Konferencijos metu siekite gauti įžvalgą iš pakylėtųjų mokytojų

Klausimas: Koks būtų geriausias būdas pasiruošti pakylėtųjų mokytojų konferencijai? Ką turėtume daryti? Pasninkauti ar valgyti tam tikrą maistą? Kokias invokacijas, rožinius turėtume kalbėti? Kaip turėtume išnaudoti konferencijos laiką, kad galėtume maksimaliai dvasiškai paaugti? Apie ką turėtume mąstyti ir medituoti, ir kokį maistą būtų geriausiai valgyti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, tikroji atvykimo į konferencija nauda yra ta, kad ištrūkstate iš savo įprastinės kasdienės aplinkos ir turite galimybę savo dėmesį sukoncentruoti į pakylėtuosius mokytojus, ir siekti užmegzti asmeninį, intuityvų ryšį su mumis. Ką specifiškai turėtumėte daryti norėdami pasiruošti konferencijai, yra visiškai individualu. Negaliu jums visiems duoti bendrų gairių, nes tai yra labai individualu. Mes, žinoma, sakytume, kad jums nėra būtina pasninkauti, tačiau būtų gerai vengti bet kokio sunkaus maisto, per daug cukraus turinčio maisto, per daug sunkios mėsos turinčio maisto. Ir, žinoma, alkoholio. Kava, arbata taip pat gali būti stimuliantai, kurie daugeliui žmonių sukelia pakilimus ir nuosmukius. Tačiau kiti žmonės yra taip prie jų įpratę, kad jiems tai nedaro didelio poveikio.

Konferencijos metu, vėlgi, tai yra individualu pagal jūsų psichologiją. Tačiau turėtumėte siekti gauti įžvalgą iš mūsų, kuri jums padėtų žengti kitą žingsnį ar keletą kitų žingsnių savo asmeniniame kelyje. Kai sakau, savo asmeniniame kelyje, turiu omenyje jūsų psichologijos išrišimą, kad ir kokiame lygmenyje jūs būtumėte. Tikiu, kad daugelis jūsų jau esate pasiruošę pripažinti, jog kelias, kurį mes siūlome, ypač per šį pasiuntinį, nėra išorinis kelias, tai yra vidinis kelias. Tai reiškia, kad esmė čia nėra valgyti kažkokį konkretų maistą, atlikti tam tikrus pratimus, sukalbėti tam tikrus šaukinius ir invokacijas, ir visa tai jums turėtų automatiškai duoti rezultatus.

Esmė yra pažvelgti į save, pažvelgti į savo psichologiją, ieškoti savo reakcinių šablonų ir pamatyti kažką, kas jums padeda išrišti šabloną, įveikti savastį, įveikti ego aspektą, idant galėtumėte pereiti iš vieno sąmonės lygmens į kitą. Būtent tuo yra naudingas atvykimas į konferenciją. Tad svarbiausia yra būti atviru, turėti noro gauti tą įžvalgą, iš esmės pasakant mums savo prote: „Parodykite man tai, ko nesugebu matyti.“ Ir tuomet ryžkitės tai pamatyti ir ryžkitės į tai pažvelgti iš įvairių kampų, kol galiausiai tai pamatysite, o kai pamatysite, paleisite, atiduosite ir būsite laisvi.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels