Spontaniškas Kundalini nubudimas

Klausimas: Jėzus moko laipsniško sąmonės kėlimo kelio, jis taip pat kalba apie Kundalini procesą, kuris turėtų būti progresuojantis ir lėtas. Spontaniškas nubudimas gali sukelti labai sunkius simptomus. Kodėl kai kurie žmonės patiria tai spontaniškai, nebūdami tam pasiruošę? Ką mokytojai rekomenduotų tokiems žmonėms?

Atsakymas iš Pakylėtojo Mokytojo Jėzaus per Kim Michaels. Šis atsakymas buvo perduotas 2018 m. konferencijoje Estijoje.

Na, nors tai gali būti palaikyta žaidimu žodžiais, mano mylimieji, nėra tokio dalyko kaip spontaniškas nubudimas, ta prasme, kad visi žmonės gyveno anksčiau, ir galbūt jūs nieko nepadarėte šiame gyvenime, kad sukeltumėte savo nubudimą, tačiau iš tiesų kažką darėte ankstesniuose gyvenimuose, kas jus atvedė prie šio taško, kuriame galite patirti nubudimą šiame gyvenime.

Na ir dabar, žinoma, yra žmonių, kurie patyrė šį taip vadinamą spontanišką nubudimą ar kundalini pakilimą, kuris juos labai sutrikdė. Koks yra viso to tikslas? Kai kuriais atvejais, tame iš tiesų nėra jokio specifinio tikslo, išskyrus tai, kad šie žmonės ankstesniame gyvenime mėgino užgrobti dangų jėga, naudodamiesi kažkokiu metodu ar netgi juodąja magija, kad priverstų kundalini kilti aukštyn, arba jie kažkokiu būdu mėgino forsuoti savo dvasinį augimą. Tai reiškia, kad ankstesniame gyvenime jie nepatyrė persilaužimo, kurio troško, tačiau patiria jį kitame savo gyvenime, nors pamiršo, ką prieš tai darė.

Ir vienintelis viso to tikslas yra toks, kad jiems reikalinga patirtis, kas gali nutikti, kai mėginate užgrobti dangų jėga. Žmogus gali neturėti to patyrimo savo sąmoningame prote, tačiau galės bent jau po šio gyvenimo su savo dvasinių vedlių pagalba permąstyti ir apdoroti šį patyrimą. Na ir dabar, taip pat yra žmonių, kurie mėgino pasiekti dvasinį augimą ankstesniame gyvenime ir pasiekė tam tikrą lygmenį.

Ir tuomet jie nusprendė, kad šiame gyvenime įsikūnys tokiomis aplinkybėmis, kuriose nebus jokių jų dvasinį augimą stimuliuojančių veiksnių. Jie negaus jokio dvasinio pagrindo, jokio dvasingumo šeimoje, neturės visiškai jokio dvasinio vedimo, ir staiga, tarsi iš giedro dangaus, patirs spontanišką nubudimą arba išgyvens labai stiprų dvasinį patyrimą. Ir dabar kyla klausimas, ką su tuo daryti. Šiais atvejais tikslas gali būti toks, kad žmonės tai pasirinko, nes norėjo parodyti, kad net jeigu užaugote visiškai nedvasingoje aplinkoje, jūs vis tiek galite pasikeisti ir tapti dvasingesniu žmogumi.

Šis pasiuntinys žino apie atvejį Danijoje, kai asmuo užaugo su tėvais, neigiančiais bet kokį dvasingumą. Šio asmens tėvai buvo visiški materialistai. Ji įgijo žurnalistės išsilavinimą ir rašė straipsnius, grįstus ganėtinai materialistiniu požiūriu į gyvenimą. O tuomet vieną kartą apsilankė bažnyčioje Ispanijoje ir staiga išgyveno patyrimą pamatydama Jėzų, tarsi jis būtų visiškai šalia jos. Tai sukūrė tokį dramatišką pokytį jos sąmonėje, kad jai prireikė ne vienerių metų tai apdoroti. Ji iš tiesų patyrė kundalini pakilimą, kuris ją labai sutrikdė; ji manė susirgusi psichine liga, tačiau galiausiai parašė apie tai knygą. Ir ši knyga pozityviai paveikė daugelį žmonių, kurie ją perskaitę suvokė, kad iš tiesų yra įmanoma užaugti visiškai materialistinėje kultūroje ir pasikeisti, tampant dvasingesniu žmogumi. Tad taip gali būti kai kurių žmonių atveju.

Taip pat, žinoma, yra žmonių, kurie patyrė nubudimą, nes jų dangiškajame plane buvo nurodyta, kad jie turėtų tapti dvasiniais mokytojais, tad gali būti žmonių, kurie rašė knygas ir yra dvasiniai mokytojai, ir jie patyrė, pagal savo supratimą, spontanišką dvasinį nubudimą. Tai, vėlgi, yra klaidingas supratimas, kadangi jie nesuvokia, kad iš tiesų kažką darė ankstesniuose gyvenimuose savo sąmonei pakelti iki to lygmens, kuriame galėjo patirti šį „spontanišką nubudimą“.

Deja, kai kuriais atvejais poveikis gali būti toks, kad jie dabar galvoja – jie iš tiesų nemoko savo mokinių laipsniško kelio, kuriame einate laipsnišku žingsnis po žingsnio procesu į nubudimo pasiekimą. Jie iš esmės sako, kad nėra nieko, ką galėtumėte padaryti dvasiniam nubudimui pasiekti; tiesiog turite laukti, kol jis įvyks. Tai, žinoma, nėra labai konstruktyvu žmonėms, nes kas bus tuomet, jeigu nepatirsite dvasinio nubudimo šiame gyvenime? Ar tiesiog turėtumėte sėdėti rankas sudėję ir būti patenkinti, kad nesate nubudę, tikėdamiesi, kad tai savaime įvyks kada nors ateityje?

Dauguma žmonių, kurie yra pasiruošę dvasiniam augimui, jaus, jog yra konstruktyviau turėti laipsnišką kelią. Egzistuoja subtilumas ta prasme, kad yra tokių dvasinių mokytojų, kurie iš tiesų neigia dvasinio kelio galimybę. Jie sako, kad negalite sukurti mechaniško kelio, kuris jus atvestų į nušvitimą. Kai kurie iš šių dvasinių mokytojų buvo puolusios būtybės, tiesiog norėjusios atitraukti žmones nuo ėjimo dvasiniu keliu. Kai kurie iš jų nebuvo puolusios būtybės ir jų argumentas iš tiesų buvo pagrįstas, žvelgiant iš tam tikros perspektyvos.

Nėra įmanoma sukurti mechaniško kelio, kuriuo eidami, jeigu laikysitės tam tikrų žingsnių, garantuotai pasieksite nubudimą, nušvitimą ar Kristiškumą. Mes daug kartų sakėme, kad kelias nėra automatiškas, jis nėra mechaniškas. Ir vis dėlto, yra įmanoma sukurti kelią, kuris jus atvestų į aukštesnes sąmonės būsenas, jei tik eisite šiuo keliu ne mechanišku būdu, jeigu suvoksite, kad turite naudotis savo intuiciniais gebėjimais ir juos vystyti, ir turite peržengti išorinį mokymą, mechaniškai netaikydami išorinės praktikos, bet būdami atviri patirti laipsniškus, mažesnius dvasinius patyrimus, kurie jus vestų link vis didesnių persilaužimų.

Yra žmonių, kurie išgyveno labai dramatišką patyrimą, atvedusį prie didžiulio lūžio, tačiau daugumai žmonių būtų realistiškiau ir konstruktyviau patirti didesnį skaičių mažesnių persilaužimų, mažesnių AHA patyrimų, mažesnių mistinių patyrimų, kurie palaipsniui jus atvestų į aukštesnius sąmonės lygmenis.

Taip pat yra žmonių, kurie pasiekė tam tikrą dvasinio augimo laipsnį ankstesniame gyvenime, bet tuomet atėję į šį įsikūnijimą neigia dvasinio augimo galimybę. Tad galite matyti žmonių, kurie ištisus dešimtmečius neigė dvasinį augimą, ir staiga patiria šį persilaužimą, nes buvo pasiekę tą lygmenį ankstesniame gyvenime, ir net ir jų neigimas nebuvo pakankamai stiprus, kad tai užslopintų. Ir viso to tikslas gali būti, vėlgi, parodyti, kad net kai žmonės tai neigia, jiems vis tiek yra įmanoma pereiti į dvasingesnę sąmonę.

Jums yra svarbu suvokti, kad kelias nėra mechaniškas, tačiau lygiai taip pat yra svarbu suvokti, kad kelias yra tikras ir jis iš tiesų veikia, jeigu neisite juo mechanišku būdu. Nėra konstruktyvu sėdėti ir laukti spontaniško nubudimo, kai jau yra perduoda tiek daug mokymų ir įrankių fizinėje oktavoje, kaip eiti laipsnišku, sistematišku keliu.

Versta iš www.ascendedmasteranswers.com

Visos teisės saugomos © 2018 Kim Michaels