsenai, ar egzistuoja kažkoks baigtinumas teiginiui „aš esu nubudęs“? Tačiau, jeigu sakote: „Aš nubudau. Aš buvau pažadintas“, daugelis žmonių tai interpretuos, kad buvo pasiektas kažkoks galutinis etapas. Daugelis žmonių išgyveno tikrus patyrimus, atlikdami savo sąmonėje dramatišką pokytį ir pakildami į aukštesnį sąmonės lygį, ir jie pasinaudojo kažkokiu įvaizdžiu savo sąmonėje samprotaudami, kad šis patyrimas atrodė toks tikras, jis buvo toks dramatiškas, jog tai reiškia, kad jie pasiekė kažkokią galutinę būseną: „Aš nubudau, esu nušvitęs, pasiekiau kosminę sąmonę.“ Iš tiesų galite sakyti: „Aš nubudau“, jei tiktai suvokiate, kad tai vis dar tebėra procesas. Jūs nepasiekėte galutinės pakopos; suvokiate, kad yra daug daugiau, ką galima sužinoti, daug daugiau, ką galima suprasti.

Taip pat galime sakyti, kad būti nubudusiam šviesai reiškia, jog atpažįstate, kad egzistuoja kontrastas tarp tamsos ir šviesos. Ne dualistinis kontrastas, o dvasinės šviesos būsena, kuri yra aukščiau už dualistinius kraštutinumus Žemėje – gėrį ir blogį, tiesą ir klaidą. Turite būti atsargūs ir neimti samprotauti, kad egzistuoja kažkokia galutinė nubudimo pakopa, kuri gali būti pasiekta Žemėje. Kaip sakėme, mes, pakylėtieji mokytojai, nestovime vietoje. Mes savęs nelaikome esančiais tobulumo būsenoje. Suvokiame, kad sąmonės plėtimasis gali tęstis iki paties Kūrėjo lygmens, ir aiškiai matome, kad esame dar labai toli nuo to lygmens. Daugelis žmonių turi troškimą, ir tai yra iš ego ateinantis troškimas, pasiekti galutinę būseną, tačiau būtų labai išmintinga prisiminti, kad niekada nepasieksite galutinės būsenos, kol būsite Žemėje. Galėtume sakyti, kad vienintelė galutinė būsena, kurią galite pasiekti Žemėje, yra pakilti, tačiau pakylėjimas nėra galutinė būsena, jeigu manote, kad pakylėjimas reiškia, jog po to nebėra augimo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels