Psichodelinių medžiagų vartojimo poveikis

Klausimas: Šamanizmas liaupsina galios augalų savybes kaip veiksmingą būdą akceleruoti sąmonę. Ar galėtų Motina Marija tai pakomentuoti? O ypač, kaip galėtume atsigauti iš psichozės epizodo, kurį patyrėme perdozavę marihuanos?

Atsakymas iš Pakylėtosios Mokytojos Motinos Marijos per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2022 m. vebinare Amerikai „Demokratijos prikėlimas“.

Mes jau keletą kartų komentavome, kodėl nerekomenduojame vartoti šių augalų. Iš esmės sakėme, kad jeigu naudojate fizines materialias priemones, visiškai nesupratote, kas yra dvasinio kelio esmė. Dvasinio kelio esmė nėra patirti šiuos patyrimus; esmė yra pasiekti meistriškumą savo protui.

Na ir dabar, jeigu kažkas eksperimentavo su narkotikais – vadinkime dalykus tikraisiais vardais – ir išgyveno negatyvų patyrimą ar netgi psichozės epizodą, geriausia, ką galite padaryti, yra pripažinti, jog vienas iš šių augalų padarinių yra tai, kad jie atveria jūsų aurą, jūsų čakras astralinės plotmės įtakai. Tai nutinka, nes jūsų protas yra paveikiamas šiuose augaluose esančių cheminių medžiagų, ir jūsų laisva valia yra, taip sakant, suspenduojama. Jūs sąmoningai nesuvokiate, kam leidote patekti į savo protą. Ir kai kurie žmonės taip stipriai trokšta patirti neįprastą patyrimą, kad savanoriškai atveria savo protą įvairiausioms žemesnėms būtybėms.

Tai reiškia, kad į jūsų aurą ir į jūsų čakras įsiveržė padarai ir demonai iš astralinės plotmės. Kai šitai suvokiate, galite naudotis mūsų perduotais įrankiais. Visų pirma, šaukiniais Astrėjai, o taip pat šaukiniu Arkangelui Mykolui, ir galite prašyti, kad šie padarai arba demonai būtų surakinti, kad jūs būtumėte išlaisvinti nuo bet kokių saitų su astraline plotme, kad jūsų čakros būtų išvalytos.

Bet tuomet jums taip pat reikia naudotis mūsų įrankiais savo psichologijai gydyti ir paklausti savęs, kodėl iš viso norėjote tai daryti. Kaip Jėzus jau prieš 2000 metų sakė, yra žmonių, kurie dangų siekia užimti jėga. Tačiau iš tiesų jie nesugeba užimti dangaus karalystės jėga, jie tesugeba sužadinti tam tikrą patyrimą, kuris gali atrodyti kaip dvasinis patyrimas, ar netgi patyrimas kelyje į aukštesnį sąmoningumą. Tai netgi gali atrodyti kaip aukštesnė sąmonė, tačiau jeigu tai sužadino smegenis veikiančios cheminės medžiagos, tuomet tai nėra dvasinis patyrimas, tai tėra smegenys, kuriančios tam tikrą patyrimą.

Tikras dvasinis patyrimas įvyksta tuomet, kai transcenduojate smegenis ir Sąmoningasis AŠ patiria aukštesnę karaliją. Tai nėra sukuriama smegenų. Turi užduoti sau klausimą, kodėl jauti šį obsesinį-kompulsinį troškimą patirti dvasinį patyrimą ar neįprastą patyrimą. Ir turi suvokti, kad tai ateina iš atskirosios savasties, tikėtina, jog iš daugelio atskirųjų savasčių, ir tau reikėtų naudotis mūsų įrankiais, kad išrištum šias atskirąsias savastis ir virš jų pakiltum.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2022 Kim Michaels