Dangus

Mokymas apie tai, kuo skiriasi vidinė vizija nuo aiškiaregystės

Klausimas: Ar yra kažkoks skirtumas tarp vidinės vizijos ir aiškiaregystės? Ar pakylėtųjų mokytojų mokiniams reikia išvystyti viziją? Ir jeigu taip, ar egzistuoja kokios nors specialios technikos vidinei vizijai arba aiškiaregystei vystyti?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2019 m. konferencijoje Ukrainoje.

Na, tai priklauso nuo to, kaip naudojate žodžius. Taip kaip mes naudojame žodžius, nekalbame apie aiškiaregystę, kadangi skirtingos žmonių grupės šią sąvoką naudojo daugeliu skirtingų būdų. Vietoj to mes paprastai kalbame apie vidinę viziją, ir apie ją kalbėdami iš tiesų neturime omenyje to paties, ką žmonės įsivaizduoja kalbėdami apie aiškiaregystę, kadangi jie kalba apie asmenis, turinčius gebėjimą aiškiai matyti, ar netgi fiziškai matyti, pavyzdžiui, jūsų aurą, astralinę plotmę ar kitus reiškinius. Mes norime, kad mūsų mokiniai išvystytų ne tai, ką jūs įprastai vadinate aiškiaregyste, o vidinę viziją, kurios dėka turite gebėjimą gauti įspūdžius iš savo vidaus.

Na ir dabar, kai kurie žmonės yra labiau vizualūs. Jiems yra lengviau matyti vaizdais arba suprasti dalykus, kurie jiems yra parodomi vaizdais. Kiti žmonės yra labiau orientuoti į klausą, tad jie geriau dalykus supranta, kai juos išgirsta. Nemėginame čia sakyti, kad vienas yra geresnis už kitą. Tiesą sakant, kai kalbame apie vidinę viziją, mes visų pirma turime omenyje, kad gaunate intuityvų įspūdį iš vidaus. Ir ar tai ateina vaizdų pavidalų, kuriuos matote iš savo vidinės akies, ar žodžių pavidalu, kuriuos gaunate iš savo aukštesniojo aš, ar netgi dar subtilesnių pajautimų, kuriuos gaunate iš savo aukštesniojo aš ar mokytojų, pavidalu – visa tai priklauso vien nuo to, kokio tipo žmogus jūs esate ir kokiu būdu jums yra lengviausia gauti šiuos įspūdžius. Vienas nėra geresnis už kitą.

Tačiau paprastai, kai kalbame apie vidinę viziją, neturime omenyje, kad sėdite atmerktomis akimis ir matote kažką fiziniame lygmenyje ar net už fizinio lygmens ribų. Tai yra kažkas, kas vyksta jūsų proto viduje ir iš tiesų nėra susiję su jūsų fizinėmis juslėmis.

Dauguma žmonių, kai kalba apie aiškiaregystę, jie kalba apie kažką, kas yra susiję su juslėmis ir dažnai yra juslių tąsa. Kitaip tariant, galite matyti energijas, kurių dauguma žmonių nesugeba matyti savo fizinėmis akimis. Tai nėra tai, ką mes sąmoningai skatintume žmones vystyti. Jeigu jau tai įvyksta, tai įvyksta, tai yra jūsų dangiškojo plano dalis. Tačiau yra daug, daug žmonių, daug dvasingų žmonių, kurie išvystė ambiciją, pavyzdžiui, atverti savo trečiąją akį. Ir tai dažnai gali padaryti nelabai konstruktyvų, netgi pavojingą poveikį žmonėms, kadangi jie gali netgi prievarta atverti savo trečiąją akį, šitaip įgydami gebėjimą matyti astralinę plotmę, su kuo jiems tuomet gali būti labai sunku gyventi.

Mes jus raginame atrasti labiau subalansuotą požiūrį. Kaip galite vystyti savo vidinę viziją? Eidami keliu, naudodamiesi įrankiais, kuriuos turite. Visų pirma, jums reikia išvalyti savo tris aukštesniuosius kūnus nuo žemesnių energijų, bet taip pat jums reikia spręsti psichologiją, išrišti tas savastis, kurios jums būtent ir neleidžia gauti įspūdžių iš savo aukštesnės savasties ir iš mūsų.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2019 Kim Michaels