Dangus

Nusileidimas į dualizmą ir pozityvios pamokos kolektyviniame kauzaliniame kūne

Klausimas: Ar pakylėjimas per Skaudžių Smūgių Mokyklą galiausiai išriša kažką daugiau visumos augime nei tuo atveju, kai einame vien vidinio vedimo keliu?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas konferencijoje Kazachstane 2018 metais.

Na, jeigu kalbėdami apie pakylėjimą turite omenyje, kad kažkas pakyla ir tampa pakylėtuoju mokytoju, tuomet turėčiau eiti prieš savo anksčiau pasakytus žodžius ir susikoncentruoti į pačius žodžius. Kalbant iš esmės, negalite pakilti per Skaudžių Smūgių Mokyklą. Galite kilti sąmonėje per Skaudžių Smūgių Mokyklą, tačiau negalite pasiekti 144 lygmens per Skaudžių Smūgių Mokyklą.

Paprastai, kai pakylate virš 48 lygmens, pradedate bent jau kažkiek pakilti virš nuolatinio mokymosi Skaudžių Smūgių Mokykloje. Tačiau tam tikra prasme galėtume sakyti, jog kad ir ką žmonės bedarytų su savo laisva valia, kad ir kaip žemai jie nusileistų sąmonėje, tai turi tokį poveikį, kad tai suteikia šioms būtybėms patirtis jų kauzaliniuose kūnuose. Galėtume sakyti, kad nusileisdami į dualizmą jūs tyrinėjate tam tikrą laisvos valios aspektą, kurio jūs, žinoma, negalite ištyrinėti nebūdami dualizme. Tad tam tikra prasme, galėtume, vėlgi, sakyti, kad bet koks žmonių patiriamas patyrimas įneš indėlį į visumą ta prasme, kad individualiame prote, bet taip pat ir kolektyviniame prote, atsiranda suvokimas, kas neveikia, kokios yra pasekmės.

Tai siejasi su tuo, apie ką mes kalbėjome, kad „mes neteisiame to, ką jūs darote Žemėje, taip, kaip jūs teisiate save ar vienas kitą“, nes mes į tai, vėlgi, žiūrime kaip į laisvos valios aspektų išreiškimą, per kuriuos jūs įgyjate patirtį, tiesioginę patirtį apie tai, kas veikia ir kas neveikia, ir tai tampa ne tik jūsų kauzalinio kūno dalimi, bet taip pat ir to, kaip galėtume jį pavadinti, tam tikros gyvybės srautų grupės kolektyvinio kauzalinio kūno dalimi, to, ką jie patyrė ir kokias jie dabar turi pozityvias pamokas savo kauzaliniuose kūnuose ir kolektyviniame kauzaliniame kūne kaip visų šių patirčių pasekmę.

Iš tiesų yra taip, kad kai žmonės patiria tam tikrą patyrimą tokioje planetoje kaip Žemė, jų kauzaliniai kūnai tai transformuoja į pozityvų patyrimą, tai reiškia, kad kiti gyvybės srautai gali pasiremti šia patirtimi, kad jiems nereikėtų išgyventi to paties patyrimo. Tai taip pat yra dalis paaiškinimo, kodėl galite matyti, kad planeta gali pakilti į aukštesnius sąmonės lygius. Kolektyvinė sąmonė gali būti pakelta, nes kritinė masė žmonių suvokia, kad jie daugiau nebenori karo, ir tuomet kolektyvinėje sąmonėje gali įvykti pokytis, kuomet net ir tie, kurie neturi tiek daug su karu susijusių patyrimų, gali suvokti, kad ir jie nebenori karo ir tai gali atnešti pokytį.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels