Tarp pakylėtųjų mokytojų mokymų ir Froido, Jungo bei kitų psichologų mokymų egzistuojanti koreliacija

Klausimas: Ar egzistuoja kažkokia koreliacija tarp savasčių, kurias mes studijuojame, ir Zigmundo Froido psichinės struktūros modelio su jo sudėtinėmis dalimis: id, ego ir superego?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, mano mylimieji, mes jau keletą kartų jums sakėme, kad net ir mūsų perduodami mokymai negali, kai yra išreikšti žodžiais, būti pilna tiesa kiekvienu klausimu, kadangi yra sunku išversti idėjas iš pakylėtosios karalijos į žodžius.

Taip pat, žinoma, yra ir kai kalba eina apie fizinėje karalijoje, materialiame pasaulyje egzistuojančias sąlygas. Visada yra sunku tai išversti į žodžius, ypač kalbant tokia tema kaip psichika. Todėl egzistuoja daug įvairių psichikos modelių, kurie visi gali turėti tam tikrą pagrįstumą ir jūs iš tiesų galite atrasti koreliacijų tarp pakylėtųjų mokytojų mokymų ir Froido, Jungo bei kitų psichologų mokymų.

Kai kurios naujesnės psichologijos formos yra daug didesnėje dermėje su pakylėtųjų mokytojų mokymais, tačiau tai turėtų paaiškinti tie, kurie turi patirties toje srityje ir mokėsi toje srityje, studijavo tą sritį, ir taip pat yra atviri pakylėtųjų mokytojų mokymams. Šis žmogus turėtų žinoti žodyną, kuris yra naudojamas, koncepcijas, kurios yra naudojamos toje konkrečioje srityje, kad galėtų atrasti koreliacijas. Žinoma, šis pasiuntinys galėtų tai padaryti išstudijuodamas froidiškąją psichologiją, tačiau tai tiesiog nėra jo prioritetas, tai nėra tai, kam norėtume, kad jis skirtų savo laiką.

Tad, vėlgi, yra pakylėtųjų mokytojų mokinių, kurie turi patirties šioje psichologijos srityje ar kurioje kitoje psichologijos srityje, ir jie iš tiesų galėtų išstudijuoti mokymus ir atrasti tam tikras koreliacijas. Priklausomai nuo savo atvirumo, jie netgi galėtų gauti vedimą tiesiogiai iš mūsų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels