Dangus

Kaip patirti pakylėtųjų mokytojų buvimą be filtrų

Klausimas: Šis klausimas būtų apie Sąmoningąjį AŠ. Žinau, kad Sąmoningasis AŠ neturi emocijų ir jis patiria filtruotas emocijas per emocinį kūną. Ar mes taip pat patiriame tokias emocijas kaip džiaugsmą dvasinėje karalijoje, o gal patiriame visišką ramybę vienovėje su pakylėtaisiais mokytojais per filtrus? O gal tai veikia kitokiu būdu?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Korėjoje.

Yra skirtumas, ta prasme, kad jūsų įprastinėje sąmonės būsenoje Sąmoningasis AŠ dėmesį yra nukreipęs į išorę, į pasaulį, ir todėl savastys kurios yra susijusios su pasauliu ir tuo, kaip tvarkotės su situacijomis pasaulyje, yra aktyvuojamos, ir todėl jūs matote pasaulį per tuos filtrus.

Kai esate savo įprastinėje būdraujančioje sąmonėje, tai yra ganėtinai dažnas reiškinys, kad net ir pakylėtųjų mokytojų mokiniai, ypač jeigu jie yra labiau linkę į intelektualizmą, skaito mūsų mokymus per savo atskirųjų savasčių filtrą. Mes jau anksčiau kalbėjome, kad egzistavo tam tikras disfunkcinis požiūris ankstesnėse dispensacijose, ir taip buvo dėl to, kad žmonės žiūrėjo į mūsų mokymus per savo atskirąsias savastis. Jie tuomet projektavo savo tų atskirųjų savasčių norus, idėjas ir įsitikinimus ant mūsų mokymų, matydami tiktai tai, kas regimai patvirtindavo atskirosios savasties įsitikinimus, užuot iš tiesų matę mokymą tokį, koks jis yra.

Tačiau mes taip pat sakėme, kad Sąmoningasis AŠ sugeba išeiti iš jūsų keturių žemesniųjų kūnų. Tad kai išgyvenate taip vadinamą mistinį patyrimą, per kurį Sąmoningasis AŠ sugeba išeiti iš keturių žemesniųjų kūnų, tuomet jums tampa įmanoma patirti pakylėtąją karaliją ar pakylėtųjų mokytojų buvimą, ir tai nevyksta per jūsų įprastinius filtrus.

Tačiau dažnai gali nutikti taip, ir būtent tai dažniausiai ir nutinka žmonėms, kad kai grįžta į savo įprastinę suvokimo būseną, jie pažvelgia į savo patyrimą ir dabar pradeda interpretuoti tą patyrimą per savo filtrus. Pavyzdžiui, galite matyti, kad yra krikščionių fundamentalistų, kurie išgyveno tikrą patyrimą, išeidami iš savo keturių žemesniųjų kūnų ir patirdami kažkokį aukštesnį buvimą. Tačiau kai grįžta į savo įprastinę sąmonės būseną, jie tai interpretuoja, esą šis patyrimas patvirtina jų krikščionišką tikėjimą.

Tačiau mistinis patyrimas peržengia įprastinių įsitikinimų ribas. Būtent dėl to tai yra mistinis patyrimas, būtent dėl to jis yra vadinamas mistiniu patyrimu. Tad jis nepatvirtina konkrečių įsitikinimų. Na ir dabar, galėtume sakyti, kad kai pasiuntinys priima diktavimą, jis išeina iš savo įprastinės sąmonės būsenos ir yra neutralioje proto būsenoje. Tad jis nieko ant mūsų neprojektuoja, ką mes turėtume sakyti ir ko neturėtume sakyti. Tačiau kaip jau anksčiau pats sakė, jis suvokia, kad egzistuoja tam tikra labai gili, dažnai nesąmoninga įtaka, kaip jo naudojama kalba veikia per jį perduodamą diktavimą, tačiau taip vyktų bet kurio pasiuntinio atveju.

Taip pat gali egzistuoti tam tikras sluoksnis, kai pasiuntinys gali turėti tam tikrus įsitikinimus, kurių labai stipriai įsikibęs laikosi, arba kurių nenori kvestionuoti ir todėl negali perduoti žinios, kuri prieštarautų tam, kuo tiki pasiuntinys. Būtent taip buvo su keliais ankstesniais pasiuntiniais, kurie, pavyzdžiui, turėjo labai stiprias kultūrines nuostatas, būdami kilę iš Jungtinių Valstijų. Ir mes per juos negalėjome perduoti tam tikrų mokymų, kuriuos, pavyzdžiui, perdavėme per šį pasiuntinį, nes jo pozicija Jungtinių Valstijų atžvilgiu yra daug neutralesnė.

Tačiau yra akivaizdu, kad jeigu mes, pavyzdžiui, turėtume pasiuntinį, kuris būtų užaugęs kitoje kultūroje, tuomet šis pasiuntinys kitaip naudotų žodžius, turėtų kitokias koncepcijas ir todėl, tam tikra prasme, mes potencialiai galėtume perduoti daugiau mokymų per tą pasiuntinį, tačiau, vėlgi, priklausomai nuo kultūros, tai taip pat galėtų būti ir apribojimas.

Tad, vėlgi, turite suvokti, kad kuo daugiau išspręsite savo psichologijos, šių atskirųjų savasčių, tuo lengviau bus Sąmoningajam AŠ išeiti iš jūsų įprastinės sąmonės būsenos. Ir kuo stipriau suformuluosite šią sąmoningą intenciją patirti mūsų buvimą tokį, koks jis yra, nesiekdami, kad mes patvirtintume tam tikrus jūsų įsitikinimus ar troškimus, tuo bus didesnė tikimybė, kad iš tiesų sugebėsite iš savęs išeiti ir išgyventi tikrą patyrimą.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels