Už Žemę žemesnės planetos

Klausimas: Ar galėtumėte trumpai aprašyti žemiausią planetą mūsų visatoje? Kokio tankumo joje yra materija ir kiti dalykai? Ar kas nors pakilo iš tos planetos? Ir ar mokytojai pakomentuotų, kiek iš viso yra nenatūralių planetų ir kiek iš jų yra žemesnės už Žemę? Ir ar yra ir kitų planetų, kuriose vis dar įsikūnija puolusios būtybės?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Sen Žermeno per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Taip, mano mylimieji, kai kuriems iš jūsų gali būti sunku patikėti, tačiau iš tiesų yra planetų, kurių kolektyvinis sąmonės lygmuo yra žemesnis už Žemės. Šiose planetose materija yra netgi dar tankesnė, ir gyvenimas yra dar didesnė kova nei Žemėje. Tokių planetų nėra daug, tačiau, žinoma, „daug“ yra reliatyvi sąvoka. Tiesiog, kad galėtumėte įsivaizduoti, daugiau kaip 99% planetų jūsų visatoje yra natūralios planetos. Jos yra pasiekusios įvairias išsivystymo pakopas, ir kai kurios iš jų yra pasiekusios aukštesnį, kitos žemesnį išsivystymą, tačiau jos visos tebėra natūralios planetos, tai reiškia, kad jose neegzistuoja konfliktai, karai ir kai kurie kiti pasireiškimai, kuriuos matote Žemėje.

Tad daugiau kaip 99% yra natūralios planetos. Mažiau nei 1% yra nenatūralios planetos, ir iš jų tik labai nedidelė dalis, mažiau nei 10% yra tankesnės už Žemę. Tad yra visai nemažai šių nenatūralių planetų, kurios iš tiesų yra pasiekusios aukštesnį lygmenį už Žemę. Ši informacija jums iš tiesų nėra labai reikšminga, tačiau šį kartą nusprendžiau patenkinti jūsų smalsumą.

Pagrindinis jūsų rūpestis, žinoma, yra Žemė, Žemės planeta. Kaip vienas iš jūsų pasakėte šią popietę: „Tikrai nenoriu pereiti į planetą, kuri būtų dar tankesnė už Žemę“, ir dauguma jūsų tikriausiai panašiai jaučiatės, ir, žinoma, tai yra visiškai pagrįsta, kad kai pabuvojate vienoje nenatūralioje planetoje, nejaučiate jokio noro apsilankyti dar ir kitose nenatūraliose planetose. Tai yra visiškai suprantama, ir niekas jūsų nevers to daryti, nebent, žinoma, nupulsite į dualizmą ir nugrimsite į žemiausią Žemėje leidžiamą sąmonės lygį, o po to nugrimsite dar žemiau, kuomet vienintelė jums likusi galimybė bus įsikūnyti vienoje iš šių tankesnių planetų, tačiau tikiuosi, kad tai nėra ta patirtis, kurią nors vienas iš jūsų norėtumėte patirti.

Iš tiesų, norėčiau čia pakomentuoti, kad turite suprasti, jog egzistuoja tam tikras įdiegtas saugumo faktorius, ta prasme, kad planetai pažeminus savo kolektyvinę sąmonę, materija tampa tankesnė ir todėl norėdami kažką pasiekti, turite vis daugiau kovoti. Taip tiesiog yra dėl to, kaip sakytumėte apie vaikus, kad jeigu vaikai turi polinkį žeisti save arba kitus žmones, jūs tikriausiai paslėptumėte peilius ir kitus aštrius instrumentus nuo šių vaikų, kad jie turėtų tik minkštus žaislus, su kuriais jų daroma žala būtų ribota.

Tas pats galioja ir čia, tankesnėje planetoje egzistuoja limitas, kiek žalos galite padaryti, ar bent jau tai padaryti tampa sunkiau. Tai galite susieti su faktu, kad Žemėje buvo išvystyti atominiai ginklai, ir galite sakyti: „Bet kokiu būdu tai riboja destrukcines galimybes?“ Tačiau, kaip jau anksčiau minėjome, egzistuoja ir kiti dalykai, kurie gali iškilti, ir kartais mums tenka įteikti planetos populiacijai šį gebėjimą save susinaikinti, kad priverstume juos pagalvoti, kaip galėtų išvengti šios galios panaudojimo.

Žinoma, egzistuoja tam tikros planetos, kuriose vyksta ir vyko netgi dar žiauresni karai nei matėte Žemėje. Yra planetų, kurios per šiuos karus susinaikino, ir tikrai nenorime matyti to pasikartojant, tačiau, vėlgi, gali būti tokių situacijų, kuriose turime leisti gyventojams sunaikinti planetą, kadangi kai kuriuos iš jų tai iš tiesų gali pažadinti, kai jie pamato pasekmes, kurios iš tiesų yra daug blogesnės, nei jie įsivaizdavo.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels