Dangus

Kaip elgtis dvasinėje konferencijoje

Klausimas: Kitas klausimas būtų apie energijos tekėjimą – mokytojai sakė, kad planuoja perduoti tam tikrą energijos kiekį šioje konferencijoje. Vakar buvo pasakyta, kad energijos yra paleidžiamos per mūsų čakras, per mūsų visų čakras, tačiau aš asmeniškai nelabai jaučiu šios energijos tekėjimą per save. Ir žinau, kad yra žmonių, kurie energijos tekėjimą jaučia taip stipriai, kad jaučiasi beveik sprogstantys nuo šios energijos. Ar tai reiškia, kad nesu geras energijos laidininkas?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels konferencijoje Olandijoje 2015 metais:

Nors aš, žinoma, suprantu tavo klausimą, taip pat noriu paraginti taip savęs neanalizuoti ir nevertinti. Tai yra labai individualu, ką patiriate ir ko nepatiriate. Yra daug žmonių, kuriems buvo atverta trečioji akis arba kurie turi kažkokį kitokį jautrumą, nebūtinai turėdami aukštą dvasinės brandos ar meistriškumo laipsnį. Tad šie išoriniai gebėjimai nebūtinai yra kažkokių akivaizdžių pasiekimų požymis, o tai taip pat reiškia, kad jų nebuvimas nėra meistriškumo trūkumo požymis.

Tiesiog gali būti taip, kad jūsų dėmesys yra sutelktas kitur. Gali būti, kad kai kurie žmonės yra labiau susitelkę į fizinę oktavą ir fizinėje oktavoje vykstančius pokyčius, ir todėl neturi tokio didelio jautrumo energijoms. Jūs, žinoma, galite išvystyti šį jautrumą, tačiau iš tiesų nenorėčiau, kad skirtumėte tam pernelyg daug dėmesio ar pastangų. Tiesą sakant, yra geriau, kaip kai kurie žmonės jau suvokė, laikyti šiuos dalykus dovana. Jeigu tai gaunate, puiku, tačiau, jeigu siekiate tai įgyti, tuomet tai tiesiog yra mėginimas užgrobti dangų jėga.

Tiesą sakant, yra daug žmonių, kurie turi tam tikrus aiškiaregiškus gebėjimus, tačiau juos įgijo per jėgą (šiame arba ankstesniuose gyvenimuose), todėl kad troško išaukštinti save virš kitų arba jaustis svarbiais, arba turėjo kitų panašių žmogiškų ambicijų. Tad mano atsakymas būtų toks: Nesijaudinkite dėl to. Jeigu tai jaučiate, tuomet gerai. Jeigu nejaučiate, tuomet nesijaudinkite dėl to, nes išsakydami prašymus ir išsaugodami susitelkimą į širdį, jūs darote poveikį.

Taip pat noriu pakomentuoti koncepciją, kad turėjome tam tikrą planą prieš šią konferenciją, kiek energijos galės būti perduota, ir jūs iš tiesų galite viršyti šį planą. Mes visada įvertiname, koks gali būti žemiausias potencialas ir aukščiausias potencialas, tačiau, žinoma, žemiausias potencialas vis tiek yra nepalyginamai didesnis už daugumos žmonių veiklas. Kai susirenkate į konferenciją, net ir žemiausias potencialas perduoda labai didelį šviesos kiekį, lyginant su tuo, kiek jos perduoda žmonės pasaulyje. Tad nenuvertinkite šito.

Tai, žinoma, yra subtili formulė, kai 30, 40, 50 ar dar daugiau žmonių susirenka iš daugelio skirtingų fizinių vietų, nepažįstančių vienas kito sąmoningame lygmenyje. Kai kuriais atvejais, jie vienas su kitu turi karmą iš ankstesnių gyvenimų. Kai atvykstate į konferenciją, nors galite to sąmoningai nesuvokti, jūsų keturi žemesnieji kūnai užmezga ryšį tarpusavyje, ir jūsų karminiai šablonai gali įtraukti jus į tam tikras reakcijas su kitais žmonėmis.

Ankstesnėse pakylėtųjų mokytojų organizacijose dažnai matydavome, kaip žmonės susirinkdavo į konferenciją, ir nors niekada anksčiau nebuvo fiziškai šiame gyvenime susitikę, jie staiga imdavo audringai dėl kažko diskutuoti. Diskusija buvo visiškai nereikšminga, tačiau abi pusės būdavo visiškai įsitikinusios, kad yra absoliučiai būtina įrodyti savo mintį priešingai pusei. Tai yra karminio prisirišimo, egzistuojančio tarp šių žmonių, pavyzdys. Egzistavo kažkas, ko jie nebuvo išsprendę ankstesniame gyvenime, ir dabar turi troškimą tai išspręsti. O atsidūrę kartu vienoje erdvėje, jie jaučia absoliučią būtinybę tai išspręsti, tačiau mano, kad vienintelis būdas tai padaryti yra įtikinti kitą pusę.

Tačiau būdas tai išspręsti, žinoma, yra pažvelgti į save ir užduoti sau klausimą: „Kodėl jaučiu šį prisirišimą įtikinti tuos kitus žmones, nors paprastai šio prisirišimo nejaučiu?“ Ir tuomet jūs tai paliekate, paleidžiate. Išsakote prašymus karmai arba energijai transmutuoti ir atleidžiate. Jeigu kiti žmonės jums sukelia reakciją, taip yra dėl to, kad turite už kažką atleisti – turite atleisti jiems ir turite atleisti sau.

Mes, žinoma, negalime žinoti, kaip žmonės reaguos, susirinkę drauge. Galime prognozuoti, kaip žmonių auros sukels trikdžius tarp skirtingų žmonių, tačiau negalime nuspėti, ar žmonės pasirinks aukštesnį kelią, visa tai paleisdami, ar pasirinks vėl pasinerti į tuos šablonus ir juos sustiprinti. Laimei, per keletą pastarųjų konferencijų, kurios buvo surengtos su šio pasiuntinio dalyvavimu, dauguma žmonių pasirinko transcenduoti savo šablonus ir įžengti į didesnę harmoniją. Kitaip tariant, grupės harmonija, jūsų harmonija, tarnavimo pakylėtiesiems mokytojams tikslas buvo svarbesnis už mėginimus įrodyti savo teisumą. Ir būtent tai jums suteikia galimybę įkūnyti aukščiausią potencialą konferencijai, per kurią galime perduoti daug daugiau šviesos nei įsivaizdavome ar buvome suplanavę. Šioje konkrečioje konferencijoje buvo pasiektas labai aukštas šios harmonijos, sinchroniškumo, vienovės lygmuo, ir būtent to mes siekiame.

Kaip jau anksčiau sakėme, kai susirenkate drauge grupėje ir kartu kalbate šaukinius, įvyksta šių šaukinių padauginimas. Padauginimo faktorius gali varijuoti, ir jis varijuoja priklausomai nuo vienovės ir harmonijos lygmens, kurį pasiekiate kaip grupė. Kuo aukštesnis yra harmonijos lygmuo, tuo daugiau šviesos gali būti perduota per jūsų čakras. Šioje konferencijoje jūs iš tiesų pasiekėte labai aukštą šios harmonijos laipsnį. Sakau tai ne tam, kad skatinčiau puikybę, sakau tai, kad galėtumėte realistiškai save įsivertinti, kad ryžotės atidėti į šalį visus tuos ne tokius svarbius dalykus.

Iš tiesų, esmė čia nėra neigti, jog egzistuoja problemos, kurias turime spręsti, esmė čia yra neleisti, kad problema taptų žemyn traukiančiu energetiniu sūkuriu. Juk suvokiate, kad neskatiname jūsų mėginti sukurti šią harmoniją dirbtinai, tiesiog ignoruojant arba neigiant problemas, kurias turite su kitais žmonėmis. Nesakome, kad, jeigu du žmonės atvyksta į konferenciją – arba grupė žmonių susirenka drauge – ir pajaučiate, kad egzistuoja įtampa, turėtumėte sakyti: „O, mes tiesiog turime palaikyti harmoniją ir ignoruoti šią problemą.“ Mes sakome, kad egzistuoja vidurio kelias, kuomet neignoruojate problemos, tačiau kalbate apie ją, išlaikydami savo energijas aukštai, palaikydami jų tekėjimą aukštyn, idant nepradėtumėte kurti to žemyn traukiančio energetinio sūkurio.

Galite pastebėti, kaip visuose jūsų santykiuose atsiranda žmonių, su kuriais turite susikūrę šį žemyn traukiantį sūkurį. Galite naudotis mūsų šaukiniais ir invokacijomis, kad išsilaisvintumėte iš šios energetinės traukos, ir tuomet galite išmokti savo bendravimą su kitais žmonėmis palaikyti virš tokio lygmens, kuriame nekurtumėte šių energetinių sūkurių. Tiesą sakant, turite teisę pasakyti, kai kiti žmonės nori jus įtraukti į tokį sūkurį (jums nėra būtina sakyti tai garsiai, galite tai pasakyti mintyse), kad nenorite būti į tai įtraukti. Ir tuomet darote viską, kas yra būtina ir reikalinga, kad to išvengtumėte.

Dažnai, jeigu ignoruosite problemą arba į ją žiūrėsite tik paviršutiniškai, tai vis tiek sukurs energetinį sūkurį, tad būtų geriau pamėginti tai išspręsti. Jeigu kitas žmogus nerodo noro pakelti savo energijos aukštyn, kad galėtumėte tai išspręsti konstruktyviu būdu, nesusikurdami žemyn traukiančio sūkurio, tuomet jums gali būti verta tiesiog pasitraukti ir tarti: „Aš nebeliesiu į tai savo energijos.“

Iš tiesų, kiekvienoje konferencijoje tikimės, kad sukursite aplinką, kuri būtų kaip įmanoma arčiau pakylėtosios karalijos, o pakylėtoje karalijoje mes, žinoma, esame harmonijos būsenoje. Mes nesame vienodumo būsenoje, tačiau esame harmonijos būsenoje, kuri taip toli pranoksta daugumos žmonių Žemėje patirtus dalykus, kad jie net nepajėgtų šios harmonijos įsivaizduoti. Susirinkdami drauge ir išsaugodami šį aukštą harmonijos ir vienybės lygį, galite akies krašteliu pamatyti, kaip mes tarpusavyje bendraujame pakylėtoje karalijoje. Mes, žinoma, nežaidžiame visų tų žaidimų. Neturime visų šių energetinių sūkurių. Mes visada stengiamės vienas kitą pakylėti. Tai yra įmanoma pasiekti, kai esate pasiekę tam tikrą lygmenį ir išsprendę daugumą savo asmeninių problemų.

Juk, kai tarp jūsų ir kito žmogaus kyla konfliktas, priežastis, dėl kurios esate šioje konflikto būsenoje, yra ta, kad turite neišspręstų psichologinių problemų, kurios jus traukia konfliktuoti. Labai gali būti, kad kitas žmogus taip pat turi neišspręstų problemų. Tačiau, jeigu jūs nebūtumėte turėję neišspręstų problemų, tuomet tas kitas žmogus būtų turėjęs susirasti kažką kitą, ką galėtų mėginti įtraukti į savo sūkurį, o per jus visa tai būtų perėję kiaurai. Jeigu norite tapti laisvi, jeigu norite transcenduoti, turite ryžtis pažvelgti į save. Kadangi jūs visi, kurie čia esate, jau ryžotės tai padaryti savyje prieš čia atvykdami, sugebėjote pasiekti šį aukštesnį harmonijos laipsnį.

Mums visada yra didelis džiaugsmas matyti grupę žmonių, net ir du žmones Žemėje, kurie sugeba tai pasiekti ir išsaugoti bėgant laikui. Puikiai suprantame, kaip yra sunku išsaugoti tai ilgesnį laiką, ir ypač tai yra sunku išsaugoti kasdienybėje. Suprantame, kad jūs visi, grįžę iš konferencijos, kurioje patyrėte šią aukštesnę sąmonę, susidursite su testu. Tikėtina, kad tai ateis iš jums artimiausių žmonių, kurie nesuvokia, ką daro, ir daro tai ne iš piktavališkų intencijų, tačiau jie pateiks jums testą, ar sugebėsite išsaugoti šią harmoniją.

Ir yra gerai apie tai žinoti, tačiau taip pat yra gerai pritaikyti tai, ką jums čia daviau, tai yra, kad, jeigu nupulsite žemiau, nesmerkite savęs ir neanalizuokite. Atsikelkite ir judėkite toliau. Prisiminkite, ką patyrėte konferencijoje. Grįžkite į tą proto būseną, net jeigu buvote iš jos ištraukti. Būtent tuo yra vertingas aukštesnės harmonijos patyrimas, nes jis tampa jūsų atskaitos tašku, kuomet, kai suvokiate, jog jus kažkas nutempė žemyn, galite nuspręsti vėl pakilti aukščiau.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2015 Kim Michaels